Thursday, August 27, 2015

အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ေရွးအယူအဆမ်ားနွင့္ ဗဟုသုတမ်ား


* အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစုိက္အပ္ေသာအပင္မ်ား
* အိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္း
* အိမ္ေဆာက္လေရြးနည္း
* မသံုးအပ္ေသာသစ္ (၈)မ်ုိဳး
* အိမ္၊ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မသံုးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁)မ်ိဳး


* အိမ္၊ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မၿပဳအပ္ေသာအရာမ်ား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
သစ္ပင္ပန္းမန္ဆုိတာ လူေတြအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့အရာပါ။ သဘာ၀ရာသီဥတုကိုသင့္တင့္မွ်တေစသလုိ သတၱ၀ါေတြကိုလည္း အက်ိဳးၿပဳေစပါတယ္။ မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ ၿခံထဲ၊အိမ္မွာအပင္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးၿခင္းဟာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါရႊင္လန္းေစမွာပါ။
ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေရွးၿမန္မာအယူအရ မိမိအိမ္၊ၿခံထဲမွာမစုိက္အပ္၊ မရွိသင့္တဲ့ အပင္တခ်ိဳ႔ရွိပါတယ္။ သိပၸံေခတ္ၾကီးထဲမွာ ဒီအယူေတြ ေခတ္မမီေတာ့ ဘူးလုိ႔ဘဲဆုိဆုိ၊ ေရွးထံုးကိုလည္းမပယ္နဲ႔ဆုိတဲ့စကားဘဲေၿပာေၿပာ ဗဟုသုတအၿဖစ္နဲ႔ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္သိရေအာင္ အိမ္နဲ႔ပက္သက္တဲ့ေရွးၿမန္မာ အယူတခ်ိဳ႔ ကုိေဖာ္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္…။

အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစုိက္အပ္ေသာအပင္မ်ား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-အိမ္၏အေရွ႔မ်က္နွာဘက္တြင္ ေညာင္၊သေၿပပင္မ်ားမစုိက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။
-အေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္၊ထိန္ပင္-ေတာင္ဘက္တြင္ သွ်စ္သွ်ားပင္၊ဖီးၿခမ္းငွက္ေပ်ာ၊သေဘာၤပင္ မ်ား
-ေၿမာက္ဘက္တြင္ ထန္းပင္၊ဆန္းပင္၊သဖန္းပင္ႏွင့္ သွ်စ္သွ်ားပင္..
အဆုိပါအပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအရပ္မ်က္နွာမ်ားတြင္ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္မည္။ ေရာပါဘယထူေၿပာမည္။ အိမ္တြင္းအိမ္ၿပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလုိေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္၊ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္။
အိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္း
- - - - - - - - - - - - - - - - -
တနဂၤေႏြ – ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္တတ္သည္။
တနလာၤ - ႏွစ္လေၿမာက္တြင္ သားသမီးဖြားၿမင္ေသာ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္။
အဂၤါ – ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားၾကြယ္၀မည္။
ဗုဒၶဟူး၊စေန – သုခခ်မ္းသာရမည္။
ၾကာသာပေတး – ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္။
ေသာၾကာ – သံုးလၾကာလွ်င္ သုခပြားမည္။

အိမ္ေဆာက္လေရြးနည္း
- - - - - - - - - - - - - - - -
တန္ခူးလ– ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္။
ကဆုန္လ — ဆန္ေရစပါး ေပါၾကြယ္၀မည္။
၀ါေခါင္လ — ဥစၥာတုိးပြားမည္။
နတ္ေတာ္လ — ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမည္။
ၿပာသုိလ — လူအမ်ားခ်ီးမြမ္းမႈရမည္။
တေပါင္းလ — ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္။
က်န္ေၿခာက္လတြင္ ေဆာက္ပါကပ်က္စီးၿခင္းမ်ားၾကံဳရတတ္သည္။
ယေန႕ေခတ္မွာအိမ္ကို သစ္သားအေၿခၿပဳၿပီး မေဆာက္ေတာ့သေလာက္ ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္အတြင္းပုိင္း အလွဆင္တာမ်ိဳးတုိ႔ ၊ ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကေသးတာေၾကာင့္ သစ္ဟာအိမ္တစ္အိမ္ရဲ့
အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းၿဖစ္ေနပါေသးတယ္။
ေရွးၿမန္မာလူၾကီးမ်ားကေတာ့ အိမ္နဲ႔ပက္သက္ရင္ သစ္ကိုအလြန္စိစစ္ပါတယ္။
ဗဟုသုတအလုိ႔ငွာ သိသေလာက္ေဖာ္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္။

မသံုးအပ္ေသာသစ္ (၈)မ်ုိဳး
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁။ ခုတ္ၿဖတ္စဥ္ တြဲလြဲက်ေနေသာသစ္ (သစ္ဆြဲခ်)
၂။ သစ္ခြသစ္ကိုင္းၾကားတုိ႔တြင္ တင္ေနေသာသစ္ (လူေကာင္တင္)
၃။ အဖ်ားၾကီး၍ အရင္းရွဴးေသာသစ္ (သစ္ဘီလူး)
၄။ အရင္းအဖ်ားရွဴး၍ အလယ္တြင္ၾကီးေသာသစ္ (သစ္နပုန္း)
၅။ လမ္းကူးေခ်ာင္းကူးသစ္ (သစ္တံတား (ခ) သစ္လမ္းကူး)
၆။ အပင္ခ်င္းအကိုင္းခ်င္းၾကိတ္ေသာသစ္ (သစ္ၾကိတ္)
၇။ အပင္တြင္ႏြယ္ရစ္ပတ္ေနေသာသစ္ (သစ္နဂါး)
၈။ မ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သုိ႔ အကြက္ထေနေသာသစ္ (သစ္စည္ယို)

အိမ္၊ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မသံုးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁)မ်ိဳး
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁။ မိေက်ာင္း
၂။ မအူ
၃။ သခြတ္
၄။ ေညာင္
၅။ သွ်စ္သွ်ား
၆။ သီး(သား)
၇။ သေၿပ
၈။ သစ္စိမ္ေရသား
၉။ ကေလာ
၁၀။ လက္ပံ
၁၁။ လဲ

အိမ္၊ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မၿပဳအပ္ေသာအရာမ်ား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁။ တုိင္ေဟာင္းကုိ ပန္းမဆဲြရ။
၂။ ထုပ္မစြပ္ခင္ ယက္မ မတင္ရ။
၃။ တုိင္တုိ (ေထာက္တုိ) ကိုၾကမ္းေပၚ မပိုေစရ။
၄။ ၾကမ္းခင္းတုိင္တြင္ ၀ါးမတင္ရ။
၅။ ေခါင္ေလွ်ာက္ခြတင္ မၿပီးခင္ ၾကမ္းမေဖာက္ရ။
၆။ တုိင္ထူရာတြင္ တုိင္ခ်င္းမထိရ။
၇။ အိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ ၀န္းမခတ္ရ။
၈။ ထုပ္၊ေလွ်ာက္၊ဒုိင္း၊ၿမွား၊ခါးပန္း တုိ႔ုကို အလယ္တည့္တည့္တြင္မဆက္ရ။
၉။ အမ်ိဳးမတူေသာ သစ္ခ်င္းမဆက္ရ။
၁၀။ အိမ္ေဟာင္း၏ ေလွ်ာက္ေပၚတြင္ အိမ္သစ္၏ေလွ်ာက္ကို တင္၍မဆက္ရ။
တုိးတက္လာေသာယေန႔ေခတ္ အေနအထားအရ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတုိ႔အား လံုး၀ေရွာင္က်ဥ္ရန္မၿဖစ္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္လုိ႔ ” ေရွးသံုးလည္းမပယ္နဲ႔ ေဈးသံုးလည္းမၾကြယ္နဲ႔ ” စကားလုိမ်ိဳးပါဘဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ၿမဲခဲ့တဲ့ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို မွ်ေ၀ခ်င္တဲ့သေဘာပါ။ ဖတ္ရႈသူအားလံုး သာယာေအးခ်မ္းတဲ့ အိမ္ေဂဟာေလးမ်ားပိုင္ဆုိင္နုိင္ၾကပါေစ။
Ref : Social News
Posted By : Wai Phyoe Aung
Shwe Property.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...