Friday, January 9, 2015

ဂရုုျပဳရမည့္ အျပာေရာင္ အလင္းတန္း


နည္းပညာ၏ သားေကာင္မ်ားၿဖစ္လာသည့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု့ လူသားမ်ားသည္ တိုုးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းက်ေအာင္ေနလာရင္း ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု့ ၿမတ္ႏိုုးခဲ့သည့္ အက်င့္၊ အေလ့အထမ်ားကိုုလည္းသတိမထားမိဘဲ စြန့္ပစ္လာတတ္ၾကပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု့၏ စာဖတ္သည့္အေလ့အထမွာလညး္ ယခင္ က စာအုုပ္ေလးေတြကိုုထိေတြ့ၿပီး ဖတ္ၿဖစ္ခဲ့့ၾကရာကေန ယခုုအခါ သယ္ေဆာင္ရပိုုလြယ္ကူျခင္း၊ လိုုအပ္သေလာက္ကုုိ အလြယ္တကူသယ္ယူႏုုိင္ျခင္းစေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား ၿဖင့္ e-books မ်ားကိုုေျပာင္းလဲဖတ္ရွဴလာၾကပါသည္။
စာအုုပ္မ်ားၿဖင့္စာဖတ္ၿခင္းဟာေကာင္းမြန္ေသာ္လည္းသယ္ယူရသည္မွာပင္ပန္းၿခင္း ၊တစ္ခါသယ္လွ်င္ လည္း ၁အုုပ္ ၂အုုပ္ သာသယ္ႏိုုင္ၿခင္းစသည့္အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားစြာၿဖင့္ က်ြန္ေတာ္တိုု့သည္ tablet မ်ားၿဖင့္ လည္ေကာင္း၊ လက္ကိုုင္ဖုုန္းမ်ားၿဖင့္ လည္ေကာင္း e-bookေၿမာက္မ်ားစြာကိုုသိမ္းဆည္းၿပီးသြားေလရာသယ္ေဆာင္ကာအခ်ိန္မေရြးလြယ္ကူစြာဖတ္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားလည္းရခဲ့ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။
အထူးသၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု့သည္စာဖတ္လွ်င္ အိပ္ရာထဲတြင္ အနားယူကာစာဖတ္တတ္ၾကသည္။ ယခင္ကေတာ့ စာအုုပ္ေလးတစ္အုုပ္ေလာက္ဆြဲၿပီးအိပ္ရာထဲတြင္ ဇိမ္ယူကာဖတ္တတ္ၾကေသာ္ လည္းယခုုေခတ္အခါမွာေတာ့ လူတိုုင္း၏ အိပ္ရာေပၚ မွာ tabletမ်ား၊ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းမ်ားသာေနရာယူေနၾကသည္မွာေတာ့ သဘာ၀တစ္ခုုလိုုပင္ ၿဖစ္ေနရာ၊ ကြ်န္ေတာ္တိုု့ သည္အိပ္ရာေပၚမွာေဖ့စ္ဘုုတ္(facebook) ၾကည့္ၿခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းမ်ားကိုုလုုပ္ေလ့လုုပ္ထရွိရာ၊ အေမရိကန္ရွိ ဆရာ၀န္မ်ားက ေတာ့ သတိေပးခ်က္တစ္ခုုကိုုထုုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ “အိပ္ရာ၀င္ခါနီး အိပ္ရာေပၚမွာအီးဘုုတ္မ်ားဖတ္ၿခင္းသည္သင့္ အိပ္ခ်ိန္ကိုုထိခိုုက္ေစရံုုသာမက၊ သင့္က်န္းမာေရးကိုုပါ ထိခိုုက္ေစႏိုုင္ပါသည္”ပင္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ဟားဗတ္ (Harvard) ေဆးတကၠသိုုလ္မွ စာအုုပ္ ႏွင့္ အီးဘုုတ္ဖတ္ၿခင္း၏ကြာၿခားခ်က္မ်ားကိုုသုုေတသနၿပဳၿ႔ပီးရွာေဖြေတြ့ွရွိခ်က္မ်ားေၾကာင္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ E-books ဖတ္သူမ်ားသည္ဇက္ေၾကာတက္ၿခင္း ၊ အိပ္ေရးေကာင္းေကာင္း မ၀ၿခင္း ႏွင့္ ့အိပ္ရာကထလ််င္လည္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿခင္းစသည္မ်ားကိုုပါခံစားရေစ ႏုုိင္ပါေသးသည္။ သာမန္ရိုုးရိုုးစာအုုပ္ဖတ္သူမ်ားကေတာ့ ထိုသို႔ခံစားရေလ့မရွိဘူးဟု ဆိုုပါသည္။၊ ထိုသို႕ခံစားရျခင္းမ်ားသည္ အသံုုးျပဳေနၾကသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကထြက္ရွိလာသည့္ အလင္းေရာင္မ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုုပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တိုု့သည္အီလက္ထေရာနစ္ မ်ားကထြက္လာသည့္ အလင္းေရာင္ကိုု အားစိုုက္ၿပီးဖတ္ရေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သိုု့ ခံစားလာရသည္ဟုဆိုုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္းအီလက္ထေရာနစ္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာဖတ္မည္ဆိုုလွ်င္အလင္းကိုုေလွ်ာ့ၿပီးဖတ္သင့္သည္ဟုုလည္းအၾကံၿပဳ ေပးထားပါသည္။
ဤမွ်မကပါဘူး၊ က်ြန္ေတာ္တိုု့၏ ခႏၶာကိုုယ္သည္ေန့၊ည ဇီ၀ၿဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္လိုုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ က်ြန္ေတာ္တိုု့ ခႏၶာကိုုယ္ရွိbody clockရဲ့စည္းခ်က္အတိုုင္း လိုုက္ၿပီးေနရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တက္ဘလက္ (tablet) မ်ား၊ စမတ္ဖုုန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဖန္မ်က္ႏွာၿပင္မွာပါ၀င္သည့္ blue lights ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု့၏ခႏၶာကိုုယ္တြင္းbody clockကိုုအေႏွာင့္အယွက္ေပးပါသည္။ ညေနခင္းမွာဆိုုရင္ဒီblue lights မ်ားသည္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္းမွာရွိသည့္အိပ္စက္အနားယူေစသည့္ေဟာ္မုုန္းထုုတ္လုုပ္မွဳ ကိုုတားဆီးေစပါသည္။ ထို႔ၾကာင့္ လည္းအီလက္ထေရာနစ္ Display ၾကည့္ရွုုသူမ်ားသည္အိပ္ေပ်ာ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္းပညာရွင္မ်ားသည္လူႏွစ္ေယာက္ကိုုအခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ ႏွစ္ပတ္ခန့္ထည့္ၿပီးတစ္ေယာက္ကိုုေတာ့ ရိုုးရိုုးစာအုုပ္သာဖတ္ေစၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကိုုေတာ့iPadၿဖင့္ဖတ္ေစခဲ့ၿပီးစမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာေတြ့ရွိခ်က္မ်ားကေတာ့ အထက္ကအတိုုင္းiPad ၿဖင့္စာဖတ္သူ၏အိပ္ေစသည့္ေဟာ္မုုန္းမ်ားသည္ရိုုးရိုုးပံုုႏွိပ္ စာအုုပ္ဖတ္သူထက္မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနသည္ကိုုေတြ႔ရွိရပါတယ္။ iPad ျဖင့္စာဖတ္သူသည္အိပ္ေပ်ာ္ဖိုု႔အတြက္လည္းအခ်ိန္အေတာ္တန္ၾကာယူရံုုမက၊ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း ၊ ေနာက္ေန႔မွာလည္းပင္ပန္းၿခင္း၊ မလန္းဆန္းၿခင္းစသည္တိုု႔ကိုုခံစားခဲ့ရသည္ဟုဆိုုပါသည္။ (ထိုရွာေဖြေတြ့ရွိခ်က္ကိုုေတာ့ National Academy of Sciences ဂ်ာနယ္မွာေဖာ္ၿပထားပါသည္။)
ထိုုမွ်သာမက အိပ္ေရးမ၀ၿခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုုလညး္ ၿဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ပါေသးသည္။ အထူးသၿဖင့္ အ၀လြန္ၿခင္း၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါၿဖစ္ၿခင္းတို႕သာမကေနာက္ဆက္တြဲကင္ဆာေရာဂါမ်ားလည္း ၿဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ပါေသးသည္။
ထို႔ၾကာင့္လည္း ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကစာဖတ္မည္ဆိုုပါက အၿပာေရာင္အလင္းတန္းထုုတ္လြင့္ေနေသာဖန္သားမ်က္ႏွာၿပင္မ်ား က သင့္မ်က္လံုုးကိုုထိခိုုက္ေစရံုုသာမကသင့္ ေရရွည္က်န္းမာေရးကိုုထိခုုိက္ေစႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ပံုုႏွိပ္စာအုုပ္မ်ားကိုသာဖတ္ဖိုု့ အားေပးၿပီး ၊ e-book မ်ားကိုုဖတ္္မည္ဆိုုပါကညေနဘက္မွစၿပီး အလင္းေရာင္ကိုုေလွ်ာ့ၿပီးဖတ္ဖိုု့ အၾကံေပးထားရျခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ထိုုကဲ့သိုု့ အၿပာေရာင္အလန္းတန္းမ်ားထြက္ရွိလာၿခင္းေၾကာင့္ ဆိုုးက်ိုဳးမ်ားသည္လည္းမ်ားျပားလွပါသည္။အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း၊ အိ္ပ္ေပ်ာ္လွ်င္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း၊ ေနာက္ေန႔မွာပင္ပန္းၿခင္းေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းခြင္မွာလည္းတက္တက္ၾကြၾကြ ရြင္ရြင္လန္းလန္းမရွိၿခင္းတိုု႔သာမကေနာက္ဆက္တြဲ ၿပႆနာမ်ားကိုုပါ ခံစားေစႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔သာမက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္္မွာရွိသည့္ခ်စ္ခင္ရသည့္သူအေပါငး္ကိုုလည္းညဘက္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားသံုုးၿခင္း၏ဆိုုးက်ိုဳးမ်ားမွ ကင္းေ၀းေအာင္တတ္ႏိုုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ုဆႏၵၿပဳလ်က္။
(Myanmar B2B Management Magazine,Feb 2015)
ေရးသူ-ေဒါက္တာထက္ေ၀
‪#‎B2BHealth‬

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...