Wednesday, April 24, 2013

ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာငတ္သည့္ ႏိုင္ငံ


Tin Min Latt and 2 other people shared Aungsan Tagun's photo.
ေခတ္ အဆက္ဆက္ အာဏာငတ္သည့္ ႏိုင္ငံ

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အာဏာလုပြဲမ်ား အျပီး စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္ ၁၈၂၄ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္အင္းဟတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခံရသည္။ ျမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစႏွင့္ စစ္ သူၾကီး မဟာဗႏဳလ တို႔ ပန္း၀ါက တိုက္လိုက္၊ ရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ လိုက္ျဖင့္ ခုခံသည္။ အ ဆင့္ ဆင့္ ခုခံ အျပီး အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ၂၅ မိုင္ေ၀းေသာရြာသို႔ အေရာက္ တြင္ေတာ့ စစ္ကိုင္းမင္းက စစ္ေျပျငိမ္းေရး လုပ္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ေပးလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာမင္းမ်ား ဆက္ျပီး အာဏာလုသည္။

ထိုမွ တစ္ဆင့္ ၂၈ ႏွစ္ အၾကာ ပုဂံမင္းလက္ထက္ ၁၈၅၂ ဧျပီလ ၅ ရက္တြင္  အဂၤလိပ္မွ ရန္ကုန္၊မုတၱမ၊ ပု သိမ္ ကို အလစ္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခံရသည္။ စစ္သားမ်ား ခုခံၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ တြင္ ပဲခူး က်ျပီးေ နာက္ ဒီ ဇင္ဘာ ၂၀ တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သိမ္းပိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခံရသည္။ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ ပိတ္ သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ား မႏၱေလးေျပာင္းျပီး စိုးစံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဏာဆက္လုၾကသည္။

ထိုမွ ၃၃ ႏွစ္အၾကာ သီေပါမင္း လက္ထက္ ၁၈၈၅ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စစ္ေၾကျငာခ်င္းခံရသည္။ ေရွ႕ တန္း ခံတပ္မ်ား က်သည္။ အသာတၾကည္ လက္ခံလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ေလးေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းပါရဲ႕ ဆိုျပီး အာဏာ ယစ္မူးခဲ့သည္။ ခုခံခြင့္မရဘဲ လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရံႈးသျဖင့္ သမိုင္းရိုင္းခဲ့သည္။ ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ကၽြန္ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ဘာအာဏာမွ မလုၾကေတာ့။ လုစရာ အာဏာလည္း မရွိ။

၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ၂ လ အၾကာ မတ္လ ၂၈ ရက္ တြင္  အာဏာလိုခ်င္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာခိုသည္။ ဇူလိုင္ ၁၆ တြင္ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား ေတာခိုသည္။ ၆ လ အၾကာ ၁၉၄၈ ဇူလိုင္ ၃ တြင္ အာဏာလိုခ်င္သည့္ ကရင္ အဖြဲ႔မွ သထံုကို သိမ္းသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ စမစ္ဒြန္းအစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကို ေျပာင္း လဲခန္႔ရသည္။ ၁၉၄၉ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ သိမ္းသည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္ကူမ်ားကို ပိတ္ဆို႔၊ နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္တိုက္ယူရသည္။ ၁၉၄၈-၄၉ အစိုးရအဖြဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့။

၁၉၄၉ ေအာက္တိုဘာတြင္ ကူမင္တန္ တရုတ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ျပီး ၁၉၅၀ ဇန္န၀ါရီတြင္ တာခ်ီ လိတ္ ကို သိမ္းသည္။ ၁၉၅၃ မွာ တရုတ္ျဖဴ အင္အား ၁၂၀၀၀ ရွိလာျပီး ထိုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ တြင္ UN ကို တိုင္ ၾကား ရ သည္။ ဒီေလာက္ ေကအန္ဒီအို၊ ဗကပ၊ တို႔ႏွင့္ ရႈပ္ခ်ိန္တြင္ ဖဆပလ အတြင္း ဦးႏုႏွင့္ ဦးဘေဆြ အာ ဏာ လု သည္။ သန္႔ရွင္း-တည္ျမဲ အကြဲအျပဲျဖင့္ ၁၉၅၈ စက္တင္ဘာ ၂၈ တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ျပႆ နာ မ်ား မေျဖရွင္း ႏိုင္ေတာ့သည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာလႊဲရသည္။ အိမ္ေစာင့္ အစိုး ရ တက္ သည္။

အိမ္ေစာင့္ အစိုးရတက္ျပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးသည္။ သန္႔ ရွင္း ဖဆပလ အႏိုင္ရျပီး ဦးႏု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၄ ရက္တြင္ အာဏာလႊဲေပးသည္။ လႊဲျပီး မၾကာ ခင္ ဦး၊ဗိုလ္၊သခင္ အုပ္စု မ်ား ကြဲျပီး အာဏာလုၾကသည္။ ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းေစာ္ ဘြား ေဟာင္းမ်ား ေတာင္ၾကီးမွ ဖယ္ဒရယ္မူ စာတမ္း အတည္ျပဳျပီး ေတာင္းဆိုသည္။ ပထစ အစိုး ရက မေျဖရွင္း ႏိုင္ သည့္ အျပင္ ဗုဒၵဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌန္းသည္။

ဘာသာေရး  စည္းရံုးမႈျဖင့္ ကခ်င္ေသာင္း က်န္းသူ အင္အားၾကီးသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ တရုတ္ျဖဴႏွင့္ မ ဟာ မိတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၁၉၆၂ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အစည္းအေ၀း က်င္းပျပီး ရွမ္းေ စာ္ ဘြားမ်ား ဖယ္ဒရယ္မူ မရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခြဲထြက္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ကယား လည္း ခြဲထြက္ရန္ ျပင္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေရတပ္ဖြဲ႔တစ္ခု ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ထဲေရာက္သည္။ ထံုးစံအတိုင္း ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ အာဏာကို သိမ္းရ ထိန္းရ ျပန္သည္။

၁၉၆၃ ဇြန္လ ၁၁ တြင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မေအာင္ျ မင္ ခင္ ၁၉၆၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗကပမ်ား ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုန္းကိုး ကို သိမ္း။ ၁၉၆၈ မွ ၁၉၇၁ ထိ တပ္ မေတာ္မွ ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲျပီး အျဖဴေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ထုိ ကာလ သည္ကား ရန္ကုန္ တစ္ကြက္မွ မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အာဏာလိုခ်င္သည့္ ေခတ္ျ ဖစ္ သည္။

၁၉၇၄ တြင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူျပီး အတည္ျပဳ သည္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျမန္ မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကို တပ္ မေတာ္ ခံယူသည္။ ၁၉၇၅ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ဗကပ (ဗဟို)ကို ေခ် မႈန္း သည္။ ဧျပီ ၂၆ ရက္တြင္ ပဲခူးရိုးမ တြင္ ဗကပ နိဂံုးခ်ဳပ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ သည္။ က ခ်င္ျပည္ နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေတာင္းဆိုသည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ဗကပ ေျမာက္ ပိုင္း မွ အင္အား ၈၀၀ ခန္႔ စီစီ၀မ္-တာပန္ ေဒသမွ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားကို တိုက္ သည္။ ဗကပ မ်ား ေက အိုင္ေအ ကို လက္နက္၊ေငြေၾကး ပံုေပးသည္။ ဆက္ေၾကး သိန္း ၁၀၀၊ လူသစ္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ခဲ ယမ္း မ်ား ရသည္။

ထိုမွ် တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေရး ရႈပ္ေထြးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္သည့္ ဆို ရွယ္ လစ္ လမ္းစဥ္ကလည္း မေအာင္ျမင္။ လစာနည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္ ျပည္သူမ်ား စိတ္က မေက် မနပ္ ရွိေန ၾကသည္။ အာဏာလုခ်င္သူမ်ားကလည္း ၾကိဳးစားၾကသည္။ သူပုန္ေဟာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားထု အတြင္း ၀င္ေရာက္ ေသြးခြဲၾက သည္။ အေနာက္အုပ္စုက ပံ့ပိုး သည္။ အဆံုးတြင္ေတာ့ ၈၈ ဆူပူ မႈၾကီး ျဖစ္ကာ ၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဆိုသည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ အပါအ၀င္ ပါတီမ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ဖြဲ႔သည္။ ပါတီ တြင္း အာဏာလုၾက သည္။ ၁၂-၃-၈၉ တြင္ ကိုးကန္႔မွ ဗကပ ကိုးကန္႔ခရိုင္ရံုးကို သိမ္းသည္။ ဧျပီ ၁၇ တြင္ ၀ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဗကပ(ဗဟို)ကို ပုန္ကန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀ႏွင့္ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္မေ တာ္ႏွင့္ လက္တြဲကာ ၁၉၈၉ တြင္ ဗကပ လက္နက္ကိုင္မႈ လံုး၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ (၁၇)ဖြဲ႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရသည္။

၁၉၉၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္။ အာဏာလိုခ်င္သည့္ ပါတီေပါင္း (၂၅၃)ပါတီ ရွိခဲ့သည္။ အာဏာ မရေ သး၊ အာဏာစကား ေျပာၾကသည္။ ထိုင္ ခံု မရေသး ထုိင္ခံုေပၚမွ လူမ်ားကို ၾကိဳးေပး သတ္မည္ဟု ျခိမ္း ေျခာက္ၾက သည္။ ျပည္ပ အားကိုးျပီး အာဏာလုသည္။ လက္နက္ကိုင္ျပီး အာဏာလု သည္။ ဘာ သာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အေၾကာင္းျပျပီး အာဏာလုသည္။ ပူးေပါင္းမ ည္ဟု တစ္ခြန္း မရွိ။ အလံုးစံု ပ်က္ သုန္းေရးႏွင့္ အာဏာ ရရွိေရးသာ ရွိသည္။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာသည္။

ပလႅင္  အဆင္သင့္၊ နန္း အဆင္သင့္၊ ဦးေႏွာက္ ရွိသေလာက္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ ရြက္ယံုျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ရသည္။ အာဏာရွင္ စနစ္ကို မုန္းေၾကာင္း ေသလုမတတ္ ေအာ္ရင္း အာဏာ စကားထပ္ေျပာၾက သည္။ ေနရာအလိုက္ ကြက္ျပီး အာဏာလိုခ်င္သူမ်ား ထြက္လာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးကို အာဏာ လိုခ်င္ သူမ်ား ထြက္လာသည္။ ရန္ကုန္ တစ္ကြက္ကိုပဲ မေသခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ရရင္ ေက်နပ္ေလာက္ တဲ့အထိ တိုင္းရင္းသားအေရး ဂရုမစိုက္ဘဲ အာဏာ စကား ေျပာၾကသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္ အေရြးခံသည့္ ဟီလာရီကလင္တန္ သမၼတ မျဖစ္ေသာ္လည္း အာ ဏာ စကား မေျပာ။ ႏိုင္ငံကို သိကၡာ မခ်။ အစိုးရကို မပုတ္ခတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကား သမိုင္း အစဥ္ အ ဆက္ အာဏာ မငတ္သူ မရွိ။ ဂုဏ္ယူတတ္လွ်င္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းသည္မွာကား  ေခတ္ အဆက္ ဆက္ အာဏာ ငတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံဟု...

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အာဏာလုပြဲမ်ား အျပီး စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္ ၁၈၂၄ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္အင္းဟတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခံရသည္။ ျမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစႏွင့္ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏဳလ တို႔ ပန္း၀ါက တိုက္လိုက္၊ ရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ လိုက္ျဖင့္ ခုခံသည္။ အ ဆင့္ ဆင့္ ခုခံ အျပီး အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ၂၅ မိုင္ေ၀းေသာရြာသို႔ အေရာက္ တြင္ေတာ့ စစ္ကိုင္းမင္းက စစ္ေျပျငိမ္းေရး လုပ္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ေပးလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာမင္းမ်ား ဆက္ျပီး အာဏာလုသည္။

ထိုမွ တစ္ဆင့္ ၂၈ ႏွစ္ အၾကာ ပုဂံမင္းလက္ထက္ ၁၈၅၂ ဧျပီလ ၅ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္မွ ရန္ကုန္၊မုတၱမ၊ ပု သိမ္ ကို အလစ္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခံရသည္။ စစ္သားမ်ား ခုခံၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ တြင္ ပဲခူး က်ျပီးေ နာက္ ဒီ ဇင္ဘာ ၂၀ တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သိမ္းပိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခံရသည္။ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ ပိတ္ သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ား မႏၱေလးေျပာင္းျပီး စိုးစံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဏာဆက္လုၾကသည္။

ထိုမွ ၃၃ ႏွစ္အၾကာ သီေပါမင္း လက္ထက္ ၁၈၈၅ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စစ္ေၾကျငာခ်င္းခံရသည္။ ေရွ႕ တန္း ခံတပ္မ်ား က်သည္။ အသာတၾကည္ လက္ခံလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ေလးေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းပါရဲ႕ ဆိုျပီး အာဏာ ယစ္မူးခဲ့သည္။ ခုခံခြင့္မရဘဲ လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရံႈးသျဖင့္ သမိုင္းရိုင္းခဲ့သည္။ ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ကၽြန္ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ဘာအာဏာမွ မလုၾကေတာ့။ လုစရာ အာဏာလည္း မရွိ။

၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ၂ လ အၾကာ မတ္လ ၂၈ ရက္ တြင္ အာဏာလိုခ်င္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာခိုသည္။ ဇူလိုင္ ၁၆ တြင္ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား ေတာခိုသည္။ ၆ လ အၾကာ ၁၉၄၈ ဇူလိုင္ ၃ တြင္ အာဏာလိုခ်င္သည့္ ကရင္ အဖြဲ႔မွ သထံုကို သိမ္းသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ စမစ္ဒြန္းအစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကို ေျပာင္း လဲခန္႔ရသည္။ ၁၉၄၉ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ သိမ္းသည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္ကူမ်ားကို ပိတ္ဆို႔၊ နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္တိုက္ယူရသည္။ ၁၉၄၈-၄၉ အစိုးရအဖြဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့။

၁၉၄၉ ေအာက္တိုဘာတြင္ ကူမင္တန္ တရုတ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ျပီး ၁၉၅၀ ဇန္န၀ါရီတြင္ တာခ်ီ လိတ္ ကို သိမ္းသည္။ ၁၉၅၃ မွာ တရုတ္ျဖဴ အင္အား ၁၂၀၀၀ ရွိလာျပီး ထိုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ တြင္ UN ကို တိုင္ ၾကား ရ သည္။ ဒီေလာက္ ေကအန္ဒီအို၊ ဗကပ၊ တို႔ႏွင့္ ရႈပ္ခ်ိန္တြင္ ဖဆပလ အတြင္း ဦးႏုႏွင့္ ဦးဘေဆြ အာ ဏာ လု သည္။ သန္႔ရွင္း-တည္ျမဲ အကြဲအျပဲျဖင့္ ၁၉၅၈ စက္တင္ဘာ ၂၈ တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ျပႆ နာ မ်ား မေျဖရွင္း ႏိုင္ေတာ့သည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာလႊဲရသည္။ အိမ္ေစာင့္ အစိုး ရ တက္ သည္။

အိမ္ေစာင့္ အစိုးရတက္ျပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးသည္။ သန္႔ ရွင္း ဖဆပလ အႏိုင္ရျပီး ဦးႏု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၄ ရက္တြင္ အာဏာလႊဲေပးသည္။ လႊဲျပီး မၾကာ ခင္ ဦး၊ဗိုလ္၊သခင္ အုပ္စု မ်ား ကြဲျပီး အာဏာလုၾကသည္။ ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းေစာ္ ဘြား ေဟာင္းမ်ား ေတာင္ၾကီးမွ ဖယ္ဒရယ္မူ စာတမ္း အတည္ျပဳျပီး ေတာင္းဆိုသည္။ ပထစ အစိုး ရက မေျဖရွင္း ႏိုင္ သည့္ အျပင္ ဗုဒၵဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌန္းသည္။

ဘာသာေရး စည္းရံုးမႈျဖင့္ ကခ်င္ေသာင္း က်န္းသူ အင္အားၾကီးသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ တရုတ္ျဖဴႏွင့္ မ ဟာ မိတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၁၉၆၂ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အစည္းအေ၀း က်င္းပျပီး ရွမ္းေ စာ္ ဘြားမ်ား ဖယ္ဒရယ္မူ မရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခြဲထြက္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ကယား လည္း ခြဲထြက္ရန္ ျပင္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေရတပ္ဖြဲ႔တစ္ခု ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ထဲေရာက္သည္။ ထံုးစံအတိုင္း ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ အာဏာကို သိမ္းရ ထိန္းရ ျပန္သည္။

၁၉၆၃ ဇြန္လ ၁၁ တြင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မေအာင္ျ မင္ ခင္ ၁၉၆၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗကပမ်ား ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုန္းကိုး ကို သိမ္း။ ၁၉၆၈ မွ ၁၉၇၁ ထိ တပ္ မေတာ္မွ ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲျပီး အျဖဴေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ထုိ ကာလ သည္ကား ရန္ကုန္ တစ္ကြက္မွ မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အာဏာလိုခ်င္သည့္ ေခတ္ျ ဖစ္ သည္။

၁၉၇၄ တြင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူျပီး အတည္ျပဳ သည္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျမန္ မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကို တပ္ မေတာ္ ခံယူသည္။ ၁၉၇၅ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ဗကပ (ဗဟို)ကို ေခ် မႈန္း သည္။ ဧျပီ ၂၆ ရက္တြင္ ပဲခူးရိုးမ တြင္ ဗကပ နိဂံုးခ်ဳပ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ သည္။ က ခ်င္ျပည္ နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေတာင္းဆိုသည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ဗကပ ေျမာက္ ပိုင္း မွ အင္အား ၈၀၀ ခန္႔ စီစီ၀မ္-တာပန္ ေဒသမွ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားကို တိုက္ သည္။ ဗကပ မ်ား ေက အိုင္ေအ ကို လက္နက္၊ေငြေၾကး ပံုေပးသည္။ ဆက္ေၾကး သိန္း ၁၀၀၊ လူသစ္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ခဲ ယမ္း မ်ား ရသည္။

ထိုမွ် တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေရး ရႈပ္ေထြးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္သည့္ ဆို ရွယ္ လစ္ လမ္းစဥ္ကလည္း မေအာင္ျမင္။ လစာနည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္ ျပည္သူမ်ား စိတ္က မေက် မနပ္ ရွိေန ၾကသည္။ အာဏာလုခ်င္သူမ်ားကလည္း ၾကိဳးစားၾကသည္။ သူပုန္ေဟာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားထု အတြင္း ၀င္ေရာက္ ေသြးခြဲၾက သည္။ အေနာက္အုပ္စုက ပံ့ပိုး သည္။ အဆံုးတြင္ေတာ့ ၈၈ ဆူပူ မႈၾကီး ျဖစ္ကာ ၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဆိုသည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ အပါအ၀င္ ပါတီမ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ဖြဲ႔သည္။ ပါတီ တြင္း အာဏာလုၾက သည္။ ၁၂-၃-၈၉ တြင္ ကိုးကန္႔မွ ဗကပ ကိုးကန္႔ခရိုင္ရံုးကို သိမ္းသည္။ ဧျပီ ၁၇ တြင္ ၀ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဗကပ(ဗဟို)ကို ပုန္ကန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀ႏွင့္ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္မေ တာ္ႏွင့္ လက္တြဲကာ ၁၉၈၉ တြင္ ဗကပ လက္နက္ကိုင္မႈ လံုး၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ (၁၇)ဖြဲ႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရသည္။

၁၉၉၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္။ အာဏာလိုခ်င္သည့္ ပါတီေပါင္း (၂၅၃)ပါတီ ရွိခဲ့သည္။ အာဏာ မရေ သး၊ အာဏာစကား ေျပာၾကသည္။ ထိုင္ ခံု မရေသး ထုိင္ခံုေပၚမွ လူမ်ားကို ၾကိဳးေပး သတ္မည္ဟု ျခိမ္း ေျခာက္ၾက သည္။ ျပည္ပ အားကိုးျပီး အာဏာလုသည္။ လက္နက္ကိုင္ျပီး အာဏာလု သည္။ ဘာ သာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အေၾကာင္းျပျပီး အာဏာလုသည္။ ပူးေပါင္းမ ည္ဟု တစ္ခြန္း မရွိ။ အလံုးစံု ပ်က္ သုန္းေရးႏွင့္ အာဏာ ရရွိေရးသာ ရွိသည္။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာသည္။

ပလႅင္ အဆင္သင့္၊ နန္း အဆင္သင့္၊ ဦးေႏွာက္ ရွိသေလာက္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ ရြက္ယံုျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ရသည္။ အာဏာရွင္ စနစ္ကို မုန္းေၾကာင္း ေသလုမတတ္ ေအာ္ရင္း အာဏာ စကားထပ္ေျပာၾက သည္။ ေနရာအလိုက္ ကြက္ျပီး အာဏာလိုခ်င္သူမ်ား ထြက္လာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးကို အာဏာ လိုခ်င္ သူမ်ား ထြက္လာသည္။ ရန္ကုန္ တစ္ကြက္ကိုပဲ မေသခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ရရင္ ေက်နပ္ေလာက္ တဲ့အထိ တိုင္းရင္းသားအေရး ဂရုမစိုက္ဘဲ အာဏာ စကား ေျပာၾကသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္ အေရြးခံသည့္ ဟီလာရီကလင္တန္ သမၼတ မျဖစ္ေသာ္လည္း အာ ဏာ စကား မေျပာ။ ႏိုင္ငံကို သိကၡာ မခ်။ အစိုးရကို မပုတ္ခတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကား သမိုင္း အစဥ္ အ ဆက္ အာဏာ မငတ္သူ မရွိ။ ဂုဏ္ယူတတ္လွ်င္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းသည္မွာကား ေခတ္ အဆက္ ဆက္ အာဏာ ငတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံဟု...

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...