Saturday, March 16, 2013

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ေက်ာ္၍ … (ျဖတ္ေက်ာ္စရာမ်ား) ကို ျဖတ္မည္”

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ေက်ာ္၍ … (ျဖတ္ေက်ာ္စရာမ်ား) ကို ျဖတ္မည္”

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၃

မံုရြာေၾကးစင္ေတာင္ေဒသမွာ ၾကီးျပင္းလာသူ ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္ ေၾကးနီစီမံကိန္း မံုရြာေၾကးနီသိုက္မ်ားကို သိပၸံနည္းက်ေလ့လာျခင္း စာတန္း ၁၃ဇႏၷ၀ါရီ၂၀၁၃ ထြက္လာပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ၃၄ ရွိပါတယ္။ ေတာင္ၾကီး၂ခု ေၾကးစင္ေတာင္နဲ႔စပယ္ေတာင္တို႔ ျဖိဳဖ်က္ျပီး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံက အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၼဏီက အကုန္ထုတ္သြားပါျပီ။ ေၾကးနီအေၾကာင္း ပညာရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေၾကးနီျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ေၾကးနီအသံုး၀င္ပံု၊ အခုေခတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ အိုင္စီမ်ား၊ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား၊ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ားမွာ ေၾကးနီအသံုးျပဳပံု၊ ၂၀၀၆ ေနာက္ပိုင္း ေစ်းႏႈန္း ၂ဆ၊ ၃ဆ (1 metric ton = US$3000 to US$8000)  ေစ်းတက္လာျပီး အခု တရုပ္၀မ္ေပါင္မွ ေၾကးနီစက္ရံုကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းမ်ား၊  စပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္နဲ႔ လက္ရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီပါ၀င္မႈမ်ားကို ဇယားနဲ႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ၀.၄% ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

 ကမၻာ့ေစ်းကြက္၊ ကမၻာ့ေၾကးနီသိုက္မ်ားနဲ႔ ယွဥ္ျပပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီပါ၀င္မႈဟာ ၀.၄၃ ရာႏႈန္းေလာက္သာ ရွိတဲ့အတြက္ ကမၻာ့ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈ ၁ ရာႏႈန္းေလာက္ရွိမွာ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေၾကးနီသန္႔စင္ရံုဟာ ေဒၚလာ ၁၅၀သန္း ေလာက္တန္ဖိုးရွိျပီး ဂ်ပန္ မာရုဘဲနီ နဲ႔ နစ္ရႈိးအီ၀အီ (ယခု ဆိုးဂ်စ္ဆု) နာမည္ၾကီးပြဲစားကုမၼဏီမ်ားက တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျပီး၊ ယခုတိုင္ အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္ရံုျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ေပါင္း မ်ားစြာဟာ အရင္းေၾက၊ အျမက္ထြက္ေပမဲ့ အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၼဏီဟာ သမရိုးက်မဟုတ္တဲ့ အက္စစ္မ်ားသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ္။ အခု တရုပ္မ်ားက ဆက္လက္ထုတ္ေနရာမွာ အျမက္အစြန္းမ်ားစြာ ရေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ကမၻာက မသံုးတဲ့နည္းလမ္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းကတစ္ခ်က္၊ တကယ္လဲ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ ရာႏႈန္းက ၅၅% နဲ႔ အထက္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကား၊ ၾသစေၾတးလ်ား နဲ႔ တရုပ္အပါ၀င္ ပွ်မ္းမွ် ေၾကနီသတၱဳတြင္းမ်ားကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ့ လက္ပေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီပါ၀င္မႈ ၀.၄၃% ကလည္း နည္းေတာ့ စက္အားနဲ႔ထုတ္ရင္ အျမက္မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

သို႔ေသာ္ …လူလုပ္အားခ ေစ်းခ်ိဳလွတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ သမရိုးက်နည္းလမ္းမဟုတ္တဲ့ နည္းပညာေၾကာင့္ တရုပ္စက္ရံုဟာ အျမက္အစြန္းမ်ားစြာထြက္မွာေသခ်ာပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ ဆိုတာလည္း မသိႏိုင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈဆိုတာေတာ့ (ကြ်န္ေတာ္ မံုရြာကို ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၃ ေရာက္သြားခ်ိန္) မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။  ဆက္လုပ္မလုပ္ဆိုတာလည္း လက္ရွိအစိုးရက ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ ေနာင္လာမဲ့ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္ရဲ့ သုေတသန စာတန္းေလးဟာ စံနမူနာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

Ref: (ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္၏ ေၾကးနီေတာင္ စာတမ္း)
http://mingalaronline.biz/ebooks/copper.mine.monywa.pdf
ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၃

မံုရြာေၾကးစင္ေတာင္ေဒသမွာ ၾကီးျပင္းလာသူ ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္ ေၾကးနီစီမံကိန္း မံုရြာေၾကးနီ သိုက္မ်ားကို သိပၸံနည္းက်ေလ့လာျခင္း စာတန္း ၁၃ဇႏၷ၀ါရီ၂၀၁၃ ထြက္လာပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ၃၄ ရွိပါတယ္။ ေတာင္ၾကီး၂ခု ေၾကးစင္ေတာင္နဲ႔စပယ္ေတာင္တို႔ ျဖိဳဖ်က္ျပီး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ က အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၼဏီက အကုန္ထုတ္သြားပါျပီ။ ေၾကးနီအေၾကာင္း ပညာရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေၾကးနီျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ေၾကးနီအသံုး၀င္ပံု၊ အခုေခတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ အိုင္စီမ်ား၊ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား၊ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ားမွာ ေၾကးနီအသံုးျပဳပံု၊ ၂၀၀၆ ေနာက္ပိုင္း ေစ်းႏႈန္း ၂ဆ၊ ၃ဆ (1 metric ton = US$3000 to US$8000) ေစ်းတက္လာျပီး အခု တရုပ္၀မ္ေပါင္မွ ေၾကးနီစက္ရံုကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းမ်ား၊ စပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္နဲ႔ လက္ရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီပါ၀င္မႈမ်ားကို ဇယားနဲ႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ၀.၄% ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္၊ ကမၻာ့ေၾကးနီသိုက္မ်ားနဲ႔ ယွဥ္ျပပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီပါ၀င္မႈဟာ ၀.၄၃ ရာႏႈန္းေလာက္သာ ရွိတဲ့အတြက္ ကမၻာ့ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈ ၁ ရာႏႈန္းေလာက္ရွိမွာ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေၾကးနီသန္႔စင္ရံုဟာ ေဒၚလာ ၁၅၀သန္း ေလာက္တန္ဖိုးရွိျပီး ဂ်ပန္ မာရုဘဲနီ နဲ႔ နစ္ရႈိးအီ၀အီ (ယခု ဆိုးဂ်စ္ဆု) နာမည္ၾကီးပြဲစားကုမၼဏီမ်ားက တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျပီး၊ ယခုတိုင္ အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္ရံုျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ေပါင္း မ်ားစြာဟာ အရင္းေၾက၊ အျမက္ထြက္ေပမဲ့ အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၼဏီဟာ သမရိုးက်မဟုတ္တဲ့ အက္စစ္မ်ားသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ္။ အခု တရုပ္မ်ားက ဆက္လက္ထုတ္ေနရာမွာ အျမက္အစြန္းမ်ားစြာ ရေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ကမၻာက မသံုးတဲ့နည္းလမ္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းကတစ္ခ်က္၊ တကယ္လဲ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ ရာႏႈန္းက ၅၅% နဲ႔ အထက္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကား၊ ၾသစေၾတးလ်ား နဲ႔ တရုပ္အပါ၀င္ ပွ်မ္းမွ် ေၾကနီသတၱဳတြင္းမ်ားကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ့ လက္ပေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီပါ၀င္မႈ ၀.၄၃% ကလည္း နည္းေတာ့ စက္အားနဲ႔ထုတ္ရင္ အျမက္မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

သို႔ေသာ္ …လူလုပ္အားခ ေစ်းခ်ိဳလွတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ သမရိုးက်နည္းလမ္းမဟုတ္တဲ့ နည္းပညာေၾကာင့္ တရုပ္စက္ရံုဟာ အျမက္အစြန္းမ်ားစြာထြက္မွာေသခ်ာပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ ဆိုတာလည္း မသိႏိုင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈဆိုတာေတာ့ (ကြ်န္ေတာ္ မံုရြာကို ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၃ ေရာက္သြားခ်ိန္) မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဆက္လုပ္မလုပ္ဆိုတာလည္း လက္ရွိအစိုးရက ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ ေနာင္လာမဲ့ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္ရဲ့ သုေတသန စာတန္းေလးဟာ စံနမူနာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

Ref: (ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္၏ ေၾကးနီေတာင္ စာတမ္း)
http://mingalaronline.biz/ebooks/copper.mine.monywa.pdf

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...