Saturday, August 22, 2015

စိန္တြင္းေပၚက ျမဳိ့ နဲ႔ လူမ်ား


ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ကူရိုပီရိုျမဳိ့၏ ေျမေအာက္တြင္ စိန္တြင္းၾကီးရိွသည္။ ထို စိန္တြင္းၾကီးေပၚတြင္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ပစ္လုိက္သည္။ ျမဳိ့ေတာ္၀န္ႏွင့္ ျမဳိ့ခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံကိန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားကို ျမဳိ့ေတာ္တြင္ အေျခခ်ရန္ ဖိတ္ၾကားေတာင္းဆိုၾကသည္။ အစိုးရက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထိုင္လိုသည့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားမ်ာကို စီစဥ္ေပးရသည္။
က်ေနာ္ ေရးျပသည့္ စာပုိဒ္သည္ စာစီစာကုံး တပုဒ္၏ ေက်ာရိုးမဟုတ္ လူသားရင္းျမစ္အေရးၾကီးသည့္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေလသည္။
-
မည္သည့္ ကိစၥတြင္ မဆို အမ်ဳိးသားေရးဆိုသည့္စကားလုံးကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္ပင္ ေရပန္းစားေနသည္။ အမ်ဳိးသားေရး၏ အဓိပၸါယ္ကို မည္သူတို႔က မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္ကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွ။ ျမန္မာျပည္သားတိုင္း ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကသည္ဟုေျပာသည္။ မည္သို႔  မည္ပုံ ခ်စ္ၾကၿပီး၊ မည္သို႔ မည္ပုံ က်င့္ၾကံသည္ကား ကမၻာ့ရြာၾကီးထဲတြင္ နားလည္ရန္ခက္ခဲလွသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ တိုင္းျပည္တခုတြင္ ေရာင္းစားလို႔ရသည့္ သယံဇာတ ႏွင့္ ဆင္ျဖဴေလာက္ကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ရတနာ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္လားပင္ ေမးျမန္းရွင္းလင္းရမည့္ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အသိပညာမရိွ၊ သယံဇာတေပါမ်ားသေလာက္ ျပည္သူေတြ ထမင္းေရေတာင္ မေသာက္ႏိုင္သည့္ အျဖစ္ကို ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာရမည့္အစား ဆင္းရဲျခင္းသည္ ျပႆနာဟု ခုတ္ရာတျခား၊ ရွရာတျခားျဖင့္ အေျဖရွာျခင္းေတြကို ရပ္တန္းက ျမန္ျမန္ရပ္သင့္သည္။ ပူးသတ္မည္ဆိုသည့္ ေသာက္တတ္စားတတ္သည့္ အတိုက္အခံမ်ားကား ရူးသြားၿပီဟု နာမည္ခံတပ္ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာကား ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေတာ့။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကား မိဘမ်က္ႏွာမၾကည့္ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤါမရိွ လူတစု ေကာင္းစားေရးသာရိွသည္။  ထိုစနစ္ကိုသာ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ရမည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား မူ၀ါဒရိွဖို႔ လိုအပ္သည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။
-
မူ၀ါဒကုိ လူေတြက ေရးဆြဲၾကသည္။ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ျဖည့္စည္းျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။ မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ျခင္း မေဖၚႏိုင္ျခင္းကေတာ့ လူေတြႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ လူေတြမေကာင္းပါက မူ၀ါဒလည္း ဒူလာၾကၿပီး ေဆးခန္းျပရသည့္အျဖစ္မ်ဳိးကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထုအေရးေတာ္ပုံၾကီးျဖင့္ ကုသခဲ့ရသည္ကို ေမ့ၾကဦးမည္မဟုတ္၊ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံေၾကာင့္ပင္ တိုက္ပြဲထဲမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လူထုက ယုံၾကည္အားကိုး ခဲ့ၾကသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ အသိပညာ၊ အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ကား ခုံနံပါတ္နဲ႔ ေငြေၾကးအတုိင္းအတာတစုံတခု ေပးအပ္ႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းျဖစ္ ဘြဲ႔တခုကို ရႏိုင္သည့္အေျခအေနထိ ဆိုးရြားေသာ ပညာေရးကို တိုင္းျပည္က ရင္ဆိုင္ေနရေလၿပီ။ ထုိေၾကာင့္ပင္ အမ်ားစုက ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္သာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ အစုအဖြဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုေနၾကသည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ထိုအဖြဲ႔ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာက မိုင္းရွာ၊ မူးယစ္ေရးေဆး၀ါးရွာဖို႔ သင္တန္းေပးထားသည့္ ေခြးမ်ားသာသာပင္၊ ေစခိုင္း အမိန္႔ေပးမည္႔သူ မရိွ မိုင္းမရိွ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမရိွက ငုတ္တုတ္ထိုင္ေစာင့္သည့္ အေနအထားပင္၊ အကယ္၍ အတိုက္အခံက စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းမရိွ၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာျခင္း မရိွဘဲ အခ်င္းခ်င္း သစၥာေဖာက္မႈ႔မ်ားသာ မလုပ္ပါက ထိုတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ေရးကား ဘာမွမရိွ။ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စစ္တိုက္ျခင္း အတတ္ပညာျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အဖြဲ႔အစည္း တခုကိုပင္ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပင္မက်န္ ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္းမရိွၾက။ ထုိ႔အတူ အတုိက္အခံဘက္ကလည္း အတိုက္ခံၿပီး နာမည္ယူ ဗိုလ္လုပ္ကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာဖို႔ က်ဳိးစားေနသည္က မ်ားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ကိုတကယ္ခ်စ္သည့္ တကယ္အနစ္နာခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္ရသလို၊ ရန္သူ၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခ်င္းမ်ားအထိ ခံၾကရသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အမင္း နစ္နာရသည္။
-
"လူသားရင္းျမစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္အံ့ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္သည္။ "
-
 က်ေနာ္ေနထိုင္သည့္ ကူရိုပီရိုျမဳိ့တြင္ ထုိေဆာင္ပုဒ္ကို အေကာင္ထည္ေဖၚ၏။ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖၚသလဲ ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။ ကူရိုပီရိုျမဳိ့၏ သမုိင္းကား ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ပင္ ရုရွားတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈ႔သိမ္းပုိက္မႈ႔ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္စုႏွစ္ ခ်ီၿပီး ေနခဲ့ရသည္။ ဆီြဒင္တို႔၏ လက္ေအာက္တြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေတြ ျပန္႔ႏွံ႔လာေတာ့ အေဖက သားကိုသတ္၊ သားက အစ္ကိုကို သတ္ စသည္ျဖင့္ မၾကား၀ံ့မနာသာ ရင္နာဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို စာတမ္းျပဳစုသမိုင္းတင္ထားသည့္ ျမဳိ့လည္းျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတ၀ိုက္တြင္ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈ႔မ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လက္မခံသည့္ ေယာအန္းစုျမဳိ့၊ ဗာရ္ေကာက္ျမဳိ့ စသည့္ ျမဳိ့မ်ားလည္း  ၀န္းရံထားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ႔သည္ တိုင္းျပည္သာမက ေဒသတခုလုံးကို စီးပြားေရးပ်က္စီးသည္အထိ၊ လူမ်ဳိးတခုလုံး၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတခုလုံး၏ ပုံရိပ္ကိုပါ အမည္းစက္ထိုးသည္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္းကို လက္ခံလာသည့္ ေနရာျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ ရခဲ့သည္မဟုတ္ အေမွ်ာ္အျမင္ရိွေသာ။ သတၱိရိွေသာ၊ ျပတ္သားေသာ၊ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွဖို႔၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာယူခြင့္ရေအာင္ဖန္တီးေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္သည္။
-
လူ ၁ သိန္းေက်ာ္ရိွေသာ ကူရိုပီရိုျမဳိ့ကား ျမဳိ့သူျမဳိ့သားမ်ား၏ ဆႏၵအတုိင္း ယုံၾကည္ေသာ ျမဳိ့ေတာ္၀န္ကို ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ျမဳိ့ေတာ္ကို တိုးတက္ေစရန္ ျမဳိ့ေတာ္၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေနြးၾကသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ရိွ၏။ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲေျပာဆိုၾက၏၊ အိမ္နီးခ်င္း ရုရွားစီးပြားေရး၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးအေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေနထိုင္သည့္ ျမဳိ့ ေကာင္းစားေရးကား အဓိက ဦးစားေပးျဖစ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ အလြန္ပင္အေရးၾကီး၏။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္သူ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ၊ ပညာသင္ၾကားရမည့္ ကေလးအေရအတြက္က ဘယ္ေလာက္၊ ပင္စင္စား ေလးစား ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ လူၾကီးမ်ားက ဘယ္ေလာက္၊ အမ်ဳိးသား အခ်ဳိးအစားက ဘယ္ေလာက္၊ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးအစားက ဘယ္ေလာက္။ ေက်ာင္းဘယ္ႏွစ္ခုထပ္တိုးၿပီး၊ ဆရာေလာက္ရဲ့လား၊ ဘယ္ေဒသက ေခၚရမလဲ၊ မိမိျမိဳ႔က ကေလးေတြကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ၊ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လို ထားေပးႏိုင္မလဲဆိုတာက ပထမဦးစားေပး အျမဲတမ္းေဆြးေႏြးၿပီး။ ေဆးရုံက ဘယ္ေလာက္ထပ္တိုးရလဲ၊ လမ္းက ဘယ္လိုခ်ဲ့မလဲ၊ ျမဳိ့က ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ၊ လူေတြအတြက္ အပမ္းေျဖမႈ႔ကို ဘယ္လို စီစဥ္မလဲ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ဘယ္လိုေပးမလဲ၊ ကိုယ္ျမဳိ့ကို လူေတြလာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
-
ပင္စင္စား ေလးစားျပဳစုရမဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ မ်ားလြန္းၿပီး၊ ကေလးေမြးဖြားမႈ႔ႏႈန္း နဲပါးလာတဲ့အတြက္  ကူရိုပီရိုျမဳိ့ၾကီး ပ်က္စီးနိမ့္က်သြားမွာ စိုးရိမ္တဲ့ ျမိဳ့မိျမဳိ့ဖေတြဟာ သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူၿပီး က်ားကန္တည္ေဆာက္တဲ့ စနစ္ထက္၊ လူသားရင္းျမစ္ကို အသုံးခ်ၿပီး ျမဳိ့ကို တည္ေဆာက္တဲ့ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ႔ေတြကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ႔ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္သားအင္အား ရရိွဖို႔အတြက္ ေဒသမွာ အေျခစိုက္ေနထိုင္ႏိုင္မဲ့ လူမ်ားကိုလည္း တန္းတူအခြင့္အေရးေတြေပးၿပီး ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ အေရးၾကီးဆုံး လုပ္ရပ္တခုကေတာ့ ပထမအေျခခ်ၿပီး ဌာေန ႏိုင္ငံသားေတြကိုေရာ၊ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့သူေတြကိုပါ ကူရိုပီရိုျမဳိ့သား ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို သြပ္သြင္းေပးခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ျမဳိ့မွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသား၊ ကူရိုပီရိုျမဳိ့သားဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ပဲ ရိွၾကပါတယ္။ ဒီျမဳိ့ၾကီးကို ေကာင္းေအာင္ ၀ိုင္းၿပီး လုပ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္၊ အနာဂါတ္ကို ၀ိုင္းၿပီး တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ပဲ သြားၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပညာေရး အားသာမႈ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြပါ။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရိွလို႔ပါ။ လူသစ္ လူေဟာင္း မေက်နပ္ခြင့္ရိွေပမဲ့ တရားလက္လြတ္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
-
စိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရိွရိွ -စိန္ ရိွမွန္းသိတဲ့ အတတ္ပညာမရိွရင္၊
စိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရိွရိွ - စိန္တူးတတ္တဲ့သူေတြ မရိွရင္
စိန္ေတြဘယ္ေလာက္ပဲရိွရိွ- စိန္ေရာင္းတတ္တဲ့ အတတ္ပညာမရိွရင္
စိန္ေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ရိွရိွ- ထိန္းသိမ္းတတ္တဲ့ အသိပညာမရိွရင္
စိန္ေတြဘယ္ေလာက္ပဲရိွရိွ- လူသားရင္းျမစ္မရိွရင္
စိန္ေတြ ထုတ္မဲ့အစား - ေလယာဥ္ကြင္းၾကီး တည္ေဆာက္ၿပီး ၀င္ေငြေတြ ရေနမယ္ဆိုရင္
စိန္ေတြေၾကာင့္ က်င္းၾကီးခ်ဳိင့္ၾကီးေတြအစား - ကစားကစားကြင္း ပိုေဖာက္မဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြမ်ားလာရင္
ကူရိုပီရိုျမဳိ့ဟာ တခ်ိန္တုန္းက ဖင္လန္ႏိုင္ငံရဲ့ မၾကီးမေသးျမိဳ့ကေလးကေန အခုေတာ့ နံပါတ္ေလး ေနရာရတဲ့အထိ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္နဲ႔ စိန္ေတြ၊ သယံဇာတေတြကို မထုတ္ရဘဲ  ၾကီးထြားခ်င္တိုင္း ၾကီးထြားေနပါၿပီ။
လူတိုင္းကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးၿပီး၊ လူတိုင္းကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန မွ်မွ်တတအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ဖို႔၊ အမ်ဳိးသားေရး တို႔အေရးကာကြယ္ေနစရာမလုိပါဘူး လူတိုင္းဟာ ကိုယ္ရွင္သန္ ေနထုိင္ရတဲ့ ပါတ္၀န္က်င္းကို ခ်စ္တတ္ေၾကာင္းနဲ့ ကိုယ့္အသိုင္းအ၀န္းကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အျမဲရိွေၾကာင္း က်ေနာ္ေနထုိင္တဲ့ ကူရိုပီရိုျမဳိ့က ဥပမာေလးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာပါရေစ။
-
ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈ႔ေတြ၊ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ႔ေတြကို အဆုံးသတ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးေပါင္းတိုက္ထုတ္ၾကပါစို႔ တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ဒီေဆာင္းပါးေလးက တခုခု ရႏိုင္ၾကပါေစ။
-
ေမာင္ၾကီးၿငိမ္းခ်မ္းhttp://en.gtk.fi/_system/print.html?from=/informationservices/commodities/diamond.html

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...