Saturday, August 29, 2015

သိဒၶတၳကုမာရ သုုိ႔မဟုုတ္ ျမတ္ဗုဒၶ

ကိုယ္ပိုင္အမည္မွာ သိဒၶတၳကုမာရ ျဖစ္ပါသည္။ (အလံုးစံုေသာ လူနတ္တို႔၏ အလိုခပ္သိမ္းကို ၿပီးၿငိမ္းေစတတ္ေသာ) အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဗုဒၶဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးမွ ရရွိလာေသာ ဘြဲ႔အမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ လူဘ၀မွ မ်ိဳးရိုး အမည္မွာ ေဂါတမျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ငါးရာေက်ာ္ခန္႔က ျဖစ္ပါသည္။
ဖခင္မွာ သာကိယမ်ိဳးႏြယ္စု၏အႀကီးအကဲျဖစ္ကာ ထိုေနရာေဒသအား က်မ္းစာမ်ားတြင္ ကပိလ၀တ္ဟုေခၚသည္။ ထိုေနရာသည္ ယခုေခတ္ အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္တည္ရွိသည္။
ကပိလ၀တ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ဟု ေခၚႏိုင္ေသာ္လည္း ဧကရာဇ္မင္း ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ နယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္းမရွိခဲ့ေပ။ ကပိလ၀တ္ ႏွင့္ အနီးအပါး၌ပင္ အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စု အေျမာက္အျမားေ ေနထိုင္ၾကသည္။ သိဒၶတၳမင္းသား၏ မယ္ေတာ္ မဟာမာယာ သည္ ေကာလိယမ်ိဳးႏြယ္စု အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္ပါသည္။ မယ္ေတာ္ မဟာမာယာသည္ သိဒၶတၳမင္းသားအား လုမိၺနီဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းရွိ အင္ၾကင္းပင္ တစ္ပင္ေအာက္တြင္ ေမြးဖြားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဖြားေတာ္ မူၿပီးေနာက္ အေရွ႕အရပ္မွ ေျမာက္သို႔ လွည့္ေတာ္မူလ်က္ ခုနစ္ဖဝါးသြား၍ မတ္မတ္ရပ္ေတာ္မူၿပီးေသာ္-
“အေဂၢါဟမသိၼေလာကႆ
ေဇေ႒ာဟမသၼိေလာကႆ
ေသေ႒ာဟမသၼိေလာကႆ” ဟူေသာ သံုးခြန္းစကား ဆိုေတာ္မူသည္။
ထိုေခတ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားဦးအား မိဘရပ္ရြာထံတြင္ျပန္၍ ေမြးဖြားရေသာ ဓေလ့ရွိခဲ့ႏိုင္သည္။ သိဒၶတၳမင္းသား အားဖြားျမင္ၿပီး ခုနစ္ရက္အၾကာတြင္ မယ္ေတာ္မာယာ နတ္ရြာစံခဲ့ေသာေၾကာင့္ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ၏ ထိန္းေက်ာင္းမူ႔ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။


သိဒၶတၳမင္းသား၏ ဖခင္သုေဒၶါဓန မင္းသည္ ထုိေခတ္က အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံေရး အာဏာျဖစ္ႏိုင္ေသာ စၾကာမင္းအရာကို ရေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္နိမိတ္ မ်ားအရ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ေလာကီဘုံကို စြန္႔ခြာ၍ ဘုရားျဖစ္မည္ဟု ေျပာၾကားသျဖင့္ ေလာကီကာမဂုဏ္ အာရုံမ်ားျဖင့္ မင္းသားကို ျဖားေယာင္း ထားေစခဲ့သည္။ အသက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ညီမ၀မ္းကြဲေတာ္သူ ယေသာ္ဓရာႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။ ေယာကၡမေလာင္း ျဖစ္သူ သုပၸဗုဒၶက သေဘာမတူ ေသာေၾကာင့္ ေလးအတတ္ အစြမ္းျပ၍ ၾကင္ရာေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ ေရြးယူႏိုင္ခဲ့သည္။
သိဒၶတၳမင္းသားႏွင့္ ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီတို႔မွ သားတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္၍ အမည္မွာ “ရာဟုလာ” ဟုေခၚသည္။ လကိုရာဟု ဖမ္းသလို ငါေလွ်ာက္မယ့္လမ္းကို သံေယာဇဥ္တို႔ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ မည့္သူဟု ဆိုကာ “ရာဟုလာ” ဟုသိဒၶတၳမင္းသား ကိုယ္တိုင္ နာမည္ေပး
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလာကီ အာရုံမ်ားျဖင့္ ဖ်ားေယာင္းထားျခင္း၊ အနိဌာရုံမ်ားကို မျမင္ေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္း၊ သားမယား သံေယာဇဥ္ မ်ားကို တိုးလာေစျခင္းအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္မွ စီမံထားေသာ္လည္း သိဒၶတၳမင္းသားသည္ လက္ရွိဘ၀ ထက္ပိုမိုျမင့္ျမတ္ ေသာ ဘ၀အမွန္မြန္ကို ရွာေဖြလိုစိတ္ ျပင္းထန္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္တစ္ေန႔တြင္ ခါးသီးေသာ အမွန္တရားကို သိဒၶတၳမင္းသား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေလသည္။ ထိုသုိ႔ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ လူ႔ဘ၀၏ အစစ္အမွန္တရားကို သေကၤတေလးပါးျဖင့္ ေဖၚျပၾကသည္။ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားတြင္ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးဟု ညႊန္းဆိုၾကပါသည္။ ဤသည္တို႔မွာ
• သူအို၊
• သူနာ
• သူေသ ႏွင့္
• ရဟန္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ပထမ သေကၤတသုံးပါးမွာ ဘ၀ကိုကိုယ္စားႃပုသည္။ အိုျခင္း၊ နာျခင္း ၊ေသျခင္းတို႔၏ တည္ရာ မွီရာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး သေကၤတ ရဟန္းမွာ ဘ၀ကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကင္းရာ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို ကိုယ္စားႃပုသည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို သိရွိလာေသာ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ မင္းသားဘ၀ႏွင့္ တာရွည္ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုေသာညတြင္ သားငယ္ႏွင့္ ဇနီးသည္ကို ေနာက္ဆုံးၾကည့္ကာ အမွန္တရားကို ရွာေဖြရန္ ေတာထြက္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ရရွိခဲ့ေသာ ဥာဏ္အလင္းအား တပႆီအက်င့္အား အတူက်င့္ၾကံခဲ့ေသာ ရွင္ေကာ႑ည အမႈးျပဳေသာ တပသီေဟာင္း ငါးဦးအား အရင္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေကာ႑ည ဦးေဆာင္ေသာ သံဃာေတာ္ငါးပါးသည္ ဗုဒၶ၏ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပထမဆုံးေသာ သံဃာမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုုိပဥၥ၀ဂၢီ ငါးပါးအား ေဟာၾကားေတာ မူခဲ့ေသာ ဓမၼစကၠပ၀တၱန သုတ္ေတာ္သည္ ဗုဒၶေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပထမဆုံး တရားဦးျဖစ္ေပသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစကာ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ၄၅ ႏွစ္တာ ကာလပတ္လုံး သာသနာျပဳ ခရီးရွည္ႀကီးထြက္ကာ သတၱ၀ါ အေပါင္းအား သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ကယ္တင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားပါ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ ဗုဒၶ၏ သာသနာျပဳ ခရီးရွည္ႀကီးကို ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။
၁. ဘီစီ ၅၂၈ - ကၠႈသိပတန(ယခု-ဆာရနာတ္)
၂. ဘီစီ ၅၂၇ -ရာဇၿဂိဳဟ္
၃. ဘီစီ ၅၂၆ -ရာဇၿဂိဳဟ္
၄. ဘီစီ ၅၂၅ -ရာဇၿဂိဳဟ္
၅. ဘီစီ ၅၂၄ -ေ၀သာလီ
၆. ဘီစီ ၅၂၃ -မကုဋေတာင္(ယခု-ဗိဟာရ္)
၇. ဘီစီ ၅၂၂ -တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္(က်မ္းစာအရ)
၈. ဘီစီ ၅၂၁ -သုသုမာရေတာင္(ယခု-က်ဳနာရ္)
၉ . ဘီစီ ၅၂၀ -ေကာသမီၺ(ယခု-ကၠုလဟာဗာ္)
၁၀. ဘီစီ ၅၁၉ -ပါလိေလယ်က(ယခု-မိရ္-ဂ်ာပူ)
၁၂. ဘီစီ ၅၁၈ -နာဠာ(ယခု-ဗိဟာရ္)
၁၃. ဘီစီ ၅၁၇ -ေ၀ရဥၨာ(ယခု-မထုရာ)
၁၃. ဘီစီ ၅၁၆ -စာလိယေတာင္(ယခု-ဗိဟာရ္)
၁၄. ဘီစီ ၅၁၅ -သာ၀တၳိ(ယခု-ေဂါ႑ာ)
၁၅. ဘီစီ ၅၁၄ -ကပိလ၀တၳဳ
၁၆. ဘီစီ ၅၁၃ -အာလ၀ီ(ယခု-အာရ္၀လိ)
၁၇. ဘီစီ ၅၁၂ -ရာဇၿဂိဳဟ္
၁၈. ဘီစီ ၅၁၁ -စာလိယေတာင္
၁၉ . ဘီစီ ၅၁၀ -စာလိယေတာင္
၂၀. ဘီစီ ၅၀၉ -ရာဇၿဂိဳဟ္
၂၁. ဘီစီ ၅၀၈မွ ၄၈၄ -သာ၀တၳိ
၂၂. ဘီစီ ၄၈၃ -ေ၀သာလီ
ထုိသာသနာျပဳခရီးသည္ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတခြင္သို႔ ဗုဒၶ၏သာသနာ ျပဳခရီးရွည္ႀကီး ပင္ျဖစ္သည္။
ေဂါတမဗုဒၶသည္ ဘီစီ ၄၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေ၀သာလီ ျပည္ မလႅာမင္းမ်ား၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ တစ္ခုတြင္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ဗုဒၶအား ဗုဒၶဘာသ တြင္ အဓိက ျဖစ္ေသာ္ စၾကမုနိ(သေဗၺညုတ ဥာဏ္ေတာ္) ကုိ ရရွိေတာ္ မူၿပီး သူ၏ သက္တမ္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈက်င့္၀တ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ား သင္ၾကားျခင္း၊ သံဃာ က်င့္စဥ္မ်ား ခ်ေတာ္မူျခင္း ျပဳခဲ့ၿပီး ၄င္းကို သုတ္၊၀ိနည္း ႏွင့္ ဇာတက(ဇာတ္ေတာ္ ၅၅၀) တနည္းအားျဖင့္ ပိဋိကတ္ သံုးပံုဟု ေနာက္လူတို႔က ခြဲျခား သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဓမၼခႏၶာေပါင္း ၈၄၀၀၀ရွိေသာ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ သဂၤါယနာ တင္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ ႏႈတ္တုိက္ ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ၾကာေသာအခါ သီရိလကၤာတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ သဂၤါယနာတင္ ခ်ိန္ေရာက္မွ ေပထက္အကၡရာအျဖစ္ စာတင္ခဲ့သည္။
credit
ဗုဒၶ၀င္စာေစာင္
http://wikimyanmar.co.cc
ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္၏ သိပၺံေတြ႔ရွိခ်က္
=======================
စြယ္ေတာ္ျမတ္ ပုုိင္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မႈေသာ သိဒၶတၳ ေဂါတမသည္ ေရွး အိႏိၵယမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ စိတ္ပညာသင္ဆရာ၊ မဟာဒႆန ပညာရွင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ၀ါဒကုုိ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သိဒၶတၳ ေဂါတမအား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔က အလံုးစံု ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမဘုုရား ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
ဗုဒၶ၏ ေမြးဖြားခ်ိန္ ႏွင့္ ေသဆံုးခ်ိန္တုိ႔မွာ မေသျခာေသာ္လည္း ယခု သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔က ၅၆၃ မွ ၄၈၃ BC ဟု မွန္းဆၾကသည္။ ဗုဒၶ၌ ရာဟုုလာအမည္ရွိ သားတစ္ေယာက္ ရွိသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တုုိ႔၏ ဗုဒၶ၀င္အဆုုိအရ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု (၆၂၈ ဘီစီ) ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔ ေဒဝဒဟျပည္အနီး လုမၸိနီဥယ်ာဥ္တြင္ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳကို မယ္ေတာ္ မာယာေဒဝီ ဖြားေတာ္မူစဥ္ (ဘုရားေလာင္းသည္ ဖြားလွ်င္ဖြားျခင္းပင္ မတ္တပ္ရပ္ကာ ေျခခုႏွစ္လွမ္း လွမ္းေတာ္မူၿပီး "ငါသည္ တစ္ေလာကလံုးထက္ ျမတ္၏" ဟု ႀကံဳးဝါးေတာ္မူသည္။)
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႏွင့္အတူ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီး၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာ၊ ကာဠဳဒါယီ အမတ္၊ ဆႏၵအမတ္၊ က႑ကျမင္းေတာ္ ႏွင့္ ေရႊအိုးႀကီးေလးလံုး စေသာ ဖြားဘက္ေတာ္ ခုႏွစ္ဦးပါ ဖြားေတာ္မူသည္။
ျမတ္ဗုဒၶုသည္ သက္ေတာ္ ၈၀၊ ဝါေတာ္ ၄၅ ဝါအေရာက္တြင္ သံုးဆယ္တစ္ဘံုရွိ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ အက်င့္ေတာ္ျမတ္တို႔ကို ေန႔ညမျပတ္ ညႊန္းျပသြန္သင္ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သံုးလူထြဠ္ထား ျမတ္စြာေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု ( ဘီစီ ၅၃၄) ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔ ညဥ့္အရုဏ္တက္ခါနီး မိုးေသာက္ယံတြင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူသည္ ဟုုဆုုိသည္။
ျမတ္ဗုဒၶု၏ အရုုိးျဖစ္ေသာ သြားေတာ္ စြယ္ေတာ္ အံ့ေတာ္ ညွပ္ရုုိးေတာ္ မ်ားကုုိ တုုိင္းေဒသအသီးသီးတုုိ႔ ခြဲေ၀လုုိက္ဟူ၏
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ စြယ္ေတာ္ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား စမ္းသပ္စစ္ေဆး
ယခု တရုတ္ၿပည္မွာ ရွိေနတဲ့ ဗုဒၶရဲ႕စြယ္ေတာ္ (သြားအစြယ္) ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္...ေပါင္း(၂၆၃၃) ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။ အဲဒီေလာက္ သက္တမ္းရွိၿပီၿဖစ္တဲ့ သြားအေပၚမွာ သံသယမကင္းၿဖစ္ေနတဲ့ အေနာက္တိုင္း သိပၸံပညာရွင္တို႕ကအဲဒီ့ သြားကို Genetic Engineering နည္းနဲ႕ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးလိုပါတယ္လို႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုလို႕ တရုတ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳလိုက္ေတာ့ သိပၸံပညာရွင္တို႕စမ္းသပ္ေတြ.ရွိခ်က္ေတြကေတာ့ - - - -
(၁)ဒီသြားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၂၆၀၀)ခန္႕ကသြားဆိုတာ မွန္ကန္ပါတယ္တဲ့
(၂)လူသားတဦးရဲ႕သြားဆိုတာလဲ မွန္ကန္ပါတယ္တဲ့
(၃)၎သြားထဲမွာပါတဲ့ DNA(Deoxyribo Nucleic Acid) ဟာ သာမန္လူသားတဦးရဲ့ DNA နဲ႕မတူဘဲ Supreme Lord(အၿမင့္ၿမတ္ဆံုးအရွင္သခင္) ရဲ႕ DNA အၿဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္တဲ့ အဲဒီသိပၸံေတြ.ရွိခ်က္ထြက္လာစဥ္မွာဘဲ အေနာက္အုပ္စု အစိုးရေတြက သူတိုရဲ႕ သိပၸံပညာရွင္ေတြကို စမ္းသပ္မႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ဖို႕အမိန္႕ထုတ္လိုက္ပါတယ္တဲ့။
ဗုဒၶပြင့္ေပၚခဲ့တာက (BC 623)ဆိုေတာ့၊ ဗုဒၶက ခရစ္ေတာ္ထက္ ၆၂၃ ႏွစ္ ပိုေစာခဲ့သလို၊ မိုဟာမက္ ေပၚခဲ့တာက(AD 570)ဆိုေတာ့ ဗုဒၶ က မိုဟာမက္ ထက္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၁၉၃)ႏွစ္ ပိုေစာခဲ့ေတာ့ ပါသည္။
ထုုတ္ႏုုတ္
http://wikimyanmar.co.cc

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...