Saturday, August 22, 2015

{ေအာ္တုိဂီယာ-ကို-ဒီလိုေမာင္းၾကကြယ္}


ျမန္မာႏိုင္ငံကားေလာကအေျပာင္းအလဲကုိ-၀င္ေရာက္လာတာ-ခု-မွ-၂-ႏွစ္ေက်ာ္-၃-ႏွစ္အတြင္းေလာက္ပဲရွိပါေသးတယ္--
အမ်ားဆံုးေရာက္လာတဲ့ကားမ်ားက-ေအာ္တုိဂီယာ--ကားမ်ားပါ---
သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့-အေခၚအေ၀ၚေလးမ်ားကိုလည္း-တတ္ႏိုင္သေလာက္အတိအက်သိထားေစခ်င္တယ္--ဂီယာထုိးပံုနည္းစနစ္ကုိလည္း-စနစ္တက်သိထားေစခ်င္လုိ႔ပါ-


P = Parking position--->
 [ ကားရပ္နားထားေတာ့မယ္ဆုိရင္--ဒီေနရာကိုဂီယာတံေျပာင္းထားပါ--သုိ႔မွသာ-ကားေသာ့ကုိျဖဳတ္လို႔ရပါမယ္--ဒီေနရာမေရာက္မခ်င္း-ေသာ့ခြ်တ္လို႔မရပါ-
စတတ္တာဆိုတဲ့--စက္ႏိုးလို႔ရႏိုင္မယ့္ေနရာတစ္ခုပါ-ဟန္းဘရိတ္ဆြဲစရာမလိုေအာင္-ကားဘီးမ်ားကိုလည္းခ်ဳပ္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္]

R = Reverse position--->
 [ ျမန္မာျပည္ကလူတိုင္းနီးပါးေခၚေနၾကတဲ့-Back Gear--ပါ----ကား-နည္းပညာမွာေတာ့-ဘက္ဂီယာဆုိတာမရွိပါ-
-လည္ႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုခုကိုေနာက္ျပန္လွည့္ေပးလို႔-Reverse-လို႔အတိအက်ေခၚလိုက္ပါတယ္-ေသခ်ာသတိထားၾကည့္ပါ-
-ကားကေနာက္ကိုျပန္လွည့္သြားတာမွမဟုတ္တာ--ဘီးေတြကိိုေျပာင္းျပန္-ျပန္လည္ခိုင္းလိုက္တာေလ-]

N = Neutral position--->
 [ျမန္မာျပည္ကလူတုိင္းနီးပါးေခၚေနၾကတဲ့-ဂီယာဖရီးဆုိတာၾကီးေပါ့-တစ္ခ်ိဳ႔စက္ျပင္မ်ားကိုယ္တိုင္-Normal-လို႔ေခၚၾကျပန္ေသးတယ္-
ဒီေနရာမွာ-ဘာဂီယာမွမရွိေတာ့-လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီးျဖစ္ေနလို႔-ဖရီးျဖစ္ေနတာကို-
အတင္းေမြးစားစကားယူသံုးရင္းနဲ႔-၁၀၀-မွာ-၉၉-ေယာက္ေလာက္ခုထိ-အမွားမွတ္-အမွတ္မွားေနၾကတာပါ-
-ကားေ၀ါဟာရမွာဖရီးဆုိတာကိုမသံုးပါဘူး-အရွိန္ေျပာင္း- Gear Position အမ်ိဳးမိ်ဳးရွိေနေပမယ့္-
-ဒီေနရာမွာဂီယာတံကုိထားလိုက္ရင္--ဘယ္္ေနရာကိုမွမေရာက္ပဲ--ၾကားမွာပဲေနလို႔- Neutral-လို႔ေခၚထားပါတယ္-တစ္နည္းအားျဖင့္-ဘက္မလိုက္ဘူးေပါ့--
နမူနာ-->ပါတီေခတ္တုန္းက- ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လြတ္လပ္၍တက္ၾကြၿပီး-ဘက္မလိုက္ေသာ၀ါဒ-နဲ႔-ၾကားေနႏိုင္ငံအျဖစ္-Neutral Policy-ကို-က်င့္သံုးေသာေၾကြးအထူဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု-
ေၾကြးေၾကာ္သံကို-သတင္းစာထဲမွာၾကားဘူးေနၾက-ဒီစကားလံုးပါ-]

D = Drive position--->
 [ဒါကေတာ့ရွင္းပါတယ္--Drive --ဆိုတာေမာင္းႏွင္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာသံုးပါတယ္-ဂီယာနံပါတ္အခ်က္ေရရွိသေလာက္-ေနာက္ဆံုးဂီယာအထိ
အရွိန္နဲ႔လိုက္ၿပီး-အလိုက္သင့့္ေျပာင္းေပးပါလိမ့္မယ္-]
2 = 2 speed ---> [အမ်ားဆံုးအရွိန္ေျပာင္း-၂-ခုပဲခ်ိန္းေပးပါမယ္တဲ့--ဒီေနရာမွာဂီယာစထိုးၿပီးထြက္လည္းရပါတယ္-ဘာထုိးထိုး-စထြက္မွာ-1-နဲ႔ပဲစထြက္ပါမွာ-
အရွိန္ရလာရင္-ေနာက္တစ္ခ်က္ထပ္ခ်ိန္းေပးမယ္--ဒါပါပဲ--ေတာင္တက္တဲ့လမ္းမ်ိဳးမွာ-သံုးသင့္တယ္--ေျမျပန္႔မွာ-ေမ့ထိုးမိရင္-ကားကလည္းေတာ္ေတာ္ေျပးေပမယ့္
မလိုအပ္ပဲဆီစားျခင္းကိုခံရပါမယ္-]

L = Low speed ---> [အနိမ့္ဆံုး-ဂီယာပါ--ဘုရားစူး-မုိးၾကိဳးပြတ္--No.1--ဆိုတဲ့-ဂီယာတစ္ခ်က္ပဲေျပာင္းေပးထားပါတယ္--အရွိန္ဘယ္ေလာက္ေရာက္ေရာက္--
ဒါပါပဲ--ဒါပါပဲ---အမတ္ေစာက္ဆံုးေတာင္တက္တဲ့အခါ--ဆင္းတဲ့အခါသံုးေပးရပါတယ္--ေနာက္ၿပီး-ဗြက္နစ္လို႔ရုန္းတဲ့အခါမလုပ္မျဖစ္လုပ္ရပါတယ္-
-တစ္ခ်ိဳ႔ကားေလးေတြမွာ-B--လို႔ေျပာင္းသံုးပါတယ္-basic-ပဲလို႔နားလည္လိုက္ပါ-]
ေအာ္တုိဂီယာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့--မသိမျဖစ္သိထားဘို႔--ေနာက္ထပ္ေျပာစရာ-၂-ခုမကက်န္ေသးတယ္--
ကားေ၀ါဟာရမွာ--ဂီယာတံလို႔မေခၚပါဘူး---ကုတ္သေဘာမ်ိဳး-အတံ-ျဖစ္ေနလို႔--လီဗါ-လို႔ေခၚပါတယ္---ဒီမွာေတာ့--စက္ကုိအရွိန္ျမွင့္တဲ့ဟာကို-လီဗါတဲ့--
ေျခေထာက္နဲ႔နင္းမွကားကိုေျပးခိုင္းတဲ့အရာက--အမွန္ေတာ့--acceleration pedal --လို႔ေခၚပါတယ္--ဒီလိုေျပာၿပီးကားျပင္ခို္င္းရင္--ဘယ္သူမွနားမလည္ၾကလို႔-
စိတ္ထဲကအဲ့လိုေခၚ--ပါးစပ္ကေတာ့--လီဗါလို႔ေခၚလိုက္ပါ--
ဂီယာတံကေတာ့--အမွန္-က-ဂီယာေဘာက္ကိုထိုးထားတဲ့အတံမို႔ေခၚလိုက္တာ-နဲနဲေတာ့သဘာ၀က်ေပမယ့္---အရွိန္အမ်ိဳမ်ိဳးေျပာင္းကာထုတ္လႊတ္ေပးေနတဲ့-
Transmission --ဆိုတဲ့-ထုတ္လႊတ္မႈျဖစ္စဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို-ေျပာင္းေရႊ႔ခုိင္းတဲ့--shift ---ဆုိတဲ့စကားကုိသံုးေပးထားတဲ့--ကုတ္ေမာင္းတံၾကီး--Lever--အားလံုးကုိေပါင္းေခၚမွ-
ပိုမုိျပီးျပည့္စံုလို႔---ဂီယာတံကုိ-- ပုံက်ပန္းက်-စတိုင္နဲ႔--ကြ်န္ေတာ့္-ကားက--Transmission Shift Lever ကသိပ္ထုိးလို႔မေကာင္းလုိ႔ၾကည့္ေပးပါဆုိၿပီး--စက္ဆရာကုိေျပာၾကည့္လိုက္ပါလား--
အြမ္--လို႔ျပန္ေျပာသံၾကားရမယ္----စိတ္တိုတဲ့ဆရာနဲ႔ေတြ႔ရင္လည္း-သူကုိင္ေနတဲ့-ဂြ-နဲ႔ေကာက္ေပါက္တာခံရလိမ့္မယ္--ဒါကိုလည္း--သိသာသိေစ--
အသံမထြက္မိၾကေစနဲ႔--စိတ္ထဲကေတာ့--ဒီအတိုင္းေျပာ--ပါးစပ္ကေတာ့--ဂီယာတံ--လို႔ပဲ-ငပိသံနဲ႔-ပယ္ပယ္နယ္နယ္တြယ္လိုက္ပါ--
ေအာ္တိုဂီယာ-မ်ားမွာမပါမျဖစ္ပါေနက်-ဘုေသးေသး--ေလးတစ္ခုရွိေသးတယ္---အနီသို႔မဟုတ္အျခားအေရာင္နဲ႔လည္းရွိတတ္တယ္--
ဒါေလးကိုေတာ့--အတိအက်--Shift Lock ---လုိ႔ေရးထားတယ္---ဒါေလးက--ေအာ္တိုဂီယာတတ္ကားမ်ား-စက္ႏႈိးလို႔မရပဲျဖစ္ျဖစ္-ဘက္ထရီေဒါင္းေနတဲ့အခါပဲျဖစ္
ျဖစ္--ကားကုိတြန္းရေတာ့မယ္-ေရႊရေတာ့မယ္ဆုိပါစို႔--ဒီအခ်ိန္မွာဂီယာတံကုိ--P --ေနရာမွၾကိဳက္ရာတစ္ခုခုကိုေရႊ႔ဘို႔အေရးေပၚလက္နဲ႔ျဖဳတ္ခိုင္းတဲ့-မင္ႏူရယ္ေလာ့ပါပဲ-
အေရးေပၚကားေရႊ႔ဘို႔အတြက္-လက္-တစ္ဘက္နဲ႔ဘုေလးကုိအရင္ႏွိပ္-ျပီးရင္လည္း-က်န္တစ္ဘက္နဲ႔-
ဘု-ၾကီးကုိလည္းႏွိပ္ၿပီး--N--ေနရာကိုသာေျပာင္းလိုက္ပါ--ၾကားေနေပၚလစီေလ-
ေအာ္ေမ့လုိ--ေသာ့ကုိေတာ့--စတတ္မႏိုးခင္ေနရာအထိဖြင့္လိုက္ရတယ္-ဘရိတ္ကုိလည္းကလပ္လုိသေဘာထားၿပီးနင္းထားအံုး-
-ဒါမွလိုအပ္တဲ့-မဂၢနက္ေတြ-ကက္ေတာက္ေတြပြင့္သြားမွာ-ဘု-ၾကီးက-Release--ျပန္လုပ္ႏုိင္မွာေလ-
အဆန္းတစ္ခုေျပာပါ့မယ္-စက္ရပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ-ေအာ္တိုဂီယာမွာ-P-ေနရာတစ္ခုပဲကားကုိခ်ဳပ္ထားပါတယ္---
P-ေနရာကေန-က်န္-ေနရာတစ္ခုခုကိုေျပာင္းထားၿပီး--ကားကိုတြန္းၾကည့္ရင္--ကားကေရြ႕ပါတယ္-R-ေရာက္ေနလည္း-ဖရီး-
-D--ေရာက္ေနလည္း-ဖရီး--2-မွာထားလည္းဖရီး--ဒီသေဘာမ်ိဳးပါ--
စက္ႏိုးမွ-သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ကုိလုပ္ပါတယ္---စက္ေသေနရင္--သူတုိ႔လည္းေသေနတယ္ေပါ့---အသက္မ၀င္ပါ--စက္ႏႈိိးရင္ေတာ့အသက္၀င္မွာပါ-
ဒီေတာ့--ဒီေနရာေတြမွာ-ဂီယာတံေရာက္ေနရင္--စက္ႏႈိးမရေအာင္လုပ္ေပးထားပါတယ္---
အဓိက---P--ဆိုတဲ့ေနရာရယ္----N--ဆုိတဲ့ဖရီး-ရယ္--မွာဂီယာတံရွိမွ--စတတ္တာ-ခလုပ္ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္---ေတာ္လိုက္တာ--
မယံုရင္စမ္းၾကည့္----
တစ္ခ်ိဳ႔မ်ား-ကားကုိေမာင္းလာရင္းနဲ႔--ဆိုေတာ့--D--မွာေပါ့---လမ္းမွာအခ်စ္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့--အခ်စ္ေရ-ေနလို႔မွေကာင္းရဲ႕လား---ဘာညာကြိကြ-ရပ္စကားေျပာေတာ့--
ဆီကုန္မွာစိုးလုိ႔-ဘရိတ္နင္းလ်က္နဲ႔-ေသာ့ပိတ္စက္ရပ္လိုက္ပါတယ္---ၿပီးမွာစက္ျပန္ႏႈိးၾကည့္ေတာ့--စတတ္တာလိုင္းေအာက္သြားပါၿပီ--D-ဆုိိတဲ့ေနရာမွာရွိေနလ်က္ကုိး--
ေစာေစာက-ဖြန္ေၾကာင္ေနမိေတာ့-ျပာျပာသလဲျဖစ္--ေနာက္ကားကလည္း-ဟြန္းတီးေတာ့--ေျခမကုိင္မိလက္မကိုင္မိနဲ႔--ဟင္းန္ဘရိတ္ကိုဆြဲၿပီး--
နီးစပ္ရာ-ကို ပလိစ္ဟက္ပ္မီး--လုပ္ၾကပါအံုးဗ်ာ--ခု-စက္ႏႈိးလို႔မရေတာ့ဘူး--ဘက္ထရီေဒါင္းသြားတာထင္ပါရဲ႕--ဆုိၿပီး--ဘက္ထရီနဲ႔ေထာက္ႏႈိုးဘုိ႔ထိၾကိဳးစားၾကပါတယ္-
ဒါေတြက-တစ္ကယ္ၾကံဳဘူးတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာထဲကတစ္ခုပါ--
တစ္ခိ်ဳ႔ကမီးပြိဳင့္မွာ-ဆီစားမွာစိုးလို႔-ဘရိတ္နင္းလ်က္စက္သပ္--D-မွာေတာ့ထုိးလ်က္ပဲ--မီးစိမ္းေတာ့ျပန္ႏႈိုးၾကည့္--အထက္ကေျပာတဲ့ျဖစ္စဥ္အတုိင္းပါပဲ--
ေျပာမယံု-ၾကံဳဘူးမွသိလိမ့္မယ္---
တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း--ဂီယာကုိ--N-မွာဖရီးရိုက္တယ္ဆုိၿပီး-ထား--ဟင္းန္ဘရိတ္ကုိဆြဲၿပီးကားရပ္---ေသာ့ခြ်တ္လို႔--မရေတာ့ပါဘူးရွင့္-လုပ္ၾကပါအံုး--ဆုိၿပီး-
ေသာ့ျပင္ကုလားလည္းသြားေခၚကာေသာ့ခြ်တ္ခိုင္းတဲ့အျဖစ္္လည္းေတြ႔ဘူးတယ္---
ဒီေတာ့အျပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္မယ္---
၁-ကားရပ္ရင္-----P-အမွာအျမဲထား---ဟင္းန္ဘရိတ္-ထမင္းဘရိတ္ကုိဆြဲထားတဲ့အက်င့္ကိုေတာ့မေမ့တတ္ရင္ေတာ့လုပ္--အမွန္က-ေနရာတကာဟင္းန္ဘရိတ္
မလုိဘူး--ကုန္းဆင္းကုန္းတက္မွာကားၾကာၾကာရပ္မွလိုတယ္----ဟင္းန္ဘရိတ္-ျပန္ျဖဳတ္ဘို႔ေမ့တတ္တယ္--တစ္ခ်ိဳ႔-ဟင္းန္းဘရိတ္က---
လက္နဲ႔မခ်ေတာ့ဘူး--ေျခေထာက္နဲ႔ခ်ဘို႔--ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္နားက--ေပါင္ၾကိဳေပါင္ၾကားနားမွာ-ေျခနင္းျပားေသးေသးေလးနဲ႔ထားၾကတယ္--
က်န္တဲ့ရိုးရုိးလက္ကိုင္နဲ႔ထားတ့ဲဟာလည္း-ထုိင္ခံု-၂-ခံုၾကားေပမယ့္--က်ဳပ္လည္းေမ့တတ္တယ္-ခင္ဗ်-
၂-ဆီကုန္မွာစိုးလို႔--ဆုိၿပီးမီးပြိဳင့္မွာစက္မသတ္္နဲ႔---စက္သတ္ထားရင္ေတာင္--P-မွာထားလိုက္--အာရံုမ်ားစြာနဲ႔ျပန္ႏႈိးရင္ခ်က္ခ်င္းႏိုးမယ္--ခုေခတ္မွာ-
လက္ကိုင္ဖုန္းဖက္ရွင္ကိစၥမ်ားကိုလည္းထည့္ေျပာေပးရေသးတယ္---N--မွာထားလည္းရတာပဲလို႔--ျပန္မေျပာနဲ႔-ဘရိတ္နင္းမထားရင္ေနာက္ျပန္ကားလိမ့္မယ္-
၃-ကားေပၚတက္တာနဲ႔----ဘရိတ္ကိုအရင္နင္း--ေသာ့ထည့္--ဒီအတုိင္းႏႈိး--လီဗါနင္းစရာမလိုဘူး--Idle Speed--ဆုိတဲ့-စလုိးအပတ္ေရကို-ဂါဗနာဆုိတဲ့-အရာမ်ားက
ခင္ဗ်ားအစားလုပ္ေပးလိမ့္မယ္--
၄-ဘရိတ္က--ကလပ္အလုပ္ကုိပါလုပ္ေနတယ္-ဆိုတာ-ခင္ဗ်ားမွတ္ထားပါ----ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္နင္းထားမွလိုခ်င္တဲ့-ေနရာကုိထိုးႏိုင္မွာ--
၅-ရိုးရိုး-AT-ဂီယာတံေပၚက-ဘုၾကီးကုိ--ခ်ဳပ္ထားတဲ့ဟာေတြကိုျပန္ေျဖဘို႔--Release Button--လုိ႔ေခၚတယ္--
ဒါကိုႏွိပ္ၿပီးေနာက္ကိုစေရႊ႔လိုက္ရင္--တီ-တီ-တီ-လိုၾကားလိမ့္မယ္--အဲ့ဒါ-ဘက္ဂီယာ-အႏၱရာယ္ရွိလို႔အသံေပးေနတာ--
အသံၾကားလိုက္ရင္-ဘုကုိမႏွိပ္နဲ႔ေတာ့-ဒီအတုိင္းသာသာယာယာ-ေနာက္ကို-တစ္ဆင့္ထပ္ေရႊ႕ၾကည့္--N--ဆိုတဲ့ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာေနက်ဖရီး--ဘု-နွိပ္စရာမလိုဘူး--
ေနာက္ထပ္ေရႊ႕ၾကည့္--ကားစေမာင္းမယ့္--D--ကုိေရာက္ပါၿပီ---ဘရိတ္ကိုစလႊတ္ၾကည့္-ကလပ္ၾကြသလိုျဖစ္သြားလုိ႔--ကားကစေရြ႕ၿပီေပါ့-
ေရွ႔ကိုေမာင္းေနသ၍-ဘု-ၾကီးကိစၥကိုေမ့ထားလိုက္----D-ကေန-ေအာက္ဘက္-2-ကိုလည္း--ဒီအတုိင္းေရႊ႕---ရတယ္---L-အထိေတာ့မရပါ---
ဘုနဲ႔တားထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ--မ၀င္သင့္တဲ့-ေနရာကို၀င္သြားမွာစိုးလုိ႔ပါ--L--ကေတာ့--လံုး၀ရပ္လ်က္ျဖစ္စဥ္နီးပါးမွာအသံုးလိုမွ--ဘု-ၾကီးႏွိပ္ၿပီးထုိးရမွာ--
ဥပမာ--ေတာင္တက္--ေတာင္ဆင္း-----ဗြက္နစ္---တဲ့အခါမ်ိဳး--
၆-D--ကေန-ဆီစားသက္သာေအာင္-ဖရီးရိုက္ခ်င္ပါသလား--တက္စီမင္းအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔---ဘု-ၾကီးမႏွိပ္ပဲ-ဒီအတိုင္းေရွ႔ကုိပို႔လိုက္--
N--ေရာက္သြားမယ္---ျပန္ေမာင္းခ်င္ရင္--ဒီအတိုင္းပဲ-ေနာက္ကိုျပန္ပို႔-D--ျပန္ေရာက္မယ္--အတိုဆံုးေျပာမယ္--
ဘုၾကီးကုိအားတိုင္းယားတိုင္း-အျမဲႏွိပ္ၿပီး--ဂီယာမ်ိဳးစံုကုိထိုးေနတဲ့သူမ်ား--ခုကစလို႔သတိခ်ပ္ၾကပါ--
ဘုၾကီးကုိ-ကားလံုး၀-ရပ္သြားမွစဥ္းစားပါ--မ၀င္သင့္တဲ့ေနရာကို-လြယ္လြယ္ကူကူမ၀င္ေအာင္တားထားပါတယ္ဆုိတာ--
D-နဲ႔ေမာင္းေနရင္း--ဘုကုိႏွိပ္ၿပီးေရွ႔ကိုပို႔လုိက္တယ္ဆုိပါစို႔--အားလြန္သြားရင္---N_ေနရာေက်ာ္တာနဲ႔--R-နဲ႔စေတြ႔မယ္---R_-ေနရာေက်ာ္ရင္--P-ထိေရာက္သြားလိမ့္မယ္--
ဒါကိုေတာ့--မ်က္စိမွိတ္ၿပီးယံုလုိက္ပါ--ေယာင္လုိ႔ေတာင္သြားမစမ္းပါနဲ႔--
ဘာမဆို-ကြ်မ္းက်င္မႈ-ဟူသည္ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေလ့က်င့္ျခင္းမွရရွိလာသည္--ဆုိတဲ့-စကားေလးကိုႏွလံုးသြင္းကာ--ၾကိဳတင္ခါ-အခ်ိန္ရသေလာက္-
ဇာတ္တိုက္ခါေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္--မိမိတို႔ရဲ႕--Driving- Skill---ေလးမ်ားကုိတုိးတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ထားဘို႔--တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါေၾကာင္း--
ကားမိတ္ေဆြမ်ားကိုခင္မင္လ်က္--ကိုသက္--

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...