Monday, April 1, 2013

အရူးလြယ္အိတ္ (ေမွာ္ပီဆရာသိန္း)

by Maung Maung Than (Notes) on Tuesday, September 13, 2011 at 3:08am

ေမာင္ျမတ္ထင္သည္ အကၠပတ္ျမင္း၀န္ လႊတ္ေတာ္၀န္ျဖစ္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာအခါ သမယတြင္ မိမိသားမယားမ်ားကိုေခၚ၍ နန္းၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမိန္႕ေတာ္ ႏွင့္ ခ်ထားေသာေနရာႏႈိက္ ၀င္းအိမ္ေတာ္ႏွင့္ေနေလ၏။

တေန႕အခါ ေမာင္ျမတ္ထင္သည္ ေျမာက္ျပင္တံခါးဗိုလ္အိမ္သို႕သြား၍ ၀န္ႀကီးခန္႕ေတာ္မူေသာ စာခၽြန္ေတာ္ကိုျပေလ၏။ တံခါးဗုိလ္ကေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေၾကာင့္ ရွိခိုးလ်က္ မွန္ပါကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအေပၚႏႈိက္ အျပစ္ယွိသည္မ်ားကို ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူပါ ဘုရားဟု ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ေလ၏။


ထင္။       ။ မေၾကာက္ပါနဲ႕ ဗိုလ္မင္း၊ ဗိုလ္မင္းေက်းဇူးအလြန္ႀကီးပါတယ္၊ ဗိုလ္မင္းအလိုရွိတဲ႕ ရာထူးမ်ားကို ေျပာျပပါ၊ ကၽြန္ေတာ္မစ ၾကည့္ရႈပါမည္။

ဗိုလ္။       ။ မွန္ပါ့- ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အသွ်င္ႏွင့္နီးနီးဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႕ မျပတ္ေတြ႕ရတဲ႕ ေနရာက အမႈေတာ္ကိုထမ္းရန္ အလိုရွိေၾကာင္းပါဘုရား။

ထင္။       ။ ေကာင္းပီ- နက္ျဖန္လႊတ္ေတာ္တက္ခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးသို႕လာ ခဲ႕ ဗိုလ္မင္း၊ ယခင္က အေဆာင္အေယာင္ကိုိင္၍ လႊတ္ေတာ္သို႕ လိုက္လွာေသာ လူမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ထံႏႈိက္ အမႈထမ္းလိုက သူတို႕၏ အရည္အခ်င္းကို ၾကည့္ရႈ၍ ခ်ီးေျမွာက္ပါမည္။ ၄င္းတို႕ကို ေမးျမန္း၍ ကၽြန္ေတာ္ထံသို႕ ပို႕ပါဗိုလ္မင္းဟုမွာထား၍ အိမ္ေတာ္သို႕ ျပန္္္လွာေလသည္။

ေနာက္တေန႕က်ေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ကို တက္ခ်ိန္ေရာက္သျဖင့္ ၀န္ႀကီး ဦးျမတ္ထင္သည္ လႊတ္ေတာ္တက္၍ ဦးေက်ာ္ေရြး၊ ဦးေပၚဦးတို႕ႏွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေရွးျဖစ္ေႏွာင္းျဖစ္ စကားမ်ားကို ႏွီးေႏွာေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾက၏။

ဦး။         ။ ေဟ႕- ေမာင္ျမတ္ထင္၊ ယခု လႊတ္ေတာ္၀န္မင္းျဖစ္လွာၿပီကဲြ႕၊ ၀န္ႀကီးနဲ႕တူေအာင္ စိတ္ကုိုေျပာင္းလိုက္ပါသူငယ္ခ်င္း၊ ဟိုစစ္ကိုင္းဘက္ေနတုန္းကလို စိတ္မ်ဳိး ထင္ပီးေတာ႕ ဆဲလားဆိုလား မလုပ္ပါနဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၊ အေဆာင္ကိုင္စေသာ စာေရးစာခ်ီ ၀န္ေထာက္သံေတာ္ဆင့္ နာခံေတာ္တို႕ ၾကားယင္မေတာ္ဘူးကဲြ႕၊ ရွက္စရာႀကီးျဖစ္ပါမယ္ သူငယ္ခ်င္း ဆင္ျခင္ပါေနာ္။

ထင္။       ။ ငါသိဘာတယ္ကြယ္၊ ဒါေလာက္ ငါမမိုက္ပါဘူးကဲြ႕၊ ငါမေတာ္တာ ကို ျပဳလုပ္ေျပာဆိုမိေသာ္ မင္းတို႕ကငါ့ကို ေျပာျပရမယ္ကဲြ႕၊ ေက်ာ္ေရြး မင္းေလွေတာ္ နဲ႕ေရာက္လွာတုန္းက ငါပဲစည္ကေလးကိုထမး္ပီးေတာ႕ ေလွေတာ္နား သြားပီးရပ္လိုက္ တယ္၊ ဒီတုန္းကမင္းငါ့ကိုေတာင္ ႏႈတ္မဆက္ဖူး။

ေရြး။        ။ မင္းကို ငါႏႈတ္ဆက္၀ံ႕ဘမလားကဲြ႕ ငါႏႈတ္ဆက္လိုက္ယင္ မင္းငါ့ကို ဆဲမွာေၾကာက္တာနဲ႕ ငါအမွတ္မဲ႕မသိေယာင္ေဆာင္ပီး ေနလိုက္တယ္၊ အဲ႕ဒါ မငး္အမွတ္ထားပီး ေတာ႕ငါ့ငိုစိတ္ခုမေနနဲ႕ကဲြ႕။

ထင္။       ။ ေအးပါကြယ္ ငါအမွတ္မထားပါဘူး၊ စကားစပ္မိလို႕ ေျပာဒါဘာ၊ ႏို႕ပီးေတာ႕ မင္းတို႕၂-ေယာက္ ဒီလႊတ္ေတာ္ေပၚမွာ စကားေျပာသံၾကားလို႕ ငါပဲ စည္ကိုထမ္းပီးေတာ႕ ေလွကားတက္ပီး ရပ္ေနတယ္၊ မင္းတို႕ ငါ့ကိုမေခၚၾကဘူး၊ ငါဆဲမွာေၾကာက္လို႕ မေခၚၾကတာပဲလို႕ ေအာင္းေမ့ပီး ငါလႊတ္ေတာ္ကဆင္းပီးေေတာ႕ နန္းေတာ္ မယ္မယ္ႀကီး အေဆာင္ေရာက္ေအာင္ သြားရသကဲြ႕။

ဦး။         ။ လႊတ္ေပၚ မင္းတက္လွာတုန္းက ေက်ာ္ေရြးနဲ႕ ငါျမင္ပါရဲ႕ မင္းဆဲမွာ ေၾကာက္လို႕ မေခၚပဲ မသိေယာင္ေဆာင္ၾကသကဲြ႕၊ မင္းကို တို႕ကအမ်က္ယွိ လို႕ မဟုတ္ပါဘူး သူငယ္ခ်င္း။

ထင္။       ။ အမွတ္မထားပါဘူးကြယ္၊ ငါဆဲမွာ ေၾကာက္လို႕ ေနၾကဒါသိပါရဲ႕၊ ဒါထက္သူငယ္ခ်င္းတို႕ရယ္၊ ဟိုကတက္လွာဒါ ငါ့ေက်းဇူးရွင္ပါကြယ္၊ ေျမာက္ျပင္တံခါး ဗိုလ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ငါ့ကို ဖုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္မျပတ္ ေတြ႕ႏို္င္တဲ႕ ရာထူးအလုပ္မ်ဳိးကို ခန္႕ထား ခ်ီးေျမွာက္ခ်င္တယ္၊ မင္းတို႕ၾကည့္ရႈ မစပါအုန္းကြယ္။

ဦး။         ။ မင္းတံခါးဗိုလ္ စာေရးစာဖတ္မ်ား တတ္ပါရဲ႕လားကဲြ႕။

ထင္။       ။ ငါေတာ႕ မစမ္းရေသးဘူးကြဲ႕၊ ေခၚပီးစုံစမ္းပါအုန္း သူငယ္ခ်င္း။

ဦး။         ။ ေအး- မင္းလူကိုေခၚလိုက္ပါကြယ္။

ထင္။       ။ ဗိုလ္မင္း သည္ကိုေရာက္ေအာင္လာပါ ေဟာဒီမွာထိုင္ပါ မေၾကာက္ပါနဲ႕ဗ် ထိုင္သာထိုင္ပါ စာေရးစာဖတ္မ်ားတတ္ပါရဲ႕လားဗ် ဗိုလ္မင္း။

ဗိုလ္။       ။ မွန္ပါအေတာ္အတန္ေလာက္ သင္ၾကားခဲ႕ဘူးပါတယ္ ဘုရား။

ထင္။       ။ ဘာတုန္ေနသလဲ။ ဘုရားမထူးပါနဲ႕ဗ်၊  ရဲရဲေျပာပါမေၾကာက္ပါနဲ႕။

ဦး။         ။ ေရာ႔- ဗိုလ္မင္း သည္အမိန္႕စာကိုဖယ္စမ္း။ တံခါးဗိုလ္ကေကာင္း စြာဖတ္ျပေလ၏။

ေရာ႕- သည္သံေတာ္ဦး တင္လႊာကိုဖတ္စမ္း။ ေကာင္းစြာဖတ္ျပေလ၏။

ေရာ႔- သည္အလွဴေတာ္ဆုေတာင္းစာကို ဖတ္စမ္း။ ေကာင္းစြာဖတ္ျပေလ၏။

ေဟာဒါက နာခံေတာ္တို႕ဖတ္တဲ႕ ဆုေတာင္းစာဖတ္စမ္း၊ ေကာင္းစြာက်က်နန ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ျပေလ၏။

ရတု-ရကန္-အဲ-အဏ္း-လူးတား-သာခ်င္း-ဧးခ်င္း-ပ်ဳိ႕-ေမာ္ကြန္း-မ်ားကို ဖတ္ႏိုင္ရဲ႕လား။

ဗိုလ္။       ။ မွန္ပါ- ခိုင္းေတာ္မူရာ အသုံးခံႏို္င္မည္ပါေၾကာင္းပါဘုရား။

ဦး။         ။ ဓမၸသတ္ ရာဇသတ္မ်ား ေခါက္မိရဲ႕လား။

ဗိုလ္။       ။ မွန္ပါ မႏုရင္း မႏုက်ယ္ မႏုသာရ ေရႊမ်ဥ္း ကိုင္းစားမႏု မႏု၀ဏၰနာ ဓမၸ၀ိလာသ ၀ိနိစၦယ ပကာသနီမွစ၍ ျဖတ္ထုံးအေစာင္ေစာင္ ေကာက္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳိးမ်ားကို ေလ႕က်က္ဖူးေၾကာင္းပါဘုရား။

ဗိုလ္။         ။ မွန္ပါ စာစီစာကုံး ေရးသားရန္ ေစခိုင္းေတာ္မူ၍ ေရးသားစီကုံး ရပါက သတ္ပုံမ္မွားခဲ႕ရင္ လက္ကိုအျဖတ္ခံ၀ံ႕ပါေၾကာင္းပါဘုရား။

ထင္။       ။ ဒါျဖင့္ ဗိုလ္မင္းကၽြန္ေတာ္ထက္တတ္ေနပါပေကာ ကၽြန္ေတာ္လဲ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးသာသူေကာင္းျပဳ ခန္႕ေတာ္မူလို႕ ျဖစ္ေနတယ္ ဘာမွ်မတတ္ေသး ဘူးဗ် ဗိုလ္မင္းထံဆည္းကပ္သင္ၾကားရအုနး္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို တဆိပ္သင္ျပပါေနာ္ ဗိုလ္မင္း။

ဗိုလ္။       ။ ျပက္ရယ္ျပဳေတာ္ မမူပါနဲ႕ ဘုရား၊ အရွင္မ်ားေစေတာ္မူရာ အမိန္႕ေတာ္ကိုနာခံ၍ အမႈေတာ္ကိုထမ္းရမည့္ ကၽြန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းပါဘုရား။

ထင္။       ။ ဟုတ္တယ္ ဗိုလ္မင္း၊ ရယ္စရာေျပာတယ္ မထင္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္က ၀န္ႀကီးျဖစ္ေပမဲ႕ မသိဒါကို မသိဘူးပဲ၊ မတတ္တာကို မတတ္ဘူးပဲ၊ နားမလယ္ဒါကို နားမလယ္ဘူးပဲ၊ ၀န္ႀကီးဂုဏ္နဲ႕ ဟန္ႀကီးပန္ႀကီးလုပ္ပီးေတာ႕ မာနႀကီးနဲ႕ တတ္ေယာင္ ကားဟန္လုပ္ပီးေနတဲ႕ စိတ္မ်ဳိးကို မသုံးခ်င္ဘူးဗ်၊ တတ္ေယာင္ကား ဟန္ေဆာင္ပီး မာနနဲ႕ ဟန္ႀကီးဂုဏ္ေမာက္ေနတဲ႕ အေကာင္မ်ားကိုေတာ႕ သင္းတို႕အတြက္ ရွက္ပီးေတာ႕ ရြံ႕သဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ႕ ဗိုလ္မင္းေလာက္ အဟုတ္မတတ္ဖူးဗ်။

ဦး။         ။ ေအာင္မယ္ ေမာင္ျမတ္ထင္က ၀န္ႀကီးျဖစ္လို႕ ဂုဏ္ေဖာ္ေန လိုက္တာ တတ္တာတမ်ဳိး လိမၸာဒါတမ်ဳိး ၀န္ႀကီးျဖစ္တာတမ်ဳိး ဘ၀ပါရမီကဲြ႕၊ လိုခ်င္တတ္ခ်င္လွ်င္ ပညာယွိကိုေခၚ၍ အိမ္ဦးကတင္ပီး ကိုးကြယ္ထား ေန႕ညဥ္႕ ဆည္းကပ္၍ ေမးျမန္းသင္ၾကားပါလွ်င္ အထိုက္အေလွ်ာက္တတ္မွာေပါ့ကဲြ႕။

ထင္။       ။ ေအးေလ ဒါေၾကာင့္ဗိုလ္မင္းထံ ဆည္းကပ္သင္ၾကားရမည္ အေၾကာင္းကို ေျပာဒါ ဗိုလ္မင္းက ေလွာင္တယ္ထင္ေနတယ္ကဲ႕ြ။

ဦး။         ။ ေဟ႕- မြန္းေက်ာ္ေရြး၊ ေမာင္ျမတ္ထင္ေက်းဇူးရွင္တဲ႕ကြယ္ ဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႕ နီးနီးအမႈေတာ္ထမ္းလိုသတဲ႕ကြ႕ဲ၊ သူ႕ကိုငါစစ္ပီးေတာ႕ ၾကည့္စမ္း တယ္၊ အတြင္း၀န္လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ထိုက္ေပတယ္။

ေရြး။        ။ ဗိုလ္မင္းပညာ အရည္အခ်င္းျပည့္စုံလ်က္ ဘယ့္ႏွယ့္ေၾကာင့္ ရာထူးတိုးတက္ႀကီးျမင့္ျခင္း မျဖစ္သလဲ။

ဗိုလ္။       ။ မွန္ပါမစ သနားမည့္အရွင္ေကာင္းကို မမီွခို မဆည္းကပ္ရေတာ႕ တံခါးဗိုလ္အလုပ္နဲ႕ပင္ ေနရပါေၾကာင္း ““ျပာေမွး မီးခဲ ရွိန္၀ါစဲေသာ္ သဟဲေထာက္ကူ ေလညွင္းဟူသား မိတ္သူေတာ္ေကာင္း အသင့္ေခ်ာင္းလ်က္ ရွည္ေပါင္းေလရာ မိုဃ္းမရြာ၍ ရံခါေကာက္ညြန္႕ မိုဃ္းေရဆြန္႕မူ စည္ျပန္႕သို႕သြန္း မညႈိးျမန္းေအာင္ ခင္ပြန္းမိတ္ေကာင္း ဖြ႕ံဖံြ႕ၿဖိဳးလိမ့္””ဟု ရာဇ၀ႆတီခန္းႏႈိက္ စပ္ဆိုထားပါေၾကာင္း အမွီေကာင္း သဟဲေကာင္းကို မရေတာ႕ မီးခဲျပာဖုံး ျဖစ္ေနပါေၾကာင္းပါဘုရား။

ေရြး။        ။ ဗိုလ္မင္းအထက္က အရာယွိတို႕က ႏွိပ္ထားသည္ႏွင့္ တူတယ္၊ ႏွိပ္ထားျခင္းမွာလည္း သူတို႕ထက္တတ္သိလိမၸာေသာေၾကာင့္ သူတို႕အေပၚကို ေက်ာ္လြန္လႊမ္းမိုးသြားမည္ကို စိုးသျဖင့္ ႏွိပ္ျခင္းတပါး၊ သူတို႕ကိုႏွိမ့္ခ်ပ်ပ္၀ပ္စြာ မခစားသူတို႕ အထက္က ၀န္ႀကီးမ်ားထံသို႕ သြားရမလား စာေပးစာယူလုပ္ရမလားဟု စိတ္ခုေသာေၾကာင့္ ႏွိပ္ျခင္းတပါး၊ ၄င္းသုံးပါးတို႕တြင္ တပါးပါးႏွင့္ ဗိုလ္မင္းႏႈိက္ ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္၍ မၾကည့္မရႈပဲ ႏွိပ္ထားျခင္းလကၡဏာႏွင့္ တူသည္ထင္ေပတယ္။

ဗိုလ္။       ။ မွန္ပါ အမွန္ကိုမေလွ်ာက္၀ံ႕ေၾကာင္းပါဘုရား။

ေရြး။        ။ ေကာင္းပီ နက္ျဖန္လာခဲ႕၊ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ သံေတာ္ဆင့္ႀကီး ရာထူးကို ခန္႕ထား သူေကာင္းျပဳရန္ သံေတာ္ဦးတင္ေပးပါမည္ ဘာမွ်မေၾကာက္ ေလနဲ႕ သံေတာ္ဆင့္ႀကီးရာထူးကိုရၿပီဟု မွတ္သြားေပေတာ႕။

ဗိုလ္။       ။ ေက်းဇူးရွင္ဘုရားအမိန္႕ကို နာခံရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မေနာမယ ရတနာေက်ာက္မ်က္ရြဲႀကီးကိုရဘိ၏သို႕ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ တခါျဖင့္ အမွီေကာင္းကို ကံထူးလို႕ မွီခိုရပါသျဖင့္ ေစာင္းေတာ႕မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း သို႕ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးဦးတင္ပါ၏။

ဦး။         ။ အင္း-အင္း- ေကာင္းပီ ျပန္္ေပအုန္းေတာ႕၊ နက္ျဖန္ေတာ႕ ခန္႕စာ စာခၽြန္ေတာ္ကို လွာ၍ယူ အမႈေတာ္ကိုေၾကႁပန္ေအာင္ ထမ္းေပေတာ႕ ဗိုလ္မင္း။

ထင္။       ။ ျပန္ေပေတာ႕ေနာ္ ဗိုလ္မင္း နက္ျဖန္ေတာ႕ ေရွ႕ေတာ္သို႕၀င္၍ ခစားရလိမ့္မယ္ထင္တယ္၊ နက္ျဖန္ဗိုလ္မင္းလာလွ်င္ ခုတင္ကဗိုလ္မင္းရြတ္ျပတဲ႕ ျပာေမွးမီးခဲဆိုတဲ႕ ဟာကေလးကို ေရးခဲ႕ပါဗိုလ္မင္း မေမ႕ပါနဲ႕ က်ဳပ္က်က္ထားခ်င္လို႕ ပါဗိုလ္မင္း။

ေရြး။        ။ ေမာင္ျမတ္ထင္ကလဲ ခုမွပဲ တတ္ခ်င္ေနေပါ့ကိုကဲြ႕ တေျဖးေျဖး ေတာ႕ မင္းလုပ္ရင္းကိုင္ရင္း တက္လွာပါလိမ့္မယ္။ အေတြ႕ရ အျမင္ရမ်ား  ေတာ႕ မတတ္ခ်င္ ေပမဲ႕မေနရဘူးေဟ႕ ငါ့လက္ေအာက္က အေကာင္ေတပဲ ငါမသိဒါ မေမးပါဘူး ငါံဂုဏ္ပ်က္လိမ့္မယ္ဟု ရာထူးကေလးနဲ႕ဘုရားထူးခံရတဲ႕ ဂုဏ္ကေလးနဲ႕ မာနႀကီးေနယင္ ေနာင္အေရးယွိေတာ႕ ေခြးအိုႀကီးလက္ေပးသလို ျဖစ္ေနမွာေပါ့ သူငယ္ခ်င္း။

ဦး။         ။ မြန္းေက်ာ္ေရြး ေျပာဒါဟုတ္တယ္ ေမာင္ျမတ္ထင္ အတတ္ပညာ ဗဟုသုတ အလိုယွိေသာသူသည္ မာနတရားကိုႏွိမ့္ခ်လွ်င္ မိမိဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ တတ္ေျမာက္ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္တယ္ ၀န္ႀကီးဆိုေတာ႕ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းၾကသျဖင့္ မယိမ္း မယိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမွ ျပည္သူျပည္သား ခ်မ္းသာၾကမွ ၀န္ႀကီးနဲ႕တူၾကမည္ ၀န္ႀကီးအဂၤါနဲ႕ျပည့္စုံေအာင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ မွေတာ္ေခ်မည္။ ဥပေဒထုံးတမ္း ယွိသည္အတိုင္း စီမံေဆာင္ရြက္ၾကပါလွ်င္ ၀န္ႀကီးနဲ႕တူၾကမွာဘဲကဲြ႕ မိမိထင္ရာကို လုပ္ကိုင္စီမံလွ်င္ ၀န္ႀကီးမဟုတ္ ရြံၿပီးအရႈပ္ဟယ သမုတ္ၾကလိမ့္မည္ အဲဒါမ်ားစြာ လိုသည္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ရုံႏွင့္ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။

ထင္။       ။ ဟုတ္ပါေပတယ္ ၀န္ႀကီးနဲ႕တူမွ ဆိုဒါမွန္ေပတယ္ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးနဲ႕တူေအာင္ ယခုအားထုတ္ရေပဒါပဲကဲြ႕။ ၀မ္းသာလိုက္ေလကြယ္ သူငယ္ခ်င္း တို႕ ငါ့ေက်းဇူးရွင္တံခါးဗိုလ္္ သူေလ့က်က္ထားေသာပညာႏွင့္ သူ႕ကိုရာထူးခ်ီးျမွင့္ခန္႕ ထားပုံ သင့္ျမတ္ပါေပကြယ္။ သံေတာ္ဆင့္ႀကီးကတက္၍ ေရႊတိုက္၀န္ အတြင္း၀န္ ၿဗဲတိုက္၀န္ လႊတ္ေတာ္၀န္ႀကီးမ်ားတိုင္ တိုးတက္ရာ ထူးႀကီးျမင့္ႏိုင္ဒါေပပဲကဲြ႕။

ဦး။         ။ ယခုလို ပညာဗဟုသုတမ်ားစြာ တတ္ေျမာက္တဲ႕သူမ်ား ယွိအုန္းမွာ ပဲကဲဲဲဲြ႕၊ အမွီေကာင္းကို မရေတာ႕ ဆင္းရဲပီးေနၾကမွာပဲ၊ ေထာက္လွမ္းစုံစမ္း၍ အမိန္႕ ေတာ္ႏွင့္ ဆင့္ေခၚၿပီးေတာ႕ ၄င္းတုိ႕၏ ပညာအရည္အခ်င္းကိုေထာက္၍ သင့္ေလ်ာ္ ေသာရာထူးမ်ားႏွင့္ သူေကာင္းျပဳခ်ီးျမင့္ရန္ သတိျပဳၾကမွ ေတာ္မည္ ေမာင္ျမတ္ထင္။

ေရြး။        ။ ဟုတ္သကြယ္ ဗဟုသုတ ပညာရွိတယ္ မယွိတယ္ကို ပညာရွိမွ သိတယ္ေဟ႕၊ တို႕ျမန္မာပညာမ်ားကို မတိမ္မျမဳပ္ေစရန္ တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္ ေသာသူတို႕ကို မိမိတို႕ထက္ ကၽြမ္းက်င္နားလည္သည့္ ဌာနက ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အမႈေတာ္ကို ထမ္းယြတ္ေစရန္ အမ်ဳိးသားကို ဂုဏ္မနိမ့္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကမွ ေတာ္မယ္ေဟ႕။

ထင္။       ။ ေအးေပါ့ကြယ္ သည္လိုမွ မိမိအမ်ဳိးသားတုိ႕၏ဂုဏ္ကိုထင္ေပၚ ေအာင္ မခ်ီးျမင့္ မေစာင့္ေရွာက္ယင္ မင္းတို႕ငါတုိ႕ သဂၤဟတရား ပ်က္ရာက်မွာေပါ့၊ ပရဟိတကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္အတြက္ အတၲဟိတျဖစ္ေသာ မိမိအက်ဳိးသည္ အလိုလို ျပည့္စုံ၍ လာဒါကလားကြယ္၊ ႏုိ႕မြန္းေက်ာ္ေရြးေကာ ဘယ္ေတာ္႕ရန္ကုန္ကိုစုန္မလဲကဲြ႕။

ေရြး။        ။ ငါ၂-ရက္ ၃-ရက္အတြင္း အမိန္႕ေတာ္ခံပီး စုန္ေတာ႕မယ္ကြယ္ မြန္းေပၚဦးက ေမာင္ျမတ္ထင္ တံခါးဗိုလ္ကို သံေတာ္ဆင့္ႀကီးခန္႕ရန္ အမိန္႕ေတာ္ခံ ေပးပါကြယ္၊ နက္ျဖန္ေတာ႕မင္း အတြင္းေတာ္၀င္လိုက္ပါ၊ ေနမ်ဳးိသိဒိၶေက်ာ္ေခါင္ဘဲြ႕ကို ေပးသနားရန္ သံေတာ္ဥိးတင္ပါကြယ္။

ဦး။         ။ ေအးကြယ္ စိတ္ခ်ပါ ငါေဆာင္ယြက္ပမယ္၊  မင္းလဲမိမိအုပ္ခ်ဳပ္  ရတဲ႕ နယ္ပယ္အတြင္းက ဆင္းရဲသား ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကိုၾကည့္ရႈပါကြယ္၊ မင္းတို႕ငါတုိ႕ မွာ သည္မင္းလက္ထက္ေတာ္၌ ဘယ္ေတာ႕မွ ရာဇျပစ္နဲ႕ ေသၾကရမည္မဟုတ္ အရွင္အားကိုးႏွင့္ မတရားတဲ႕အမႈကို ရွာႀကံ၍ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို မျပဳပါနဲ႕ သူငယ္ခ်င္း။

ထင္။       ။ ဟုတ္တယ္ေဟ႕ မိမိၾကည့္ရႈႏိုင္ခြင့္ရတဲ႕အခါ ႀကိဳးစားပီးေတာ႕ ၾကည့္ရႈမစပါ သူငယ္ခ်င္းရယ္၊ မိမိကိုအမွီျပဳ၍ သူတပါးခ်မ္းသာပါေစ၊ မိမိကိုအမွီျပဳ၍ သူတပါးဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းကို မျဖစ္ပါေစနဲ႕ကြယ္၊ ၾကပ္ၾကပ္သတိျပဳပါ သူငယ္ခ်င္း။

ေရြး။        ။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ယွိတယ္ကဲြ႕၊ ႏွိပ္သင့္ေသာသူတို႕ကိုေတာ႕ အာဏာနဲ႕ တန္လွ်င္ အာဏာနဲ႕ ၿပီးေစရဒါပဲကဲ႕ြ၊ ျပည္အႏၲရယ္ျဖစ္မည့္ ျပည္ေလွးျပည္မႊားမ်ားကို ေတာ႕ စပါးဖ်င္းမ်ားလို အသုံးမက်၍ ေတာ္ရာသို႕ ေဖ်ာက္တန္ယင္ေဖ်ာက္ရသကဲြ႕၊ ေျဖာင့္လို႕ရမည့္သူေတာ႕  ေျဖာင့္ရသကဲြ႕၊ သူခုိးဓားျမ လူဆိုးကို အလိုလိုက္ယင္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ဘယ္မွာေအးခ်မ္းေတာ႕မလဲ အအုပ္အခ်ဳပ္ည႕ံဖ်င္းရာသိုေရာက္မွာ ေပါ့ကြဲ႕၊ ခ်ီးျမွင့္ထိုက္သူကိုလည္း အရည္အခ်င္းကိုေထာက္၍ အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်ီးေျမွာက္ရသကဲြ႕၊ အသက္စည္းစိမ္တို႕ကို ပ်က္စီးသင့္ေသာ သူတို႕ကိုေတာ႕ သူျပဳက်င့္ေသာ အမႈအတိုင္း သြားေစရမည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာႏိႈက္ ေၾကာက္ရုံခ်မ္းရုံ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားရုံျဖင့္သာ အာဏာထားလ်က္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေပတယ္ကဲြ႕။

ဤကဲ႕သို႕ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြး တိုင္ပင္လ်က္ အတြင္းေတာ္မွ ေရာက္လွာေသာ အမိန္႕မ်ားကိုု နာခံေဆာင္ရြက္ရန္ ယွိသမွ်ကို စီမံၿပီးစီးေသာ လႊတ္ခ်ိန္ကုန္၍ ဆင္းၾကၿပီးလွ်င္ ၀င္းအိမ္ေတာ္သို႕ အသီးသီးျပန္ၾကေလ၏။ ေနာက္ ဦးေက်ာ္ေရြးသည္ အမိန္႕ေတာ္ခံ၍ ရန္ကုန္သို႕စုန္သြားေလသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...