Wednesday, March 27, 2013

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပေရာဂ


ဓါတ္ပံုအား burmese.voanews.com မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။ 

by မွဴး သစ္ (Notes) on Monday, March 25, 2013 at 12:19pm

လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးကို အေျခခံျပီးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းမ်ားဧ။္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာပါ မတည္မျငိမ္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းက ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနစဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၾကီးစြာေသာ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သလို၊ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ အႏၱရယ္ဟုလည္း ယူဆ ႏိုင္သည္။။
အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ဆက္ႏြယ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ကုသေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္းမွာပင္ မိတၳီလာ အေရးအခင္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့ တာဟာ   ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းႏုနယ္လြန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ပဋိပကၡမုန္တိုင္း မ်ားစတင္ရိုက္ခတ္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သက္တမ္းအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္တာကာလသို႔ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲဟာ အားရေက်နပ္စရာေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာခဲ့သလိုပဲ ပဋိပကၡမ်ိဳးစံုတို႔မွာလည္း ထင္မွတ္မထားတဲ့ ေထာင့္မ်ိဳးစံုက ၾကံဳေတြ႔လာခဲ့ရပါတယ္။

 ျပႆနာမ်ား  ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားဟာ မ်ားစြာရွိေနႏိုင္ေပမယ့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းေတြကို ရွာေဖြၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့  ယဥ္ေက်းမႈျပႆနာ ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက လူသားျဖစ္တည္မႈ ဟာ ဘာသာေရးလူမ်ိဳး အစြန္းေရာက္ျခင္းေအာက္မွာ နစ္ျမဳပ္ေနရျခင္း၊  မတည္ျငိမ္မႈမ်ားကို လိုလားသူေတြရဲ႕ လႈံေဆာ္မႈမ်ားနဲ႔ အစြန္းေရာက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခု ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္း စတဲ့အေျခခံအရင္းအျမစ္ေတြကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။


ယဥ္ေက်းမႈျပႆနာ ဟာ တတိယလိွဳင္းအလြန္ကာလေတြမွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားလာျခင္းနဲ႔အတူ ယဥ္ေက်းမႈေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းအေပၚမွာ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲျခင္းအရ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ အစြန္းေရာက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ျခင္းကလည္း ယဥ္ေက်းမႈျပႆနာကို ၾကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အရ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို ရယူခ်င္ေပမယ့္၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအရပဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈစည္းေပါင္းစပ္ေရာေႏွာျခင္း ၊နယ္ေျမတံတိုင္းျပိဳကြဲသြားျခင္း စတာေတြကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈ မ်ားျပားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုရဲ႕ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းဟာလည္း အဓိက ျပႆနာေတြထဲမွာ ပါ၀င္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါေသးတယ္။

ယေန႔ကမၻာမွာ လူသားျဖစ္တည္မႈတန္ဖိုးဟာ အဓိက က်လာတယ္ဆိုေပမယ့္ အဲ့ဒီအယူအဆေတြဟာ ျမန္မာ ႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး ျဖစ္တည္မႈ ကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့အျပင္ တတိယလိွဳင္းအလြန္ကာလ မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္အတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စတာေတြကို ေနာက္ျပန္ဆြဲေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မတည္ျငိမ္မႈနဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ဆြဲလိုသူေတြရဲ႕ အဓိက အသံုးခ်လာႏိုင္တဲ့ အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအေျပာင္းအလဲဟာ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Political Player ေတြစံုလင္လာတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အေရြ႕၊ လႊတ္ေတာ္အေရြ႕၊ အတိုက္အခံအေရြ႕ေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ထင္မွတ္မထားတဲ့ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆိုသလို ၾကံဳေတြေနရျပန္တယ္။ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး လံႈေဆာ္မႈမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲမ်ားဧ။္ ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျငိမ္ခ်မ္းေရးျပႆနာ စတာေတြဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အေျခအေနဟာ Liberalization (ေျဖေလ်ာ့ျခင္း)အဆင့္ကို စတင္ေနစဲ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနတဆင့္ Transition အဆင့္ကို သြားႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိရစဲလို႔ ဆိုရင္မမွားႏိုင္ပါဘူး ။ အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္မႈကိုေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ space ဟာ က်ယ္ပ်ံ႕လာတာနဲ႔အမွ် အဲ့ဒီက်ယ္ပ်ံ႕လာတဲ့ Political Space ကိုပဲ အသံုးခ်ျပီး  မတည္ျငိမ္မႈလိုလားတဲ့ အင္အားစုမ်ားကလည္း ပဋိပကၡေတြကို ဖန္တီးလာခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ လတ္တေလာၾကံဳေတြေနရတဲ့ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးျဖစ္စဥ္မွာ Liberalization နဲ႔ Transition အဆင့္ေတြကို မေက်ာ္ျဖတ္လို႔ေတာ့မျဖစ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ တိုးတက္ျပီး ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖၚသြားႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိထားစရာေကာင္းတဲ့အခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ကမၻာမွာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစပ္ေရာေႏွာျခင္း၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းယဥ္ေက်းမႈ စတာေတြ ထြန္းကားေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆိုရရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္အသြင္းမကူးေျပာင္းခင္ကာလေတြကစလို႔ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စတင္ထိေတြ႔ခဲ့ရတယ္ ဆိုေသာ္လည္း အကန္႔သတ္တစ္ခုေအာက္က အေနအထားျဖင့္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးယဥ္ေက်းမႈဟာ  ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ Society Change အေပၚ သိသာထင္းရွားစြာ မထိေတြ႔ခဲ့ရဘူးလို႔ဆိုရမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားျပီးသားႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႔ဟာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အသားတက် ရွိေနေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းစ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကေတာ့ အသားတက် မရွိေသးပါဘူး။ လူမ်ိဳးစြဲ၊ဘာသာစြဲ၊ စတဲ့ အစြဲေတြၾကီးမားမႈေတြဟာ မတည္မျငိမ္ျဖစ္မႈေတြကို လိုလားသူေတြရဲ႔ ပဋိပကၡကို ပံုေဖၚတဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်ဖို႔ရာ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

အပြင့္လင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ မတည္ျငိမ္မႈကိုလိုလားသူမ်ား၊ ကျပ စရာ စင္မရွိတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုတစ္ခုလံုးကို ဖ်က္စီးဖို႔ၾကိဳးစားေနၾကသူမ်ား၊ အျပင္ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အသံုးခ်ခံ လူတန္းစားတစ္ခုဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖယ္ေစမယ့္အရာေတြကိုဖန္းတီးလာခဲ့တယ္။ ဖန္းတီးလွ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ မတည္ျငိမ္မႈကို လိုလားသူမ်ားဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အမ်ိဳးစား သံုးခုရွိႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးစားတစ္ခုကေတာ့ ယခင္အဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုျပန္လည္အိမ္မက္ မက္တမ္းတသူမ်ားျဖစ္ျပီး က်န္ ႏွစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုေပ်ာက္ လူတန္းစားနဲ႔ ရယ္ဒီကယ္ႏိုင္ငံေရးသမား တနည္းအားျဖင့္ ထာ၀ရေတာ္လွန္းေရးကိုလိုလားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္။ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကေတာ့ ေျဖရွင္းဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား နဲ႔သက္ဆိုင္ေနျပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္လြန္းတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒီထက္ပိုျပီးေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳေတြေနရတဲ့ လူမိ်ဳးေရးဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕မ်ားေနာက္ကြယ္ ၾကိဳးကိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ပေရာဂမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိတၳီလာအဓိကရုဏ္းမွာ ပါ၀င္သူအမ်ားစုမွာ ေဒသခံေတြ နည္းပါတယ္လို႔ သတင္းအခ်က္လက္ေတြ ထြက္လာခဲ့သလိုပင္ အဓိကအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ရန္ကုန္ ျမိဳ႔ အထိ ပစ္မွတ္ထားျပီး မတည္ျငိမ္ျဖစ္ပြားေအာင္လႈံေဆာ္မႈမ်ားကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပေရာဂ ေရာဂါဟာ
ေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္းလာပါတယ္။

တိုးတက္ျပီး ယဥ္းေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာျခင္းဟာ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္ျပီး ယဥ္းေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ကိုယ့္ဘာသာ တစ္ခုတည္းကို တန္ဖိုးထား ကာကြယ္ ေနရံုနဲ႔ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ယံုၾကည္မႈကို တန္ဖိုးထားသလို တစ္ပါးသူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ေလးစားရပါမယ္။ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းသလို တစ္ပါးသူရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း အသိမွတ္ျပဳႏိုင္ရပါမယ္။ လူသားျဖစ္တည္မႈကို တန္ဖိုးထားရပါမယ္။

အနာဂတ္ကမၻာၾကီးဟာ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းေတြဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔ အမွ် လူသားျဖစ္တည္မႈဟာ ပိုမိုအေရးပါလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္ဘာသာ စတဲ့ အတၱမာန အစြဲ မ်ား ကိုင္စြဲထားျခင္းဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမယ့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလံုးရဲ႕ အနာဂတ္ကမၻာမွာ အသံုး၀င္ႏိုင္မွာမဟုတ္သလို လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ေတြလည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဘ၀မွာ အေရးၾကီးဆံုးက "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ" လို႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ အဆိုေတာ္ ထူးအိမ္သင္က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုမွာ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

လတ္လေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳေတြေနရတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ အဓိကရုဏ္မ်ား ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတာမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ ဟာ အဓိက က်ေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ျခင္းစီရဲ႕ လူသားျဖစ္တည္မႈနဲ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို  ေလးစားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားနဲ႔ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေသာ ဥာဏ္ပညာရွိဖို႔ က အေရးၾကီးပါတယ္။ 

ပဋိပကၡနဲ႔ အဓိကရုဏ္းေတြကို ဖန္တီးသူေတြ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးသတိထားဖို႔လိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘာသာကို ကာကြယ္တာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္လူမ်ိဴးကို ကာကြယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကာကြယ္မႈေတြဟာ ႏိုင္ငံကိုပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစမယ္ဆိုရင္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းျဖင့္ သတိျပဳဖုိ႔လိုပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ား အဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္း ေပၚက ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ျခင္းလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမ်ိဳးေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာသာေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကံဳေတြလာတဲ့ အခက္အခဲျပႆနာအရပ္ရပ္ကို
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နဲ႔ ဥာဏ္ပညာ အရင္းခံျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုးတက္ျပီးယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။


မွဴးသစ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...