Friday, April 26, 2013

အိမ္ေဖာ္အား ငွက္ေပ်ာသီး ၊ ပုလင္းမ်ားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့သည့္ ညီအမ ေထာင္ဒဏ္ထပ္တိုး (မေလးရွား)

Way Min Way Min shared သထံု သားသား ကေလး's photo.
အိမ္ေဖာ္အား ငွက္ေပ်ာသီး ၊ ပုလင္းမ်ားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့သည့္ ညီအမ ေထာင္ဒဏ္ထပ္တိုး (မေလးရွား)

လြန္ခဲ့ေသာ 2003 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လမွ 2014 စက္တင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္တိတိအတြင္း  Wong Choy Ling ႏွင့္ Wong Choy Kin ညီအမ ၂ ဦးတို႕သည္ မိမိ အိမ္တြင္ ခိုင္းေစရန္ ငွားရမ္းထားသည့္ အိမ္ေဖာ္ အင္ဒိုနီးရွားသူ Hanif Muawanah Muhyi အား ငွက္ေပ်ာသီး ၊ ပုလင္း စသည္တို႕ျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေၾကာင္းကို Hanif မွ တိုင္ၾကားခဲ့သည္အတြက္ Petaling Jaya တရားရံုးတြင္ တရားဆြဲခံခဲ့ၾကရပါတယ္။

Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan အိမ္တြင္းမွာပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမၾကာခဏထိုသို႕ ျပဳက်င့္ရံုမွ်မက လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေသာ ရုန႔္ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ႕အျဖစ္ အိမ္ေဖာ္၏ ဒြာရေပါက္မ်ားထဲသို႕ ဘီစကြတ္မ်ား ထည့္ကာရက္စက္မႈ႕ကိုျပဳက်င့္ေၾကာင္းတရားရံုးမွေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။

 

ထိုသို႕ ႏွိပ္စက္မႈ႕အတြက္ Hahif မွတရားစြဲႏိုင္ခဲ့ျပီး 2011 ေအာက္တိုဘာ 13ရက္ေန႕တြင္ မူ Pataling Jaya တရားရံုးမွ အဆိုပါ ညီအမအား အိ္မ္ေဖာ္အား နာက်င္ေစမႈ႕ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ 8 လ ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ႕ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ 2 ႏွစ္ခ်မွတ္ကာ အမႈ႕အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္မႈ႕ကို Choy Ling, 41, ႏွစ္ႏွင့္ Choy Kin, 39,တို႕ ကသနားခံစာတင္ခဲ့ၾကရာ Shah Alam တရားရံုးေတာ္မွ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်ပစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ 

ထိုသုိ႕လက္မခံေသာေၾကာင့္ အဆိုပါညီအမ ႏွစ္ဦးတို႕က Pataling Jaya တရားရံုးမ်ားသို႕ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္တရားသူၾကီး ၃ ဦးပါေသာ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ဆက္လက္စံုစမ္းမႈ႔မ်ားျပဳလုပ္အျပီး မတရားက်င့္မႈ႔ထင္ရွားေသာေၾကာင့္ ယခင္ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၈ လခ်မွတ္ထားသည့္ ပစ္မႈ႕အား ေထာင္ဒဏ္ 5 ႏွစ္သို႕ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ကာ တရားဥပေဒတြင္ ႏိုင္ရာစားမရွိေၾကာင္းျပသခဲ့ပါတယ္ ။

သို႕ေၾကာင့္ 2011 ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ညီအမ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ Wong Choy Ling ႏွင့္ Wong Choy Kinတို႕သည္ သနားခံစာတင္ကာ တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေစာဒကတက္ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီထြက္ရမည့္ အစား လာမည့္ 2006 ခုႏွစ္တိုင္ 5 ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ေထာင္ဒဏ္ၾကခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအဖို႕ အိမ္ေဖာ္ ပံုျပင္မ်ားစြာအား နား ၊ မ်က္စိတို႕ျဖင့္ ၾကားသိေနၾကရေပမယ့္ ယခုကဲ့သို႕ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ႕မ်ားၾကားရေသာအခါ လြန္စြာအံအားသင့္ျပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္းသိရွိသင့္လို႕ ဘာသာျပန္ေပးျခင္းပါ ။

မေလးရွားသာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း တိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စကၤာပူ ၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႕တြင္လည္း အိမ္ေဖာ္အားလူမဆန္စြာႏွိပ္ဆက္မႈ႕မ်ား ရွိခဲ့ျပီး ထိုသို႕ျဖစ္ပ်က္မႈ႔မ်ားတြင္ တရားဆြဲဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ အမႈ႕မ်ားအားသတင္းအျဖစ္ဖတ္ႏိုင္ၾကေပမည့္ သတင္းစာေပၚသို႕တက္မလာေသာ အမႈ႕မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေရွ႕ေနမွ ယေန႕စကားဝိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

ႏိုင္ငံတကာသို႕ အလုပ္သမားအျဖစ္ေရာက္ရွိလာၾကမည့္ ၊ ထြက္ခြာလာၾကမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သတိ ၊ အသိမ်ားရရွိေစရန္ သာမက တတ္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား မည္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္မည္ျဖစ္ေစ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေစတနာျဖင့္ တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္ ။

Ref : Thestar (Malaysia) , Asia One News
လြန္ခဲ့ေသာ 2003 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လမွ 2014 စက္တင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္တိတိအတြင္း Wong Choy Ling ႏွင့္ Wong Choy Kin ညီအမ ၂ ဦးတို႕သည္ မိမိ အိမ္တြင္ ခိုင္းေစရန္ ငွားရမ္းထားသည့္ အိမ္ေဖာ္ အင္ဒိုနီးရွားသူ Hanif Muawanah Muhyi အား ငွက္ေပ်ာသီး ၊ ပုလင္း စသည္တို႕ျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္ စက္ေၾကာင္း ကို Hanif မွ တိုင္ၾကားခဲ့ သည္အတြက္ Petaling Jaya တရားရံုးတြင္ တရားဆြဲခံခဲ့ၾကရပါတယ္။


Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan အိမ္တြင္းမွာပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မၾကာခဏ ထိုသို႕ ျပဳက်င့္ ရံုမွ်မက လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေသာ ရုန႔္ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ႕အျဖစ္ အိမ္ေဖာ္၏ ဒြာရေပါက္မ်ားထဲ သို႕ ဘီစကြတ္ မ်ား ထည့္ကာရက္စက္မႈ႕ကိုျပဳက်င့္ေၾကာင္းတရားရံုးမွေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။

ထိုသို႕ ႏွိပ္စက္မႈ႕အတြက္ Hahif မွတရားစြဲႏိုင္ခဲ့ျပီး 2011 ေအာက္တိုဘာ 13ရက္ေန႕တြင္ မူ Pataling Jaya တရားရံုးမွ အဆိုပါ ညီအမအား အိ္မ္ေဖာ္အား နာက်င္ေစမႈ႕ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ 8 လ ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ႕ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ 2 ႏွစ္ခ်မွတ္ကာ အမႈ႕အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္မႈ႕ကို Choy Ling, 41, ႏွစ္ႏွင့္ Choy Kin, 39,တို႕ ကသနားခံစာတင္ခဲ့ၾကရာ Shah Alam တရားရံုးေတာ္မွ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်ပစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ထိုသုိ႕လက္မခံေသာေၾကာင့္ အဆိုပါညီအမ ႏွစ္ဦးတို႕က Pataling Jaya တရားရံုးမ်ားသို႕ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္တရားသူၾကီး ၃ ဦးပါေသာ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ဆက္လက္စံုစမ္းမႈ႔မ်ားျပဳလုပ္အျပီး မတရားက်င့္မႈ႔ထင္ရွားေသာေၾကာင့္ ယခင္ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၈ လခ်မွတ္ထားသည့္ ပစ္မႈ႕အား ေထာင္ဒဏ္ 5 ႏွစ္သို႕ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ကာ တရားဥပေဒ တြင္ ႏိုင္ရာစားမရွိေၾကာင္းျပသခဲ့ပါတယ္ ။

သို႕ေၾကာင့္ 2011 ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ညီအမ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ Wong Choy Ling ႏွင့္ Wong Choy Kinတို႕သည္ သနားခံစာတင္ကာ တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေစာဒက တက္ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီထြက္ရမည့္ အစား လာမည့္ 2006 ခုႏွစ္တိုင္ 5 ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ေထာင္ ဒဏ္ၾကခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအဖို႕ အိမ္ေဖာ္ ပံုျပင္မ်ားစြာအား နား ၊ မ်က္စိတို႕ျဖင့္ ၾကားသိေနၾကရေပမယ့္ ယခုကဲ့သို႕ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ႕မ်ားၾကားရေသာအခါ လြန္စြာအံအားသင့္ျပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္းသိရွိသင့္လို႕ ဘာသာျပန္ေပးျခင္းပါ ။

မေလးရွားသာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း တိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စကၤာပူ ၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႕တြင္လည္း အိမ္ေဖာ္အားလူမဆန္စြာႏွိပ္ဆက္မႈ႕မ်ား ရွိခဲ့ျပီး ထိုသို႕ျဖစ္ပ်က္မႈ႔မ်ားတြင္ တရားဆြဲဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ အမႈ႕မ်ားအားသတင္းအျဖစ္ဖတ္ႏိုင္ၾကေပမည့္ သတင္းစာေပၚသို႕တက္မလာေသာ အမႈ႕မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေရွ႕ေနမွ ယေန႕စကားဝိုင္း တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္ ။

ႏိုင္ငံတကာသို႕ အလုပ္သမားအျဖစ္ေရာက္ရွိလာၾကမည့္ ၊ ထြက္ခြာလာၾကမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ သတိ ၊ အသိမ်ားရရွိေစရန္ သာမက တတ္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား မည္သည့္အလုပ္ ကို လုပ္မည္ျဖစ္ေစ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေစတနာျဖင့္ တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္ ။

Ref : Thestar (Malaysia) , Asia One News

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...