Saturday, April 27, 2013

ခရိုနီစီးပြားေရးနွင့္ လူေနမွုဘဝ

Myanmar Journal and 2 others shared Zaw Wann Maung's photo.
ခရိုနီစီးပြားေရးနွင့္လူေနမွုဘဝ
က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္မလာျခင္းမွာ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိမလဲ။ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ဖုိ႔ ျပင္ေနခ်ိန္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္မေနရျခင္းဟာ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲ၊အမွားလုပ္တဲ့သူေတြက သူတို႔မွားတာကို လူဦးေရ သန္း ၆၀ ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဆက္လုပ္မွာကိုေတာ့ မလိုလားပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သေဘာတရားမွာ လူအမ်ားစု အက်ဳိးစီးပြားကို အေလးထားရသလို နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မႀကီးေအာင္ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ လုပ္ရပါတယ္။အထူးသျဖင့္ လူလတ္တန္းစားေတြ ထိခုိက္ရင္ ဆင္းရဲတဲ့လူအမ်ားစုေတြ ထိခိုက္တယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ တကယ္အက်ဳိးရွိသလား ဆိုတာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဘတ္စကားစီးသူေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား မစီးနိုင္သူေတြကိုေမး ၾကည့္ရင္ အေျဖရွိပါတယ္။ယေန့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ထူေျပာမႈေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြမွာ ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီအရသာကို မခံစားရဘဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ဘဲ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕အေျခခံ ၀ဲၾသဃထဲမွာပဲ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂတိတရား လိုက္စားမႈက ဆင္းရဲမြဲေတမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္ အက်ဆံုးျပႆနာပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာရွင္းခ်င္ရင္ ဒါကိုအရင္ရွင္းရပါတယ္။ အဂတိ တရားလိုက္စားၿပီး အာဏာ၊ ေငြေၾကး၊ ၾသဇာရေနတဲ့သူ ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားမယ္လို႔ ထင္ပါသလား . . . အဂတိတရားလိုက္စားမႈေတြေႀကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ အထက္တန္းလႊာနဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားၾကား ကြာဟမႈေတြႀကီးထြား လာရပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ လူတန္းစားကြာဟမႈ၊ အခြင့္အေရးကြာဟမႈေတြ ႀကီးထြားလာတာ နွင့္အမ်ွ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ လူမႈေရး ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ (တိက်မႈ) က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွတိုင္းျပည္ အတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းမွာပါ။ ခ႐ိုနီေတြ ဘယ္လိုစီးပြားေရးေတြ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုခ်မ္းသာ လာခဲ့ၾကသလဲ။ အခုထိ အခြင့္အေရးအေပၚ သာယာၿပီး ေလာဘေဇာတက္ေနဆဲ ျဖစ္သလို အဂတိတရား လိုက္စားမႈလို႔ဆိုတာနဲ႔ လူေတြက သူတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုပဲ ျမင္ၾကတယ္။ အစိုးရက အေရးယူၿပီဆိုရင္လည္း ၀န္ထမ္းငယ္၊ အလတ္ေတြပဲ ထိၾကတာ မ်ားပါတယ္။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရဲ႕ အရင္းအျမစ္၊ အေျခခံဟာ အေပၚပိုင္းမႇာ ပိုၿပီး မ်ားျပားေနပါတယ္။ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသူေတြကလည္း နီးစပ္တဲ့ ခ႐ိုနီ ေတြနည္းပဲ ဟန္က်ေနႀကတာ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခခံကေတာ့ ေျပာင္းလဲမလာပါဘူး။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းႀကီးလည္း ထင္သေလာက္ ေရႇ႕မေရာက္ခဲ့ဘူး။ လူလတ္တန္းစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္ေတြလည္း အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယ္၊ အဆက္အသြယ္ရယ္ သတင္းႀကိဳတင္ ဦးထားမႈေတြနဲ႔ရယ္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ့ ခရိုနီေတြ ၊ အခြင့္အေရးသမားေတြ လံုးေထြးေနေတာ့တာပါပဲ။ ဒီလိုအဂတိတရား လိုက္စားမႈကို ရွင္း မထုတ္ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရွ႕ဆက္ သြားလို႔ မရပါဘူး။
ေျမေစ်းကစားမႈေတြ၊ လယ္ယာေျမ အဓမၼ သိမ္းယူမႈေတြ ဒီေနာက္ကြယ္မႇာ အဂတိတရားလိုက္စားမႈေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယ္၊ ေငြေၾကးရယ္၊ အခြန္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာေလးတစ္ခုရယ္နဲ႔ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟကုန္တာပါ။ ဘယ္သူေတြ အဂတိတရား လိုက္စားခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္သူေတြ တာ၀န္ရႇိတယ္ဆိုတာေတာ့ ကာယကံရႇင္ေတြပဲ သိၾကမႇာပါ။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာပါတယ္။ လူလတ္ တန္းစားအလႊာက်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြားေရးပံုစံျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ခ႐ိုနီလူတန္းစား ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေကာ္မရႇင္နဲ႔ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာေတြမႇာ ထင္သာျမင္သာရႇိေစဖို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္ဖို႔နဲ႔ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ အခြန္ေရႇာင္မႈကို တိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဇာ္ဝမ္းေမာင္

က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္မလာျခင္းမွာ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိမလဲ။ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ဖုိ႔ ျပင္ေနခ်ိန္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္မေနရျခင္းဟာ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲ၊အမွားလုပ္တဲ့သူေတြက သူတို႔မွားတာကို လူဦးေရ သန္း ၆၀ ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဆက္လုပ္မွာကိုေတာ့ မလိုလားပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သေဘာတရားမွာ လူအမ်ားစု အက်ဳိးစီးပြားကို အေလးထားရသလို နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မႀကီးေအာင္ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ လုပ္ရပါတယ္။အထူးသျဖင့္ လူလတ္တန္းစားေတြ ထိခုိက္ရင္ ဆင္းရဲတဲ့လူအမ်ားစုေတြ ထိခိုက္တယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ တကယ္အက်ဳိးရွိသလား ဆိုတာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဘတ္စကားစီးသူေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား မစီးနိုင္သူေတြကိုေမး ၾကည့္ရင္ အေျဖရွိပါတယ္။ယေန့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ထူေျပာမႈေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြမွာ ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီအရသာကို မခံစားရဘဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ဘဲ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕အေျခခံ ၀ဲၾသဃထဲမွာပဲ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂတိတရား လိုက္စားမႈက ဆင္းရဲမြဲေတမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္ အက်ဆံုးျပႆနာပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာရွင္းခ်င္ရင္ ဒါကိုအရင္ရွင္းရပါတယ္။ အဂတိ တရားလိုက္စားၿပီး အာဏာ၊ ေငြေၾကး၊ ၾသဇာရေနတဲ့သူ ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားမယ္လို႔ ထင္ပါသလား . . . အဂတိတရားလိုက္စားမႈေတြေႀကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ အထက္တန္းလႊာနဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားၾကား ကြာဟမႈေတြႀကီးထြား လာရပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ လူတန္းစားကြာဟမႈ၊ အခြင့္အေရးကြာဟမႈေတြ ႀကီးထြားလာတာ နွင့္အမ်ွ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ လူမႈေရး ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ (တိက်မႈ) က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွတိုင္းျပည္ အတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းမွာပါ။ ခ႐ိုနီေတြ ဘယ္လိုစီးပြားေရးေတြ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုခ်မ္းသာ လာခဲ့ၾကသလဲ။ အခုထိ အခြင့္အေရးအေပၚ သာယာၿပီး ေလာဘေဇာတက္ေနဆဲ ျဖစ္သလို အဂတိတရား လိုက္စားမႈလို႔ဆိုတာနဲ႔ လူေတြက သူတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုပဲ ျမင္ၾကတယ္။ အစိုးရက အေရးယူၿပီဆိုရင္လည္း ၀န္ထမ္းငယ္၊ အလတ္ေတြပဲ ထိၾကတာ မ်ားပါတယ္။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရဲ႕ အရင္းအျမစ္၊ အေျခခံဟာ အေပၚပိုင္းမႇာ ပိုၿပီး မ်ားျပားေနပါတယ္။ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသူေတြကလည္း နီးစပ္တဲ့ ခ႐ိုနီ ေတြနည္းပဲ ဟန္က်ေနႀကတာ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခခံကေတာ့ ေျပာင္းလဲမလာပါဘူး။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းႀကီးလည္း ထင္သေလာက္ ေရႇ႕မေရာက္ခဲ့ဘူး။ လူလတ္တန္းစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္ေတြလည္း အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယ္၊ အဆက္အသြယ္ရယ္ သတင္းႀကိဳတင္ ဦးထားမႈေတြနဲ႔ရယ္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ့ ခရိုနီေတြ ၊ အခြင့္အေရးသမားေတြ လံုးေထြးေနေတာ့တာပါပဲ။ ဒီလိုအဂတိတရား လိုက္စားမႈကို ရွင္း မထုတ္ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရွ႕ဆက္ သြားလို႔ မရပါဘူး။
ေျမေစ်းကစားမႈေတြ၊ လယ္ယာေျမ အဓမၼ သိမ္းယူမႈေတြ ဒီေနာက္ကြယ္မႇာ အဂတိတရားလိုက္စားမႈေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယ္၊ ေငြေၾကးရယ္၊ အခြန္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာေလးတစ္ခုရယ္နဲ႔ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟကုန္တာပါ။ ဘယ္သူေတြ အဂတိတရား လိုက္စားခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္သူေတြ တာ၀န္ရႇိတယ္ဆိုတာေတာ့ ကာယကံရႇင္ေတြပဲ သိၾကမႇာပါ။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာပါတယ္။ လူလတ္ တန္းစားအလႊာက်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြားေရးပံုစံျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ခ႐ိုနီလူတန္းစား ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေကာ္မရႇင္နဲ႔ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာေတြမႇာ ထင္သာျမင္သာရႇိေစဖို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္ဖို႔နဲ႔ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ အခြန္ေရႇာင္မႈကို တိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဇာ္ဝမ္းေမာင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...