Wednesday, May 20, 2015

မ႐ွိမျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္း (၂) မ်ိဳး


အပိုင္း (၃)
ဒီကေန႔ ကမ႓ာမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း ၿပိဳင္ရင္း ၿပိဳင္ရင္းနဲ႔ ေနာက္က်ေတာ့ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္လို႔မရေတာ့ တိတ္တဆိတ္ စြပ္စြဲျခင္း၊ ဒါေတြဟာ Competition, fighting, assassination, abusing၊ ဒီမေကာင္းမႈေတြ အားလံုး ဘယ္ကေန စတင္ ေပါက္ဖြားသလဲဆိုရင္ (The thought of selfishness) အတၱဆန္လြန္းတဲ့ အေတြးကေန ေပါက္ဖြားတာ။

ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အနတၱသုတ္၊ အဲဒီ အနတၱသုတ္ကို နားလည္ရမွာက ငါဆိုတာကိုေမ့ထား၊ ငါဆိုတာကို ေမ့ႏိုင္မွ ငါ့ဥစၥာဆိုတာ ေမ့လို႔ရတယ္။ ငါကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ေ႐ွ႕တန္းတင္လာရင္ ငါ့ဥစၥာပါ ေရာက္လာေရာ၊ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ ေခါင္းပါးလာတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ (Competition) ငါနဲ႔သူနဲ႔ ၿပိဳင္မယ္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းရဲ႕ေနာက္မွာ (Fighting) ငါက သူ႔ကိုတိုက္မယ္၊ သူက ငါ့ကိုတိုက္မယ္။ တိုက္ခိုက္ျခင္းကေန (Adusing)စြပ္စြဲျခင္းေတြ ဆက္လာမယ္၊ စြပ္စြဲလို႔မရေတာ့ (assassination) လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္တာေတြ ေရာက္လာကုန္ေရာ။
အတူေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕ ေလာကႀကီး၊ ငါ့ရဲ႕ Socity၊ ငါ့ရဲ႕ (Environment) အတြက္ --
၁။ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ပါရေစ။
၂။ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ပါရေစနဲ႔။
အဲဒီ စိတ္ကူးေတြမေပါက္ၾကတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုလို႐ွိရင္ ပညာမဲ့တာ။ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ ခႏၲီ ကင္းမဲ့တာကေနၿပီးေတာ့ ပညာ ကင္းမဲ့သြားတယ္။ ေမတၱာ အားနည္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ပညာအားလည္း ေလ်ာ့သြားတယ္။ Lack of wisdome in the world today လို႔ေျပာရင္ ဒီ ကေန႔ကမ႓ာမွာ ပညာမဲ့တာဟာ ဘယ္က စသလဲ၊ အတၱဆန္လြန္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပညာမဲ့တာ။ Phiosopher ေတြက ဒါကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္ေျပာတယ္။ အတၱဆန္လြန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အတၱဆန္တယ္တဲ့။
တို႔ငယ္ငယ္က သင္ထားတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာ-
`အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာပိ အဝိဇၨာ´
ဘယ္သူမွ မသင္ဖူးဘူး၊ သင္ဖူးလား၊ ဘယ္နား႐ွိမွန္းေတာင္ မသိဘူး။
အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ အဲဒါလိုပဲ သခၤါရပစၥယာပိ အဝိဇၨာလည္း ႐ွိတယ္၊ ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊ တဏွာပစၥယာပိ ေဝဒနာလည္း ႐ွိရမယ္၊ `အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာပိ အဝိဇၨာ ´ ဆိုတဲ့ အယူအဆ႐ွိသလိုပဲ၊ `သခၤါရပစၥယာ အဝိဇၨာ ´ ဒါလည္းပဲ ႐ွိရမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ `သခၤါရပစၥယာ ဝိဉာဏံ´ လို႔႐ွိခဲ့ရင္ `ဝိဉာဏပစၥယာပိ သခၤါရာ´ ဒါလည္းပဲ ႐ွိရမယ္။
အဲဒီေတာ့ ဝိဘဂၤဆိုတဲ့ စာလံုးဟာ ေဝဖန္တာ စိစစ္တာ၊ ေဝဖန္စိစစ္တဲ့ဉာဏ္ဟာ သိပ္အဖိုးတန္တယ္၊ တစ္သမတ္တည္း သြားရမယ္လို႔ မွတ္မေနနဲ႔။
ဥပမာအားျဖင့္ - သီလ သမာဓိ ပညာ စာလံုး (၃) လံုးကို တန္းစီေျပာတယ္၊ `သီလ အရင္က်င့္၊ သီလျပည့္စံုမွ သမာဓိက်င့္၊ သီလမျပည့္စံုဘဲနဲ႔ သမာဓိ မက်င့္နဲ႔ဦး ´ ဒီလို မဟုတ္ဘူး။
`ပညာထိပ္ဆံုးမွာမို႔လို႔ ေနာက္ဆံုးမွက်င့္၊ သမာဓိ မျပည့္စံုမခ်င္း ပညာ မလုပ္နဲ ့၊ ဝိပႆနာ မလုပ္နဲ ့´
ဒီလို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ (၃) ခုလံုးဟာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္လို႔ရတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေဒသနာေတြကို (Traditional Learning) အစဥ္အလာအတိုင္းသင္ေနရင္ ဒီအသိဉာဏ္ဟာ (Develop) ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ သင္ၾကားတဲ့နည္းစနစ္၊ သင္ယူတဲ့နည္းစနစ္ ဒါေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ နားလည္ဖို႔ဆိုရင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ သင္နည္းေတြ ႐ွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဝိဘဂၤဆိုတာ ေဝဖန္စိစစ္တာ၊ အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္းမွာ ဒုတိယက်မ္းဟာ ဝိဘဂၤ-ဝိဘင္းေခၚတယ္၊ အဲဒီမွာဖတ္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဝိဘင္း သုတၱႏၲဘာဇနိယအခန္းမွာ `အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာပိ အဝိဇၨာ ´႐ွိပါတယ္။ ေျပာင္းျပန္ေလွ်ာက္ေဟာတာ၊ ဒါဘုရား ေဟာတာ၊ အဲဒါ လူေတြလည္း မသိ၊ ဆရာေတာ္ သံဃာေတြကလည္း မေဟာဘူး၊ တစ္ေယာက္တစ္ေလက ဒီေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားက ကတ္သီးကတ္သတ္ စာေတြေတြ႕ၿပီး ဘယ္က်မ္းက ဘယ္ေနရာမွာဆိုတဲ့ က်မ္းၫႊန္းကိုမေျပာဘဲနဲ႔ ေဟာလိုက္ေရာ၊ ဟာ-အဲဒီ တစ္ေယာက္တည္းေသာပုဂၢိဳလ္က အစဥ္အလာသမားေတြၾကားထဲမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ဝါဒီ ျဖစ္သြားတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ မိလိႏၵမင္းႀကီးက ဇမၺဴဒီပါေရာက္လာၿပီးေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ေတြ႕တိုင္း ေမးခြန္းေတြ ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ၿပီး ေမးလိုက္တာ သံဃာေတာ္ေတြက သူေမးတာ မေျဖႏိုင္ေတာ့ ေတာထဲမွာေျပးၿပီး သြားပုန္းေနၾကရတယ္။ ဟိမဝႏၲာမွာ သြားပုန္းၾကတယ္။
မိလိႏၵမင္းက ဘာေျပာသလဲ...
``အယံ ဇမၺဴဒီေပါ ပ႑ိေတဟိ သုေညာ´´ လို႔ ဒီလိုေျပာတယ္။
ေဟာဒီ ဇမၺဴဒီပါမွာ ပညာ႐ွိ ဆိတ္သုဥ္းသြားၿပီ။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္၊ ေလာကႀကီးက တစ္ခါတစ္ခါ သိပ္ၿပီး ဆိတ္သုဥ္းတယ္၊ ေလးနက္တဲ့ အေတြးအေခၚလည္း မ႐ွိဘူး၊ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း မ႐ွိဘူး။
ဘုရားသားေတာ္၊ သမီးေတာ္ေတြ ဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမကို ဘယ္လိုသင္ရၾကားရမယ္ဆိုတာ စိတ္ကူးထဲမွာကို မ႐ွိဘူး။ လူေတြကို စိတ္ကူးၿပီးေတာ့ လူေတြလိုေန၊ လူေတြလို သြားေနၾကတာ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝကို သူတို႔ (Upgrade) ျမႇင့္တင္ဖို႔ရာ စိတ္ကူးကို မ႐ွိဘူး။
အဲဒီ အေတြးအေခၚေတြ ေအာက္တန္းက်လြန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘဝဟာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အလုပ္ေတြေရာ အေျပာေတြေရာ ေအာက္တန္းက်ၿပီး ဟို ေအာက္ေရာက္သြားတာ၊ အမိႈက္ပံုထဲ အပစ္ခံရတဲ့ ေၾကးခြက္လို ျဖစ္သြားတာဟာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ပတ္ဝန္းက်င့္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းကို ၾကည့္ၾက။

ဆက္ရန္ ----
သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...