Saturday, March 23, 2013

Food Additives

Myanmar Pharmaceuticals - ေဆး၀ါးဆိုင္ရာသတင္းေဆာင္းပါး's photo.
Food Additives

ယခုေခတ္ခါ တြင္လူတို ့သည္ အစားအေသာက္မ်ား ပိုမိုၾကာရွည္စြာအထားခံရန္၊ အဟာရပိုမိုေကာင္းမြန္စြာရရွိရန္၊ ေဈးကြက္အတြင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈျမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖည့္စြက္ပစၥည္း (food additives) မ်ား အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။
အစားအစာမ်ားတာရွည္ခံေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဆိုရာတြင္ အပူခ်ိန္အနည္းငယ္ျဖင့္ေလွာ္ျခင္း၊ ေအးခဲသည့္ေနရာတြင္ထားသိုျခင္း၊ အေျခာက္လွမ္းျခင္း၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သို ့ေသာ္လူတို ့အစားအစာမ်ား၏ အနံ ့၊ အရသာ၊ ေရာင္းပန္းအျပင္အဆင္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားသံုးလာၾကသည္။
လူ ့ေလာကတြင္အဆိုးႏွင့္အေကာင္းဒြန္တြဲေနသကဲ့သို ့ food additives မ်ားသည္လည္းက်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အာလူးတို ့ကို ပါးပါးလွီးၿပီး နာရီဝက္ခန္ ့ၾကာေသာအခါ ညိဳသြားသည္ကိုစာဖတ္သူတို ့ၾကံဳေတြ ့ဖူးၾကမည္။ ညိဳျခင္းသည္ အစားအစာထဲမွ sugar ႏွင့္ protein တုိ ့ဓာတ္ျပဳ၍ melanoidin ဆိုသည့္ဓာတ္ပစၥည္းတမ်ိဳးထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့သစ္သီးမ်ားညိဳသြားျခင္းမွကင္းေဝးေစရန္ sulfites ကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ sulfites သည္ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားကိုဆန္ ့က်င္ေသာအစြမ္းသတၱိရွိရုံမွ်မက ဓါတ္တိုးဆန္ ့က်င္ (antioxidant) သည့္ သတၱိလည္းရွိသည္။ sulfites ကို ဝိုင္ႏွင့္ဗင္နီကာမ်ားတာရွည္ခံရန္အသံုးျပဳသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီးစအသီးအႏွံမ်ား mould and yeast အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ sulfites ကိုအသံုးျပဳသည္။ 
Sulfites သည္ အေရျပားယားယံျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။

အသားမ်ားနီရဲသည့္အေရာင္အေသြးရရွိရန္ nitrite ကိုအသံုးျပဳသည္။ nitrite ႏွင့္ အသားထဲတြင္ပါဝင္ေသာ myoglobin တို ့ေပါင္းစည္း၍ရလာေသာ nitrosomyoglobin သည္အသားကို နီေစသည္။ 
nitrite သည္ အစာဆိပ္သင့္မႈ (botulism) ကို ျဖစ္ပြားေစေသာ Clostridium botulinum ကိုကာကြယ္ေပးသည္။ သို ့ေသာ္ nitrite မွ nitro ႏွင့္အသားမွ protein တို ့ေပါင္းေသာအခါ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ nitrosamine ဓာတ္တမ်ိဳးထြက္လာသည္။
nitrite သည္ botulism ကိုကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ FDA က ဆက္လက္သံုးစြဲရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ recaldent ပါ။ သြားမ်ားသန္မာခိုင္ခ့ံေစရန္ သြားတိုက္ေဆး၊ ပီေကႏွင့္ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ ထည့္ေလ့ရွိသည္။ recaldent သည္ casein phosphopeptide CPP ႏွင့္ amorphous calcium phosphate ACP တို ့ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။

ယခုေခတ္ခါ တြင္လူတို ့သည္ အစားအေသာက္မ်ား ပိုမိုၾကာရွည္စြာအထားခံရန္၊ အဟာရပိုမိုေကာင္းမြန္စြာရရွိရန္၊ ေဈးကြက္အတြင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား မႈျမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖည့္စြက္ပစၥည္း (food additives) မ်ား အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။
အစားအစာမ်ားတာရွည္ခံေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဆိုရာတြင္ အပူခ်ိန္အနည္းငယ္ျဖင့္ေလွာ္ျခင္း၊ ေအးခဲ သည့္ေနရာတြင္ထားသိုျခင္း၊ အေျခာက္လွမ္းျခင္း၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သို ့ေသာ္လူတို ့အစားအစာမ်ား၏ အနံ ့၊ အရသာ၊ ေရာင္းပန္းအျပင္အဆင္တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေစရန္ ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားသံုးလာၾကသည္ 
လူ ့ေလာကတြင္အဆိုးႏွင့္အေကာင္းဒြန္တြဲေနသကဲ့သို ့ food additives မ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အာလူးတို ့ကို ပါးပါးလွီးၿပီး နာရီဝက္ခန္ ့ၾကာေသာအခါ ညိဳသြားသည္ကိုစာဖတ္သူတို ့ၾကံဳေတြ ့ဖူးၾကမည္။ ညိဳျခင္းသည္ အစားအစာထဲမွ sugar ႏွင့္ protein တုိ ့ဓာတ္ျပဳ၍ melanoidin ဆိုသည့္ဓာတ္ပစၥည္းတမ်ိဳးထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့သစ္သီးမ်ားညိဳသြားျခင္းမွကင္းေဝးေစရန္ sulfites ကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ sulfites သည္ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားကိုဆန္ ့က်င္ေသာအစြမ္းသတၱိရွိရုံမွ်မက ဓါတ္တိုးဆန္ ့က်င္ (antioxidant) သည့္ သတၱိလည္းရွိသည္။ sulfites ကို ဝိုင္ႏွင့္ဗင္နီကာမ်ားတာရွည္ခံရန္အသံုးျပဳသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီးစအသီးအႏွံမ်ား mould and yeast အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ sulfites ကိုအသံုးျပဳသည္။
Sulfites သည္ အေရျပားယားယံျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္

အသားမ်ားနီရဲသည့္အေရာင္အေသြးရရွိရန္ nitrite ကိုအသံုးျပဳသည္။ nitrite ႏွင့္ အသားထဲတြင္ပါဝင္ေသာ myoglobin တို ့ေပါင္းစည္း၍ရလာေသာ nitrosomyoglobin သည္အသားကို နီေစသည္။
nitrite သည္ အစာဆိပ္သင့္မႈ (botulism) ကို ျဖစ္ပြားေစေသာ Clostridium botulinum ကိုကာကြယ္ေပးသည္။ သို ့ေသာ္ nitrite မွ nitro ႏွင့္အသားမွ protein တို ့ေပါင္းေသာအခါ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ nitrosamine ဓာတ္တမ်ိဳးထြက္လာသည္။
nitrite သည္ botulism ကိုကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ FDA က ဆက္လက္သံုးစြဲရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္

ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ recaldent ပါ။ သြားမ်ားသန္မာခိုင္ခ့ံေစရန္ သြားတိုက္ေဆး၊ ပီေကႏွင့္ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ ထည့္ေလ့ရွိသည္။ recaldent သည္ casein phosphopeptide CPP ႏွင့္ amorphous calcium phosphate ACP တို ့ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...