Friday, May 20, 2016

လူတုိင္းမသိေသးတဲ့ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၁၀)မ်ိဳး

သိန္း ျမင့္


ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ျပႆနာအရပ္ရပ္ေတြဟာ ေဆးပညာအျမင္နဲ႕ အေျဖထုတ္တဲ့အခါမွာ အျပည့္အစုံ မသိႏုိင္ေသးဘဲ၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုံး၀ အေျဖရွာမရေသးတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႕ ထူးဆန္းမႈေတြကလည္း မ်ားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႕ လူတုိင္း မသိေသးတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (10) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

-
1. တစ္စုံတစ္ခုကို သင္ယူေနတဲ့အခါမွာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္အသစ္ေတြ ပုိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္။
-
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုရဲ႕ အေျဖကုိ စဥ္းစားရင္ စဥ္းစားသလုိ ဦးေႏွာက္က ပုိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ပါတယ္။ အဲဒီ သင္ယူထားတဲ့ အရာေတြကိုလည္း မေမ့ေအာင္ မွတ္ဉာဏ္အပုိင္းထဲမွာ SD ကဒ္ထဲ ေဒတာေတြ ထည့္သလုိ ထည့္ေပးပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ဆုိတာ ျဖစ္လာတာေပါ့။
-
2. အာ႐ုံေၾကာေပါင္း သန္း ရာခ်ီၿပီး ပါ၀င္တယ္။
-
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အကန္႕ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အာ႐ုံေၾကာေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အာ႐ုံေၾကာေပါင္း သန္း ရာခ်ီၿပီး ပါ၀င္တယ္။
-
3. ဘယ္ဘက္ျခမ္းနဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းဆုိၿပီး ပုိင္ျခားထားတယ္။
-
ဦးေႏွာက္မွာ ဘယ္ျခမ္းနဲ႕ ညာျခမ္းဆုိၿပီး အပိုင္းႏွစ္ပုိင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႕ ညာျခမ္းမွာရွိတဲ့ဦးေႏွာက္က ခႏၶာကုိယ္ ဘယ္ျခမ္းလႈပ္ရွားမႈနဲ႕ အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို စီမံခန္႕ခြဲေပးၿပီး ဘယ္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ဦးေႏွာက္ကလည္း ထုိနည္းပါဘဲ။
-
4. နာက်င္မႈမရွိဘူး။
-
နာက်င္မႈတစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္လာတဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္နာတယ္၊ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ နာတယ္ဆုိတာကုိ ဦးေႏွာက္ကသတင္းေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ကိုယ္တုိင္မွာေတာ့ အာ႐ုံခံစားမႈ အဂၤါမဟုတ္တဲ့အတြက္ နာက်င္မႈဆုိတာမရွိပါဘူး။ ဒါကလည္း အလြန္ထူးျခားပါတယ္။
-
5. လူအခ်င္းခ်င္း ဦးေႏွာက္အရြယ္အစား မတူၾကဘူး။
-
လူအခ်င္းခ်င္း ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚ မူတည္ၿပီး အရြယ္အစား မတူညီၾကပါဘူး။ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႕ အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္သည့္တုိင္ သာမန္ ဉာဏ္ရည္သာ ရွိသူေတြဟာလည္း ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္အရြယ္အစားေလာက္သာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတာမ်ိဴး ရွိတတ္ပါတယ္။
-
6. စြမ္းအင္အျဖဳန္းတီးဆုံး အစိတ္အပိုင္း။
-
ဦးေႏွာက္ဟာ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ထဲမွာ 2% သာ ရွိေပမယ့္ ခႏၶာကုိယ္ကေန ရွာေပးတဲ့ စြမ္းအင္ 20% အထိ ျဖဳန္းတီးေပးတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
-
7. ေယာက္်ားေတြက မိန္းမေတြထက္ ဦးေႏွာက္ကုိ 10% ပုိၿပီး အသုံးခ်တယ္။
-
ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ခႏၶာေဗဒ တည္ေဆာက္ပုံအရ အာ႐ုံေၾကာစနစ္နဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ႀကီးမားပါတယ္။ ဒါကလည္း ေယာက္်ားေတြကို မိန္းမေတြထက္ ပိုေတာ္ေစတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ 10% ပုိပါတယ္။
-
8. အိပ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ဆုံး။
-
ဦးေႏွာက္ active အျဖစ္ဆုံး အခ်ိန္ကေတာ့ အိပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ လူကသာ အိပ္ေနေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ကေတာ့ ေန႕ခင္းပုိင္းမွာ မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြကုိ အေျဖရွာေနတာ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ အိပ္မက္အေတြးထဲမွာလည္း ဆုိင္ရာ ေတြးေခၚမႈေတြကို မရပ္မနားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
-
9. ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အျပည့္အ၀ပုံစံ မဟုတ္ေသးဘူး။
-
ဦးေႏွာက္ဆုိတာကလည္း လူရဲ႕ ေတြးေခၚမႈနဲ႕ ရင့္က်က္မႈအပုိင္းေတြ ျမႇင့္တက္လာတာနဲ႕အမွ် တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အျပည့္အ၀ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပုံစံမဟုတ္ေသးပါဘူး။
-
10. အနာဂတ္ကုိ ခန္႕မွန္းႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။
-
ဒါဆုိ လူတုိင္း ေဗဒင္ေဟာစားမွာေပါ့ဆုိၿပီး ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက တကယ္ပါ။ ဒါကုိ ဆ႒မအာ႐ုံကသာသိရွိၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္မႈ နည္းပါးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ငါ ဒီလုိျဖစ္မယ္ ထင္သား-ပဲ ဆုိၿပီး လူတုိင္း ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဒါက အလုပ္တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံအခ်က္ကုိ စတင္တြက္ခ်က္ စဥ္းစားရာကေန ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ သေဘာသကန္ေတြကုိ ဦးေႏွာက္က ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး မုိ႕ပါ။
နတ္စည္ေတာ္ (SHWEMOM)
SHWEMOM

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...