Monday, May 9, 2016

*** ကားတစ္စီးမွာ အေျခခံသိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ ***

သိန္း ျမင့္

ကားတစ္စီးပိုင္ဆိုင္ထား သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကားတစ္စီးရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အစိတ္အပိုင္း ပ်က္စီးမႈနဲ႔ ျပဳျပင္တာေတြကို မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ ေတြရွိပါတယ္။
ကားတစ္စီးရဲ႕ အိတ္ေဇာက မီးခိုးထြက္တာမ်ားေနရင္ ကား အင္ဂ်င္နဲ႔ အိတ္ေဇာပိုင္းမွာ ခ်ိဳ႕ ယြင္းခ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မီး ခိုးအထြက္မ်ားေနတဲ့ ကားတစ္စီး ဟာ ေလာင္စာဆီယိုစိမ့္မႈျဖစ္ေန တာေသခ်ာပါတယ္။ ထြက္တဲ့မီး ခိုးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း ခ်ိဳ႕ ယြင္းမႈျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ခန္႔မွန္းလို႔ရႏုိင္ပါတယ္။

ကားအိတ္ေဇာကထြက္လာ တဲ့ မီးခုိးက အမည္းေရာင္မီးခိုး ေတြျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အင္ ဂ်င္ဆီတစ္မ်ိဳး ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ဆုိ တာ ေသခ်ာပါတယ္။ တကယ္လို႔ မီးခိုးက အျဖဴ၊ ေရေငြ႕လိုမီးခိုး ထြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရယိုစိမ့္ တာလုိ႔ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေရယိုစိမ့္ တယ္ဆုိရင္ ကားရဲ႕အိတ္ေဇာအဝ မွာ ေရစက္ေတြကိုလည္း ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထြက္လာတဲ့မီးခိုးေတြက အျပာေရာင္မီးခိုးေတြျဖစ္မယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ စက္ဆီေခ်ာဆီယိုစိမ့္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာင္စာ ဆီနဲ႔ ေခ်ာဆီယိုစိမ့္မႈေတြဆုိရင္ ေတာ့ အင္ဂ်င္ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ မီး ေလာင္ကြၽမ္းမႈေတြအထိ ျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။
ကားမီးခိုးထြက္တာဆုိရင္ ေတာ့ ကိုယ္တုိင္ျပင္ဆင္မယ့္အ စား ကြၽမ္းက်င္သူေတြကို ျပသၿပီး အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္တဲ့အပိုင္းမွာ မကြၽမ္းက်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳျပင္မႈ မေသခ်ာတာေတြေၾကာင့္ ကား ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ေတြကို ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။
ကားရဲ႕ ပါဝါမွန္က ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ အပူခ်ိန္ျဖစ္ေနရင္ လည္း သတိထားရမယ့္အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကားရဲ႕ ပါဝါ မွန္ဆိုတာ အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္ နဲ႔ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္ေပါင္းစပ္ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပါဝါမွန္က သာမန္အပူခ်ိန္ ထက္ ပိုပူေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ ပါဝါ မွန္စနစ္ထဲမွာ ထည့္တဲ့အမဲဆီ တစ္မ်ိဳးက အပူဒဏ္ခံေနရၿပီျဖစ္ ပါတယ္။
စနစ္ႏွစ္ခုနဲ႔ ေပါင္းစပ္တပ္ ဆင္ထားတဲ့အတြက္ အမဲဆီနည္း တဲ့အခ်ိန္မွာ စနစ္တစ္ခုက ခ်ိဳ႕ ယြင္းလာရင္ စနစ္တစ္ခုကပါ အ လုပ္မလုပ္ေတာ့တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳ ေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ပါဝါမွန္က ပူလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ပါဝါမွန္ထဲကို ဆီထိုးေပးရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
ဆီထိုးတဲ့ေနရာမွာ ပါဝါ မွန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆီ အမ်ိဳးအစားကိုသာ ထည့္ေပးရ မွာျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကားဝပ္ေရွာ့တစ္ခုခုမွာ သြားၿပီးျပ သင့္ပါတယ္။
ကားပါဝါမွန္အတြင္းကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ဆီကို မထည့္ ဘဲ အျခားဆီအမ်ိဳးအစားေတြကို ထည့္ရင္ေတာ့ ခဏတာအတြက္ ေကာင္းႏုိင္ေပမယ့္ ၾကာရွည္မွာ ေတာ့ ပါဝါမွန္ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါ တယ္။
ကားတစ္စီးမွာ ျဖစ္ေနက် ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုက ေတာ့ ကားစက္ေကာင္းေကာင္း မႏိႈးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေသာ့ ကို တစ္ခ်က္ေလာက္လွည့္႐ံုျဖင့္ ကားစက္ႏိႈးမလာဘဲ တဟီးဟီး ျမည္ေနတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕ဖူး ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲသည္လိုျဖစ္ရတဲ့ အဓိက ျပႆနာကေတာ့ ကားဘက္ထရီ ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္နဲ႔ Engine Star-ting Function တစ္ခုခုခ်ိဳ႕ယြင္း ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကားစက္ႏိႈးတဲ့အခ်ိန္မွာ စက္က အလြယ္တကူႏိႈးမလာဘူးဆုိရင္ ေတာ့ ကားဘက္ထရီႀကိဳးလြတ္ ေနလားဆုိတာကို အရင္ဆံုးစစ္ ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဘက္ထရီႀကိဳး လည္း မလြတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘက္ထရီမေကာင္းတာလုိ႔ သတ္ မွတ္ႏုိင္ၿပီး အင္ဂ်င္ႏိႈးရခက္တာ ကိုေတာ့ ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ျပၿပီး ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ကားအတြက္ ျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ ကား ေမာင္းေနရင္းက ႐ုတ္တရက္ စက္ ရပ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကား ေမာင္းေနရင္းကေန ႐ုတ္တရက္ ရပ္သြားရတာကေတာ့ အင္ဂ်င္ ရပ္သြားလို႔ ျဖစ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ရပ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ အင္ဂ်င္ရဲ႕ ဆီလမ္း ေၾကာင္း ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္လို႔ အ ၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြလည္း ရွိေနေသးၿပီး ဆီလမ္းေၾကာင္း ပိတ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ ခန္႔မွန္း ျဖစ္ႏုိင္ေျချဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး စစ္ေဆးသင့္တာကေတာ့ ဆီ လွည့္စနစ္ရဲ႕ ဆီပိုက္ေတြကို စစ္ ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆီတိုင္ကီထဲမွာ ဆီလက္ က်န္ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆီထဲ မွာ ေရလိုအျခားပစၥည္းေတြပါဝင္ မႈ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးက ေတာ့ ကားရဲ႕ဆီလွည့္စနစ္ကို ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ျပၿပီး ျပဳျပင္ ေပးသင့္ပါတယ္။
ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြမွာ ကားတစ္စီးပိုင္ဆုိင္ထားသူတစ္ ေယာက္အတြက္ေတာ့ မျဖစ္မေန သိထားရမယ့္အခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး အျခားသတိထားဖြယ္၊ သတိျပဳ ဖြယ္ေတြလည္း ရွိေနပါေသး တယ္။
Credit -
ေအာင္ၿဖိဳးမြန္
http://www.7daycars.com/

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...