Thursday, April 25, 2013

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အတုယူစရာ သင္ခန္းစာ ( ၁၀ ) ခ်က္

ေရးမိေရးရာေလးမ်ား's photo.
Photo: ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အတုယူစရာ သင္ခန္းစာ ( ၁၀
 ) ခ်က္

၁။ တည္ၿငိမ္မႈ႕ရင္ဘတ္စည္တီး ငိုႀကီးခ်က္မ၍ ယူက်ံဳးမရ အပူလံုးၾကြသူ မေတြ႔ရ ။ ေသာကကို 
တည္ၿငိမ္စြာ ေျဖေဖ်ာက္ နိုင္ၾကသည္ ။၂ ။ ဂုဏ္သိကၡာေရႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စည္းစနစ္တက် တန္းစီယူၾကသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား 
ရိုင္းစိုင္းေသာ အမူအရာ လံုးဝ မေတြ႔ရ ။၃။ စြမ္းရည္သာဓကအားျဖင့္ မယံုနိုင္ေလာက္ေအာင္ ေတာ္ေသာ ဗိသုကာပညာရွင္ မ်ားရွိသည္။ 
အေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ယိုင္းယိုင္ သြားေသာ္လည္း

 ၿပိဳမက် ။၄။ ေထာက္ထားညွာတာမႈ႕ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္သမွ်သာ ဝယ္ၾကသည္ ။ အျခားသူမ်ားလည္း ရပါေစေတာ့ ဟူသည့္ 
စိတ္ကိုထားသည္

( ေနာက္လူဝယ္စရာမက်န္ေအာင္ မိမိတစ္ဦးတည္း ေလာဘတႀကီး 
သိမ္းက်ံဳးဝယ္ယူျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ )၅။ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈ႕ဆိုင္မ်ားတြင္ လုယက္ျခင္းမရွိ လမ္းေပၚတြင္ ဟြန္းသံတညံညံ လုပ္ျခင္း 
ေက်ာ္တက္ျခင္းမ်ားမရွိ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ေပးမႈ႕ရွိသည္ ။၆။ အနာခံမႈ႕ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ားတြင္ ပင္လယ္ေရကို စုပ္ထုပ္ရန္ အလုပ္သမား ( 
ဝန္ထမ္း ၅၀ ) သည္ ေနာက္ခ်န္ေနခဲ့သည္. ( ေရဒီယို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ သင့္မႈ႕ 
ခံရမည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံျခင္းျဖစ္သည္ ) သူတို႔၏ 
ေက်းဇူးႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားကို မည္သို႔ ေပးဆပ္နိုင္ပါမည္နည္း ။၇။ ၾကင္နာယုယမႈ႕စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးၾကသည္ အေစာင့္အေရွာက္ မရွိေသာ 
ေအတီအမ္ ( ေငြထုတ္စက္ )စက္တစ္လံုးကို ဒီအတိုင္းထားသည္ အားႀကီးသူက 
အားနည္းသူကို ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သည္။၈။ ေလ့က်င့္ထားမႈ႕သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းသည္ ဘာလုပ္ရ မည္ကို 
တိတိက်က် သိသည္ သိသည့္အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုး ၾကသည္ ။၉။ မီဒီယာသတင္း မီဒီယာမ်ားက အထိန္းအကြပ္ရွိသည္ သတင္း ထုတ္ျပန္ရာ၌ ႏႈိင္းႏႈိင္း 
ခ်ိန္ခ်ိန္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ရွိသည္ ။

ပရမ္းပတာ သတင္းေထာက္မရွိ ။၁၀။ အသိစိတ္စတိုးဆိုင္ တစ္ခုတြင္ ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္၍ အေမွာင္က် သြားေသာအခါ 
ေစ်းဝယ္သူမ်ားသည္ ဝယ္ရန္ ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စင္ေပၚတြင္ ျပန္တင္၍ 
ေအးၿငိမ္းစြာ ထြက္ခြာ သြားၾကသည္ ။(ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းထက္ ( စာေပဗိမာန္ ) သူရဇၨမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁။ 
)
၁။ တည္ၿငိမ္မႈ႕
ရင္ဘတ္စည္တီး ငိုႀကီးခ်က္မ၍ ယူက်ံဳးမရ အပူလံုးၾကြသူ မေတြ႔ရ ။ ေသာကကို တည္ၿငိမ္စြာ ေျဖေဖ်ာက္ နိုင္ၾကသည္ ။

၂ ။ ဂုဏ္သိကၡာ
ေရႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စည္းစနစ္တက် တန္းစီယူၾကသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား ရိုင္းစိုင္းေသာ အမူအရာ လံုးဝ မေတြ႔ရ ။

၃။ စြမ္းရည္

သာဓကအားျဖင့္ မယံုနိုင္ေလာက္ေအာင္ ေတာ္ေသာ ဗိသုကာပညာရွင္ မ်ားရွိသည္။ အေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ယိုင္းယိုင္ သြားေသာ္လည္း
ၿပိဳမက် ။၄။ ေထာက္ထားညွာတာမႈ႕

ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္သမွ်သာ ဝယ္ၾကသည္ ။ အျခားသူမ်ားလည္း ရပါေစေတာ့ ဟူသည့္ စိတ္ကိုထားသည္
( ေနာက္လူဝယ္စရာမက်န္ေအာင္ မိမိတစ္ဦးတည္း ေလာဘတႀကီး သိမ္းက်ံဳးဝယ္ယူျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ )၅။ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈ႕

ဆိုင္မ်ားတြင္ လုယက္ျခင္းမရွိ လမ္းေပၚတြင္ ဟြန္းသံတညံညံ လုပ္ျခင္း ေက်ာ္တက္ျခင္းမ်ားမရွိ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ေပးမႈ႕ရွိသည္ ။၆။ အနာခံမႈ႕

ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ားတြင္ ပင္လယ္ေရကို စုပ္ထုပ္ရန္ အလုပ္သမား ( ဝန္ထမ္း ၅၀ ) သည္ ေနာက္ခ်န္ေနခဲ့သည္. ( ေရဒီယို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ သင့္မႈ႕ ခံရမည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံျခင္းျဖစ္သည္ ) သူတို႔၏ ေက်းဇူးႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားကို မည္သို႔ ေပးဆပ္နိုင္ပါမည္နည္း ။၇။ ၾကင္နာယုယမႈ႕

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးၾကသည္ အေစာင့္အေရွာက္ မရွိေသာ ေအတီအမ္ ( ေငြထုတ္စက္ )စက္တစ္လံုးကို ဒီအတိုင္းထားသည္ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သည္။၈။ ေလ့က်င့္ထားမႈ႕

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းသည္ ဘာလုပ္ရ မည္ကို တိတိက်က် သိသည္ သိသည့္အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုး ၾကသည္ ။၉။ မီဒီယာ

သတင္း မီဒီယာမ်ားက အထိန္းအကြပ္ရွိသည္ သတင္း ထုတ္ျပန္ရာ၌ ႏႈိင္းႏႈိင္း ခ်ိန္ခ်ိန္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ရွိသည္ ။
ပရမ္းပတာ သတင္းေထာက္မရွိ ။၁၀။ အသိစိတ္

စတိုးဆိုင္ တစ္ခုတြင္ ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္၍ အေမွာင္က် သြားေသာအခါ ေစ်းဝယ္သူမ်ားသည္ ဝယ္ရန္ ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စင္ေပၚတြင္ ျပန္တင္၍ ေအးၿငိမ္းစြာ ထြက္ခြာ သြားၾကသည္ ။(ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းထက္ ( စာေပဗိမာန္ ) သူရဇၨမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁။ )
See More

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...