Monday, January 5, 2015

ေပၚလစီ


ေပၚလစီ
Aye Yay
တစ္ခါေသာ အခါတြင္ ေယာက္်ားပ်ဳိ လုုလင္တစ္ေယာက္သည္ ပညာမသင္ ၊ မလုုပ္မစား၊ အလုုပ္အကိုုင္ မရွိပါပဲ ၁၀ အိမ္ေခါင္း သမီး ၿဖစ္သူ မိၿဖဴၿပာမူရာ သြက္သြက္ခါ နွင့္ ခ်ိန္းေတြ ့ကာ မိုုးေသာက္ယံေက်ာ္ သြားၾကသၿဖင့္ လူၾကီးမ်ား၏ ေပးစားၿခင္းကိုု ခံလိုုက္ရေလသည္၊ထိုုသိုု ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသည္ နွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ား၏ လုုပ္စာမ်ားကိုု လက္ဖ်န့္ေတာင္းၾကကာ မိန္းကေလးမိဘ၏ အိမ္တြင္ ေနေစကာ အစစ အရာအရာ အိမ္တြင္းကိစၥ အဝဝ ကိုု လင္ေယာက္်ားၿဖစ္သူနွင့္ အတူတကြ သင္ယူ ေၿဖရွင္းၾကရသည္၊၊

နွစ္ဖက္ မိဘ မ်ားနွင့္အတူ ေယာကၡမထီး ေတြရဲ ့မ်က္စိေအာက္မွ ၾကည့္ရွဳ အကဲခတ္ၿခင္းေတြကိုုခံနိင္ရည္ရွိေအာင္ ေနတတ္ ၊ ထိုုင္တတ္ ဆင္ၿခင္ရေလသည္၊
ေယာကၡမအိမ္ၾကီးအိမ္သည္ လြတ္လတ္မူ မရွိသည္က တစ္ေၾကာင္း သားသၼီးေတြ ကိုုယ့္အိမ္ ကိုုယ့္ယာ ရွိေနေစခ်င္ အလိုု ့ငွါ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္ အားကိုုးေစလိုုသည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ သားမက္ က ခ်စ္သၼီးနွင့္ အိပ္လိုုက္စားလိုုက္က တစ္ေၾကာင္း ထိုု အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာသိုု ့ေၾကာင့္ ၿပသာနာမ်ားသည္ သူ ့မ်က္စိ ၊ ကိုုယ့္မ်က္စိ ၊ ပတ္ဝန္က်င္မ်က္စိတိုု ့သည္ ဇနိီေမာင္နွံအား မ်က္စိ ခလုုတ္တိုုက္ေလေတာ့သည္၊

ထိုုအခါ ကိုထားဝယ္က မိန္းမၿဖစ္သူ မိမြန္အား
ဒီမွာ အိမြန္ နွင့္သမီးရွာထားတဲ့ေကာင္က ေသာက္ေသာက္စားစား နွင့္ မလုုပ္မစား ဒိမ်ဳိး မေကာင္းရ ဟုု ဆိုုေလသသည္၊

ေယာကၡမၿဖစ္သူေဒၚမြန္သည္ ၇ မိုုင္အကြာရွိတြင္ရွိေသာရြာငယ္မွ အိုုးခြဲဆရာကိုု သြားေရာက္ေမးၿမန္းေလရာ ထိုုေရေလာင္းဆရာသည္ သည္သိုု နွယ္ဆိုုေလသည္၊၊
ေလမ်ားေလနိင္ ၊ အီးေပါက္သူ တစ္ေယာက္ နွေခါင္းပိတ္သူ ၁၀ ေယာက္ ေလာက ဗလာ ဗလာ ဥဴံဖြ ဟုုဆိုုကာ နည္းလမ္းေပးေလေတာ့သည္၊

ထိုုေနာက္ အဆင္သင့္ ပါလာေသာ ပိုုက္ဆံအိပ္မွ ေငြစကၠဴ မ်ားၿဖင့္ ပူေဇာ္သမူၿပဳၿပီေနာက္ စာရြက္ၿဖဴအတိုုင္း သားမက္ငပ်င္းအား အိမ္မွသည္ ပိုုက္ဆံရသည့္ အလုုပ္ဆီသိုု ့ေမာင္းထုုတ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကိုု အေကာင္အထည္ ေဖၚေလေတာ့သည္။

ေအာက္လမ္းဆရာမ်ားမွ ရရွိလာေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ ေယာကၡမၾကီးသည္ ပထမေန့တြင္ သားမက္ေလာင္းအား ဆားေဖ်ာ္ရည္ဟင္းခ်ဳိကိုု စတင္ခ်က္ေၾကြးေလသည္၊၊

ထိုုသိုု ့
ေယာကၡမထံမွ ဆားေဖ်ာ္ရည္ဟင္းခ်ဴိးကိုု နွစ္ရက္ဆက္တိုုက္ ေစတနာထားေကြ်းေလရာ သားမက္ေလာင္းမွာ ေခါင္းတြင္ရွိေသာ မရွိနည္းနည္း အၾကံဥာဏ္ကိုု စတင္ အသံုုးခ်ေလေတာ့သည္၊၊

သားမက္ေလာင္းမွာ အားအင္ေကာင္း က်န္းမာလာေၾကာင္းကိုု မိုုးမလင္းခင္ ေရာင္နီေလာက္မွာ သက္ေသၿပေလသည္၊၊

“ဆန္ၾကမ္းထမင္း ဆားၿပင္းၿပင္း က်န္းမာသန္စြမ္းၿခင္း”
“ဆန္ၾကမ္းထမင္း ဆားၿပင္းၿပင္း က်န္းမာသန္စြမ္းၿခင္း”
ဟုု ေယာကၡမ ၾကားေလေအာင္ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေအာ္ဆိုုကာ ကိုုယ္ကာယ လွုုပ္ရွားၿပီးေနာက္ ေရမိုုးခ်ဴိး၊ ထမင္းစားၿပီး ရွုုိး က်က်ၿဖင့္ ေဆးလိပ္ကိုုခဲ ၊ ကြမ္းကိုုဝါးကာ အိမ္ေရွ့တြင္ ဟန္မပ်က္ ထိုုင္ေနေလသည္၊၊

ထိုုသိုု့ရွိေနဟန္ကိုု ေယာကၡမသည္ ေယာကၡထီးနွင့္ တီးတိုုး တီးတိုုး ေၿပာဆိုုၿပီး ၊ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ မူေၿပာင္းေလေတာ့သည္၊၊

သည္တစ္ခါငါးပိရည္အေၾကာင္း သားမက္ေလာင္း သိေစရမည္ဟုုဆိုုကာ ခ်က္နည္းအသစ္ၿဖင့္ ထပ္မံခ်က္ေကြ်းေလသည္၊၊

သားမက္ေလာင္းမွာ အားအင္ပိုုမိုုေကာင္း က်န္းမာလာေၾကာင္းကိုု မိုုးမလင္းခင္ ေရာင္နီေလာက္မွာ သက္ေသၿပ ၿပန္ေလသည္၊၊
“ဆန္ၾကမ္းထမင္း ငါးပိ ရနံ ့သင္း က်န္းမာ သန္စြမ္းၿခင္း၊”
“ဆန္ၾကမ္းထမင္း ငါးပိ ရနံ ့သင္း က်န္းမာ သန္စြမ္းၿခင္း၊”
ဟုု ေယာကၡမ ၾကားေအာင္ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေအာ္ဆိုုကာ ကိုုယ္ကာယ လွုုပ္ရွားၿပီးေနာက္ ေရမိုုးခ်ဴိး၊ ထမင္းစားၿပီး ရွဳိးက်က်ၿဖင့္ ေဆးလိပ္ကိုုခဲ ၊ ကြမ္းကိုုဝါးကာ အိမ္ေရွ့တြင္ ထံုုးစံအတိုုင္း ဟန္မပ်က္ ရွိေနၿပန္ေလသည္၊၊

သည္တစ္ခါ
ေယာကၡမသည္ ေယာကၡထီးနွင့္ တီးတိုုး တီးတိုုး ေၿပာဆိုုၿပီး ၊ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ စနစ္သစ္ေပၚလစီကိုု မွီဝယ္ကာ ခ်က္နည္းသစ္ၿဖင့္ ထပ္မံေၿပာင္းခ်က္ေလသည္၊၊
သည္တစ္ခါ
“ ေၿပးေပေတာ့ေဟ့” ဟုုဆိုုကာ အိမ္တြင္ေမြးထားေသာၾကက္မ်ားမွ နံက္တိုုင္း ေအာက္အီးတြန္ေပးတဲ့ ၾကက္ဖကိုု ရုုိက္ခ်က္ကာ ၾကက္သားဆီၿပန္ဟင္းၿဖင့္ သားမက္ေလာင္းအား ခ်က္ေၾကြးၾကေလေတာ့သည္၊၊

သည္တစ္ခါ သားမက္ေလာင္းမွာ နံက္မိုုးေသာက္လည္း ေခါင္းမထူနိင္၊
ေယာကၡမ ၾကားေအာင္လည္း မေအာ္နိင္ေတာ့၊ေရမိုုးလည္း မခ်ဴိးနိင္၊ ကြမ္းလည္းမဝါး ၊ ေဆးလိပ္လည္းမေသာက္နိင္ရွိေနကာ အတက္အဆင္း ေလွကားနားတြင္ ေခါင္းထိုုးကာ “ေသပါၿပီ၊ ေသပါၿပီ ဗ်၊ ေနာက္ကိုု ဒီလိုုမခ်က္ေၾကြးၾကပါနွင့္ဂ် ”
ဟုု ေတာင္းပန္ေလသည္၊၊

ထိုုအခါ ေယာကၡမထီးနွစ္ေယာက္လံုုးသည္ အၿပံဳးမ်က္နွာရႊင္လန္းလာကာ နွစ္ေယာက္သား သံၿပိဳင္ သည္သိုု ့နွယ္ ဆိုုေလသည္၊၊
“သားမက္ေလာင္းရယ္ငိုုင္
ဒီတစ္ခါ အနိင္ပိုုင္းနိင္ၿပီမိုု ့
အိမ္က ၾကက္ဘဲေတြကုုန္ေစေတာ့
ေခါင္းမေမာ္နိင္ ဒင္းကိုု ခ်က္ေၾကြးမယ္
မွတ္သား ေစ့ကြယ္၊”
ဟုု စိတ္ဆိုုးမာန္ဆိုုး ေဒါသထြက္လွ်က္ေနာက္ေန ့တြင္လည္း “ ၾကက္သားဆီၿပန္ခ်က္ေကြ်းေတာ့မွပဲ ” ဟုုဆိုုကာ သားမက္ေလာင္းေခါင္းငိုုက္စိုုက္ေနသည္ကိုု နွစ္ဦးသား ေက်နပ္ေနမိေလေတာ့သည္၊၊   း) း) း)


ကိုုေအးေရ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...