Saturday, August 8, 2015

ကိုလက္စထေရာက်ေစေသာ ၀ါးရြက္။ေသြးအတြင္း အဆီတိုးလာေသာဓာတ္ကို Cholesterolဟုေခၚသည္ကို ေခတ္မီသူတိုင္းသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ Cholesterol မ်ားလာလွ်င္ ေသြးတိုး၊ႏွလံုးႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အနည္းဆံုးလူဝလာၿပီး အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ရွိသျဖင့္ လူတိုင္းေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ဓာတ္တိုးေရာဂါျဖစ္ၿပီး ဝလာ သူတိုင္း ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ ဆရာဝန္မ်ားကလည္း ညႊန္ၾကားၾကသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴစားလွ်င္ Cholesterol က်ေစသည္ဟု လူသိမ်ားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား အရ မေသခ်ာဟုဆိုသည္။ထင္ထားသေလာက္ မက်ဟုဆိုသည္။ တိုင္းရင္းေဆးပညာဘက္မွလည္း
သုေတသနျပဳသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားထူေထာင္ၿပီး ေခတ္မီသိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳလုပ္ကာ Cholesterol က်ေစသည့္ အပင္မ်ားကို စမ္းသပ္ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ လက္တစ္ကမ္းမွေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား၊ အရပ္သံုးေဆးၿမီးတိုအျဖစ္
ေရာဂါေပ်ာက္ေၾကာင္း နာမည္ႀကီးသည့္ ေဆးပင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုထဲမွ Cholesterol က်ေစသည့္ ေဆးဖက္
ဝင္အပင္မွာ (ဝါးပင္) ျဖစ္သည္။ ေဆးပင္သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ဝါးပင္မွဝါးရြက္သည္ ေသြးအတြင္းရွိ Cholesterol ကိုက်ေစေသာHypolipidaemic Activity ပါရွိပါသည္။
ဝါးရြက္ လက္တစ္ဆုပ္စာမွရရွိေသာ သတၲဳရည္ေကာ္ဖီဇြန္း ႏွစ္ဇြန္း ကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္) ဝါးရြက္ျပဳတ္ရည္အၾကမ္းပန္းကန္ တစ္ဝက္ကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ေသာက္သံုးပါက Cholesterolကို သိသာစြာက် ဆင္းေစသည္။ (က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၅၀ မွ) ဝါးပင္သည္ ျမန္မာ့
ေတာေတာင္မ်ားတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးပင္အျဖစ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ သမပိုင္းဥတုတြင္ပို၍ျဖစ္ထြန္းသည္။(ငွက္ေပ်ာကဆုန္၊ ဝါးနယုန္)ဟု ဆိုသျဖင့္ မိုးတစ္ၿပိဳက္
ႏွစ္ၿပိဳက္ရြာခ်သည့္ နယုန္လတြင္ ဝါးကိုစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္ဟု ေရွးလူႀကီးမ်ားအဆိုရွိသည္။
႐ုကၡေဗဒအဆိုအရ ဝါးပင္အမ်ိဳးေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္မွ်ရွိသည္။ အသံုးမ်ားေသာ၊ လူသိမ်ားေသာ ဝါးမ်ိဳးမ်ားမွာ ၾကခတ္ဝါး၊ ထီး႐ိုးဝါး၊ ဝါးနက္၊ဝါးပိုးဝါး၊ ၾကေသာင္းဝါး၊ တင္းဝါး၊ သိုက္ဝါး၊ ဝါးျဖဴ၊ ျမင္ဝါး၊ ေရႊဝါး၊ ဝါးမင္း၊
ဝါးယား၊ ဝါးေကာက္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဝါးပင္မွ အစို႔ထြက္လာသည့္မွ်စ္မွာ ျမန္မာတို႔အႀကိဳက္ အစားအစာျဖစ္ သည္။ မွ်စ္ခ်ဥ္အျဖစ္လည္း အခ်ဥ္တည္၍ စားၾကသည္။ ဝါးပိုးမွ်စ္ခ်ဥ္ကို လူႀကိဳက္အလြန္မ်ားသည္။ ဝါးပင္
ေပါက္မွ်စ္စို႔မ်ားသည္ အပူဓာတ္ရွိသည္။ အစာအိမ္ကို အစာေခ်ရည္ထြက္ေစရန္လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္သည္။ အစာစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစ၍ အစာစားၿပီးေသာအခါတြင္လည္း အစာေၾကေစႏိုင္သျဖင့္ နာတာရွည္ ခံတြင္းပ်က္သူ၊ႏႈတ္မၿမိန္ေရာဂါရွိသူမ်ားမွ်စ္ကို ခ်က္ျပဳတ္စားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါသက္သာေစႏိုင္သည္။
မွ်စ္ကို အနာေပါက္ေဆးကုရာတြင္ အသံုးျပဳပံုမွာမွ်စ္ကို သတၲဳရည္ညႇစ္ၿပီး အနာေပၚတြင္ေလာင္း၍ အဝတ္ျဖင့္ တစ္နာရီခန္႔ပတ္စည္းထားလွ်င္ ပိုးတြယ္ေသာအနာကိုပင္ သန္႔စင္ေစသည္ဟု ေရွးေဆးက်မ္းမ်ားတြင္
ေတြ႕ရသည္။ ထိုနည္းတူ ဝါးရြက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျပဳတ္၍ အနာဖန္ေဆးျခင္းျပဳေပးလွ်င္ အနာအက်က္ျမန္ေစႏိုင္ သည္။ အသားႏုတက္ေစေသာဖန္ေဆးျဖစ္သည္။
ဝါးရြက္သည္ ေသြးေဖာက္ျပန္ေသာ ေရာဂါ၊ အပူငုပ္နာမ်ားကိုႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ေရွးျမန္မာမ်ားသည္ မီးဖြားၿပီးေနာက္ သားအိမ္အတြင္းမွ ေသြးေဟာင္းေသြးပုပ္မ်ား ကင္းစင္ေစရန္ဝါးရြက္ျဖင့္ေခြ်းေအာင္း
၊ ေခြ်းထုတ္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။
ေဆးက်မ္းမ်ားအဆိုအရ ၾကခတ္ဝါးရြက္(သို႔မဟုတ္) ဝါးရြက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လက္တစ္ဆုပ္စာကို ႀကိတ္ေခ်၍
ျပဳတ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္တစ္လံုး ခန္႔ေသာက္ပါက ေသြးအန္၊ ေသြးက် ေရာဂါ၊ မီးယပ္ေသြးခ်ဳပ္
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္။ ကေလးေမြးၿပီးသူမ်ား ႏို႔ရႊင္ေဆးအျဖစ္လည္း တိုက္ေကြ်းၾကသည္။
ဝါးရြက္သည္ ရွာေဖြရလြယ္ကူၿပီး အဆိပ္အေတာက္လည္းကင္းေသာ အရြက္ျဖစ္သျဖင့္ အဆီတိုးၿပီး ဝလာသူမ်ား အေနာက္တိုင္းနည္းျဖင့္ ေသြးစစ္ေသာအခါ တက္ေနသူမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း
ေဆးသုေတသနမွ အတည္ျပဳထားသည္။
ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...