Friday, March 11, 2016

59 (F) ၅၉ (စ) ကို နည္းနည္းေလးျပင္ခ်င္ခဲ့တာ ဘာလို႔လဲ

Tint Swe

သတင္း = လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔ (၁၆၆) ဦး က တင္ေျမွာက္မယ့္ ဒု-သမၼတေလာင္းအျဖစ္ လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစားဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြကို ေရြးခ်ယ္လိုက္
ဦးျမင့္ေဆြက ၂၄-၅-၁၉၅၁ မွာေမြးခဲ့သူျဖစ္လို႔ အခုဆိုရင္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္ရွိျပီ။ DSA 15 ကေန ၁၉၇၁ မွာ ဆင္းတယ္။ ၁၉၉၇ မွာ တပ္မ (၁၁) တပ္မမွဴးျဖစ္လာတယ္။ ၂ဝဝ၁ မွာ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းကို ကြပ္ကြဲရတယ္။ ရာထူးတက္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေရာက္လာတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း (တဝတ) ဥကၠ႒လည္းလုပ္ရတယ္။
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျပီး သူကို တပ္မေတာ္လံုျခံဳေရးအၾကီးအကဲအျဖစ္ခန္႔တယ္။ ၂ဝဝ၅ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္လာတယ္။ ၂ဝဝ၆ ဇႏၷဝါရီကစျပီး အထူးစစ္ဆင္ေရး (BSO-5) ကိုကိုင္ရတယ္။ ၂ဝဝ၉ မွာ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာျပီး ဗခမက ေမာင္ေအးေနရာဝင္မဲ့သူလို႔ ထင္ေၾကးေပးခံရတယ္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲမ်ားစာရင္း
• ဗမက ေမာင္လြင္ (ႏႈတ္ခမ္းေမႊး) ၁၉၅၉-၁၉၆၉ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗမက ခ်စ္ခင္ ၁၉၆၉-၁၉၇၂ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗမခ တင္ဦး ၁၉၇၂-၁၉၇၈ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗမက ေအာင္ေဌး ၁၉၇၈-၁၉၈ဝ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗမက မ်ိဳးေအာင္ ၁၉၈ဝ-၁၉၈၂ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗမက ကံညြန္႔ ၁၉၈၂-၁၉၈၃ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗမက ေအာင္ကိုး ၁၉၈၃-၁၉၈၄ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗခ ခင္ညြန္႔ ၁၉၈၄-၂ဝဝ၄ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗခ ျမင့္ေဆြ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗခ ရဲျမင့္ ၂ဝဝ၅-၂ဝ၁ဝ (တပ္မေတာ္လံုျခံဳေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗခ ေက်ာ္ေဆြ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၄ (တပ္မေတာ္လံုျခံဳေရးအၾကီးအကဲ)
• ဗခ ျမထြန္းဦး ၂ဝ၁၄ မွ ယေန႔အထိ (တပ္မေတာ္လံုျခံဳေရးအၾကီးအကဲ)
ဗချမင့္ေဆြ ရန္ကုန္တိုင္းကို ကြပ္ကဲေနတံုးမွာ အေရးၾကီးတဲ့အလုပ္ၾကီး အနည္းဆံုး (၅) ခုလုပ္ခဲ့တယ္။
(၁) ၂ဝဝ၂ မွာ ဗခက ေနဝင္းမိသားစုကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။
(၂) ၂ဝဝ၄ မွာ ဗခက ခင္ညြန္႔နဲ႔အေပါင္းပါေတြကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။
(၃) ၂ဝဝ၇ မွာ သံဃာေတာ္မ်ားအေရးအခင္းၾကီးကို ျဖိဳခြင္းခဲ့တယ္။
(၄) ၂ဝဝ၈ နာဂစ္မုန္းတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ျပည္တြင္းအကူအညီေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးပိတ္ပင္ေရးမွာ တာဝန္ရွိခဲ့တယ္။
(၅) ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ အတိုက္အခံေတြကို ဖိႏွိပ္ခဲ့တယ္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာ ဦးသိန္းစိန္ကေန သူ႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္႔တယ္။ ဒုသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရာထူးကႏႈတ္ထြက္စဥ္ သူျဖစ္လာမလား ထင္ေၾကးေပးခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔သားမက္ (သားေတြလို႔ ေရးတာလည္း ဖတ္ရတယ္) က ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနလို႔ ၅၉ (စ) နဲ႔ ျငိတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္တယ္။ အဲတာနဲ႔ ပုဒ္မ ၅၉(စ) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတေတြရဲ႕ သမက္ သို႔မဟုတ္ ေခၽြးမတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံျခားသားမျဖစ္ရ၊ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံမျဖစ္ရဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကိုၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကေန နည္းနည္းေလးျပင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ျပင္ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။
ဒဗခက ျမင့္ေဆြဟာလည္း NLD ကေနတင္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကေနေရြးထားတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္လိုပဲ မြန္ေသြးပါသူျဖစ္တယ္။
မွတ္ခ်က္။ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းကြဲလြဲတာေတြ႔ရင္ ျပင္ဆင္ပါမယ္။
ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၁-၃-၂ဝ၁၆
Hein Htet Aung ျပင္ဖို ့ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အတည္မျဖစ္ဘူးထင္တာပဲဆရာ။ က်ေနာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ သမက္နဲ႔ ေခၽြးမ ႏုိင္ငံျခားသားမျဖစ္ရဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာက ဦးေရႊမန္းတို႔ အုပ္စုပါ။ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္တဲ့ မူၾကမ္းမွာ ဒီအခ်က္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိထားပါတယ္ဆရာ။ တပ္မေတာ္ဘက္က ေထာက္ခံခဲ့တာ တစ္ခ်က္ပဲရွိပါတယ္။ စစ္ေရးအျမင္ကုိ ကာကြယ္ေရးအျမင္အျဖစ္ျပင္ဆင္တဲ့ အခ်က္တခ်က္ပါပဲ။ က်န္တာေတြကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိထားပါတယ္ဆရာ။ သူတို႔ေထာက္ခံလိုက္တဲ့ ကာကြယ္ေရးအျမင္ကုိေတာင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေရြးေကာ္က လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ေလာေလာဆယ္ မလုပ္ေသးဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံဟာ ေရးဆြဲအတည္ျပဳစဥ္ကအတိုင္း လုံး၀မေျပာင္းမလဲ ယေန႔ထိ ရွိေနပါေသးတယ္။ မီဒီယာတခ်ိဳ႕မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဦးျမင့္ေဆြကုိ ဒုသမၼတေလာင္းတင္လို႔ ရသြားတယ္ဆုိၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပေနတာေတြကုိ နားမလည္ႏုိင္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပသလို သူ႕သမက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသားခံယူလိုက္လို႔ ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Hline Thint Zin Wai သမက္နဲ႔သမီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားခံယူထားပါၿပီ ရထားပါၿပီ
Tun Min ျပည္လုုံးကၽြတ္ဆန္ဒခံယူပြဲလုုပ္တယ္လိုု႔ မၾကားမိပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒျပင္ဆင္မႈ အထေျမာက္သည္မွာ မေသခ်ာပါ။ မျဖစ္ႏိုုင္ပါ။
Min Thu ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ၅၉(စ) က မျပင္ဘူးဆရာ။ ျပင္ဆင္ဖို႔ အဆိုလည္းမေအာင္ျမင္ခဲ႔ဘူး။ ၅၉(ဃ) က စစ္ေရးအျမင္ေနရာမွာ ကာကြယ္ေရးအျမင္နဲ႔ အစားထိုးျပင္ဆင္တာပဲ အဆိုေအာင္ျမင္ခဲ႔တာပါ။
Nandar Win ဦးျမင္ေဆြသားမက္က ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံသားခံထားတာပါ။
Irrawaddy News ဦးျမင္ေဆြဟာ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုု ျမန္မာ့ေစတနာကုုမၺဏီလိုု႔ ေခၚတဲ့ ေရွာက္ပန္းနဲ႔ ေရွာက္စန္း တရုုတ္ညီအကိုုကိုု လက္သိပ္ထုုိးခ်ေပးလိုု႔ ေဝဖန္ခံရသူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈကိုု လက္ပတ္နီေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းတာ တရားဝင္တယ္လုုိ႔ဆုုိသူ ႕႕႕

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...