Thursday, May 7, 2015

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.မွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အၾကံျပဳခ်က္ ( အပုိင္း- ၁ )

အစုိးရရဲ. ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမွဳ မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမဳိ.ေတာ္ၾကီးမွာ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရ ပုိမ်ားလာတာနဲ. အမွ် လမ္းေတြ ေပၚမွာလာယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.မွဳေတြ ပုိမ်ားလာတာကုိေန.စဥ္ေန. တုိင္းေတြ.ၾကဳံေနရပါတယ္။ လက္လွမ္းမီသေလာက္ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ မွာေတာ့ ရန္ကုန္ျမဳိ.ေတာ္ရဲ. အေနအထားနဲ. လက္ရွိကားအစီးေရဟာမ်ားလြန္းတယ္လုိ. မဆုိနုိင္သလုိအခုေတြ.ၾကဳံေနရတဲ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.ေနမွဳေတြဟာလဲ မျဖစ္သင့္ပဲ ျဖစ္ေနရတယ္ဆုိတာကုိေတြ.ရပါတယ္။
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.မွဳေတြ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ဖုိ. နဲ. အမ်ားျပည္သူ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပေစဖုိ. ရည္ရြယ္ျပီး အမ်ားျပည္သူသြားလာေရးအာဏာပုိင္ အဖြဲ.ဆုိ ျပီးဖြဲ.စည္းေဆာင္ရြက္ေနတာကုိလဲ ၾကားသိရပါတယ္..။ အဲဒီေကာ္မတီအေနနဲ. သူတုိ. ေလ့လာေတြ.ရွိမွဳ ေတြ အရသင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္မယ္ ထင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြ ကုိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေနရာမွာတစ္တပ္တစ္အားတစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ က ေန ျဖည့္စြမ္းတဲ့ အေနနဲ.ေတြ.ျမင္ေလ့လာမိသေလာက္ ေလး ၀င္ျပီးအၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္..။ မိေက်ာင္းမင္းေရခင္းျပတယ္လုိ. ေတာ့ မထင္ေစခ်င္ပါခင္ဗ်ား။ အရင္ဆုံးရန္ကုန္ျမဳိ.ေတာ္မွာဘာေၾကာင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ. မွဳေတြဟာ ျဖစ္သင့္တာထက္ ပုိျဖစ္ ေနရတာလဲဆုိတာကုိစဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ ေတြ.ရတဲ့ အခ်က္ေတြကယာဥ္ေမာင္းမ်ားစည္းကမ္းတက် ေမာင္းႏွင္မွဳ အားနည္းျခင္း ၊ ကားရပ္နားဖုိ.ေနရာေတြ နည္းလြန္းျခင္း ၊ ယာဥ္မ်ားစည္းကမ္းတက် သြားလာနုိင္ဖုိ.ထိန္းေက်ာင္းတဲ့စံနစ္ အားနည္းျခင္း ၊ ယာဥ္သြားလမ္းမ်ားကုိစီမခန္.ခြဲမွဳ အားနည္းျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြ ကုိအဓိကအေနနဲ. ေတြ. ရွိရမွာပါ ။အခုေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္မယ္ ဆုိရင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပုိင္း( ၃ ) ပုိင္းရွိပါတယ္ ။
အဲဒါ ေတြကေတာ့.....
                        ( ၁  ) လမ္းမမ်ားစီမံခန္.ခြဲ ျခင္း  ( Road Management )
                        ( ၂ ) ယာဥ္ သြားလာမွဳ ထိန္းသိမ္းေရး( Traffic Control )
                         ( ၃ )စံနစ္တက် အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ.ေဆာင္ေရး ( Systematic Public Transportation )            …                               တုိ.ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…။

( ၁ ) လမ္းမမ်ားစီမံခန္.ခြဲ ျခင္း( Road Management )

လမ္းမမ်ားစီမံခန္.ခြဲ မွဳ ဆုိတဲ့ အပုိင္းမွာလမ္းမေတြ ကုိယာဥ္ သြားလာ မွ ု အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္ဖုိ. လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္း ၊ ယာဥ္သြားလာမွဳ ကုိမပိတ္ဆုိ.ေစမယ့္ ယာဥ္ရပ္နားစရာေနရာေတြ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးျခင္းတုိ.ကုိေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။လမ္းမေတြ ကုိယာဥ္သြားလာမွဳ အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္ဖုိ. လုပ္ ေဆာင္ ေပးမထားတဲ့ အတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.မွဳ ေတြ ျဖစ္ေပၚ ေစသလုိ ၊ ယာဥ္တုိက္မွဳ ေတြ ကုိလဲ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ၊   ယာဥ္သြားလာမွဳ မ်ားတဲ့လမ္းမေတြ မွာဆန္.က်င္ဘက္ ယာဥ္ေၾကာေတြ ကုိ ၀င္ေရာက္ျပီးေမာင္းႏွင္မွဳေတြ ေၾကာင္.ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ. မွဳ ေတြ ျဖစ္ ရ တာကုိအမ်ားၾကီးေတြ.ေနရပါတယ္။  အဲဒီေတာ့ ဆန္.က်င္ဘက္ယာဥ္ေၾကာကုိ ၀င္ေမာင္းလုိ. မရေအာင္ လုပ္ ရပါမယ္။ မ်ဥ္းေသဆြဲထားရုံနဲ. မလုံေလာက္ပါဘူး ။ ဆန္.က်င္ဘက္ ယာဥ္ေၾကာ ႏွစ္ခုကုိအလယ္ကပုိင္းျခား ရ မွာပါ ၊ တခ်ဳိ.ေနရာေတြ မွာကြန္ကရစ္ တုံးေတြ ခ်ျပီးခြဲ ျခားထားတာေတြ ေတြ. ရပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ မလုံေလာက္ ေသးပါဘူး ၊ ကြန္ကရစ္ တုံးေတြ ၾကားကလူ ၊ စက္ဘီးစသျဖင့္ ျဖတ္ကူးနုိင္တဲ့ အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းေတြ အတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီ ျဖတ္ကူးတဲ့ လူေတြ ၊ စက္ဘီးေတြ ကုိသတိ ျပဳ ေမာင္း ႏွင္ ေနရတဲ့ အတြက္ ယာဥ္သြားလာ မွ ု ကုိတုန္.ေႏွးေစပါတယ္ ၊တခ်ဳိ.ေနရာေတြ မွာဆုိက္ကားေတြ ေတာင္ ျဖတ္ကူးေနတာေတြ.ရပါတယ္..။ ဆုိက္ကားေတြ က သူတုိ. အလြယ္တကူ ျဖတ္လုိ. ရ ေအာင္ ကြန္ကရစ္တုံးေတြ ကုိအလစ္မွာ မ ေရႊ.ျပီးဟထားတတ္ၾကပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ ၊ စက္ဘီးေတြ ၊ ဆုိက္ကားေတြ ျဖတ္မ၀င္နုိင္ေအာင္ တဆက္တည္းပိတ္တားထားတဲ့ အကာအရံ မ်ဳိးထားသင့္ပါတယ္..။ ဒီေနရာမွာကြန္ကရစ္တုံးေတြ အစားသံပန္းေတြ ကုိအသုံးျပဳ တာကပုိျပီးသင့္ေတာ္မယ္လုိ.ထင္ပါတယ္..။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းေရွ. နဲ. ဆူးေလဘုရားလမ္းမေပၚ မွာလုပ္ထားတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေပါ့ ဗ်ာ။ လူေတြ လမ္းကူးဖုိ. အတြက္ေတာ့ ဂုံးေက်ာ္တံတားေတြ ေဆာက္ ေပးတာ က အသင့္ေတာ္ဆုံးပါ ။ အဲ..ဂုံးေက်ာ္ တံတားေတြ ေဆာက္ မေပးနုိင္ ေသးဘူးဆုိရင္ ေတာ့ လမ္းကူးဖုိ. ေနရာတစ္ခုသတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဟထားေပးျပီးအဲဒီလူကူးမယ့္ေနရာကုိသိသာေအာင္ မီး၀ါ အခ်က္ျပ ေတြ တပ္ေပးထားရင္ ျဖတ္ကူးသူေရာယာဥ္ေမာင္းေတြ ေရာအတြက္ အႏၱရာယ္ လဲကင္း ။ ယာဥ္ေၾကာတုန္.ေႏွး မွဳလဲမရွိနုိင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလုိဆန္.က်င္ဘက္ယာဥ္ေၾကာ ႏွစ္ခုကုိပုိင္းျခားတဲ့ေနရာမွာလဲလမ္းရဲ. အစိတ္အပုိင္းတခ်ဳိ. ၊ မီးပိြဳင့္ အနားတ၀ုိက္ မွာတင္ ပုိင္းျခားတာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲမီးပိြဳင့္တစ္ခုနဲ. တစ္ခုအၾကားလမ္းပုိင္းတစ္ခုလုံးကုိပုိင္းျခားရမွာပါ ။ဒါမွလဲယာဥ္ေၾကာတစ္ခုလုံးက ုိ ကန္.လန္.ျဖတ္ျပီးတစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာထဲ ေမာင္း၀င္ တာေတြ ၊ လမ္းပုိင္းအလယ္ေလာက္ကေန ဂ ငယ္ေကြ. ေကြ.၀င္တာေတြ ကုိပါ တားဆီး ျပီးသား ျဖစ္မွာပါ…။ အဲဒီလုိပုိင္းျခားထားျပီးရင္ မီးပြိဳင့္ေတြ မွာေကြ.ကားေတြ အတြက္သီးသန္. ေပးတဲ့ အခ်ိန္ အတြင္း .. ဂငယ္ေကြ. ေကြ.ဖုိ. ခြင့္ျပဳေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေကြ. ကားေတြ အတြက္ သီးသန္. ေပးတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လုိ. အတည့္ ကားေတြ မရွိေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာဂငယ္ေကြ. ကားေတြ အတြက္လဲ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းေကြ. နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္…။ မီးပြိဳင္မွာလဲေကြ.ကားေတြ အတြက္သီးသန္.ေပးတဲ့ အခ်ိန္ကုိမီးပြဳိင့္ စလႊတ္လႊတ္ခ်င္းမွာမေပးပဲ..အတည့္ကားေတြအတြက္မီးနီထား ျပီး မွ ေကြ.ကားေတြ အတြက္ သီးသန္.မီးစိမ္း ျမွားျပျပီးအခ်ိန္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။  ဒါဆုိရင္အတည့္ကားေတြ သြားေနခ်ိန္မွာ မီးပြိဳင့္အလယ္ထိ တက္ရပ္ျပီးေစာင့္တာမ်ဳိး ၊ အတည့္ကားေတြ ေရွ.က အျမန္ျဖတ္ေကြ.တာမ်ဳိး ၊ အတည့္ကားေတြ က ေကြ.ေၾကာထဲ ၀င္စီျပီး အတည့္ယာဥ္ေၾကာဘက္ ကူး၀င္တာမ်ဳိးေတြ ကုိပါ ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေလ့လာမိသေလာက္ထုိင္း၊တရုတ္၊မေလးရွားနုိင္ငံေတြမွာအဲဒီလုိစီစဥ္ထားတာေတြ.ရပါတယ္..။ အဲဒီလုိလုပ္လုိက္လုိ. တစ္စီးတစ္ေလအတြက္ အခ်ိန္ နဲနဲပုိၾကာသြားေစမွာ ျဖစ္ ေပမယ့္ အမ်ားစုအတြက္ ေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမြ.ေမြ. သြက္သြက္ လက္လက္ ေမာင္းႏွင္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ယာဥ္တုိက္မွဳ အႏၱရာယ္ ကုိလဲေလွ်ာ့ခ်နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.မွဳ မျဖစ္ေစပဲကားရပ္နားဖုိ. ေနရာေတြ စီစဥ္ ေပးဖုိ.ပါ။ အခုလဲလမ္းမ ၾကီးတခ်ဳိ.ရဲ. ပလက္ေဖာင္းေတြ ကုိဖဲ့ျပီးကားရပ္ဖုိ.ေနရာေတြ လုပ္ ေနတာေတြ.ရပါတယ္…ခက္တာကအဲဒီကားရပ္ဖုိ. ေနရာမွာရပ္တဲ့ ကားေတြ ရွိသလုိ ၊လမ္းမေပၚ မွာပဲရပ္ေနေသးတဲ့ ကားေတြ ရွိေနေသးတာပါပဲ..။ အဲဒီလုိစည္းကမ္းမဲ့ ရပ္တဲ့ ကားေတြ ကုိလဲတိတိက်က် အေရးယူသင့္ပါတယ္…။ကြင္းက်ယ္က်ယ္ ေနရာေတြ ကုိလဲကားရပ္နားနုိင္ဖုိ. စီစဥ္ေပးသင့္ပါတယ္…။ ကြန္ဒုိမီနီယံ၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာ ၊ ေဆးရုံ ၊ ေက်ာင္းစတဲ့ ေနရာ မ်ဳိးေတြ မွာလဲကားရပ္နားစရာေနရာေတြ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ပါရွိေစသင့္ပါတယ္…။ အရင္တုန္းကထည့္ မစီစဥ္ ခဲ့ဘူးဆုိရင္ လဲအခုအဲဒီေနရာေတြ နဲ. သက္ဆုိင္သူေတြ ကုိေခၚယူညိွႏွဳိင္းျပီးအနီးအနားေနရာတစ္ခုခုကုိကားရပ္နားဖုိ. ေနရာအတြက္ ထပ္မံစီစဥ္ ခုိင္းသင့္ပါတယ္..။ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုကတကၠစီေတြ ပါပဲ..။ အထူးသျဖင့္ဟုိတယ္ေတြ ၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြ နဲ. အထူးကုေဆးရုံေတြ ေရွ. မွာအုပ္စုဖြဲ. ျပီးရပ္ေစာင့္ ေနတတ္တဲ့ တကၠစီေတြ ပါပဲ။ ျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ လမ္းမေတာ္ ၊ စိန္ဂၽြန္းမွတ္တုိင္နားက ေတာ္၀င္စင္တာ နဲ. စိန္ေဂဟာေရွ. လမ္းမေပၚ ၊ ေျမနီကုန္းစီးတီးမတ္ ေရွ. လမ္းမေပၚ ၊ ေျမနီကုန္းဒဂုန္စင္တာေရွ.လမ္းမေပၚ၊ အာရွေတာ္၀င္ အထူးကုေဆးရုံေရွ.လမ္းမေပၚကတကၠစီေတြ ေၾကာင္. ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ. မွဳ ျဖစ္ ေစတာေတြ ေတြ.ေနရပါတယ္..။ တကယ္ ဆုိရင္အဲဒီ ျပႆနာဟာအစုိးရနဲ. တင္ဆုိင္တာမဟုတ္ပဲအဲဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ. လဲဆုိင္ပါတယ္..။ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိလာတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ အားလုံးဟာကုိယ္ပုိင္ကားနဲ.ခ်ည္းပဲလာတာမဟုတ္ပါဘူး ၊ တကၠစီေတြ ကုိအသုံးျပဳ ျပီးလာတဲ့ သူေတြ လဲအမ်ားၾကီး ပါ..။ဒါေၾကာင့္ပ ဲ တကၠစီေတြ ဟာအဲဒီေနရာေတြ ေရွ. မွာရပ္ေစာင့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္…။ ဒီေတာ့ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆီကုိလာေရာက္တဲ့ ေဖာက္သည္မ်ားအဆင္ေျပေရး ၊ မိမိလုပ္ငန္းနဲ. ဆက္ႏြယ္ျပီးယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ. မွဳ မျဖစ္ ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ က လဲ တာ၀န္ယူသင့္ပါတယ္..။ တကၠစီေတြ ရပ္ ဖုိ. ေနရာတစ္ခုစီစဥ္ေပး ၊ မိမိလုပ္ငန္း မွ လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္း ကဲ့သုိ.၀န္ထမ္းေတြ စပီကာ ( သုိ. ) စကားေျပာစက္ နဲ. လွမ္းေခၚ ေပးတာလုိမ်ဳိးေတြ စီစဥ္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ဒါဆုိရင္ေတာ့ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္ရပ္နား မွဳေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ.တာေတြ အထုိက္အေလွာက္ ေလ်ာ့ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္…။
အခုေျပာသြားတဲ့ လမ္းမမ်ားစီမံခန္.ခြဲ မွဳ အပုိင္းမွာအဓိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အဖြဲ.အစည္းေတြ ကေတာ့ ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္ နဲ. ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ. ႏွစ္ခုစလုံးပါပဲ…။ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္ကလုိအပ္တဲ့ အရံအတားနဲ. ကားရပ္နားဖုိ. ေနရာေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးရမွာ ျဖစ္ျပီးယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ. က စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားတဲ့ ယာဥ္ေတြကုိတိတိက်က် အေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။စကၤာပူနဲ. ကြာလာလမ္ပူမွာအေရးယူလြန္းလုိ. ဘယ္သူ မွ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္မရပ္ ရဲပါဘူး ၊  ျဖဴနီ ၾကားေနရာ မ်ဳိး က တားရင္ တကၠစီေတြေတာင္ ရပ္မေပးပါဘူး ။ဒါေၾကာင့္ တိတိက်က် အေရးယူ မွဳ အပုိင္းကလဲအေရးၾကီးပါတယ္…။ လူတုိင္းအလြယ္ ၾကိဳက္တတ္တာမုိ.လုိ. အရံအတားမရွိရင္ ၊ အေရးယူ မွဳ မရွိရင္ အလြယ္တကူေမာင္း ၊ အလြယ္တကူပဲရပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပုိင္း ( ၂ ) ဆက္ဖတ္ရန္... goo.gl/6eTvxl
အပုိင္း ( ၃ ) ဆက္ဖတ္ရန္... goo.gl/A70xvO

တရုတ္ျပည္ ၊ နန္နင္းျမိဳ.က လမ္းကုိ ယာဥ္ေၾကာပုိင္းျခားထားပုံ နဲ. မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ထားပုံတရုတ္ျပည္ ၊ နန္နင္းျမိဳ.က လမ္းကုိ ယာဥ္ေၾကာပုိင္းျခားထားပုံ နဲ. မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ထားပုံ
တရုတ္ျပည္၊ ဟူးမင္း ဆုိတဲ့ ျမိဳ.ငယ္ေလးက လမ္းမျမင္ကြင္းတရုတ္ျပည္၊ ဟူးမင္း ဆုိတဲ့ ျမိဳ.ငယ္ေလးက လမ္းမျမင္ကြင္း
ဘန္ေကာက္ျမိဳ.လယ္တစ္ေနရာဘန္ေကာက္ျမိဳ.လယ္တစ္ေနရာ
ဘန္ေကာက္တစ္ေနရာဘန္ေကာက္တစ္ေနရာ
စကၤာပူတစ္ေနရာစကၤာပူတစ္ေနရာ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...