Sunday, January 4, 2015

မူလန္တန္းပညာေရးအေတြးအေခၚ ( ၄)


အိမ္စာ ( homework )
တကယ္ေတာ႔ homework ဆုိတဲ႔ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရကုိ ကၽြန္ေတာ္႔ အေနနဲ႔ လူအမ်ားစု လက္ခံထားတဲ႔ အတုိင္း အိမ္စာလုိ႔ ဘာသာျပန္ရတာေတာင္မွ အေတာ္ကေလး ခက္ခဲပါတယ္။ Homework ( အိမ္စာ ) ဆုိတာ ေက်ာင္းက ေပးလုိက္တဲ႔ စာေတြ ၊ ေလ႔က်င္ခန္းေတြကုိ သင္ယူေလ႔လာတာပါ။ သင္ယူတဲ႔ ေနရာမွာကုိယ္႔အိမ္က လူႀကီးေတြဆီက စာနဲ႔ ပတ္သတ္မႈက အစ ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ သမုိင္း ၊ ဘ၀ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ သင္ယူမႈအထိပါပါတယ္။ သင္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ အရာေတြကုိ အိမ္မွာ လုပ္ကုိင္ရတဲ႔ အလုပ္ေတြပါပဲ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာ အဲဒီလုိ ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈ မ်ဳိး မရွိေသးေတာ႔ ကာ အိမ္စာလုိ႔ ျမင္ရင္ စာေတြ လုပ္ရုံသက္သက္ ၊ အလြတ္က်က္မွတ္ရုံသက္သက္လုိ႔ ထင္သြားနုိင္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ထဲမွာပါ တဲ႔ “ စာ ” ၀ါ အိမ္စာ လုိ႔ ဆုိကတည္းက အိမ္မွာ စာေတြ ၊ ေလ႔က်င္ခန္းေတြ သက္သက္လုပ္ရုံလုိ႔ ယူဆခ်င္စရာ ျဖစ္သြားရတာပါပဲ။ အလြတ္က်က္မွတ္လုပ္ကုိင္ရမယ္႔ ဆုိတဲ႔ သေဘာနဲ႔ လည္း နီးကပ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ အိမ္စာ ဆုိတဲ႔ အသုံးအႏႈန္းက စကားလုံးက်စ္က်စ္နဲ႔ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိေတာ႔ ၿခဳံငုံမိပါတယ္။ စာလုပ္ျခင္း သက္သက္ ဆုိတာ ထက္ ေက်ာ္ၾကည္႔ ႏိုင္ဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

ယေန႔ကေလးေတြရဲ႕ အိမ္စာ
ၿဗိတိန္ အစုိးရ ခ်မွတ္ထားတဲ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္ေတြထဲမွာ မူလတန္းက ကေလးငယ္ ေတြ ဟာ တစ္ ပတ္မွာ အနည္းဆုံး တစ္နာရီေလာက္ အိမ္မွာ စာဖတ္ျခင္း ၊ စာေရးျခင္း အလုပ္လုပ္ကုိ လုပ္ရပါမယ္တဲ႔ ။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ကေလးေတြမ်ားၾကားရင္ ဘယ္လုိမ်ားခံစားရမလဲ မသိပါဘူး ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီက ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းသြား တတ္တဲ႔ အခါလည္း ျပင္ပသင္ရုိးမရွိ ၊ စာသင္ခန္းအတြင္း ႏႈတ္ဆက္ၿငိမ္သက္ရင္း အေရး ၊အဖတ္ ေတြကုိ ဒလစပ္သင္ ၾကားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပညာေရးက သူငယ္တန္းမွာေတာင္ စာမလုိက္ႏုိင္မွာ ဆုိးလုိ႔ မူႀကဳိေတာင္ စာေတြအမ်ားႀကီးသင္ၾကားေနတဲ႔ ေခတ္ႀကီးပါ။ျပန္ဆက္ရရင္ ကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းတတ္ၿပီး အိမ္ေရာက္တဲ႔ အခါမွာ က်ဴရွင္ဆုိတာနဲ႔ သင္ၾကားရပါေသးတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေလးငယ္ေတြဆုိရင္ ဂုိက္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာင္ထက္ၿပီး ရွိေနပီ ။ အိမ္မွထပ္ဆင္႔ သင္ၾကားရတဲ႔ အျပင္ ဂုိက္ေတြနဲ႔ တစ္ပတ္မွာ ေလးငါးရက္ေလာက္ ေလ႔လာၾကရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ တင္းၾကပ္တဲ႔ မိဘမ်ားဆုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေတာင္မွ ထပ္ၿပီး စာက်က္မွတ္ ခုိင္းတာေတြ လုပ္ပါေသးတယ္။ မူလတန္းငယ္ေတြ အလြန္အကၽြံ စာသင္ယူေနရၿပီး သူတုိ႔မွာ ကစားခ်ိန္နားခ်ိန္ေတြ အေတာ္ကေလး ရွားပါသြားတာေတြ႔ရမယ္။ ေန႔လည္ ဆယ္နာရီ ေက်ာင္းတတ္ၿပီး သုံးနာရီ ေလာက္ေက်ာင္းဆင္းရတဲ႔ ကေလးေတြဆုိရင္ ကစားခ်ိန္ဆိုတာ မရွိသေဘာက္ပါပဲ ။ ေက်ာင္းကားက သူတုိ႔ကုိ မနက္ ရွစ္နာရီေလာက္ကတည္းက လာႀကဳိတာပါ ။ ဒီအတြက္ မနက္ ၇နာရီေလာက္ထၿပီး သြားတုိက္ေရးခ်ဳိး ၊ မနက္စာစား နဲ႔ ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ အဲဒီေန႔သင္မယ္႔ ဘာသာရပ္ ေတြကုိ မနက္ၾကမွ ထည္႔ခ်ိန္မရပါဘူး ။ အမ်ားစုက ညကတည္းက ႀကဳိျပင္ဆင္ရေလ႔ရွိပါတယ္။ ေန႔လည္ သုံးနာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးတဲ႔ အခါ အိမ္ကုိ ၄နာရီခြဲ ငါးနာရီေလာက္ျပန္ေရာက္ၾကတယ္။ ေရးမုိးခ်ိဳးၿပီးတဲ႔ အခါ သူတုိ႔ရဲ႕က်ဴရွင္ ဆရာမက သူတုိ႔ကုိ စာၾကည္႔စားပြဲမွာ အခန္႔သားေစာင္႔ေနပါၿပီ ။ ပွ်မ္းမွ် ရနာရီေလာက္မွ သူတို႔ၿပီး တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာေန႔စဥ္ သူတုိ႔လုပ္ေနရတဲ႔ အရာပါ ။ အိမ္စာလုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္က က်ဴရွင္ဆရာမနဲ႔ လုပ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ဂုိက္သက္သက္ေခၚၿပီးလုပ္ၾကတာပါပဲ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္ယူေနရတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ကေနျပန္ေပးေနတဲ႔ ရလဒ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြကုိ ေပးဆပ္ေနရမႈနဲ႔ ဟာကုိက္ညီရဲ႕လားလုိ႔ စဥ္းစားစရာပါပဲ ။ ဒီၾကားထဲအိမ္စာ ေပးပုံ မွားယြင္းေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္ ။ အဓိက အယူအဆ ေတြလြဲမွားေနတာပါ ။ 

အိမ္စာေပးျခင္း
အိမ္စာေပးျခင္း ပထမအယူအဆကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းေတြမွာလည္းေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔လည္ ေက်ာင္းမွာသင္လုိက္တဲ႔စာေတြကုိ ပုိၿပီး ခုိင္ခုိင္မာနားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ သင္ဆုိင္မယ္႔ အိမ္မွာ လုပ္ရမယ္႔ အလုပ္ ၀ါ အိမ္စာေတြကုိ ေပးလုိက္တာပါ ။ ဒါမ်ုိးေတြ ဖတ္စာအုပ္ထဲက ေလ႔က်င္႔ခန္းေတြကုိ လုပ္ဖုိ႔ ဆရာေတြ ညြန္းၾကားတတ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ္႔ မတန္တဆလုပ္ခုိင္းျခင္း ၊ ေက်ာင္းေလ႔က်င္႔ခန္းစာအုပ္ထဲက စာေတြကုိသာလုပ္ခုိင္းျခင္းသာလ်င္ေတြ႔ရ တတ္ပါတယ္။ အိမ္စာေပးျခင္းရဲ႕ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္က မိဘေတြနဲ႔ ကေလးေတြကုိ အတူလုပ္ကုိင္ေစခ်င္တာပါပဲ။ အဲဒီလုိလုပ္ကုိင္မွသာလ်င္ ကေလးရဲ႕ပညာေရးမွာ မိဘဆရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ညွိႏႈိင္းလုပ္ကုိင္တာျဖစ္တယ္။ အိမ္စာ ေပးတဲ႔ ေနရာမွာလည္း စာေတြလုပ္ခုိင္တာအျပင္ ၊ မိဘ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမနဲ႔ ( ေလ႔က်င္ခန္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ) သူတုိ႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြကုိ ေမးျမန္စကားစျမည္ေျပာခုိင္တာမ်ဳိး အထိပါပါတယ္။ မိဘေတြ အဲလုိ ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္လည္း ကေလးေတြကုိ အိမ္စာ ေတြနင္းကန္မေပးပဲ အနည္းငယ္သာလ်င္ေပးခုိင္းတဲ႔ သေဘာမ်ဳိးကုိ ၿဗိတိန္ အစုိးရရဲ႕ပညာေရးလမ္းညြန္ခ်က္ မွာ ထည္႔ထားတာပါ ။ စာသင္တယ္ဆုိတာ ေက်ာင္းမွာပဲ ဘာအိမ္စာမွွ မေပးဘဲ သင္လုိ႔ရပါတယ္။ အိမ္စာေပးရတာက ကေလးေတြ ကုိယ္႔မိသားစုယဥ္ေက်းမႈေတြ ကုိသင္ယူႏုိ္င္ဖုိ႔နဲ႔ မိဘေတြဟာ ကေလးရဲ႕ ပညာေရးမွာ ပါ၀င္ အားထုတ္ဖုိ႔ ဆုိတဲ႔ အခ်က္က အေရးတႀကီးပါပါတယ္။ မိဘဆုိတာကလည္း အၿမဲအားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ သူတုိ႔ အလုပ္နဲ႔ သူတုိ႔ လုပ္ေနရတာပါ ။ ရုံး၀န္ထမ္းဆုိရင္ စေနတနဂၤေႏြ အားႏုိင္ေသးေပမယ္႔ လက္လုပ္လက္စားေတြနဲ႔ ဆုိင္ကႏၵာဖြင္႔ၿပီး လုပ္ကုိင္တဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္သမားေတြဆုိရင္ တစ္ေန႔မွာ တစ္နာရီ အားလပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ပၽွမ္းမွ်အား ျဖင္႔ တစ္ပတ္တစ္ရက္ေလာက္ေတာ႔ အားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အိမ္စာဟာ တစ္ပတ္မွာ အဲဒီအားလပ္ရက္လုပ္ ႏုိင္ ေလာက္တဲ႔ အိမ္စာမ်ဳိးသာ ရွိသင္႔တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မူလတန္းကေလးေတြကုိ အိမ္စာေပးျခင္း ရဲ႕သေဘာသဘာ၀ဟာ ပ်က္စီး သြားမွာပါ ။ ထပ္ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ သင္ခန္းစားေတြကုိ ပုိမုိခုိင္ခုိင္မာမာ နားလည္ေအာင္ အိမ္စာ ေပးတာရွိေနေပမယ္႔ အဲဒီလုိ ေပးျခင္းမွာေတာင္ စာလုပ္ခုိင္းျခင္းတစ္ခုသာလ်င္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ မိဘဆရာ ပူေပါင္းသင္ၾကားေပးေရးျဖစ္စဥ္ကုိ မလုပ္ႏုိင္ဘူး ။ 

အိမ္စာေပးျခင္းရဲ႕ ျပႆနာ
ေယဘုယ်အားျဖင္႔ေတာ႔ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ႔ အိမ္စာေပးျခင္းကုိ သင္ယူမႈကုိ တုိးတက္ေစႏုိင္တဲ႔ အရာ အျဖစ္ မူလတန္းပညာေရး ပညာရွင္ အမ်ားစုက လက္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီလုိ စနစ္က်ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ႔ အိမ္စာေပးျခင္း မွာေတာင္ ျပႆနာေတြရွိေနတယ္လုိ႔ တစ္ခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကပါေသးတယ္။ လန္ဒန္တကၠသုိလ္ရဲ႕ ပညေရး အင္စတီက်ဴ သုေတသနကေန ထုတ္ျပန္တာက အိမ္စာေပးျခင္းေၾကာင္႔ မိသားစုထဲမွာ စိတ္တင္းၾကပ္မႈေတြ ပုိၿပီးျဖစ္ပြား ႏုိ္င္ ၊ မိသားစုအေျခအေန ဆုိး၀ါးသြားႏုိင္လုိ႔ ထုတ္ျပန္တာကလည္း ဆင္ျခင္စရာပါပဲ။ လန္ဒန္သုေတသန အင္စတီက်ဴ ကလည္း ဒီသေဘာမ်ဳိးပါတဲ႔ သုေတသနရလဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္ပါေသးတယ္။ ဘာပဲ ေျပာေျပာ အိမ္စာေတြကုိ မိဘေတြ အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ကုိင္ရတာ မလြဲတဲ႔ အတြက္ ဒီျပႆနာေတြတတ္လာႏုိင္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ကေလးျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးအျမင္အေပၚ လက္ေတြ႔ လုပ္ကုိင္မႈနည္းပါတဲ႔ နုိင္ငံမွာဆုိရင္ ကေလးငယ္စာျပရင္း မိဘက စိတ္မရွည္ ရုိက္ႏွက္ေနတာေတြအမ်ားႀကီးပါပဲ ။ ၿပီး ရင္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရတာ နဲ႔ မလုပ္ေပးႏုိင္တာ၊ အိမ္စာ မၿပီး ရင္ကေလးငယ္က ေက်ာင္းမွာ အရုိက္ခံရ နဲ႔ တျဖည္းျဖည္းေက်ာင္းကုိ ေၾကာက္လာတာ၊ သင္ယူမႈကုိ ေၾကာက္လာ တာ ေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အိမ္စာေပးျခင္းဟာ မိသားစုအတြင္းျပႆနာေတြ ၊ ကေလငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈ နဲ႔ အေၾကာက္တရားေတြ တုိးပြားမလာဖုိ႔ အထူးသတိထားဖုိ႔လုိသလုိ ၊ အဲဒီလုိ တုိးပြားမလာမယ္႔ အေျခအေနမ်ဳိးတည္ေဆာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကုိ ကုိယ္က်င္႔တရား နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားတုိးပြားလာဖုိ႔ အၿမဲေစာင္႔ ေရွာက္ေပးေနရမွာျဖစ္တယ္။ 

မင္းခက္ရဲ
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္က်မ္းကုိး
Department for Education and Employment (1998b) Homework: Guidelines for primary and
secondary schools, Sudbury: DfEE Publications.
Hallam, S. (2004) Homework: The evidence, Bedford Way Papers 21, London: Institute of
Education.
Kidwell, V. (2004) Homework, London: Continuum.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...