Friday, May 6, 2016

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုုစည္းမႈ (၆-၅)

သစ္ထူးလြင္


Posted: 06 May 2016 05:35 AM PDT
ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၆ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ SSPP/SSA သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ သေဘာတူညီမွု ရရွိထားခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ အထိ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား အၿပိဳင္အင္အားျဖည့္တင္းမွု ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တန႔္ယန္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ တန႔္ယန္း - မိုင္းရွူးကားလမ္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္း လြယ္ေစး၊ လြယ္လန္း ေတာင္ေၾကာတပ္
Posted: 06 May 2016 05:32 AM PDT
အစုိးရတပ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA တပ္ရင္း (၁၅) တပ္စခန္းမ်ား ကို လက္နက္ၾကီးျဖင့္ ေမ ၅ ယမန္ေန႔ က ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ KIA တပ္မဟာ (၃) လက္ေအာက္ တပ္ရင္း ၁၅ ေဂါင္ရီက႐ုန္ (Gauri Krung) ရိွ စခန္းမ်ား ကို အစုိးရ ခမရ (၃၂၀) တပ္ဖြဲ႔မွ အနည္းဆုံး လက္နက္ၾကီး (၈) ၾကိမ္ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုိင္
Posted: 06 May 2016 05:28 AM PDT
မီးရိွဳႈ႕မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားနွင့္ ဟိုပန္ရြာမီးေလာင္ေနသည္ကို မိုင္း၀ီးရြာမွ ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္း ( ဓါတ္ပံု - Zaii Main ) တအာင္းပေလာင္ TNLA ႏွင့္ ၄င္း၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားက တဘက္ ၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ RCSS/SSA က တဘက္ လြန္ခဲ့သည့္နွစ္ရက္ခန္႔မွစ၍ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နမ့္ခမ္း မိုင္း၀ီးေဒသရိွ ဟိုပန္ေက်းရြာတြင္ ယေန႔ ေမလ ၆ ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းမွစ၍ မီးရိွဳ႕မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့
Posted: 06 May 2016 05:17 AM PDT
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၇/၂၀၁၆ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္) ■စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း■ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ၁။ လက္ေတြ႕က်သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္၊ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေ
Posted: 06 May 2016 05:14 AM PDT
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၈ /၂၀၁၆ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္) ■ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း■ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ၁။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အေရးေပၚအသက္ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သူ မ်ားအား ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား
Posted: 06 May 2016 05:12 AM PDT
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၉/ ၂၀၁၆ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္) ■တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္း■ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ၁။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ အတည္ျပဳျခင္း၊
Posted: 06 May 2016 04:54 AM PDT
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၁၀/၂၀၁၆ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္) ■ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း■ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးေျပာင္းလ ဲတုိးတက္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံပိုင္အခ်ိဳးအစားကို ေလ်ွာ့ခ်၍ ပုဂၢလိကပိုင္ အခ်ိဳး အစားသို႔ ေျပာ
Posted: 06 May 2016 04:49 AM PDT
အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)     နယူးေဒလီ ၊ ေမ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)     အိႏိၵယႏုိင္ငံ အခြန္ ဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ၃၃ ဦးအား အသံုးမက်သည့္ ဗ်ဴရုိကရက္ ဝန္ထမ္းမ်ား ဟူ၍ ျပင္းထန္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သံုးကာ တစ္ၿပိဳင္တည္း အလုပ္ ထုတ္ပယ္သည့္ အမိန္႔စာ တစ္ေစာင္ကုိ အိႏိၵယ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းျခ
Posted: 06 May 2016 04:45 AM PDT
မိတၱီလာၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္ကုန္းေက်းရြာရွိ လက္ယက္တြင္း သံုးတြင္းမွာ ေရအေရာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေပမယ့္ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသာက္သံုးရန္ သင့္တယ္လုိ႔ မိတၳီလာခရိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။  ဧၿပီလ (၂၄) ရက္က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ဇူးရစ္တန္းေက်းရြာမွာ လက္ယက္တြင္း သံုးတြင္းက ေရအေရာင္ေျပာင္းလဲခဲ့တာေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးကာ္မတီေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး
Posted: 06 May 2016 04:42 AM PDT
ေမလ(၅)ရက္ ေန႔ညပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရားမ၀င္ မီးရႈးမီးပန္း ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံုေပါက္ကြဲ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာလုပ္သား(၆)ဦးေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ Bangkok Post သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။ Suphan Buri ျပည္နယ္ ၊ U Thong ခရိုင္အတြင္းမွာရွိတဲ့စက္ရံု ေပါက္ကြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ(၆)ဦးဟာ ျမန္မာလုပ္သားေတြျဖစ္တယ္လို႔ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ည (၉)နာရီအခ်ိန္ေလာက္
Posted: 06 May 2016 04:37 AM PDT
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အစြန္အဖ်ား ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ ေျပးဆဲြေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕တြင္ အုပ္စုဖဲြ႕ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္၊ လုယက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာသျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားၾကား လံုျခံဳမႈမရိွေတာ့ဘဲ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ လတ္တေလာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ၃၃ မီနီဘတ္စ္ယာဥ္လိုင္းေပၚတြင္ မိန္းကေလး တေယာက္ကို ခါးပိုက္ႏိႈက္ ေလးေယာက္ခန္႔မွ၀ိုင္းျပီး ပိုက္ဆံအိတ္
Posted: 06 May 2016 04:24 AM PDT
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဘဇံေခ်ာက္ေမွာ္ရြာမွာ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ညက ေက်ာက္ေၾကာကမ္းပါးၿပိဳက်တာေၾကာင့္ ေျမပိ ၿပီး ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကို သယ္ေဆာင္လာစဥ္။ Photo: Zaw Moe Htet/RFA ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု ဘဇံေခ်ာက္  ေမွာ္ရြာမွာ ေမလ ၅ ရက္ မေန႔ညက ေက်ာက္ တူးရာကေန ေက်ာက္ေၾကာကမ္းပါးၿပိဳက်လို႔  ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ ၁၃ ဦး ေျမပိၿပီး ေသဆံုးခဲ႔ပါတယ္။ ေက်ာက္
Posted: 06 May 2016 04:21 AM PDT
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၃၆ လမ္းက ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရုံး မွာ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္စဥ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA မႏၱေလးၿမိဳ႕ကေန ရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ လက္ခံရရိွတဲ့ အလွဴေငြဟာ က်ပ္သိန္း ၁၉၉သိန္းျဖစ္ၿပီး သံုးစဲြေငြက ၁၇၃ သိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ေျပာဆိုေနၾကသလို ေငြက်ပ္သိန္း ကိုးေထာင္ရတယ္ဆို
Posted: 05 May 2016 10:32 PM PDT
လာအုိႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ထြက္ခြာသြားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္စဥ္ (ဆင္ဟြာ)     ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေမ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)     အစုိးရသစ္ လက္ထက္ ပထမဦးဆုံး ျပည္ပ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ ့သည္
Posted: 05 May 2016 10:31 PM PDT
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)     ရန္ကုန္၊ ေမ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)     ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း၌ သတ္မွတ္ထားေသာ မိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ယာဥ္လိုင္း ၇၄ လိုင္းကို ၁,၂၈၁ ႀကိမ္ သတိေပးမႈ ျပဳထားဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ သတ္မွတ္ အရွိန္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ေမာင္းသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္း ၇၄ လိုင္းမွ ၇၇ အႀကိမ္ အျဖစ္ အမ်ားဆံုး သတိေပးခံရသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လို
Posted: 05 May 2016 10:21 PM PDT
ၿမိတ္ ေမ ၆ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္ ဗဟိုလမ္းရိွ ဦးေက်ာက္စိန္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြန္ဂရစ္မိုး၊ ကြန္ဂရစ္ကာ၊ ကြန္ဂရစ္ခင္း (၄၀×၅၀) ေပ (၃) ထပ္ အေဆာက္အဦ ေျမညီထပ္ရိွ မီးစက္ခန္း အတြင္း တြင္ ေမလ (၆) ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ ၅ မိနစ္က ဘထၳရီအိုး ေရွာ့ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ မီးေတာက္မွတဆင့္ ဆီပိုက္သို႔ ကူးစက္ရာမွ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သိရိွရသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈျဖစ္
Posted: 05 May 2016 09:59 PM PDT
ပက္ရွ္၀ါ ၊ ၆-၅-၂၀၁၆ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ တြင္ စံုတဲြ တစ္တဲြအား ခိုးရာလိုက္ေျပး ႏုိင္ေစရန္ ကူညီခဲ့သည့္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးကို အရွင္လတ္လတ္ မီး႐ိႈ႕ သတ္ျဖတ္ရန္ မ်ဳိးႏြယ္စု ေကာင္စီက အမိန္႔ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီး ငယ္သည္ အစၥလာမ္မာဘတ္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း မိုင္ ၃ဝ ခန္႔အကြာ ဒြန္ဂါဂါလီ ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ က မ်ဳိးႏြယ္စု ေကာင္စီ၏ အမိန္႔ျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္
Posted: 05 May 2016 09:55 PM PDT
ကဘူးလ္ ၊ ၆-၅-၂၀၁၆ ကမၻာေက်ာ္ ေဘာလံုးသမား မက္ဆီ၏ ဂ်ာစီအက်ႌကို ဝတ္ဆင္ခြင့္ရသူ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ အာဖဂန္ ကေလးငယ္သည္ တာလီဘန္ အဖြဲ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရၿပီး ယင္း ကေလးငယ္၏ မိသားစုကိုလည္း ႏုိင္ငံ အတြင္းမွ ထြက္သြားရန္ ၄င္းတို႔က ဖိအားေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဖဂန္ႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာ တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သူ မာတာဇာအာမာဒီ အမည္ရွိ အဆိုပါ ကေလးငယ္သည္ မက္ဆီ၏ ဂ်ာစီ အက်ႌပံုစံကို ပလတ္စတစ္ အိတ္တြင္ ေရးဆဲြ ဝတ္ဆင္ခဲ့
Posted: 05 May 2016 09:44 PM PDT
 ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေလာဂ်ာေတာင္သူတဦးပိုင္ ေတာင္ယာခင္းအတြင္း မေပါက္ကြဲေသးသည့္ အေျမာက္က်ည္ဆံ ကို အမွတ္ ၁၄ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွ ယေန႕ ေမလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ လာေရာက္ေဖာက္ခြဲခဲ့သည္။ အဆိုပါက်ည္ဆံမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလ လယ္ပိုင္း အခ်ိန္က အမွတ္၁၄ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွ ေလ့က်င့္ပတ္ခတ္ စဥ္ ေတာင္ယာခင္းအတြင္း မေပါက္ကြဲပဲ က်န္ေနသည့္က်ည္ဆံျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွသိရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါကို ဓါတ္
Posted: 05 May 2016 09:39 PM PDT
 အခု သီတင္းပတ္ေတြ အတြင္း အစိုးရတပ္ရဲ့ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္ မွုေတြဟာ အဲဒီ့ ေဒသကို ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ ေန။ ဆီးရီးယား ေျမာက္ပိုင္း အစ္ဒ္လစ္ဘ္ ျပည္နယ္ထဲက ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခု ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရတဲ့ အတြက္ အနည္းဆုံး လူ အေယာက္ ၃၀ ေသဆုံးသြားၿပီး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ ဆီးရီးယား အေရး လွုပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အတိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြထဲမွာ မီးေလာင္ေနတဲ့ တဲအိ
Posted: 05 May 2016 09:39 PM PDT
ကြမ္းေတာေက်းရြာတြင္ တည္ထားေသာေစတီ (Photo- ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း Facebook) ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇန ဦးေဆာင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတစုကေန ရက္ေပါင္း (၁၀)ရက္အတြင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းႏွစ္ခု အပါအဝင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ေတြရဲ႕ အိမ္ၿခံေတြနဲ႔ ဗလီေက်ာင္းနား မွာ ေစတီေတြ တဆူၿပီးတဆူ အတင္းအဓမၼ လိုက္တည္ေနတဲ့အတြက္ ဘာသာျခား ေဒသခံေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို
Posted: 05 May 2016 09:39 PM PDT
ဘားအံ ေမ ၅ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့တ႐ုတ္ရေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး သစ္ပင္အျမင့္တြင္ မိမိကိုယ္ကိုႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ထံုးအိုင္နယ္ေျမရဲစခန္းမႉး ရဲအုပ္ညီညီမိုး ႏွင့္အဖြဲ႔မွ အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၅-၅-၂၀၁၆ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေကာ့တ႐ုတ္ရေက်းရြာအတြင္း လူမေနသည့္ ျခံဝင္းအတြင္း႐ွိ အနန္းပင္၌ အျမင့္(၃၅)ေပခန္႔အကြာ သစ္
Posted: 05 May 2016 09:39 PM PDT
ရီပတ္ဘေလကဲန္ပါတီ ရဲ့ မူဝါဒေတြ အတိုင္း လိုက္နာနိုင္မယ္လို႔ သိသာေစတဲ့ လုပ္ရပ္ ေတြကို မစၥတာ ထရမ့္ဘက္က ျပသရမယ္လို႔ မစၥတာ ရိုင္ယန္ေျပာ။ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ရီပတ္ဘေလကဲန္ ပါတီဝင္ ေပၚလ္ရိုင္ယန္က ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ပါတီရဲ့ သမၼတ ေလာင္း အေနနဲ႔ လက္သင့္ခံဖို႔ရာ မျဖစ္နိုင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ရီပတ္ဘေလကဲန္ပါတီ ရဲ့ မူဝါဒေတြ အတိုင္း လိုက္နာနိုင္မယ္လို႔ သိသာေစတဲ့ လုပ္ရပ္ ေတြကို မစၥတာ ထရမ့္ဘက္က ျပသ မလာမခ်
Posted: 05 May 2016 09:39 PM PDT
 ေဒၚလာ သန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ လာဘ္ေငြ ေတြကို မစၥတာ ကူးညာ လက္ခံရယူခဲ့တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ရရွိထားတယ္ လို႔ ဘရာဇီး တရားေရး အာဏာပိုင္ ေတြက ေျပာ။ ဘရာဇီး နိုင္ငံမွာ ဩဇာႀကီးတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အက္ဒ္ဒြါးဒို ကူးညာကို ဘရာဇီး တရား႐ုံးခ်ဳပ္က တာဝန္ကေန ဆိုင္းငံ့ လိုက္ပါတယ္။ ေငြေၾကး မသမာမွု စြဲခ်က္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားေရး အာဏာပိုင္ေတြက စုံစမ္းေနတာ ေတြကို မစၥတာ ကူးညာက အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲ ခံေ
Posted: 05 May 2016 04:53 PM PDT
(Credit: Myanmar Fire Services Department) ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၆၃ ရပ္ကြက္ စက္မႈဇုန္ ၂ မွာ ေမလ ၅ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ည ၈ နာရီေလာက္က စတင္ၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂ နာရီခြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနကို ဗြီအိုေအက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ - မီးညြန္႔က်ိဳးသြားၿပီျဖစ္ေပမဲ့ - မီးႂကြင္းမီးက်န္ေတြကို ၿငိမ္းသတ္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ မီးသတ္ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...