Thursday, January 8, 2015

ဇန္နဝါရီလသမိုင္း


ဇန္နဝါရီလသည္ ကမၻာ့ျပကၡဒိန္တြင္ ပထမဆုံးလ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဝဝတို႔ကို စတင္ျခင္းကို လည္းေကာင္း ၊ တံခါးေပါက္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ဝင္ေပါက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း ခရီးသြားလာျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း အစိုးရသည္ဟုဆိုေသာမ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိ “ေဂ်းနပ္” (Janus) အမည္႐ွိ ေရာမ နတ္သား၏ အမည္ကုိယူ၍ ဇန္နဝါရီ (January) ဟူ၍ မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေ႐ွးေရာမျပကၡဒိန္တြင္ မတ္လမွစ၍ ၁ဝ လသာ ႐ွိခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ဘီစီ ၇၁၅ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေရာမႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယဘုရင္ “ႏူမာပြမ္ပီလီယပ္စ္” (Numa Pompilius 753 – 673 B.C) က ဇန္နဝါရီလကို တိုးျဖည့္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္၏ အဦးဆုံးလအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဇန္နဝါရီလ၌ ရက္ေပါင္း ၃ဝ သာ ႐ွိေသာ္လည္း ဘီစီ ၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာက ၁ ရက္ တိုးေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ၃ ၁ ရက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တိုင္း က်င္းပေလ့႐ွိေသာ “ႏွစ္သစ္ကူးေန႔” ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂရက္ဂရီယမ္ ျပကၡဒိန္ကို ေရာမကက္သလစ္ဂိုဏ္းဝင္တို႔ လက္ခံအသုံးျပဳလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ (ဝါ) ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ႏွစ္ဆန္း တစ္ေန႔သဖြယ္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။
ထိုေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးကမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း အမႈတို႔ကို “ခရစ္စမတ္ေန႔” ကဲ့သို႔ပင္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို “ခရစ္စမတ္ငယ္” ဟူ၍ပင္ ေခၚၾကသည္။ အဂၤလန္ျပည္၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ကို “စိန္႔အဂၢနိစ္ေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလသည္။ စိန္႔အဂၢနိစ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးရာစုႏွစ္အတြင္းက ေရာမအမ်ိဳးသမီး သူေတာ္စင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စိန္႔အဂၢနိစ္သည္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဘာသာအယူဝါဒကြဲေသာ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ရမည့္အေရးကို ျငင္းပယ္ကာ အသက္စြန္႔ခဲ့သူ ျဖစ္ေလသည္။


အဂၤလန္ျပည္၌ မိန္းမပ်ိဳမ်ားသည္ စိန္႔အဂၢနိစ္ေန႔ည၌ အိပ္မက္ထဲတြင္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ ခ်စ္သူ ခင္ပြန္းေလာင္းကို ျမင္မက္တတ္ၾကသည္ဟု တခ်ိန္က ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းမပ်ဳိတို႔သည္ အိပ္ရာမဝင္မီ တရားစာမ်ားကို ႐ြတ္ဖတ္၍ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေလ့ ႐ွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ တစ္ေန႔လုံး ဆားႏွင့္ ၾကက္ဥတစ္လုံးမွအပ အျခား အစားအစာမ်ားကုိ လုံးဝမစားဘဲ ဥပုသ္ဝင္တတ္ၾကသည္။
၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန ့ျမန္မာျပည္သည္သူ ့ကၽြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္၍လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ သည္။
ဇန္နဝါရီလ၏ ဝိေသသ ထူးျခားေသာ ပန္းမွာ “စႏိုးဒေရာ့” ပန္း ျဖစ္ၿပီး ေမြးနံေက်ာက္မ်က္မွာ ပဒဲေက်ာက္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အထင္ကရ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ –
၁၀၆ဝ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ နဖူးသင္းက်စ္ဓါတ္ေတာ္ႏွင့္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) မွ ဆက္သသည့္ စြယ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ ေ႐ႊစည္းခုံ ေစတီေတာ္ႀကီးကို စတင္တည္လုပ္ခဲ့ရာ အတြင္းေစတီေတာ္သာ ၿပီးစီးသည္။
၁၂၄၄ ဇန္နဝါရီ ၁၇
မင္းဥဇနာ၏ ဦးရီးေတာ္ အမတ္ သမန္တကုံထံ လင္မယားသည္ ဂူ၊ ဘုရား၊ ပိဋကတ္၊ တရားအိမ္၊ ဓမၼာ႐ုံ၊ ေက်ာင္း ၊ စႀကၤ ံ၊ တံတိုင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း ၂ဝ တို႔ကို တည္ေဆာက္၍ လယ္ ၃၈ဝ ၊ ကၽြန္ ၁၈၈၊ ႏြား ၁ဝဝ ၊ ဆင္ ၁ စီးႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ ၁ ကို လွဴသည္။
၁၃၆၅ ဇန္နဝါရီ ၂၆
သတိုးမင္းဖ်ားသည္ အင္းဝ နန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္သည္။
၁၃၆၆ ဇန္နဝါရီ ၁၆
ရခိုင္ျပည္၊ မဟာထီးေတာင္ေပၚတြင္ ေကာလိတဆရာႏွင့္ ရာစုမွဴးတို႔ ရခိုင္ျပည္ကို တိုက္ခိုက္၍ ရ႐ွိလာေသာ သုံ႔ပန္း ၃၈ဝဝ အား ဘုရားကၽြန္အျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း အလ်ား ၁၈ ေပ ၅ လက္မ၊ အနံ ၅ ေပ ၆ လက္မ ႐ွိေသာ ေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚတြင္ ေရးထိုးထားသည္။
၁၅၅၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေကတုမတီေတာင္ငူကို သိမ္းပိုက္သည္။

၁၅၅၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၃

ဘုရင့္ေနာင္၏ ေတာင္ငူ အေရးေတာ္ပုံ ၿပီးဆုံးသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို မင္းတရားေ႐ႊထီး၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္၍ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းအရာ ေပးသည္။

၁၅၅၃ ဇန္န၀ါရီ ၇
ဘုရင့္ေနာင္ ဝင္းေတာ္အသစ္ တည္သည္။ က်ဳံးတူးသည္။

၁၅၅၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၂
ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးေခမာဒြါရတံခါးကဝင္၍နန္းတက္သည္။ သီရိသုဓမၼရာဇာ တံဆိပ္ခံသည္။ မိဘုရားမွာ အဂၢမေဟသီ ဘြဲ႔ခံသည္။

၁၅၅၅ ဇန္န၀ါရီ ၉
အဝ (အင္း၀) ကို သိမ္းယူၿပီး ညီငယ္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ကို “သတိုးမင္းေစာ” အမည္ျဖင့္ အဝၿမိဳ႕ကို ေပးသည္။

၁၅၅၇ ဇန္န၀ါရီ ၈
ဘုရင့္ေနာင္သည္ အင္းဝမွ ႐ွမ္းျပည္သို႔ ခ်ီသည္။

၁၅၆၁ ဇန္န၀ါရီ ၂
ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားသည္ ေကာင္းမႈေတာ္ မဟာေစတီေတာ္ကို ထီးငယ္တင္သည္။

၁၅၆၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၅
ညီေတာ္ မုတၱမင္း၏ သမီးေတာ္အငယ္ႏွင့္ ရခုိင္ဘုရင္ စၾကဝေတးမင္း၏ ညီေတာ္ သီရိဓမၼာေသာက တို႔ကို စုံဖက္ေပးသည္။

၁၅၇၁ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၁
ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေ႐ႊခ်ိန္ ၅၃ဝ ပိႆာျဖင့္ ေ႐ႊဘုရားႀကီးကို သြန္းလုပ္သည္။

၁၅၇၉ ဇန္န၀ါရီ ၃ ဝ
သားေတာ္ ေနာ္ရထာမင္းေစာကို သု၀ဏၰဘုမိ မည္ေသာ ဇင္းမယ္ကို ေပးသည္။

၁၅၉၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၇
ေညာင္ရမ္းမင္းသည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို အေ႐ွ႕အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ထူးျမတ္သည့္ အင္းမႏၱန္ျမဳပ္ႏွံ၍ ၿမိဳ႕တည္သည္။

၁၆ဝ၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၄
အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ အတုလစႏၵာေဒ၀ီ႐ွင္ မိဘုရားႏွင့္အတူ ဗားမဲ့ဆရာေတာ္အား ေကာင္းမႈေတာ္ေက်ာင္းကို လွဴဒါန္းသည္ ေက်ာင္းေတာ္ကို ရတနာျမတ္ဘုန္းဟု အမည္ေပးသည္။

၁၆၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၃
အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ေကာင္းမႈေတာ္ မဟာျမတ္မုနိေစတီ သို႔ သြားေရာက္၍ ဆြမ္းကပ္လွဴသည္။

၁၆၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂
အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဂိုအာၿမိဳ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေပၚတူဂီဘုရင္ခံ၊ ကဝါပိတ္စရည္မင္း (Goa Viceroy) အား လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

၁၆၂၉ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၆
သာလြန္မင္းသည္ က်ိဳင္း႐ုံးမွ အင္းဝသို႔ ျပန္လည္ခ်ီလာရာ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ဆင္၊ ျမင္း ၊ ဗိုလ္ပါတို႔ကို သိမ္းယူၿပီး ပင္းယေအာင္ထပ္သို႔ ေရာက္႐ွိသည္။

၁၆၃ဝ ဇန္န၀ါရီ ၃ ၁
သာလြန္မင္းထံ ရခိုင္ဘုရင္၏ သံတမန္မ်ား ေရာက္႐ွိသည္။

၁၆၃၄ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၁
သာလြန္မင္းက ယိုးဒယားသို႔ သံ ေစလႊတ္သည္။

၁၆၃၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
သာလြန္မင္းသည္ ရတနာပန္းေတာင္းျဖင့္ ၿဂိဳဟ္နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ၿပီး နန္းေတာ္သစ္ေျမကို ထူေစသည္။

၁၆၃၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၆
သာလြန္မင္း လွဴဒါန္းေသာ ေကာင္းမႈေတာ္ ေစတီတံတိုင္းတြင္ ပိဋကတ္ေဗဒင္ စတင္ေရးသည္။

၁၆၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၄
သာလြန္မင္းက ဒဂုန္ေစတီေတာ္ (ေ႐ႊတိဂုံ)၏ တည္ရင္းအတိုင္းအတာႏွင့္ ထီးေတာ္လွဴခဲ့သည့္ မင္းကို သိလိုေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ အနႏၵစဇအႏု႐ုဒၶါကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသည္။

၁၆၅၄ ဇန္န၀ါရီ ၂ ဝ
ပင္းတလဲမင္းသည္ အိမ္ေ႐ွ႕မင္း မင္းရဲသီဟသူ၏ သားေတာ္ႀကီး တူေတာ္ နရာေဇယ်ကုိ အိမ္ေ႐ွ႕အိမ္ေတာ္ႏွင့္ ေ၀ါပလာ (အမိုးမပါေသာေ၀ါ)၊ ေ႐ႊခ်က္ ၂ စင္း ေပးသည္။

၁၆၅၈ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၄
ပင္းတလဲမင္း၏ အရီးေတာ္ အတုလစႏၵာေဒ၀ီ မိဘုရား နတ္႐ြာစံသည္။

၁၆၆၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ျမန္မာတို႔ထံ ေရာက္႐ွိေနေသာ ႐ုံက်ီဥတည္ဖြားကို သားေျမးႏွင့္တကြ တရုတ္တို႔ထံ ပို႔ရသည္။

၁၆၈၂ ဇန္န၀ါရီ ၄
မင္းရဲေက်ာ္ထင္မင္း၏ မယ္ေတာ္ မဟာရတနာဓိပတိေဒ၀ီ၏ ေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ ဥမင္ေတာ္တြင္ မွန္ကင္းစိုက္သည္။

၁၇၀၇ ဇန္န၀ါရီ ၇
စေနမင္းသီရိမဟာသုဓမၼရာဇာသည္နန္းေတာ္ကထြက္၍ေ႐ႊၾကက္ယက္အေ႐ွ႕၌ သႀကၤန္ေခၚသည္။

၁၇၅၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၇
ဟံသာဝတီမင္း ဗ်မိုင္းတိရာဇာနရာဓိပတိဘြဲ႔ခံ ဗညားဒလသည္ ညီေတာ္ ဥပရာဇာႏွင့္ ညီငယ္ဗညားဒလ၊ စစ္သူႀကီး ဒလပန္း စေသာ ဗိုလ္မွဴး၊ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္အတူ အင္း၀၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားကို ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ၾကသည္။

၁၇၅၄ ဇန္န၀ါရီ ၃
အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ ရတနာပူရ အဝၿမိဳ႕ႏွင့္စစ္ကိုင္းကို သိမ္းသည္။

၁၇၅၄ ဇန္န၀ါရီ ၈
မင္းလွေက်ာ္သူကို အဝၿမိဳ႕ေစာင့္ တပ္မွဴးခန္႔သည္။

၁၇၅၈ ဇန္န၀ါရီ ၄
အေလာင္းမင္းတရားက မည္သည့္ တ႐ုတ္မဆို ကင္းေစာင့္ထံ စာခၽြန္ေပးမွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ တ႐ုတ္တို႔ထံမွ မည္သည့္လက္ေဆာင္မွ် လက္မခံရန္၊ တ႐ုတ္တို႔ေရာက္ေၾကာင္း ကင္း၀န္ထံ အစီရင္ခံရန္၊ကင္းေစာင့္တို႔ကအေကာက္ေကာက္ခံၿပီးကင္းဝန္ကစာရင္းသြင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။

၁၇၅၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၂
ျမန္မာတပ္မ်ား မဏိပူရၿမိဳ႕ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည္။

၁၇၆ဝ ဇန္န၀ါရီ ၁
အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေကာင္း႐ွည္ဆရာေတာ္ ဇိနာဘိရာမကို ဇမၺဴဒီပသဒၶမၼမဟာရာဇဂု႐ု တံဆိပ္ကို ကပ္လွဴသည္။

၁၇၆၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ဝ
ဝန္ႀကီးမဟာစည္သူ ကြပ္ကဲေသာ ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ မိုးေကာင္း၊ မိုးညွင္းေၾကာင္း ခ်ီတက္သည္။

၁၇၈၅ ဇန္န၀ါရီ ၂
မဟာဥပရာဇာ၏ တပ္မ်ား ရခိုင္ကို သိမ္းယူသည္။

၁၇၈၅ ဇန္န၀ါရီ ၄
မဟာဥပရာဇာသည္ မဟာမုနိဘုရားအား ပင့္ေဆာင္ မဟာမုနိဘုရားသို႔ သြားသည္။

၁၇၈၅ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၉
မဟာမုနိဘုရားပင့္ေဆာင္မူသည့္ ေဖာင္ေတာ္သည္ ပိုးခ်ည္ ကၽြန္းတပ္ေတာ္ဆိပ္သို႔ ေရာက္သည္။

၁၇၈၅ ဇန္န၀ါရီ ၂ ဝ
အကၠပတ္ျမင္း၀န္ ေနမ်ိဳးေက်ာ္ထင္စည္သူက ကြန္းေခ်ာင္း ကၽြန္းသာယာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ ေနေသာ ရခိုင္ဘုရင္၊ မိဘုရား၊ သားသမီး အေျခြအရံတိုကို မဟာဥပရာဇာထံ ဆက္သည္။

၁၇၈၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၇
ဗဒုံမင္းသည္ ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ကို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ပြဲသဘင္ခံ က်င္းပကာ သိမ္းယူၿပီး ရတနာေျပာင္မြန္ဘြဲ႔ေပးကာ ဆင္ျဖဴမ်ား႐ွင္ ဘြဲ႔ခံယူသည္။

၁၇၈၅ ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ဗဒုံမင္းသည္ ဆင္ ျမင္း၊ လက္နက္၊ လူသုံးေသာင္း၊ ပုဏၰားတို႔ မ်ိဳးသန္႔အိမ္ေထာင္စုံ ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အတူ ဘုရင္၊ မိဘုရား၊ အေျခြအရံတို႔ကို သိမ္း႐ုံးလ်က္ ဓည၀တီၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာသည္။

၁၇၈၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၆
ျပည္ႀကီးမြန္ ေဖာင္ေတာ္ကို ေအာင္ပင္လယ္ကန္တြင္ တည္ေဆာက္သည္။

၁၇၉၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး စတင္တည္သည္။

၁၇၉၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၁
ဗဒုံမင္းသည္ တံတားဦး႐ွိ မဂၤလာေစတီကို ေ႐ႊထီးလွဴသည္။

၁၈ဝ၇ ဇန္န၀ါရီ ၄
ယိုးဒယားအမတ္ ပိန္ပိဆန္သည္ ဗဒုံမင္းထံ လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား ဆက္သြင္းသည္။

၁၈ဝ၇ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၉
ဗဒုံမင္းက ယုိးဒယား သံအဖြဲ႔ကို မင္းကြန္း ယာယီစံနန္း၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

၁၈၂၃ ဇန္န၀ါရီ ၁
မင္းႀကီးမဟာဗႏၶဳလသည္အာသံကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အာသံျပည္ၿမိဳ႕စား ေစာ္ဘြားတို႔ ဆက္သလိုက္ေသာ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ေ႐ႊေငြမ်ား သယ္ေဆာင္ၿပီး ျပန္လာသည္။

၁၈၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၆
သားေတာ္ျပည္မင္း သီရိမဟာသီဟသူရဓမၼရာဇာက ဥကၠလာပၿမိဳ႕မွ အမရပူရသို႔ျပန္ရန္ တပ္ခ်ဳပ္ျပဳ၍ စတင္ထြက္ခြာသည္။

၁၈၅၃ ဇန္န၀ါရီ ၁ ဝ
မင္းတုန္းမင္းသည္ မင္းညီမင္းသား ၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ ဗိုလ္ရဲမက္၊ အမႈထမ္းေပါင္းၿခံရံလ်က္ ေ႐ႊနန္းေတာ္သို႔ ၀င္သည္။

၁၈၅၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
မင္းကြန္းေတာရ ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

၁၈၅၇ ဇန္န၀ါရီ ၃
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရာက္ နာခံေတာ္ မဟာမင္းကင္ရာဇသီဟသူ၏ သံအဖြဲ႔က ျပင္သစ္ဘုရင္ တတိယေျမာက္ နပိုလီယံအား တက္လာရီနန္းေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံႏုတ္ဆက္သည္။

၁၈၅၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၃
မင္းတုန္းမင္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သစ္တည္ရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။

၁၈၇၃ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၄
ကင္းဝန္မင္းႀကီး အဂၤလန္ျပည္မွအျပန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ျပင္သစ္ႏွင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆိုသည္။

၁၈၇၉ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၉
သီေပါမင္းက ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕စား၀န္ႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕စား ၀န္ႀကီး၊ ဝန္ေထာက္ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕စားတို႔ (၃) ဦး အား အမ်က္ေတာ္႐ွိ၍ ရာထူး ႐ုပ္သိမ္းသည္။

၁၈၈၆ ဇန္န၀ါရီ ၁
အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္ (Lord Dufferin) က အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ အတြင္း သြတ္သြင္းေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

၁၈၈၇ ဇန္န၀ါရီ ၁
ၾကည့္ျမင္တိုင္ မင္းသား၏ တပ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တပ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ၾကည့္ျမင္တိုင္မင္းသား က်ဆုံးသည္။

၁၈၈၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၈
မႏၱေလးၿမိဳ႕ မိုးထိေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေစာရန္ႏုိင္အား ထီးနန္းတင္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဝင္ေရာက္စီးနင္းရာ ေခ်ာင္းခြမင္းသား ေစာရန္ႏိုင္အား ဖမ္းသြားသည္။

၁၈၈၈ ဇန္န၀ါရီ ၃
ခ်င္းျပည္နယ္ စီေဟာင္ (Si Hanung) အရပ္၌ ကပၸတိန္ ရိတ္ႏွင့္ တာစြန္းခ်င္းအႀကီးအကဲ ၾကြမ္ဘိစ္ (ခ) ဗိုလ္ဆြန္ပက္ (၁၈၃၄ – ၁၉၁) ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးသည္။

၁၈၈၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၉
႐ွမ္းျပည္အေရးပိုင္ ဟီးလ္ဒီဘရင္း (A.H.Hidebrand) က ကယားျပည္နယ္ ေစာဖ်ာေစာလ၀ီအား ဆာနဒ္ (Sanad) ခန္႔အပ္လႊာေပးသည္။

၁၈၉၅ ဇန္န၀ါရီ ၃၁
မဟာဝန္႐ွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဆာအလက္ဇႏၵားမကၠင္းဇီက ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၌ ဂ်ဴဗလီေဟာအေဆာက္ အအုံကို ပႏၷက္ ခ်သည္။

၁၈၉၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၅
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယဘုရင္ခံ ဖ႐ိုင္ယာက အစိုးရအိမ္ေတာ္တြင္ ဒါဘာပြဲ က်င္းပသည္။

၁၉ဝ၆ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၃
ၿဗိတိသွ် အိမ္ေ႐ွ႕စံ ေဝလမင္းသား (ေနာင္အဂၤလန္ ပဥၶမေဂ်ာ့ဘုရင္) ႏွင့္ ဇနီး ရန္ကုန္ တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

၁၉၂ ဝ ဇန္န၀ါရီ ၄
ေဖ၊ ပု၊ ႐ွိန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အဂၤလန္ျပည္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သေဘၤာျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည္။

၁၉၂၁ ဇန္န၀ါရီ ၇
ေဖ၊ ပု၊ ေမာင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အဂၤလန္ျပည္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။

၁၉၂၃ ဇန္န၀ါရီ ၂
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၁၉ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အက္ဥပေဒအရ အျခားေသာ အိႏိၵယျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းေန႔၌ပင္ ဆာဟာကုတ္အတၱလာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံရာထူးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဘုရင္ခံျဖစ္သည္။ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ပူးတြဲတာ၀န္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ –

၁။ ဆာ၀ီလ်ံဂၽြန္ကိတ္ (Sir William John Keith, C.I.E.,I.C.S)
၂။ ေမာင္ခင္ (ေနာင္ ဆာဘြဲ႔ရ)
၃။ အမ္ေအဦးေမာင္ႀကီး
၄။ ေဂ်၊ေအ ေမာင္ႀကီး (၁၈၇၂ – ၁၉၅၅) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၂၄ ဇန္န၀ါရီ ၇

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမာင္ခင္အား “ဆာ” (Sir) ဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္သည္။

၁၉၂၇ ဇန္န၀ါရီ ၁
ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရအား သာယာ၀တီေထာင္မွ လႊတ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ စေနာေညာင္ကုန္း႐ြာ ၌ လည္းေကာင္း၊ အင္းမ႐ြာ၌လည္းေကာင္း တရားေဟာရာတြင္ အစိုးရအား အၾကည္အညိဳပ်က္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဗူး၀မွာပင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္ ၁၂၄ (က)အရ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

၁၉၂၇ ဇန္န၀ါရီ ၃
ေဂ်၊ ေအေမာင္ႀကီးအား ၿဗိတိသွ်အစိုးရက “ဆာ” (Sir) ဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္သည္။

၁၉၂၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ဦးစိုးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ ဆိုင္မြန္ေကာ္မ႐ွင္အား သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပသည္။

၁၉၂၉ ဇန္န၀ါရီ ၃၁
ဆိုင္မြန္ေကာ္မ႐ွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္သည္။

၁၉၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၂
တ႐ုတ္ – ျမန္မာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား၍ သံဃာေတာ္ႏွစ္ပါး အပါအ၀င္ လူ ၁၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

၁၉၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၉
သာယာ၀တီ ေတာင္သူလယ္သမားေခါင္းေဆာင္ သုပဏၰကဂဋဳန္ရာဇာဘြဲ႔ခံ ငါးမည္ရ ဆရာစံ (ဆရာစံ၊ စ႐ွား၊ စံေက်ာ္၊ ဆရာၿမိဳင္၊ ဦးဥာဏ) အား ဖမ္းဆီးေပးသူကို ဆုေငြ ၅ဝဝဝ က်ပ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာသည္။

၁၉၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၃
ျမန္မာႏိုင္ငံဘုရင္ခံ ဆာခ်ားလ္ဒင္းနစ္သည္ ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ႀကီးထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘုရင္ခံ တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းရယူသည္။

၁၉၃၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၂
ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီးစီးသည္။ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မကၠေဒၚနယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏွင့္ ခြဲလိုသည္ သို႔မဟုတ္ တြဲလိုသည္ ဆိုသည္ကို မဲဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ဆိုသည္။
၁၉၃၃ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒိုင္အာခီ (ပူးတြဲတာ၀န္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အစိုးရအဖြဲ႔ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည္။

(၁) မစၥတာကူးပါး (Mr.T.Corpen, C.S.I., I.C.S) ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
(၂) ဆာေမာင္ဘ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
(၃) ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ႀကီး၊ သစ္ေတာေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
(၄) ဝတ္လုံဦးေက်ာ္ဒင္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၃၃ ဇန္န၀ါရီ ၁၉
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ တို႔ဗမာသတင္းစဥ္ မွတ္တမ္းထုတ္ေ၀သည္။

၁၉၃၈ ဇန္န၀ါရီ ၈
တစ္ေထာင့္သုံးရာျပည့္ အေရးေတာ္ပုံကို ဦးတည္ေစမည့္ ေခ်ာက္ေရနံေျမ အလုပ္သမားမ်ား ဘီအိုစီ ကုမၸဏီကို သပိတ္ေမွာက္သည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၈
ေရနံေျမမွ ခ်ီတက္ခဲ့ေသာ အင္အား ၁၄၀၀ ခန္႔ ႐ွိသည့္ အလုပ္သမား သပိတ္တပ္ႀကီးႏွင့္ သထုံႏွင့္ ပဲခူးစီရင္စုတို႔မွ လူအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါ႐ွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားတပ္ႀကီးႏွစ္တပ္ ကမာ႐ြတ္တြင္ ေပါင္းစုံမိကာ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္သို႔ ခ်ီတက္၍ ေ႐ႊတိဂုံကုံးေတာ္ေပၚ၌ စခန္းခ်သည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၉
ေ႐ႊတိဂုံေစတီ အလယ္ပစၥယံ၌ ေတာင္သူလယ္သမားထု အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ ဗမာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ုံး (ဗ၊တ၊လ၊စ) ကို ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဗ၊တ၊လ၊စ ဥကၠဌအျဖစ္ သခင္ျမ (ေနာင္အာဇာနည္)အား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေန႔မွာပင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အစည္းအ႐ုံး (All Burma Trade Union Congress – A.B.T.U.C) ကို ဖြဲ႔စည္း၍ ပထမဆုံး ဥကၠဌအျဖစ္ သခင္ေလးေမာင္အား ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၀
တ႐ုတ္ – ျမန္မာ လမ္းမ (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားၿပီး ၇၂၆ မိုင္ ႐ွည္လ်ားသည္) ႀကီးကို တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္သည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အမႈေဆာင္ သခင္ႏု အဖမ္းခံရသည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
တက္ဘုန္းႀကီး သိန္း (သိန္းေဖျမင့္ ) အဖမ္းခံရသည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၅
တတိယ ေက်ာင္းသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုလွေ႐ႊ (ဗိုလ္လက်္ာ၏ညီ) အဖမ္းခံရသည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၃
ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္း႐ွိ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး တည္ရာဌာန ေမာ္လၿမိဳင္ ဇရပ္ကို ရဲျဖင့္ ၀ိုင္း၍ ဖမ္းဆီးရာ ဥကၠဌ သခင္ထိပ္တင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ၊ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦး အဖမ္းခံရသည္။

ထိုေန႔မွာပင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို – ဥကၠဌ သခင္ လွေအာင္၊ ဒု-ဥကၠဌ သခင္ေလးေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္တင္ေမာင္တို႔ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းသည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၅
တ႐ုတ္သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရက ဆုံကင္း (Chungkhing)၊ ကူမင္း (Kunming) ႏွင့္ ရန္ကုန္ေလေၾကင္း ခရီးစဥ္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။

၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၉
ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြဲ႔စည္းသည္။ အမႈေဆာင္ ဥကၠဌမွာ ေဒၚလွေမ (ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၏ ဇနီး) ၊ အတြင္းေရးမွဴးမွာ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ (စာေရးဆရာမ) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၄ဝ ဇန္န၀ါရီ ၁
ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ုံး (ဗတလစ) ညီလာခံကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္။

၁၉၄ဝ ဇန္န၀ါရီ ၈
မႏၱေလးၿမိဳ႕ တမၸဝလီ သူၾကြယ္စုရပ္၌႐ွိေသာ အာဇာနည္ကုန္းတြင္ အုတ္တံတိုင္းေဆာက္ရန္ နံနက္ ၇း၃၇ နာရီတြင္ ပႏၷက္ခ်သည္။

၁၉၄၀ ဇန္န၀ါရီ ၁ ဝ
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း၏ ျပန္လမ္းအမွတ္ ၆ ကို ထုတ္ျပန္သည္။

၁၉၄၀ ဇန္န၀ါရီ ၁၃-၁၄
ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္။

၁၉၄၀ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၁
ငါးပြင့္ဆိုင္ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပ၍ ဦးပုအား အယုံအၾကည္မ႐ွိ အဆိုတင္သြင္းကာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဖယ္႐ွားသည္။ ဦးဘေဘအား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂ဝ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲ လုပ္မႈသည္ ဦးဘေဘအားျဖဳတ္ခ်လို၍ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီးညီိညြတ္ေရးအဖြဲ႔ကိုမတိုင္ပင္ဘဲျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႔ကို ေစာ္ကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးပုအစိုးရအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

၁၉၄၁ ဇန္န၀ါရီ ၆
စက္သူေဌး ဦးသြင္ (အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ဘ႑ာေတာ္ထိန္း) အား “ဆာ” ဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္သည္။

၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၁
အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက သခင္ေအာင္ဆန္းအား ၿဗိတိသွ်ရန္သူေတာ္ စာရင္း အမွတ္စဥ္ ၅ အျဖစ္ ေၾကညာသည္။

၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၂
ဗိုလ္ရန္ႏိုင္၊ ဗိုလ္မင္းေခါင္၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ကာနယ္ဟိရာယာမ ဦးစီးေသာ ေရေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႔သည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ စတင္ခ်ီတက္သည္။

၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ဗိုလ္မိုးႀကိဳး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဦးစီးသည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ စစ္ေၾကာင္းသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ရဟိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသည္။

၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၈
ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ နန္းရင္းဝန္ ဦးေစာအား ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ဟိုင္ဖာၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးသည္။

၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၀
နန္းရင္းဝန္ဆာေပၚထြန္းဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္း ျမန္မာေရဒီယိုမွ ေၾကညာသည္။

၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၂
အမွတ္ ၁၅ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ေသနာပတိ အီးဒါးက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဂ်ပန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္၀င္ေရာက္ ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ၿဗိတိသွ်ၾသာဇာေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရး ရ႐ွိေအာင္ ကူညီရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။

၁၉၄၃ ဇန္န၀ါရီ ၂
အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္အိမ္တြင္ အမ်ိးသမီး ဗမာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္၍ ဥကၠဌအျဖစ္ေဒၚခင္မမေမာ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚခင္ျမ တို႔အား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္။

၁၉၄၃ ဇန္န၀ါရီ ၂၆
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို မဟာမိတ္ေလယာဥ္မ်ား လာေရာက္ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္။

၁၉၄၄ ဇန္န၀ါရီ ၄
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက “ဗမာျပည္ကာကြယ္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသံလႊင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

၁၉၄၄ ဇန္န၀ါရီ ၂
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပထမကြန္ဂရက္ကို ဖ်ာပုံခ႐ိုင္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း႐ြာ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ က်င္းပသည္။ ကြန္ဂရက္သို႔ သခင္စိုး၊ ကိုသြင္၊ ကိုေက်ာ္၀င္း၊ ကိုထြန္းစိန္၊ ကိုစံညႊန္႔ႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၁
အေ႐ွ႕အာ႐ွေတာင္ပိုင္း မဟာမိတ္စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္က ၿဗိတိသွ် စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၄
ကိုလိုနီေခတ္ဦး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးေခါင္းေဆာင္ ေစာရန္ပိုင္ (ေခ်ာင္းခြမင္းသား) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ မန္႐ွီၿမိဳ႕ အင္ကင္းရပ္၌ ကြယ္လြန္သည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ရန္ကုန္စီရင္စု တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပ၍ ဌာနခ်ဳပ္ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သခင္ညီ၊ သခင္ေအး၊ သခင္လူထြန္း၊ သခင္ေက်ာ္စိန္တို႔ အား ရာထူးမယူေရး စည္းမ်ဥ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ ထုတ္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ ႏုတ္ထြက္သည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀
ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကို ဥကၠဌ သခင္ဘေသာင္း၊ ဒုတိယဥကၠဌ သခင္ေအာင္ဗလ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ပန္းၿမိဳင္ တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၁
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ရန္ကုန္ခ႐ိုင္တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတို႔ အတိအလင္း ကြဲၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၂
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီး သခင္ဘေသာင္းအား ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္၍ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၆
ျပည္သူ ့ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳသည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၇
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ ၄ ႏွစ္ၾကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာသည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၈
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးခ်စ္လိႈင္အား ခန္႔အပ္သည္။

၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၃ဝ
ဆာေဒၚမန္စမစ္၏ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီ၌ သခင္ထြန္းအုပ္အား အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၁
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံ၌ လြတ္လပ္ေရးဆႏၵျပပြဲ က်င္းပသည္။
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဒါကိုတာေလယာဥ္ျဖင့္ အဂၤလန္ျပည္သို႔ ထြက္ခြာသည္။
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၇
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိသည္။
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၄
ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁၀ ေဒါင္းနင္းလမ္း (Downing Street) ႐ွိ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္႐ုံး၌ အစည္းအေ၀း က်င္းပသည္။
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၅
ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုယ္စားလွယ္တို႔ အမွတ္ ၁ဝ ေဒါင္းနင္းလမ္းတြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အေထြေထြေၾကညာခ်က္ တိုက္တြန္းသည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၇
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဦးစိႏၱာႏွင့္ေနာက္လိုက္ ၃၇ ဦး လက္နက္ခ်သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၁
႐ွမ္းျပည္နယ္ ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္မွတဆင့္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရထံ “႐ွမ္းျပည္နယ္မ်ားကိစၥ” အမွာစာ ၁ ႏွင့္ ၂ ကို ေပးပို႔သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၂
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (အလံျဖဴ) အေရးေပၚ ကြန္ဖရင့္က်င္းပ၍ သခင္သန္းထြန္းအား ဥကၠဌ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၃
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက သခင္စိုး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) ႏွင့္ ဆယ္ဦး ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢအား မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၅
ေတာင္ႀကီးတြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲက်င္းပ၍ ဦးေဖခင္က ရန္ကုန္ဖဆပလသို႔လည္းေကာင္း ၊ လန္ဒန္႐ွိ ဗီုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္ အက္တလီထံသို႔လည္းေကာင္း လိပ္မူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေထာက္ခံသည္ဆိုေသာ ေၾကးနန္း႐ိုက္ၾကားေပးပို႔သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၇
ေအာင္ဆန္း – အက္တလီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ သေဘာတူညီခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ၌ ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔က ေအာင္ဆန္း – အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပသည္။

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၃၁
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာ
သည္။

၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီ ၄
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ေၾကညာသည့္အခမ္းအနားကို နံနက္ ၄း၂၀ နာရီတြင္ အတြင္း၀န္မ်ား႐ုံး အတြင္း႐ွိ ယာယီပါလီမန္ (တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္) အေဆာက္အအုံေ႐ွ႕ အလံတိုင္ေပၚမွ ၿဗိတိသွ် ယူနီယံဂ်က္အလံကို ေအာက္သို႔ခ်ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အလံေတာ္ကို လႊင့္တင္သည္။

၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ ၄
ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား က်င္းပသည္။

၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၅
ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ (K.N.D.O) အဖြဲ႔က ေတာင္ငူကို တိုက္ခိုက္သည္။

၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၈
ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည္။

၁၉၅၂ ဇန္န၀ါရီ ၃၁
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စပ္ခြန္ခ်ိဳႏွင့္ အိႏိၵယသံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေရာ့ဖ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယခ်စ္ၾကည္ေရး မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

၁၉၅၃ ဇန္န၀ါရီ ၅
ျမန္မာအစိုးရက လက္်ာ-ဖရီးမင္း စာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရထံ အေၾကာင္းၾကားသည္။

၁၉၅၄ ဇန္န၀ါရီ ၅
လက်္ာ – ဖရီးမင္း စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ၿဗိတိသွ်စစ္မစ္႐ွင္ အဖြဲ႔သည္ ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

၁၉၅၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၅
ရန္ကုန္ ေမာ္လၿမိဳင္ စာပို႔မီးရထားအား ႏွင္းပုလဲႏွင့္ ဒုံးဝန္းအၾကား၌ ေကအင္ဒီအို ေသာင္းက်န္းသူ တို႔က မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္၍ ခရီးသည္ ၃ဝ ေသဆုံးၿပီး ၂ဝ ဒဏ္ရာရသည္။ မိန္းမပ်ိဳ ၄ဝ ကို ဓါးစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။

၁၉၅၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရကူးကန္ဘဲ့ရပ္ကမၻာေအးေစတီေတာင္အနီးသီရိမဂၤလာကုန္းေျမတြင္ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ဖဆပလ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံ က်င္းပသည္။

၁၉၆၀ ဇန္န၀ါရီ ၈
ျပည္ေတာင္ဘက္ ဦးေကာင့္လက္မွတ္ပါ ေဒါင္းတံဆိပ္ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ ၁၉၆၀ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ တရားဝင္ရပ္စဲေသာ္လည္း ဦးစံလင္း လက္မွတ္ပါ အလားတူ ေဒါင္းတံဆိပ္ ၁ဝဝ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ဆက္လက္သုံးစြဲသြားရမည္ဟု ေၾကညာသည္။

၁၉၆၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၈
တ႐ုတ္ – ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး စာခ်ဳပ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုသည္။ ယင္းေန႔မွာပင္ တ႐ုတ္ – ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

၁၉၆၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၆
ပညာေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သည္။

၁၉၆၅ ဇန္န၀ါရီ ၁
ဗဟိုျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေက်ာင္းကို ေဖာင္ႀကီးတြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။

၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီ ၃၁
တ႐ုတ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဇာတ္႐ုံကို ဖြင့္လွစ္သည္။

၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၉
ဒႆနေဗဒပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (၈၂ ႏွစ္) ကြယ္လြန္သည္။

၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
စာေရးဆရာ၊ ႐ုပ္႐ွင္ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ဝဏၰ (၆၅ ႏွစ္) ကြယ္လြန္သည္။

၂ဝ၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၆
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦး ဦးသာေက်ာ္ (၈၅ ႏွစ္) ကြယ္လြန္သည္။

၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၂
သမၼတသစ္၏ အမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ျဖင့္ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး႐ွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၅၁ ဦးကို လႊတ္ေပးသည္။

၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၃
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္တစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ေစလြႊတ္မည္ဟု ဝါ႐ွင္တန္အစိုးရက ေၾကညာသည္။

၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၈
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမည့္ဧၿပီလ၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းသည္။

ကမၻာ့သမိုင္း၌လည္း ဇန္န၀ါရီလ၌ ထင္႐ွားသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အီတာလ်ံလူမ်ိဳး နကၡတ္ပညာ႐ွင္ ကယ္လီလီယို (၁၅၆၄-၁၆၄၂) ၁၆၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ဴပီတာေခၚ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို လွည့္ပတ္လ်က္႐ွိေသာ အရံၿဂိဳဟ္ (လ) ငယ္ ၁၂ လုံးကို ပထမဆုံး ေတြ႔႐ွိခဲ့သည္။

၁၇၁၄ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံး လက္ႏွိပ္စက္ကို ဟင္နရီေမးလ္(Henry Mill)က တီထြင္၍ မူပိုင္ မွတ္ပုံတင္သည္။ ၿဗိတိသွ် အမ်ိဳးသားျပတိုက္ကို ၁၇၅၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ၁၈၆၃ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ၁၆ ဦးေျမာက္ သမၼတ လင္ကြန္း၏ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာခ်က္” ကို ထုတ္ျပန္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ အရ အေမရိကန္ျပည္နယ္ ၁၀ ျပည္နယ္မွ ကပၸလီ ေငြ၀ယ္ကၽြန္ေပါင္း ၃ သန္း တို႔သည္ လုံး၀လြတ္လပ္ခြင့္ ရ႐ွိသြားသည္။

၁၈၇၁ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပရပ္႐ွားဘုရင္ ပထမေျမာက္ ၀ီလ်ံ (၁၇၉၇ – ၁၈၈၈) က မိမိသည္ ဂ်ာမနီျပည္ေထာင္စု၏ ဧကရာဇ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ဘုရင္မ ၀ိတိုရိယ (၁၈၃၇ – ၁၉၀၁) သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဧကရီဘုရင္မျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ၁၈၉၃ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ တြင္ ၿဗိတိသွ်လြတ္လပ္ေသာ ေလဘာပါတီကို ဂ်ိမ္းကီယာဟာဒီ (James Keir Hardie) စတင္ တည္ေထာင္သည္။၁၉ဝ၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ၀ိတိုရိယဘုရင္မႀကီး နတ္ျပည္စံသည္။ ၁၉၁၉ ဇန္န၀ါရီ တြင္ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီ စတင္တည္ေထာင္သည္။

၁၉၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ၌ ပထမကမၻာစစ္ (၁၉၁၄-၁၈)အၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဖရင့္ကို ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ တြင္ အေမရိကန္ အာကာသယာဥ္မွဴး သုံးဦးသည္ အပိုလို အာကာသပ်ံသန္းမႈ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အာကာသယာဥ္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အားလုံး ေသဆုံးသြားခဲ့ရသည္။

၁၉၇၂ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ သမၼတနစ္ဆင္က နာဆာအဖြဲ႔က လြန္းပ်ံ အာကာသယာဥ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေတာင္းခံမႈကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တါင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဘုခ်္ႏွင့္ ႐ု႐ွားသမၼတ ေဘာရစ္ယဲ့ဆင္တို႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တာေ၀းပစ္ ႏ်ဴကလီးယား ဒုံးလက္နက္ေလ်ာ့ခ်ေရး စာခ်ဳပ္ – ၂ ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

၁၉၉၉ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၆၂ ႏွစ္ၾကာ နန္းစံခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတို နတ္ျပည္စံသည္။

ဇန္န၀ါရီလ၏ အျခားထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၁ ရက္ေန႔သည္ေဟတီႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၌ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တိုင္းကို႐ု႐ွားၾသသို႔ေဒါ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းက ခရစ္စမတ္ေန႔ က်င္းပၾကသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည္။ မာလီႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔၌ က်င္းပ၍ နီေပါႏိုင္ငံ၌ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ေန႔ကို နီေပါလ္အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ က်င္းပၾကသည္။ တူနီး႐ွားႏိုင္ငံ၌ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ကို ဇန္ဇီဘာေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ က်င္းပသည္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ကို လြတ္ေျမာက္ေရး အျဖစ္ က်င္းပၾကသည္။ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔အား ဆန္႔က်င္၍ ေသြးေျမက်ခဲ့ရေသာ ဇာနည္မ်ား အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၌ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔အျဖစ္ က်င္းပၾကသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ၌ ဇန္န၀ါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ကို တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည္
ဇန္န၀ါရီလဖြား ထင္႐ွားေသာ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ “ဘိြဳင္း၏ နိယာမ” သေဘာတရားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အိုင္းရစ္ဓါတုေဗဒပညာ႐ွင္ ေရာဘတ္ဘြိဳင္း၊ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ဖရန္စစ္ေဘကြန္၊ ကဗ်ာစာဆို ေလာ့ဒ္ဘိုင္႐ြန္း၊ ျပင္သစ္မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္ ဂ်ဳံးအတ္၊ ျပင္သစ္ျပဇာတ္ဆရာ ေမာလ်ဲ၊ ျပင္သစ္ပန္းခ်ီေက်ာ္ ေပါလ္ေဆဇန္း၊ မ်က္မျမင္စာေရးနည္းႏွင့္ စာဖတ္နည္း စာအုပ္တီထြင္သူ လြီဘေရး (Louis Braille)၊ ဂရင္းပုံျပင္ေရးသားသူ ဂ်ေကၠာ့ဂရင္း၊ ဂ်ာမန္ဂီတပညာ႐ွင္ မိုးဇက္၊ ေရာမသုခမိန္ဆီလာ႐ိုး၊ လက္႐ွိစပိန္ဘုရင္ ဟြမ္းကာလို႔၊ ႐ု႐ွားဝတၳဳေရးဆရာ အန္တြန္ခ်က္ေကာ့ဗ္၊ ဘဲေလးအကပညာ႐ွင္ အန္နာေပ့ဗလိုဗာ ၊ စေကာ့ကဗ်ာစာဆို ေရာဘတ္ဘန္း၊ ေရေႏြးေငြ႔အင္ဂ်င္စက္ တီထြင္သူ ဂ်ိမ္းစ္ဝပ္၊ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ အဂၢါအလန္ပိုး၊ ပူလစ္ဇာစာေပဆု ႏွစ္ႀကိမ္ရ႐ွိေသာ ကားလ္ဘင္းဘဂ္၊ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စာေရးဆရာဘင္ဂ်ာမင္းဖရန္ကလင္၊ ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံဖလိုက္ပက္တာဆင္၊ ေဂ်ာ့ဖိုမင္၊လူ႔အခြင့္အေရးက်မ္းႀကီးကိုျပဳစုခဲ့ေသာေသာမတ္ပိန္းႏွင့္ၿဗိတိသွ်နကၡတၱပညာ႐ွင္စတင္ဗင္ေဟာ့ကင္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဇန္နဝါရီလဖြား ကမၻာေက်ာ္ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားမွာ နီကိုလပ္ေကာ့႐ွ္၊ ေရာ့စတီး၀ပ္၊ ပရက္စေလ၊ ဂ်က္လန္ဒန္၊ ေဂါလ္နယူးမင္း၊ အေမရိကန္ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသမီး အြန္နာရီးတို႔ျဖစ္ၿပီး ထင္႐ွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အီဂ်စ္သမၼတနာဆာ၊ ၃၂ ဆက္ေျမာက္ အေမရိကန္သမၼတ ဖရန္ကလင္႐ုစဘဲ့၊ ဂ်ာမန္ဒုတိယေျမာက္ ၀ီလ်ံဘုရင္၊ ပရပ္႐ွားဧကရာဇ္ ဒုတိယေျမာက္ မဟာဖရက္ဒရစ္၊ ဟစ္တလာ၏ ညာလက္႐ုံး နာဇီေခါင္းေဆာင္ ဟာမင္းဝီလင္ဂိုအားရင္း၊ အေမရိကန္သမၼတ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္၊ ၁၆ ဆက္ေျမာက္ သမၼတေအဗရာဟင္လင္ကြန္း၊ အေမရိကန္ၾကယ္ငါးပြင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ဂလပ္မက္အာသာ၊ လက္႐ွိ ဂ်ာမန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လိန္ဂ်ယ္လီမာကယ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားတတ္သည္။ အတိုက္အခိုက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ၀ါသနာထုံ၍ မိမိအက်ိဳးအတြက္ အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးလိုေသာ ပရစိတ္ထား ႐ွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။


ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း ဖြားျမင္သူမ်ားကား သမာဓိအားေကာင္း၍ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနရာတကာ၌ အမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း အမ်ားအက်ိဳး ေကာင္းသည္ထင္လွ်င္ ယတိျပတ္ လုပ္ကိုင္တတ္ၾကသည္။ ေလာကဓံတရားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔ကား ဇန္န၀ါရီလဖြားတို႔၏ ထူးျခားေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာ ျပာသိုလ ၁ ရက္ေန႔မွ လကြယ္ေန႔အထိ ရက္ ၃၀ ပါ၀င္၍ တပို႔တြဲ ၁ ရက္ ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလသည္ ျမန္မာျပာသိုလႏွင့္ အမ်ားဆုံး အက်ဳံး၀င္ တိုက္ဆိုင္ေနေလသည္။

ျပာသိုလသည္ ျမန္မာတစ္ဆယ့္ႏွစ္လတြင္ (၆)ခုေျမာက္ လ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းဥတုတြင္ ပါ၀င္သည္။ ျပာသိုလကို ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ “ပႅေသီစ္” ၊ “ပႅသိုစ္” ၊ “ပႅါသို၀္” ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသားေလ့ ႐ွိသည္။ ျပာသိုလအေၾကာင္း ေ၀ါဟာရ လီနတၳဒီပနီက်မ္းတြင္ သကၠတဘာသာ၌ မကာရရာသီတြင္ ဖုသွ်နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာလျပည့္ေန႔ကို ေပါပီ ေခၚေၾကာင္း၊ ထိုမွ ပါဋိဘာသာ ျပာသိုလ ေဟာေပါသီသို႔ သက္ေၾကာင္း၊ ေပါသီကိုပင္ ကာလ႐ွည္ၾကာသျဖင့္ ေျပာသီ၊ ျပာသို ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပာသိုလကို ဖေယာင္း၊ ပ်ားဖေယာင္းစု၍ အရဆုံးေသာ လ၊ ပ်ားဖေယာင္းလ ဟူ၍ ယူဆၾကသည္လည္း ႐ွိ၏။ ေဗဒင္အေခၚအားျဖင့္ ျပာသိုလကို မကာရ ရာသီဟု ေခၚသည္။ ထိုရာသီတြင္ ဖုသွ်နကၡတ္ႏွင့္ လမ္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ မြန္းတည့္၏။ ေနမင္းသည္ ဥတၱရာသန္ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ မကန္းငါး႐ုပ္ျဖစ္၏။

ရာသီပန္းမွာ ခြာညိဳပန္းတည္း။ ဤသည္ကိုရည္၍ ဖိုးသူေတာ္ ဦးမင္းက ျပာသိုလဘြဲ႔တြင္ –
“ေငြေသာ္တာ စႏၵႏွင့္ ဖုသွ်တဲ့လမ္းဆုံ၊
တိမ္လႊာမွာ ေရာင္၀ါက်င္းလို႔၊ ထိန္၀င္းတူၿပိဳင္ပ၊ ျမန္းၾကြခိုက္ႀကဳံ။
တသိန္ဂုဏ္၊ ၿပိဳင္စုံျမနန္း၊
ႏုစိမ္းစိုစိုႏွင့္ ပန္းခြာညိဳ ငုံတံ တူးတယ္၊ ဖူးပြင့္ခ်က္ဆန္း” ဟူ၍ ေရးစပ္ထားခဲ့ေလသည္။
ထိုနည္းတူစြာ မယ္ေခြကလည္း အဲခ်င္းျဖင့္ –
ရတနာျမင္းခင္း၊ စိတ္႐ွိငယ္က်င္းသည္၊
ႏွင္းၿဖိဳးၿဖိဳးႏွင့္၊ စက္ထိုးမွ ဟန္ယူ၊ အသည္းဆြတ္ေၾကြ
ခ်မ္းေလေျပႏွင့္၊ ေတာေျခေတာင္ယံ၊ ငွက္ေပါင္းပ်ံလို႔၊
၀တ္ဆံငယ္ခ်ဴသည္၊ မီးပူပူ၊ ကင္မ၀သည္၊ လျပာသိုေဆာင္း… ဟူ၍

စာပန္းခ်ီျခယ္ထားေလသည္။
ပုစြန္တာရာ ထြန္းပေသာ ျပာသိုလတြင္ ေ႐ွးျမန္မာမင္းမ်ား႐ွိစဥ္အခါက ျမင္းခင္းသဘင္ေခၚ ျမင္းခင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပၿမဲျဖစ္သည္။ ဤျမင္းခင္းသဘင္တြင္ မွဴးမတ္၊ မင္းသား၊ မင္းေျမးမ်ားက မိမိတို႔ ရ႐ွိခဲ့ၾကေသာ အေဆာင္အေယာင္ အဆင္တန္ဆာမ်ားကို ၀တ္စားဆင္ယင္ၾက၍ ဆင္ေရး၊ ျမင္းေရး၊ ေသနတ္ေရး၊ လွံေရး၊ ေလးေရး၊ ဓါးေရး၊ အခုန္အေျပး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလ့က်င့္ၿမဲ က်င္းပၿမဲ ျဖစ္သည္။
ဤသည္ကို ရည္႐ြယ္၍ အင္းဝၿမိဳ႕ဘြဲ႔ ၁၂ ရာသီ လူးထားတြင္ ဦးေအာင္ႀကီးကပင္ –
“သာစြေလ။ ။ ႐ြက္ေျပျမညိဳ၊ ခါကိုလည္းလင့္၊ ပင္တိုင္းပြင့္ဂ်၊ ႏွင္းႏွင့္ျမေငြ႔၊ လျပည့္ေန႔၀ယ္၊ ၿပိဳင္၍ ဖုသမွ် မဂါရဟု၊ ေဆာင္းလရာသီ၊ အညီေပၚမွန္း၊ ႀကိဳင္ပ်ံ႔မႊန္းသည္၊ ႏြယ္ပန္းလိႈ္င္လို၊ လျပာသိုကား၊ မိန္ညိဳခ်ပ္၀တ္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေဆာင္ေယာင္၊ မွဴးေခါင္မတ္ဖ်ား၊ မင္းသား မင္းေျမး၊ ဆုံးေရးမတ္လ်က္၊ စြယ္႐ွက္ခ်ီပင့္၊ ခၽြန္းဖြင့္တိုက္လွ်င္၊ ဆင္တပ္ျပင္၍၊ ေျခလ်င္ေျခခ်င္း၊ ျမင္းလည္းျမင္းေလ်ာက္ ထိုးေျမ႐ွက္လွံေလး၊ ခုန္ေျပးသန္လ်င္၊ စိုင္းႏွင္ ၾကြားၾကြား၊ ဓါးသြားႏႈတ္ငင္၊ မြမ္းမြမ္းျမင္မွ်၊ သဘင္ျမင္းခင္း၊ စေဆာင္က်င္းသည္၊ စီးနင္းေၾကာ့လန္းလန္းတည့္ေလ။” ဟူ၍ စပ္ဆိုထားေလသည္။

ယင္းသို႔ ျမင္းခင္သဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပရာ၌ လွံေရးကစားရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရေသာ အ၀တ္တန္ဆာ၊ ကစားသူတို႔၏ အမူအရာတို႔ကို ဆယ့္ႏွစ္ရာသီဘြဲ႔ “ျပာလဲ့ညင္စင္” ခ်ီရတုတြင္ –

“ေ၀ေ၀ဆီးႏွင္း၊ ခ်မ္းအိျခင္းကို ၊ျမင္းခင္းထြက္ဆဲ၊ စက္ထိုးပြဲမွာ၊ ႏႊဲကာႏႊဲကာ၊ ရိႏၵမာပ်ံ၊ စၾကာလွံႏွင့္၊ ေကဆံမသိမ္း၊ အားယူတိမ္း၍၊ ဖဲစိမ္းဝတ္လုံ၊ ရင္စီးၿခဳံလ်က္၊ ေတာင္ပုံရာထဲ၊ ခ်က္တိုင္းစြဲေအာင္ ဖန္လဲမညိဳး၊ ေမာင္းရင္းကိုး၍၊ မထိုးေစရ” ဟူ၍ ေရးစပ္သီကုံးထားေလသည္။
ျပာသိုလတြင္ ရက္စုံကြယ္ေသာေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း ၃ဝ ႐ွိေလသည္။ ေန႔မွာ ႏွစ္ဆယ္၊ စြန္းကယ္ ဇယ၊ ညဥ့္ဖို႔က်ေသာ္ ဆႏွင့္ႀတိန္း ဆိုသည့္အတိုင္း ျမန္မာနာရီအားျဖင့္ ျပာသိုလ၌ ေန႔ ၂၄ နာရီ၊ ည ၃၆ နာရီ႐ွိရာ ေန႔တာတို၍ ညတာ ႐ွည္ေသာလ ျဖစ္သည္။ ျပာသိုလတြင္ နံနက္စက္နာရီ ၆ နာရီ ၃၈ မိနစ္တြင္ ေနထြက္ၿပီးလွ်င္ ညေန ၅ နာရီ ၄၁ မိနစ္တြင္ ေနဝင္ေလသည္။
ဇန္န၀ါရီလဖြား ျမန္မာအႏုပညာ႐ွင္မ်ားမွာ –

ပပဝင္းခင္ (ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္္ဖြား)၊ သဇင္ (ဇန္န၀ါရီ ၆)၊ မ်ိဳးစႏၵီေက်ာ္ (ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္)၊ ရဲေလး (ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္)၊ မ်ိဳးသႏၱာထြန္း (ဇန္န၀ါရီ ၁၁)၊ မိုးဒီ (ဇန္န၀ါရီ ၁၆)၊ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ (ဇန္န၀ါရီ ၂၁)၊ ၿဖိဳးႀကီး (ဇန္န၀ါရီ ၂၅)၊ L လြန္း၀ါ (ဇန္န၀ါရီ ၂၆)၊ ေမသန္းႏု (ဇန္န၀ါရီ ၂၇) တို႔ ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလဖြား ျမန္မာ့ဂႏၱ၀င္ စာဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားမွာ စတုတၳျမစ္ေကြ႔ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၊ ျမေဒါင္းညိဳ၊ ေဒၚရီႀကိန္၊ မာန္ေအာင္ပီယ၊ ေမာင္စံေဖာ္၊ မန္းသင့္ေနာင္ (ေကာ့ကရိတ္)၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္၊ လူထုဦးလွ ၊ ေဒါက္တာလွေဖ၊ ဓမၼကထိက ဦးလွသိန္း၊ စိန္စိန္၊ ေဒါက္တာ ဘဟန္၊ ဦးေ႐ႊဇံေအာင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထင္႐ွားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမေအာင္၊ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာသိန္းေမာင္၊ အာဇာနည္ ဦးရာဇတ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးသန္႔ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
============
သန္းဝင္းလႈိင္
Moemaka Media & News
http://moemaka.com/archives/34887

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...