Tuesday, January 27, 2015

"ကုိယ္ နဲ႔ ကုိ"

ဟာသေတြခ်ည္းေရးေနေတာ့ အီလာၾကမယ္
တခါတေလ ေတြးစရာေလးေတြ
တခါတေလ ဗဟုသုတေလးေတြ
တခါတေလ အတင္းေျပာတာေလးေတြ
... ဆိုေတာ့... ... အေျပာင္းအလဲေလး ျဖစ္တာေပ့ါ။
ခု...
ေတြးစရာေလးတစ္ခု ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္။
ျမန္မာစာအေရးမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ သတ္ပံုတစ္ခုရိွေနပါတယ္။
"ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္"... လား
"ကုိယ့္ကုိကုိယ္"... လား ဆိုတာ။
တခ်ဳိ႕လည္း ေရးၾကတယ္... ..
'ကိုယ့္ကုိကုိ'... တို႔၊ 'ကုိယ့္ကိုယ္ကို'... တို႔
အဲဒါေတြကုိေတာ့ စာရင္းထဲထည့္မေနေတာ့ဘူး။

တကယ္က 'ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္' ဆိုတာၾကီးကိုေတာင္မွ လက္ခံခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။
က်ေနာ္ ယံုၾကည္တာက (လက္ခံတာက) 'ကုိယ့္ကုိကုိယ္' ဆိုတ့ဲ အသံုးမွ မွန္တယ္ထင္တာ။
ျမန္မာစာဆရာၾကီးတစ္ေယာက္က 'ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္'လို႔ ေရးမွ မွန္မယ္လို႔ဆိုထားတယ္။
အဲဒီဆရာၾကီးရဲ႕ စာေတြဖတ္ျပီး ဗဟုသုတေတြ ပညာေတြ အတုယူစရာေတြ အမ်ားၾကီး ရခ့ဲတယ္။
ေလးလည္းေလးစားရတ့ဲ ဆရာၾကီးပါ။
ခုဟာကေတာ့ ဆရာၾကီးကုိ မွားတယ္လို႔ မဆိုဝ့ံေပမယ္ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကုိ ေျပာျပေဆြးေႏြးတ့ဲသေဘာ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဆီမွာက အမ်ားေလးစားတ့ဲ၊ ၾကည္ညိဳတ့ဲသူေတြရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားဆို မွားသည္မွန္သည္ မဆန္းစစ္ေတာ့ဘဲ မ်က္ေစ့မိွတ္ ယံုၾကည္လိုက္ၾကတာ မ်ားတာကုိး။
က်ေနာ္တို႔လည္း အဲဒီအစဥ္အလာနဲ႔ ၾကီးျပင္းခ့ဲၾကတာပါ။ အရိုးစြဲေနပါျပီ။
ကဲ... ထားပါ
'ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္' လို႔ ေရးရမယ္လို႔ ဆရာၾကီးက ၾသဝါဒ ထားပါတယ္။
သူလည္း သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔သူ သူယံုၾကည္ရာကုိ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔စာကုိ ဖတ္လို႔ သိရပါတယ္။
တျခားအကုိးအကား ျပထားတ့ဲ အေထာက္အထား မပါရိွပါဘူး။
ဆိုေတာ့... ဒါ သူ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ သက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ယံုၾကည္တာက... 'ကုိယ့္ကုိကိုယ္' လို႔ ေရးမွ မွန္မယ္။
ဒီသတ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး "ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ကုိေတာင္ ဆန္႔က်င္ျပီး ေဆြးေႏြးရေအာင္ မင္းက ျမန္မာစာ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္လဲ".... လို႔ ေမးစရာရိွပါတယ္။
ဝန္ခံပါတယ္... က်ေနာ္ ျမန္မာစာ သဒၵါ၊ ေရးထံုး အစရိွသည္မ်ားကုိ နွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ မသိပါ.
ခုဟာက ကုိယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပယံု သက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။
ရွင္းၾကရေအာင္ပါ...
"ကုိ" ဆိုတ့ဲ အသံုးကုိေပ့ါ
က်ေနာ္တို႔ ေရးၾကေျပာၾကေလ့ရိွတယ္...
အျပဳခံရတ့ဲသူ (ကံပုဒ္) ကုိ ညြန္းခ်င္ရင္... ... ..
"သူ႔ ကုိ... ..."
"ေခြး ကုိ... ..."
"ေၾကာင္ ကုိ... ..."
"စာအုပ္ ကုိ... ..."
"အေမ့ ကုိ... ..."
"င့ါ ကုိ... ..."
... အစရိွသျဖင့္... 'ကုိ' ဆိုတ့ဲ စာလံုးကုိ သံုးၾကပါတယ္။ (ကုိယ္ ဆိုတာၾကီးကုိ မသံုးပါ)
ေနာက္တခါ...
အဲဒီမွာ ျပဳသူ (ကတၱား) ကုိပါထည့္ေျပာၾကည့္ရင္... ...
"သူ႔ ကုိ ငါက... ..."
"ေခြး ကုိ သူက... ..."
"ေၾကာင္ ကုိ ေခြးက... ..."
"စာအုပ္ ကုိ အစ္မက... ..."
"အေမ့ ကုိ အေဖက... ..."
"င့ါ ကုိ အမူးသမားက... ..."
... ဆိုျပီး ျဖစ္လာပါမယ္။ ဒါေတြက ဥပမာေတြ ျပေနတာပါ။
အဲဒီစာပိုဒ္ေတြကုိ ျပည့္စံုေအာင္ (ၾကိယာ) ေတြထပ္ထည့္ၾကည့္မယ္... ...
"သူ႔ကုိ ငါက ခ်စ္တယ္"
"ေခြးကုိ သူက ရိုက္တယ္"
"ေၾကာင္ကုိ ေခြးက ကိုက္တယ္"
"စာအုပ္ကုိ အစ္မက ဝယ္တယ္"
"အေမ့ကုိ အေဖက ေငါက္တယ္"
"င့ါ ကုိ အမူးသမားက ဆဲတယ္"
ကဲ...
က်န္တာေတြထားျပီး 'ငါ' ဆိုတ့ဲ ဝါက်ေလးပဲ ယူလိုက္မယ္။
"င့ါ ကုိ အမူးသမားက ဆဲတယ္"... ...
ဒီ စာေၾကာင္းမွာ ျပဳသူ (ကတၱား) ေနရာမွာ 'အမူးသမား'... အစား တျခားကတၱားေတြနဲ႔ အစားထိုးၾကည့္ပါမယ္။
'ဆဲတယ္' .. ဆိုတ့ဲ ၾကိယာေနရာမွာ တျခား ၾကိယာေတြနဲ႔ အစားထိုးၾကည့္မယ္။
"င့ါ ကုိ အမူးသမားက ဆဲတယ္"
"င့ါ ကုိ အေဖက ရိုက္တယ္"
"င့ါ ကုိ ဆရာမက ဒဏ္ေပးတယ္"
"င့ါ ကုိ ေကာင္မေလးက ပါးခ်တယ္"
က်ေနာ္တို႔ အားလံုးသိတယ္... 'ငါ' ဆိုတာ နဲ႔ 'ကုိယ္' ဆိုတာ အတူတူပဲ ဆိုတာ။
တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ 'ငါ' လို႔ မေျပာခ်င္ရင္ 'ကုိယ္' လို႔ ေျပာၾကတယ္၊ ေျပာရတယ္။
ဥပမာ... ...
"မင္း ကို ငါ ခ်စ္တယ္" (ငါ အသံုး)
"မင္း ကုိ ကုိယ္ခ်စ္တယ္" (ကုိယ္ အသံုး)
... ဆိုေတာ့ ငါ လို႔ မေျပာခ်င္ ကုိယ္ လို႔ ေျပာၾက သံုးၾကတယ္။
ခ်ဳပ္ၾကရေအာင္... ...
အေပၚက ဝါကတစ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ယူမယ္... ...
"င့ါ ကုိ ဆရာမက ဒဏ္ေပးတယ္"
ဒီဝါက်မွာ ျပဳသူ (ကတၱား) ေနရာမွာ 'ဆရာမ' အစား 'ငါ' လို႔ အစားထိုးၾကည့္မယ္။
"င့ါ ကုိ ငါ ဒဏ္ေပးတယ္"
(တခါေလ က်ေနာ္တို႔ ေျပာၾက လုပ္ၾကပါတယ္... ဥပမာ 'အစာမစားဘဲ င့ါ ကို ငါ ဒဏ္ေပးတယ္' ဘာညာဘာညာ ဆိုတာ)
အဲဒီမွာ 'ငါ' နဲ႔ မသံုးဘဲ 'ကုိယ္' နဲ႔ သံုးၾကည့္ပါ... ...
"ကုိယ့္ ကုိ ကိုယ္ ဒဏ္ေပးတယ္"
ဟုတ္က့ဲ...
က်ေနာ္တို႔ စာေရးၾက၊ ေျပာၾကတ့ဲ အခါ... ...
"င့ါကိုယ္ဆရာမက ဒဏ္ေပးတယ္".. လို႔ 'ကုိ' ေနရာမွာ 'ကုိယ္' နဲ႔ ေရးေလ့ရိွၾကသလား?
အဲဒီလိုပဲ... ...
"သူ႔ ကုိယ္ ငါက ခ်စ္တယ္"... လို႔ ေရးေလ့ ရွိၾကသလား?
"ေခြး ကုိယ္ သူက ရိုက္တယ္" ... လို႔ ေရးေလ့ ရွိၾကသလား?
"ေၾကာင္ ကုိယ္ ေခြးက ကိုက္တယ္" ... လို႔ ေရးေလ့ ရွိၾကသလား?
"စာအုပ္ ကုိယ္ အစ္မက ဝယ္တယ္" ... လို႔ ေရးေလ့ ရွိၾကသလား?
"အေမ့ ကုိယ္ အေဖက ေငါက္တယ္" ... လို႔ ေရးေလ့ ရွိၾကသလား?
"င့ါ ကုိယ္ အမူးသမားက ဆဲတယ္" ... လို႔ ေရးေလ့ ရွိၾကသလား?
မရိွဘူး ထင္ပါတယ္။
ဒါဆို... ...
"င့ါ ကို ငါ" ... လို႔ ေရးရမလား
"င့ါ ကိုယ္ ငါ"... လို႔ ေရးရမလား
"ကုိယ့္ ကုိ ကိုယ္"... လို႔ ေရးရမလား
"ကုိယ့္ ကိုယ္ ကုိယ္"... လို႔ ေရးရမလား.. ...
ကိုယ့္ကိုကိုယ္သာ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကပါကုန္ေလာ့.. ...။
ခင္မင္စြာျဖင့္ - သန္၄ကုိ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...