Wednesday, January 14, 2015

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုျခင္း


ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႕ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳတဲ့စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရတယ္၊ ဘယ္အခါမွအသံုးျပဳရတယ္ ဆိုတာကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခု (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမွာ စကားအသံုးအႏႈန္းတစ္ခုဟာ ပံုမွန္အသံုး အႏႈန္းျဖစ္ေပမဲ့ အျခားဘာသာစကား (သုိ႔) ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ေတာ့ မယဥ္ေက်းေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေနႏိုင္လို႔ပါပဲ။
I'm sorry, Excuse me (သို႔) Pardon me ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ဟာ အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အေႏွာက္ အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာမတူျခင္း အစရွိတဲ့ မတူညီေသာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ယဥ္ေက်းျခင္းကို ေဖၚျပရာတြင္ သံုးႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တဆိတ္ေလာက္၊ ဘယ္ႏွစ္နာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)
I'm sorry, but I don't see how you expect us to finish by lunch time. (စိတ္မရွိပါနဲ႔ခင္ဗ်ား။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး (ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို) ထမင္းစားခ်ိန္အမီ အဆံုးသတ္ ေစခ်င္တယ္ဆိုတာကို သေဘာ မေပါက္ဖူးဗ်ာ။)

Excuse me, but I never said I'd pay for everything. (အားေတာ့နာပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အားလံုးအတြက္ ေငြရွင္းေပးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွမေျပာခဲ့ပါဘူး။)
Excuse me, but there's a phone call for you. (ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဖံုးလာေနပါတယ္။)
Excuse me for a moment, I have to make a phone call. (ခဏေလာက္ ခြင့္ျပဳပါဦး ကၽြန္ေတာ္ဖံုးေခၚစရာေလးရွိလို႔ပါ။)
Pardon me , but those numbers aren't right. (စိတ္မရွိပါနဲ႔ ဒါေပမဲ့ အဒီဂဏန္းေတြက မမွန္ဘူး။)
Pardon me for interrupting, but there's a phone call for you. (ေႏွာင္ယွက္မိတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဖံုးလာေနပါတယ္။)
I'm sorry, Excuse me နဲ႔ Pardon me တို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သူေျပာလိုက္တဲ့ စကားကို ေနာက္ထပ္ ျပန္ေျပာဖို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာလည္း အသံုးျပဳပါတယ္။ Excuse me ႏွင့္ Pardon me တို႔ကိုေတာ့ အေမရိကန္္စကားမွာ အဓိက အသံုးျပဳပါတယ္။
Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခင္ဗ်ားကုတ္အက်ႌလား? ခင္ဗ်ား/ျပန္ေျပာပါဦး။)
I'm sorry , what was your name again? (စိတ္မရွိပါနဲ႔ ခင္ဗ်ားနာမည္ျပန္ေျပာပါဦး ။)
သင့္အေနနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ဖို႔ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေဘးဖယ္ေပးဖို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါ Excuse me ႏွင့္ Pardon me တို႔ကို အသံုးျပဳပါသည္။ Excuse me သည္ ၿဗိတိသွ်စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး Pardon me ကေတာ့ အေမရိကန္စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။
I don't know, I see/take your point နဲ႕ That's true တုိ႔ကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ အျပည့္အ၀မဟုတ္ပဲ အတိိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ေျပာလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
It'll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းလိမ့္မယ္။ အို မသိဘူးေလ ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းခ်င္လည္း ေကာင္းမွာေပါ့။)
I see your point , but I don't think there's anything we can do at the moment. (ခင္ဗ်ားေျပာတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး ထင္တယ္။)
With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ႔ I beg to differ တို႔ ကတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘာ မတူေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ အလြန္ယဥ္ေက်းၿပီး ခန္႔တဲ့အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။
With all due respect , you're missing the point. (ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားနားလည္မႈ လြဲေနပါတယ္။)
He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယ္ေတြဟာ သားသမီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္းေတြကေန အက်ဳိးေက်းဇူး ရႏိုင္တယ္လို႔ သူကေတာ့ ေစာဒက တက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာပါေစခင္ဗ်ာ။)
Actually ကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သူနဲ႔သေဘာမတူေၾကာင္း ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာလိုတဲ့အခါ (သို႔) ထိုသူကို အမွန္ျပဳျပင္ေပးလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳပါတယ္။
I find James a bit dull. He's actually very nice when you get to know him. (ဂ်ိမ္း(စ)က နည္းနည္းေတာ့ ၿငီးေငြ႕ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူန႔ဲရင္းႏွီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယ္ေတာ့ သေဘာေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။)
That Picasso is amazing. Actually it's by Braque. (အဲဒီပီကာဆိုရဲ႕ အဲဒီပန္ခ်ီကားက အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါဘရက္(ခ)ဆြဲတာ။)
I'm afraid ကေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေစမဲ့ (သို႔) စိတ္ပ်က္ေစမဲ့ (သို႔) စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစမဲ့စကားကို ေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းတဲ့စကား အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။
Things haven't been going well here, I'm afraid. (စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒီမွာေတာ့ အရာရာတိုင္းဟာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတယ္။)
I'm afraid that I can't accept this job. (စိတ္မေကာင္းေပမဲ့ ဒီအလုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။)
I'm afraid to say that I found the book very dull. (အားနာေပမဲ့ စာအုပ္က ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။)
Did the forget to do it? I'm afraid so. (သူလုပ္ဖို႔ေမ့သြားသလား? စိတ္မေကာင္းေပမဲ့ ဟုတ္ပါတယ္။)
Will John be there? I'm afraid not. (ဂၽြန္ေရာအဲဒီမွာ ရွိမွာလား? စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မွ Liz Potter ၏ Ways of being polite မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...