Sunday, May 17, 2015

ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးအဆိပ္သင့္ေတာ့မွာလား ?" ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုအလိုမရွိ  (NoCoal Power Station ) "
" ကၽြႏု္ပ္တို႔ရြာကို ေျပာင္းေရႊ႕မေပးႏိုင္ပါ (We will Not Display Our Village ) "  စာသားပါ ပလတ္စတစ္ေလာင္းထားေသာ A4 မိတၱဴစာရြက္ျဖဴမ်ားကို အိမ္အ၀င္တံခါးမ်ား ၊ အိမ္ေရွ႕ရွိ သစ္ပင္မ်ားတြင္ ကပ္ထားၾကသည္မွာ တရုတ္သရဲဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ သရဲမ်ားအႏၱရာယ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍
တရားစကၠဴ စာရြက္မ်ားကို ကပ္ထားသည္ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူေနသည္။


ဧရာ၀တီတိုင္း၊ပုသိမ္ခရိုင္၊ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း
ေျမေနရာမ်ားလာေရာက္တိုင္းတာျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္
ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုကို အလိုမရွိကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ၎စာရြက္မ်ားကို
အိမ္တိုင္းေစ့ကပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေနရာသည္
ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ နံသာပြတ္ေက်းရြာ ေကၽြခ်ဳိင္ေက်းရြာ
အနီးတြင္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လအတြင္း ထပ္မံ၍လာေရာက္တိုင္းတာမႈမ်ား ၊
ေျမေနရာတိုင္းတာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
နံသာပြတ္ေက်းရြာေဒသခံမ်ားကဆိုၾကသည္။

" ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုေဆာက္မယ္ဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းက
ၾကားတယ္။ဒါေပမဲ့ ဘာမွထူးထူးျခားျခားမရွိေသးဘူး။အခုႏွစ္မွာေတာ့
ေျမလာၾကည့္တာေတြ တိုင္းတာေတြ လာလုပ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈေတြကို
ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ နဲ႔ လူၾကီးေတြသိေအာင္လုပ္ရတာ " ဟု
နံသာပြတ္ေက်းရြာမွ ဦးကိုေအးကဆိုသည္။ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းတည္ရွိေသာ နံသာပြတ္ေက်းရြာ ၊
ေကၽြခ်ဳိင္ေက်းရြာအပါအ၀င္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄
ရြာတြင္ လူဦးေရ ၃၉၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားသံုး
လွ်ပ္စစ္စက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုေသာ
သတင္းမ်ားၾကားရခ်ိန္မွစ၍ ဦးကိုေအးတို႔မိသားစုအပါအ၀င္အျခားေဒသခံမ်ားပါ
စိုးရိမ္ေနရတယ္ဟုဆိုသည္။အဆိုပါေက်းရြာမ်ားသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဘးတြင္တည္ရွိၾကၿပီး သီဟိုျခံမ်ား ၊
အုန္းပင္ျခံမ်ား ၊ ကြမ္းသီးပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ရာသီဥတုေကာင္းမြန္သျဖင့္
စိုက္ပ်ဳိးသမွ်ျဖစ္ထြန္းေလ့ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆိုၾကသည္။


" စက္ရံုေဆာက္ရင္ ရာသီဥတုပ်က္စီးမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔
အဘိုးအဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းက လုပ္ကိုင္းစားေသာက္လာတဲ့
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြပ်က္စီးမယ္။ရြာေတြေျပာင္းေရႊ႕ရမယ္။ဒီလိုမ်ဳိးအျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ဒါေၾကာင့္
ဒီစီမံကိန္းကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ကန္႔ကြက္သြားမယ္ " ဟု
ေကၽြခ်ဳိင္ေက်းရြာေဒသခံတစ္ဦးကဆိုသည္။ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုကို
ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ အသိေပးေျပာဆိုမႈတစ္စံုတစ္ရာမွ
မရွိခဲ့ေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုၾကသည္။ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ
တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည္၊မည္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ကိုလည္း
အသိေပးမႈတစ္စံုတစ္ခုမွမရွိေသးပဲ
ေျမေနရာလာၾကည့္ျခင္း၊တိုင္းတာျခင္းမ်ားကို ေဒသခံတို႔၏
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားအတြင္းလာေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

" စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္
ျပည္သူနဲ႔ေက်လည္မႈရေအာင္အရင္ေဆြးေႏြးပါ။ေဆြးေႏြးလို႔ ေျပလည္ၿပီ
သေဘာတူၿပီဆိုမွ ေနာက္ပိုင္းအရာေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။မဟုတ္ရင္ေတာ့
ေျမႀကီးတိုင္းတာတို႔၊ အေပါက္လာေဖာက္တာတို႔ကို လံုး၀လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး "
ဟု ဦးကိုေအးကဆိုသည္။ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုစီမံကိန္း
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံခ်ိန္စံညႊန္းဥပေဒ ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ ေရေျမေလ ၊ ရာသီဥတုဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ား ႏွင့္
လူထုအက်ဳိးျပဳမႈမ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး
ဓာတ္အားစက္ရံုမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ ေဒသခံ ၁ ဦးအား
ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မွ ေတြ႕ဆံုေခၚယူခဲ့သည္ဟု
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေလ့လာေရး သြားေရာက္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခံရသူ
ေကၽြခ်ဳိင္ေက်းရြာမွ ဦးၾကည္ေအးကဆိုသည္။" ေလ့လာမႈသက္သက္ အေနနဲ႔ေခၚတာပါ။
ေဒသခံျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ေဒသခံ
ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္းမလိုက္ပါဘူး။ဂ်ပန္ကို သြားဖို႔
အတြက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္ကိုယ္တိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕က
သူ႕ရံုးခန္းကိုေခၚဖိတ္ခဲ့ပါတယ္။ပတ္စပို႔ကိစၥ၊ဗီဇာကိစၥကိုလည္း
သူတို႕ကပဲလုပ္ေပးမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အားလံုးေပါင္း ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ၈
ဦးသြားမယ္လို႔ေျပာတယ္ " ဟု ဦးၾကည္ေအးကဆိုသည္။ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုစီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔
ေလ့လာေရးလုပ္ရန္အတြက္ လူေခၚဆိုမႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္
မည္သူ႕ကိုမွ် မလိုက္ေစခ်င္ပဲ ၊ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေရး
မတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကို ပဲဦးစားေပးေစခ်င္သည္ဟုေဒသခံမ်ားကဆိုၾကသည္။
အေၾကာင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးေခၚဆိုခံရသူမ်ားအေနျဖင့္
စိတ္ေျပာင္းၿပီး စီမံကိန္းကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္သေဘာထားျဖင့္
လက္ခံမိမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။

" ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုရင္ ကန္႔ကြက္တယ္ပဲေပါ့။အဲေတာ့ ေလ့လာေရးေခၚလည္း
ဘာမွလိုက္သြားစရာမလိုဘူး။
အခုလို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသေလးက
လူေတြကို သပ္လွ်ိဳေသြးခြဲေနတာလို႔ခံစားရတယ္။မညီမညြတ္ျဖစ္ရင္
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတြက္အဆင္ေျပသြားႏိုင္တယ္ " ဟုဆိုသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံတို႔၏
သေဘာတူညီမႈ၊အက်ဳိးစီးပြား၊ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမည္မွ်ရွိသင့္သည္ကို
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ၿပရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံတို႕၏ သေဘာတူညီမႈရရွိမွ
သာလွ်င္ စီမံကိန္းကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
နိုင္ငံသားပညာေရး နည္းျပဆရာ(Civic Educator) ဦးမန္းသိုက္ထြန္းကဆိုသည္။

" စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံေတြအခ်င္းခ်င္း
မညီမညြတ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။မက္လံုးေတြေပးမယ္။ဒါေတြကို သတိထားဖို႔လည္း
လုိအပ္တယ္။အားလံုးက သေဘာတူညီစြာနဲ႔လက္မခံဘူး ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ
စက္ရံုေဆာက္လို႔မရပါဘူး " ဟု ဆိုသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးရံု ၊
ေနာင္ခ်ဳိ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္း
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုအပါအ၀င္စုစုေပါင္း
ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု ၃ ရံုတည္ရွိၿပီး တီက်စ္စက္ရံုမွာ မီဂါ၀ပ္ ၁၂၀
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာစက္ရံုျဖစ္ၿပီး မိဂါ၀ပ္ ၄၀ ထြက္ရွိသည္။
ေနာင္ခ်ဳိေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမွာ ၁၅ မိဂါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမွာ ၈
မီဂါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ေပၚၿပီး သဘာ၀ပန္း၀န္းက်င္ရွိ
အပင္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး
အသက္ရႈမ၀ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊အဆုတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ ကို
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုအနီးရွိ ေဒသခံမ်ားခံစားရေၾကာင္း
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္ ဦးေစာမိုးျမင့္ကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားသံုးစက္ရံုမ်ား၏ ေပ၂၀၀ ၀န္းက်င္တြင္
စက္ရံုမွထြက္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္
ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ားကို စုပ္ယူရန္အတြက္
ကာကြယ္ေရးဇံုမ်ားကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီး စက္ရံု၀န္ထမ္း သံုပံျုႏွစ္ပံုတြင္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားၾကၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လားဆိုေသာေမးခြန္းလည္းထုတ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု
သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနအျငိမ္းစား ဦးေစာမိုးျမင့္ကဆိုသည္။

"ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာတည္ေဆာက္မဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရ့ုက
မီဂါ၀ပ္ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ရွိမယ္လို႔ေျပာေနၾကတယ္။တကယ္တမ္း အဲေဒသရဲ႕
ဓာတ္အားလိုအပ္မႈက ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားတဲ့
အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားသံုးစက္ရံုကိုမေဆာက္ေစခ်င္ဘူး" ဟု ဆိုသည္။

ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္နီးစပ္၍
ေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ၊ ေနေရာင္ျခည္သံုး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး
ရရွိေရးတို႕ကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္
ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ယခုအခ်ိန္အတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ေလာ သို႔မဟုတ္
မတည္ေဆာက္ေတာ့ဘူးေလာဆိုသည္ကို သည္းသည္းကြဲကြဲမသိရေသးေသာ္လည္း
ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးလမ္းဟုဆိုကာ ေဒသခံရြာသားတို႔၏ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀
ခန္႔ရွိေသာ အုန္းပင္ၾကီးမ်ားကို ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္ထိုးျဖတ္ၿပီး
ဆယ္ဘီးသြားကားလမ္းမၾကီးမမ်ားလာေရာက္ေဖာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

 
ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္းသည္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ၍ တားဆီးပိတ္ပင္ကန္႔ကြက္ေနခ်ိန္တြင္
ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ႏွစ္ရွည္ပင္အုန္းျခံၾကီးမ်ား ၊
ကြမ္းသီးပင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားဆီသို႔
ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေရာက္ရွိလာမည္ကို
စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ပူပန္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ " ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုအလိုမရွိ  (NoCoal Power Station ) "" ကၽြႏု္ပ္တို႔ရြာကို ေျပာင္းေရႊ႕မေပးႏိုင္ပါ (We will Not Display OurVillage ) "
စာသားပါ စာရြက္မ်ားကို အိမ္တံခါးအ၀မ်ား ၊ လမ္းေဘးသစ္ပင္မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း
ကပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိုးစုိးသူ

ယခုသတင္းကို သတင္းဌာနတစ္ခုသို႔ ပို႔ဖူးပါတယ္။
ဆယ္ရက္ေက်ာ္ၾကာခဲၿပီျဖစ္လို႔ အြန္လိုင္းမွာ တင္လိုက္ပါတယ္ ။
အခုဆိုရင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုကို
တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ေနာက္မဆုတ္ပဲတည္ေဆာက္ေတာ့မယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...