Sunday, May 31, 2015

နည္း(၅) မိမိႏႈိင္ယွဥ္မယ့္အရာေတြကုိ ဉာဏ္ရွိရွိ ေရြးခ်ယ္ပါ။‪#‎က်ေနာ္တုိ႔ေတြ‬ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ ေက်နပ္တယ္၊ မေက်နပ္
ဘူးဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြဟာ ကုိယ္က ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျခားသူေတြနဲ႔ ႏႈိင္း
ယွဥ္လုိက္ရာက စတာပါပဲ။ ကိုယ့္ထက္ပုိၿပီး ျပည့္စုံသူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မိလုိက္
တဲ့အခါ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေလာက္ မွ မျပည့္စုံသူေတြ
နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္တဲ့ အခါက်ျပန္ေတာ့လည္း ေက်နပ္တဲ့စိတ္က ျဖစ္သြားျပန္
ပါေရာ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ရွိေနတဲ့ အမွန္တရားကေတာ့
ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘ၀ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတတ္
တဲ့ စိတ္ခံစားမႈဟာ ကုိယ္က ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သလဲ
ဆုိတာအေပၚ မူတည္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါ
တယ္။ ကုိယ္က ကုိယ့္ဘ၀ကုိ အျခားသူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေတာ့မယ္
ဆုိရင္ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ႏႈိင္းယွဥ္တတ္ရပါမယ္။
ဒါမွသာ ကုိယ္က ဘယ္လုိ
လူမ်ဳိးလဲ၊ ကုိယ့္မွာ ဘာေတြရွိသလဲ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခဳံစိတ္
ခ်တဲ့ ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မယ္။
@@@@@@@@@
‪#‎ဂ်ဳိးက‬ သူတုိ႔ ညီအစ္ကုိ ၆ ေယာက္ထဲမွာ အႀကီးဆုံး ပါ။ သူတုိ႔ထဲမွာ အငယ္
ဆုံးက အသက္ ၂၁ ႏွစ္၊ အႀကီးဆုံးက ၄၂ႏွစ္ပါ။ သူတုိ႔ မိသားစုမွာ ေငြေၾကး
သိပ္မျပည့္စုံ ေတာ့ အထက္က အစ္ကုိေတြဟာ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ငဲ့ငဲ့ ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါတယ္။
ဂ်ဳိးနဲ႔ သူညီႏွစ္ေယာက္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ၿပီးတာနဲ႔ အလုပ္၀င္လုပ္
ရပါတယ္။ ညီအငယ္သုံးေယာက္က်ေတာ့ အထက္တန္းေအာင္တဲ့အခါ
ေကာလိပ္ ဆက္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဂ်ဳိးတုိအထက္က ညီအစ္ကုိသုံးေယာက္
ဟာသူတုိ႔တုန္းက ေငြေၾကးမျပည့္စုံလုိ႔ ပညာဆက္သင့္ခြင့္ မရတာကုိ ျပန္
ေတြးမိတုိင္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ရပါတယ္။
‪#‎ဂ်ဳိးတုိ႔‬ အထက္က သုံးေယာက္ဟာ သူတုိ႔ဘ၀ေတြကုိ ေအာက္က ညီသုံးေယာက္
နဲ႔ျပန္ယွဥ္ၾကည့္မိတုိင္း စိတ္ဆင္းရဲရသလုိ ၀န္တုိစိတ္လည္း ျဖစ္မိၾကပါတယ္။
ငါတုိ႔မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ သင္းတုိ႔က်မွ ဘာလုိ႔ ရရတာလဲ ဆုိတဲ့ အေတြး
ကုိ သူတုိ႔ စိတ္ထဲေပၚခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔အစ္ကုိ သုံးေယာက္ဟာ သူတုိ႔ နဲ႔ ရြယ္
တူ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ သူတုိ႔ေလာက္ပဲ အခြင့္အလမ္း ရခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ
နဲ႔ ျပန္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိျပန္ေတာ့လည္း သူတုိ႔က အဲဒီသူငယ္ခ်င္းေတြထက္
လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းမွာေရာ မိသားစုဘ၀မွာပါ ပုိ အဆင္ေျပေနတာေတြ႕ရျပန္တယ္။
‪#‎တကယ္ကေတာ့‬ သူ႕ညီငယ္ေလးေတြ ရရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ မရေအာင္
ပိတ္ပင္ရင္လည္း ဂ်ဳိးတုိ႔မွာ ဘာမွ အက်ဳိးရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ထက္
ပညာ ပုိၿပီးတတ္လုိ႔ ဘ၀မွာ ပုိအဆင္ေျပေနတဲ့ ညီေတြနဲ႔ သူ႕ကုိယ္သူျပန္ႏႈိင္း
ယွဥ္ၾကည့္မိတုိင္း စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။ ဒီျပႆနာ အေျဖကေတာ့ အဲဒီလုိ
မႏႈိင္းယွဥ္ဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီ ညီငယ္ေလးေတြဟာ သူနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေလာက္ကြာ
ၿပီးမွ လူျဖစ္လာခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလုိ ျခားနားမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ ဂ်ဳိးတုိ႔အထက္
က ညီအစ္ကုိေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီလုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနရမယ့္အစား
သူတုိ႔ေခတ္မွာ သူတုိ႔ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးေတြကုိ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရသူေတြနဲ႔ပဲ
လက္ေတြ႕က်က် ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္ရင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရႏုိင္ၾကပါတယ္။
@@@@@@@@@@@@@@@@@
‪#‎သုေတသန‬ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကုိ စကားလုံး
ေဟဠိ ျမန္ျမန္ေျဖႏုိင္တဲ့သူနဲ႔ ျဖည္းျဖည္းေျဖႏုိင္တဲ့သူ ဘယ္သူက ပုိၿပီး စိတ္ေက်
နပ္မႈ ရသလဲ ဆုိတာကုိပါ။ အဲဒီမွာ ျမန္ျမန္ေျဖႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက အျမန္
ဆုံးေျဖႏုိင္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ မေက်မနပ္စိတ္ေတြ
ျဖစ္လာပါတယ္။ သူတုိ႔ထက္ နည္းနည္း ပုိၿပီး ေနာက္က်မွ ေျဖနုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသား
ေတြကေတာ့ အေႏွးဆုံး ေျဖႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္
ၾကည့္ၿပီး အေတာ္ကေလး စိတ္ေက်နပ္မႈ ရၾကတာနဲ႔ အမွ် သူတုိ႔ထက္ပုိၿပီး ျမန္ျမန္
ေျဖႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိတယ္ဆုိတာကုိပါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏုိင္ၾကပါတယ္။
(ၾကည္ရႊန္း - ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ နည္းေပါင္း ၁၀၀)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...