Saturday, January 24, 2015

ဦးသန္႔ ( ၁၉၀၉ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ~~ ၁၉၇၄ ႏိုဝင္ဘာလ၂၅ )


ဦးသန္႔ကို ဖခင္ဦးဖိုးႏွစ္ႏွင့္ မိခင္ေဒၚနန္းေသာင္တို႔က ၁၉၀၉ ဇန္ဝါရီလ ၂၂
ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းပန္းတေနာ္ျမိဳ႕မွာေမြးဖြားခဲ႔သည္။ ပန္းတ
ေနာ္ဇာတိျဖစ္သည့္အတြက္ေနာင္အခါတြင္ ဦးသန္႔ကို"ပန္းတေနာ္ဦးသန္႔"လို႔ေခၚခဲ႔ၾကသည္။ ဦးသန္႔မိဘမ်ားသည္ေျမပိုင္ရွင္၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဖခင္ဦးဖိုးႏွစ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ သူရိယသတင္းစာကိုတည္ေထာင္ခဲ႔သည္

။ျမန္မာနိုင္ငံသုေတသနအသင္းကို တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ႔
သည္။ ဖခင္ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဦးသန္႔သည္ အသက္(၁၄)ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ အေမြဆက္ဆံမႈ အမႈအရွဳပ္အရွင္းမ်ားေၾကာင့္ မိခင္ေဒၚနန္းေသာင္ႏွင့္ကေလး၄ေယာက္မွာ
စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။
ဦးသန္႔သည္ငယ္စဥ္အခါက ပန္းတေနာ္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားခဲ႔ျပီး၊ ရန္ကုန္
တကၠသိုလ္တြင္သမိုင္းဘာသာရပ္ကိုဆက္လက္သင္ၾကားခဲ႔သည္။
ယင္းေနာက္ပန္းတေနာ္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္စတင္ခဲ႔သည္အသက္၂၅ႏွစ္တြင္
၄င္းေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။အဲဒီအခ်ိန္တြင္မအူပင္
ျမိဳ႕မွာေနထိုင္ျပီးပညာအုပ္ျဖစ္သည့္ (ျမန္မာနိုင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း) ဦးႏုႏွင့္ခင္မင္ရင္ႏွီးခဲ႔သည္။ ဦးသန္႔သည္အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာႏွင့္ထုတ္ေဝသည့္ "ဂႏၱေလာက"မဂၢဇင္းဘာသာျပန္
ျိပိဳင္ပြဲတြင္ ၄ၾကိမ္တိုင္တိုင္ပထမဆုရရွိခဲ႔သည္။ ဦးသန္႔၏ပထမဦးဆံုးစာမူမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္စာမူျဖစ္ျပီး အသက္၁၅ႏွစ္တြင္ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။ျမိဳ
ျပပံုျပင္မ်ား၊ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းၾကီးေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ ဗမာသစ္ႏွင့္ပညာသစ္၊ျပည္ေတာ္သာခရီး(၃
အုပ္တြဲ)စသည့္စာအုပ္မ်ားအပါအဝင္ပညာေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာေဆာင္ပါးမ်ားကို သီလဝ၊ေမာင္သန္႔၊ ဦးသန္႔စသည့္ကေလာင္ခြဲမ်ားႏွင့္ေရးသားခဲ႔သည္။ စာေပေဝဖန္ေရးႏိုင္ငံေရးေဝဖန္ခ်က္မ်ား ကိုေရးသားေသာအခါ သူ၏အယူအဆမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေရးသားခဲ႔သလိုသူ၏ အေတြးအေခၚမ်ားကလည္းေခတ္မီသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ျပည့္သူဝန္ထမ္းဘဝ
==========
လြတ္လပ္ေရးရခါစျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဦးႏုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာအခါဦးသန္႔ကို ရန္ကုန္ေခၚခဲ့ျပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အသံလႊင့္ဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဳးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ႔ရ
သည္။ ၄င္းေနာက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန အတြင္းဝန္းျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၉၅၁ မွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္အထိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမွဳးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးဦးႏုအတြက္ မိန္႔ခြန္းေရးသားျခင္း ၊ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း ၊ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို လက္ခံေတြ႔ဆံုျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးရင္ဦးႏု၏ယံုၾကည္မႈကိုရရွိခဲ႔သည္။
ႏိုင္ငံတကာ Confercence အမ်ားအျပားကိုတက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွာနိုင္ငံ ဘန္ေဒါင္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္"ဘက္မလိုက္လွဳပ္ရွားမႈ"ကိုေမြးဖြားေပးခဲ့ျပီး ပထမအၾကိမ္အာရွ-အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဆုိင္ရာညီလာခံတြင္ အတြင္းေရးမွဳးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အျမဲတမ္းေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္လုပ္တတ္ျပီး မွန္တယ္ထင္ရင္အေလ်ွာ႔မေပးတတ္တဲ႔ဦးသန္႔ႏွင့္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ဦးႏုတို႔ မသင့္မျမတ္ျဖစ္လာသည္ကစျပီး ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသန္႔ကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျပီး New York ကိုေစလႊတ္ခဲ႔သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၁ အထိ ဦးသန္႔သည္ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အျမဲတမ္းကိုယ္စာလွယ္အျဖစ္သာမက တခ်ိန္တည္းမွာပင္ယာယီ
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ကိုပါ ပူတြဲထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ၁၉၆၀ တြင္ ဦးသန္႔ကို "ျပည္ေထာင္စုစည္သူ သဂၤဟျပန္တမ္း"အရ"မဟာသူရစည္ဘြဲ"ႏွင့္ ဗိုလ္ရာထူးကိုေပးအပ္ခဲ႔သည္။
ဦးသန္႕သည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ရာထူးကို အာရွနိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပထမဦးဆံုးရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္မွစ၍ အေထြေထြအတြင္းမွဳးခ်ဳပ္ ဒက္ဟမ္းမားရွိဳးလ္ဒ္ (Dag Hammarkjold) ရဲ႕မကုန္ဆံုးေသးတဲ႔သက္တမ္းကိုေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္
ယာယီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္အျဖစ္္ ခန္႔အပ္ခံခဲ႔ရသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔သက္တမ္းအထိ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ႔ရသည္။ သူ၏ပထမသက္တမ္းအတြင္း ဦးသန္႔သည္ က်ဴးဘားဒံုးပ်ံျပႆနာ(Cuban Missile Crisis) ကိုေျဖရွင္းရာတြင္ေစ့စပ္ေပးျပီး ကြန္ဂိုျပည္တြင္းစစ္ကိုျပီးဆံုးေအာင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္
ကမ႓ာ႓ၻကအသိအမွတ္ျပဳခံခဲ႔ရသည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလႏွစ္ရက္ေန႕တြင္ လံုျခံေရးေကာင္စီ၏ တညီတညြန္တည္းေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ ဒုတိယသက္တမ္းအျဖစ္ အျငိမ္းစားယူမည့္ ၁၉၇၀ ဒီဇင္ဘာလ၃၀ရက္ေန႔အထိ ခန့္အပ္ျခင္းခံခဲ႔ရသည္။ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ဦးသန့္သည္အလုပ္မ်ား
စြာကိုျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းကို အာရွႏွင့္အာဖရိကႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္ေရာက္လာနိုင္ေရးကိစၥ၊ေေတာင္အာဖရိက အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈဆန္႔က်င္ေရးကိစၥ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ယီမင္အေရးႏွင့္ ၁၉၆၇ မွာအာရပ္-အစၥေရးေျခာက္ရက္စစ္ပြဲ၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘာရိန္းအေရး၊ ပရာပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး (Prague Spring)ႏွင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားကို ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္ အေရးအခင္း၊ ဗီယက္နမ္းစစ္ပြဲ ၁၉၇၁ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ကို လြတ္လပ္ေရး႐ွိေစမည့္ အိႏၵယ-ပါကစၥတန္စစ္ပြဲ စသည္တို႔ကိုေအး
ျငိမ္းေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏုိက္ခဲ႔သည္။ ၁၉၆၂ အေမရိကန္ ဆိုဗီယက္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအခ်ိန္က သမၼတႏွစ္ဦးၾကား ဦးသန္႔က"တတိယဘာသာစကားအသစ္"ကို အသံုးခ်"ေတြ႕ဆံုအေျဖရွာေရး"ကို အေျခခံျပီးေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည့္အတြက္ ဆိုဗီယက္တို႔က ဒံုက်ည္စခန္းကိုရုပ္သိမ္းသြားျပီး အေမရိကန္တို႔က က်ဴးဘားကိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ႔သည္။
၄င္းအေရးအခင္းအားလံုးတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိပါးေစနိုင္သည့္အျပင္ စစ္ျဖစ္ၾကေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္ လကၡဏာျဖစ္ျပီး ဦးသန္႔၏ လိမ္မာပါးနပ္စြာၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုေရွာင္လြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ေအာက္စဖိုဒ္တကၠသိုလ္က ၂၀ ရာစုအထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း စုစည္းထုတ္ေဝထားသည့္
Who's Who in the 20th Century စာအုပ္တြင္ ဦးသန္႔၏ အေၾကာင္းပါဝင္ျပီးႏိုင္ငံတကာ အေရးအခင္းမ်ားကို မတုန္မလႈပ္ေစဘဲ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ႔သူဟု အတၳဳပတၱိအက်ဥ္း၏ အစတြင္ေရးသားထားသည္။
ဦးသန္႔သည္ UFO ယာဥ္ပ်ံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားေလ႔လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ တြင္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ရူပေဗဒပညာရွင္ေဒါက္တာ Jame E.Mc Donald ကို UFOႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကုလသမဂၢတြင္ စကားေျပာႏိုင္စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသန္႕သည္ သူသည္ ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မ်ွ တတိယသက္တမ္းအေထြေထြအတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ နိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟုျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုခဲ႔သည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကလည္း ဦးသန္႕ေနရာ ဆက္ခံမည့္သူကို သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပူတျပင္းရွာေဖြခဲ႔ၾကသည္ ။ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြတ္ရ္တ္ဝါးလ္ဒ္ဟိုင္းမ္ (Kurt Waldhein) ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ ဦးသန္႔က သူေနာက္ဆံုးတာဝန္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမိ၁၀ရက္အလိုမွာပဲ Kurt ကို တာဝန္လြဲေပးခဲ႔သည္ ။ဦးသန္႔အျငိမ္းစားယူသြားသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ New York Time သတင္းစာ၏ ၁၉၇၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာအာေဘာ္မွာလည္းThe Liberation of U Thant ဆိုသည္ေခါင္းစဥ္ႏွင္ ့တခမ္းတနား ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဦးသန္႔သည္ Palisadeႏွင့္Douglas Avenuses လမ္းၾကား၊၂၃၂လမ္းအနီးမွာရွိသည့္ ၄.၇၈ ဧကေလာက္က်ယ္ဝန္းေသာ Riverdale,Bronnျခံတြင္ေနထိုင္ခဲ႔သည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသန္႔သည္အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ New York မွာ ပင္ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။
ဦးသန္႔သည္ေဒၚသိန္းတင္ႏွင့္ထိမ္း
ျမားလက္ထပ္ခဲ႔ျပီး သမီးတစ္ဦး (သားျဖစ္သူမွာ ဦးသန္႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ေသဆံုးသြားေၾကာင္း အခ်ိဳ႕မွတ္တမ္းမ်ားေဖာ္ျပသည္)ေျမး၄ဦးႏွင့္ျမစ္၃ဦးထြန္းကားခဲ႔သည္။ ဦးသန္႔၏တစ္ဦးတည္းေသာေျမးေယာက်ာ္ျဖစ္သည့္ ဦးသန္းျမင့္သည္ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဌာနတြင္ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ The River of Lost Foot Steps စာအုပ္ကိုလည္း ဦးသန္းျမင့္ကေရးသားထုတ္ေဝခဲ႔သည္။

Credit~~ဦးသန္႔အတၳဳပတၲိ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...