Tuesday, April 23, 2013

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အလြန္ အန္အယ္လ္ဒီႏႇင့္ သမၼတဇာတ္လမ္း

by Myat Thi Ha (Notes) on Sunday, April 21, 2013 at 4:34am
၆၈ ႏႇစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္အရာရႇိမ်ားႏႇင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ပိုမိုရင့္ က်က္ေသာ၊ နားလည္မႈရႇိေသာ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အခင္းအက်င္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ တစ္ရပ္ကို ဦးတည္လာႏိုင္မည္ဟု...


အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရႇိလိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒျပဳေရး ယႏၲရားမ်ားကို အမ်ားစု ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ႏႈတ္ထြက္စကား အလြန္ကာလတြင္ သူမအေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ မေသခ်ာေသာ္လည္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးဦးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာမည္မႇာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရႇိေနသည္။ အကယ္စင္စစ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ သမၼတဇာတ္ေတာ္ႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အလြန္ ႏိုင္ငံေရးျပကြက္တြင္ ေခ်ာ္လဲေရာထုိင္ မေရာင္ရာဆီလူး အဆင့္ေလာက္သာ ခရီးေပါက္ခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ ရင္ကြဲနာက်ရဖြယ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏႇင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔သည္ အဓိက ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည့္ ပါတီႀကီးႏႇစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးႏႇစ္ခုသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ ကိုယ္စားလႇယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရရႇိေရးကို က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႀကိဳးစားေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ၊ မဲေပးသည့္ကာလႏႇင့္ မဲေရတြက္သည့္ကာလ ထိုကာလသံုးပါးလံုးတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ မ႐ုိးမအီရႇိေနေသာ မဲလိမ္၊ မဲခိုး ဇာတ္လမ္းဆိုးမ်ားကလည္း ႐ုိးရာမပ်က္ ျပန္အသက္၀င္လာႏိုင္သည္ကို မေမ့မေလ်ာ့အပ္ဟု ေဆာ္ၾသလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမႇ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကာလသံုးပါးစလံုး၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ လာေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳမည္ဆိုလ်င္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေက်နပ္ဖြယ္ဟု မႇတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏႇစ္ရပ္၌ ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ထက္ ေလ်ာ့နည္း အႏိုင္ရရႇိခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရႇိေရး ေမ်ာ္မႇန္းခ်က္ႏႇင့္ တက္တက္စင္ လြဲခဲ့ၿပီဟု သံုးသပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္၌ ျပည္နယ္မ်ားမႇ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၀၇ ဦးႏႇင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမႇ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၉၁ ဦးတို႔ကို ေရြးေကာက္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၉၁ ဦးကို ပိုမိုအေလးထားမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး အႏိုင္ရရႇိရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦးသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေကာင္းဆံုး ခံစစ္ေၾကာင္းကို ပံုေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္ေပါင္း ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး မျပည့္ပါက လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ၾသဇာရႇိမႈကို မ်ားစြာေလ်ာ့ပါးသြားေစလိမ့္မည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

အကယ္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ေနရာ အျပည့္အႏိုင္ရရႇိမႈ မရႇိပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑သည္ ပိုမိုအေရးပါလာမည္မႇာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မႇ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ ၁၆၆ ဦးတို႔၏ ၾသဇာအရႇိန္အ၀ါသည္လည္း တစ္ရႇိန္ထိုး တိုးတက္လာဖြယ္ရႇိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက အမ်ားစုေနရာကို အႏိုင္ရရႇိထားခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ က်ပ္တည္းေစမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး မျပည့္သျဖင့္ ကိုယ္စားလႇယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရည္မႇန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္လ်င္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္စားလႇယ္အေရအတြက္ကို မည္သို႔ ျဖည့္တင္းႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားလာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး အဆိုးဆံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားႏႇင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ကိုယ္စားလႇယ္အေရအတြက္ကို ျဖည့္တင္းေရးသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းကစ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာေရးကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး အဖုအထစ္မ်ား ရႇိေနသည့္ ရခိုင္ႏႇင့္ရႇမ္းတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကို ဦးစားေပး ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ုံးၿပီးမဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ပိုမိုရင့္က်က္ေသာ၊ နားလည္မႈရႇိေသာ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အခင္းအက်င္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ဦးတည္လာႏိုင္မည္ဟု...

ထို႔အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ ကင္းကြာေနေသာ အျခားပါတီမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏႇင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဒုတိယႏႇစ္၀က္ပုိင္းတြင္ အရႇိန္အဟုန္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟု မႇတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ မဟာမိတ္မဟုတ္ေသာ ႏုိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏႇင့္ မဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရးပံုေဖာ္မႈကို ေျခလႇမ္းသြက္သြက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရႇိေနသည္မႇာလည္း အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အလြန္ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းအတြက္ ထိေရာက္၊ စနစ္က်ေသာ မဟာမိတ္မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲခ်မႇတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟုလည္း အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အန္အယ္လ္ဒီ မဟုတ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားကို လိုက္လံ ေကာက္သင္းေကာက္ေသာ္ျငားလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး မျပည့္ပါက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မႇ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တက္မည့္ သမၼတသစ္ျဖစ္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအားလံုးနီးနီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတြင္ အပ္ႏႇင္းထားသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း သမၼတမႇ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အေလ်ာက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦးဦး သမၼတျဖစ္လာမည္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မည္မႇာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အခန္းက႑သည္ ယခုထက္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျမင့္တက္ အေရးပါလာဖြယ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အလြန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ ေရြးခ်ယ္သူ တစ္ဦးဦးျဖစ္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ၊ ျပန္လည္ထိန္းညႇိလာႏိုင္ဖြယ္ ရႇိေနသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၁) ဦးပါ ၀င္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္ေျခာက္ဦးမႇာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မႇ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေကာင္စီတြင္ အျမဲတမ္း အသာစီးရေနမည္မႇာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက အမ်ားစုေနရာရရႇိထားသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္သည့္ အသြင္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း မႇတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရးတို႔ကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အရႇိန္အဟုန္ျမႇင့္ေနျခင္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္သံုးဦး၏ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။
လက္ရႇိအာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို မႇန္းဆရန္ခဲယဥ္းသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈအခ်ဳိ႕ ရႇိေနသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က မႇန္းဆၾကသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလမ်ားအတြင္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရႏႇင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပလူးပလဲႏိုင္လြန္း သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရႇိေနသည္။ထို႔အတူ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတို႔အၾကား အလုပ္သေဘာ မ်က္ႏႇာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႐ုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္သည္ဟု မႇတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ လမ္းကို ေလ်ာက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာကလည္း အားေကာင္းေနသည္။

လာမည့္ ႏႇစ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလားအလာ ေကာင္းေနသည္ဟု အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလကတည္းက အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအတြက္ အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အျပန္အလႇန္သေဘာ သူႏိုင္ ကိုယ္ႏိုင္သေဘာ ေဆာင္ေသာ နားလည္မႈတစ္ခုကို အနိမ့္ဆံုး ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရႇိေနသည္။ ႏႇစ္ပါတီအၾကား နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မႇတ္ရာတြင္ ပါတီႀကီးႏႇစ္ခုအၾကား အျပဳသေဘာ ညႇိႏိႈင္းသတ္မႇတ္ ေရြးခ်ယ္သည္အထိ
ေျခလႇမ္းက်ယ္လာႏိုင္ကိုလည္း ျငင္းဆန္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရႇားမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာႏိုင္ရန္ႏႇင့္ ျပည္သူ လူထုကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ခ်ျပႏိုင္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ သမၼတျဖစ္လာမည္ဆိုလ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ျခင္းကို ႏိႈင္းယႇဥ္သံုးသပ္ခ်က္အရ ပိုမိုသေဘာေတြ႕မည္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈသည္ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ပုဒ္မျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပး သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာလ်င္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း ပိုမိုသေဘာက် လက္ခံလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သူမ၏ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လိုမႈကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္း အရာရႇိႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သူမဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္းလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္ၾကသည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရႇိခဲ့လ်င္ အဆိုပါအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားပါ ပါ၀င္သည့္ ညႊန့္ေပါင္းအစိုးရ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟုလည္း အကဲခတ္မ်ားက မႇတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး အႏိုင္ရရႇိေရးကို ရည္မႇန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးခံစစ္ကြင္းကို ျပင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ထက္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည့္ အေနအထားအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏႇင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလအတြင္း ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနသည့္ ကာလတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ သမၼတႏႇင့္ ဒုတိယသမၼတေနရာမ်ား၌ အႏိုင္ရရႇိခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အလြန္ အာဏာသံုးရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပိုမိုအေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ပိုမိုရင့္က်က္ေသာ၊ နားလည္မႈရႇိေသာ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အခင္းအက်င္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ဦးတည္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...