Saturday, March 30, 2013

၀ါးရမ္းေျပး - (၁)(မွတ္ခ်က္။ ။ ၁၉၃၉- ခုနွစ္ခန္႕ က ျဖစ္သည္။ )

"ဘိုးဒန္သည္ တရားခံစစ္တမ္းျဖစ္ေသာ ၀က္ျခံကေလးထည္း၌ လက္ထိပ္သံၾကိဳးၾကီး တနး္လန္း ႏွင့္ အစစ္ခံ ေနရေလ၏။
ဘိုးဒန္ျဖစ္ေသာအမႈမွာ ရိုက္မႈျဖစ္၍ အရိုက္ခံရသူမွာလည္း၊ ေဆးရုံတြင္ အတြင္းလူနာ အျဖစ္ အေတာ္ၾကာေအာင္ ကုသယူရရွာ၏။ရိုက္ေၾကာင္း သိျမင္ေသာ သက္ေသ ထြက္ခ်က္ မ်ားလည္း၊

သက္ေသအားလုံးပင္ တညီတညြတ္အခိုင္အမာ ထြက္ဆိုအစစ္ခံထားၾက ေသာေၾကာင့္ ဘိုးဒန္မွာ

တရားသူၾကီး အမိန္႕ခ်အပ္ေသာ ေထာင္ဒဏ္အနည္းႏွင့္ အမ်ားကို ေစာင့္စား နာခံရန္ မွ တပါးအျခားမရိွေတာ့ျပီ။

ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သမွ်လည္း လကားမတ္တင္း ျဖစ္ကုန္ေတာ့၏။

မိမိဘက္မွေဆြသား မ်ိဳးသားတို႕၏ ေကာင္းမႈျဖင့္အယူခံကာ လိုက္ဆာင္ရြက္ ေပးေသာေရွ႕ေန ဦးလူကေလးကိုလည္း၊

အရိပ္အစမွ် ရွာမေတြ႕ ေတာ့ေခ်။ ေရွ႕ေနမွာ အမူငွါး လာစကပင္။ ႏိုင္မည္မထင္ေသာ္လည္း၊

၀င္လာေလာလာဘ္ကို မပယ္ေကာင္း သျဖင့္၊ ႏိုင္ဘို႕ ရွိပါ သည္။

ႏိုင္ေအာင္ေလွ်ာက္လဲေပးပါမည္ စေသာ ေရွ႕ေန၏လွ်ာ တေခ်ာင္း ျဖင့္၊

ေရာင္းစားလိုက္ျခင္း မွ်ျဖစ္ေလရာ အမႈႏိုင္တာရႈံးတာမွာ မိမိႏွင့္မဆိုင္သကဲ့သို႕

ေနာက္ဆုံး စီရင္ခ်က္ ခ်ရမည့္ေန႕တြင္ ျမင္၍မွ်မျမင္ရေအာင္ ရိွေတာ့၏။"

ဘိုးဒန္မွာ မိမိ၏ မဟန္ေသာအျဖစ္ကိုရိပ္မိေသာ္လည္း ထူး၍စိတ္လက္မေကာင္းမျဖစ္ေတာ့ေခ်

သားမယား ေဆြမ်ိဳးေတြ၏ စိုးရိမ္ပူေဆြးစိတ္မေအးမူေၾကင့္ ငွါားလာေသာေရွ႕ေနကိုလက္ခံရျခင္း ျဖစ္ရာ၊

ဘိုးဒန္၏စိတ္ရင္မွာ ေထာင္ကိုျခင္ေထာင္ကဲ့သို႕ အမွတ္ထားျပီး

မၾကာခဏလည္း ရိုက္မႈ ႏွက္မႈ ထိုးမႈ ခုတ္မႈ တို႕ျဖင့္ ေထာင္တြင္းသို႕ ၀င္ခ်ည္ထြက္ခ်ည္ ျပဳေနသျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ယခုအ ၾကိမ္ေထာင္ထဲ၀င္ရန္ အတြက္လည္း တခ်က္ကေလးမွ် မ်က္ႏွာမညိႇဳးခဲ့ဘဲ ရိွခဲ့ရာ

ထိုေန႕အဘို႕ မူကား စီရင္ခ်က္ ကိုနားေထာင္ရန္ ေစာင့္စားရင္း မယားျဖစ္သူမယ္အိကို တခ်က္ခ်က္ေစာင္းငဲ့ ၾကည့္ျပီး စိတ္ထည္း တြင္ အေတာ္ၾကိး မေက်မနပ္ျဖစ္မိေလ၏။

ဘိုးဒန္မွာမယ္အိႏွင့္ အေၾကာင္းပါျပီး ေထာင္က်ခဲ့သည့္ အၾကိမ္ေပါင္းသုံးခါရိွေလ၏။

ပ႒မၾကိမ္ မွာရိုက္မႈ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တလက်ခံခဲ့ရ၏။

ဒုတိယအၾကိမ္ရြာသား တေယာက္ကို ေမးရိုးက်ိဳးေအာင္ လက္သီးႏွင့္ ထုိးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တလခံရျပီး

တတိယအၾကိမ္လည္း ထန္းရည္မူးျပီး ဒါးခုတ္မႈ တခုျဖစ္ျပန္၏။ သို႕ရာတြင္ မူးေန၍ ဒါးခုတ္ခံရသူမွာလည္း၊

ဒဏ္ရာမွ အပရိကမွ်ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လမွ် က်ခဲ့ရ၏။

ယခုအၾကိမ္မွာဖဲ၀ိုင္းမွ ရန္စျဖင့္ ခပ္နာနာကေလးခ်လိုက္ မိေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊

ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းကေလးေတြမ်ားေနသည္ တေၾကာင္းတို႕ေၾကာင့္ အာမခံမရဘဲ ယခုစီရင္ခ်က္ခ်မည့္ ေန႕အထိ

ခ်ဳပ္ထားေသာရပ္ေပါင္းမွာ သုံးလေက်ာ္ေက်ာ္ ေလးလနီးပါးမွ်ရိွခဲ့၏။

မယားျဖစ္သူမယ္အိမွာ ယခင္အခါေတြက ဘိုးဒန္ကအမႈႈ႕ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္း မ်က္ေရကေလးတ ၀ိုင္း၀ိုင္း ႏွင့္ လင္ဆိုးမယား တဖါးဖါးဆိုသလို၊

လင့္အတြက္ ရတက္မေအး၊ ဟိုးေျပး ဒီေျပးႏွင့္ရိွတတ္ ခဲ့ရာ၊ ဘိုးဒန္ ေထာင္က်သြားေသာအခါမ်ားတြင္လည္း တငိုငိုတရီရီႏွင့္ က်န္ရစ္ရွာျမဲျဖစ္၏။

ယခုကား ဘိုးဒန္ကို ခ်ဳပ္ထားျပီး အမႈစစ္ေဆးေနေသာ အေတာအတြင္းမွာ အစေလာက္ကမူ ေရွးယခင္နည္းတူ

ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေသာ အမူအရာကိုမယ္အိထံမွာ ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း၊

အမူစီရင္ခ်က္မခ်မွီ တလေက်ာ္ ေလာက္ဆီမွ အစျပဳလွ်က္ မယ္အိ၏ မ်က္ႏွာမွာ ပရိယာယ္ မာယာေႏွာသလို

အတြင္းသေဘာ အနည္းငယ္ ေျပာင္းေၾကာင္း၊ ေကာင္းစြာရိပ္မိခဲ့ေလ၏။

အမႈရက္ခ်ိန္း ရိွေသာအခါတိုင္း မယ္အိေရာက္လာ၏။

မယ္အိလာတိုင္း မိမိတို႕ရွာအေရွ႕ပိုင္းမွ ကေဇာ္ သမား လူေမာင္မွာ အက်ိဳးေဆာင္ ေျခသယ္လက္သယ္ျဖစ္ႏွင့္ ပါလာတတ္၏။

မယ္အိကို လူေမာင္ အေရးေပးသလို လူေမာင္ကိုလည္း မယ္အိက လြန္စြာအေရးေပးသည္ကို ေတြ႕ရျပီး

လည္းထိုသို႕ တေယာက္ကို တေယာက္ အေရးေပး၍ ေလးစားသမႈျပဳၾကသည္မွာလည္း

တေခ ါက္ ထက္တေခါက္ အေထာက္မတန္ ပို၍ပို၍လာခဲ့လွ်င္ မယ္အိ၏မ်က္ေရမစဲ အျမဲညႇိဳးေနခဲ့ဘူးေသာ မ်က္ႏွာကေလးမွာလည္း

တျဖည္းျဖည္း စိုက္ပ်ိဳလန္ဆန္း လာသည္ကိုေတြ႕ရရာမွာ

တစ္ထက္ တစ ကဲကာတခါတရံ သနပ္ခါး အက်ဲႏွင့္ မ်က္ခုံးေမႊးကေလးေရးေရးပါလာလို႕ ပင္ေတြ႕ရျပီး

လူေမာင္ ႏွင့္အထူးသျဖင့္ နီးစပ္ ယဥ္ပါး ေနေသာ အရိပ္လကၡဏာကို ေတြ႕ျမင္လာရေသာအခါ

အခ်ဳပ္အတြင္း တြင္ေနရေသာ ဘိုးဒန္မွာ မိမိမယား ကို အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့လာမိေလ၏။

မ်က္စပိုး၀င္ ဆံတပင္တင္း ခ်စ္ျခင္းမယားဟုဆိုထားသည့္အတိုင္း ဘိုးဒန္မွာ မိမိဘယ္မွ် ဆိုးေတ လာသူျဖစ္ေစကာမူ

မယ္အိမွာ မိမိအဘို႕ အလြန္တရာသစၥာေစာင့္သိခဲ့ေသာ မယားဟု ေကာင္း စြာယုံၾကည္ ခ်စ္ခင္လာသူ ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ

ယခုကဲ့သို႕အက်ဥ္းေထာင္ထည္းတြင္ ေနရလွ်က္ မသက္သာ မည့္ စီရင္်က္ကို ငံ့ဆိုင္းေနသည့္အတြင္း

ဤကဲ့သို႕ သကၤာယနမကင္းဘြယ္ျဖစ္ေသာ အရိပ္လကၡဏာေတြကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ အသဲစပ္ကိုျပဳတ္တူႏွင့္ ညႇပ္သလိုမခံမရပ္ႏိုင္ ရိွေတာ့၏။

အံတၾကိတ္ၾကိတ္ႏွင့္ မခ်ိတင္ကဲ ၾကည့္ရသည္မွာလည္း အခါေပါင္းမ်ားလွေလေတာ့၏။

သူေျပာ ငါေျပာႏွင့္ လူေမာင္ႏွင့္ မယ္အိတို႕အေၾကာင္း ၾကားရသည္လည္း နားမခ်မ္းသာႏိုင္ရာ ရက္စက္ေလျခင္း၊

မယ္အိငါ့ကို လုပ္ရက္ေလျခင္းဟု ရင္တြင္းမွာ ဆူေလာင္ေနျပီးလွ်င္

လူေမာင္ ကိုလည္း အက်ိဳးလိုေယာင္ ရူပေဆာင္၍ မိမိမယားကို အေခ်ာင္ၾကာခိုရမည္လားဟု အစိမ္း၀ါး စာလိုေတာ့၏။

သို႕ႏွင့္လည္း မိမိမွာမလႊတ္မလပ္ လက္ထိပ္ၾကီး တန္းလန္းခပ္ထားေသာ ေၾကာင့္၊ ေဒါသစိတ္ကို ေျခၾကိတ္ ႏွိမ္နင္း ၍သာ ေနရရွာေတာ့၏။

ထိုေန႕ကား ေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္ခ်မည့္ ေန႕ျဖစ္ေလ၏။

ဘိုးးဒန္မွာ ၀က္ျခံကေလးထဲမွာ စုံရပ္လ်က္ စီရင္်က္ကို နာခံေနေသာအခါ၊

မယ္အိမွာ သနပ္ခါးကေလးမႈံမႈံႏွင့္ လူေမာင္ႏွင့္အတူ လာေရာက္နား ေထာင္၏။

ဘိုးဒန္စိတ္မွာ တရားသူၾကီးဘတ္ျပေသာ စီရင္ခ်က္ကိုမၾကား၊ မယ္အိႏွင့္ လူေမာင္ကို မာန္သြင္း ေသာ က်ားၾကီးကဲ့သို႕ စိန္းစိန္း၀ါး၀ါးၾကည့္ေနေလ၏။

ထိုအတြင္းတရားသူၾကီးက ဘိုးဒန္ အား အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လဟု အမိန္႕ခ်လိုက္ေလသည္။

မယ္အိႏွင့္ လူေမာင္လည္း ဘိုးဒန္ေနေသာ ၀က္ျခံအနီးေရာက္လာၾက၏။

မယ္အိက ညႇိဳးငယ္ေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္.........."ကိုဘိုးဒန္ က်မအတြက္ ဘာမွမပူနဲ႕ ရွင္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနေနာ္"ဟု မွာလိုက္ေသး၏

လူေမာင္ ကလည္း"ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းဘိုးဒန္ မင့္အတြက္ငါစိတ္မေကာင္းဘူးကြာ၊ ငါ လဲဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးေဆာင္ ေနသလဲ ဆိုတာ

မယ္အိကိုသာ ေမးပါေတာ့၊ မင့္အမႈအတြက္နဲ႕ ဟိုေျပးရ ဒီေျပးရနဲ႕ နားရတယ္ မရိွဘူး၊ ဒီအထဲ မင္းကုသိုလ္ဘဲေလ၊

တႏွစ္ခြဲဆိုေတာ့ အေတာ္ၾကာမွာဘဲ၊ မယ္အိကေလးလဲ သနားစရာဘဲကြာ၊ မင္းမရိွတုံး ငါလဲမယ္အိကို ၾကည့္ရႈ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္"ဟုေျပျပန္၏။

ဘိုးဒန္၏စိတ္မွာ ထိုစဥ္အခါကသက္သာရာမရသည့္အျပင္ မယ္အိႏွင့္ လူေမာင္ ႏွစ္ေယာက္ လုံးက

ခၽြန္ျမထက္လွေသာ လွံသြားၾကီးမ်ားႏွင့္ အသဲၾကားကိုထိုး ဆြလိုက္သကဲ့သို႕ အခံရခက္လွ၏။

ထို႕ေၾကာင့္၎တို႕ မ်က္ႏွာကို ျပဴးျပဴးၾကီးၾကည့္လိုက္ျပီး အံၾကိတ္ လွ်က္ ရုတ္တ ရက္မ်က္ႏွာ လႊဲပစ္ လိုက္ခါ

ေခါင္းၾကီးငုံ႕၍ ပုလိပ္ေနာက္မွ စိုက္စိုက္စိုက္စိုက္ႏွင့္ ပါသြားေလသည္။

ဘိုးဒန္ကား ေထာင္ထဲတြင္ေနရာက မယ္အိတို႕အား မေၾကမနပ္ႏွင့္ ေတြးမိတိုင္း ေဒါပြလ်က္ရိွ၏။

ေထာင္ထဲတြင္ ဆင္းရဲျငိဳျငင္စြာေနရေသာ္လည္း၊ မိမိအဘို႕၌ ေရာက္ဘူးေပါက္ဘူးျပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထူး၍ ဆင္းရဲေတာ့သည္မဟုတ္ေစကာမူ၊

ယခုတၾကိမ္တြင္မယားအေရးေၾကာင့္ ေဒါသေသြး ဆူ၍ ေနေလ၏။

မိမိသားလြတ္လပ္ စြာရိွပါမူ၊ ယခုအခ်ိန္အထိ မယ္အိေရာလူေမာင္ပါ လူ႕ျပည္မွာ စြန္႕ခြာ ၾကရမည္ျဖစ္၏။

မိမိတြင္အခ်ဳပ္အေႏွာင္ႏွင့္ ေထာင္က်ေနစဥ္ျဖစ္၍သာ သင္းတို႕သက္သာ သည္ဟု တျဖစ္ ေတာက္ေတာက္ ျငီးလွ်က္ရိွေလ၏။

ဘိုးဒန္မွာ ေလာကၾကီးႏွင့္ အုတ္နံရံတခုမွ် ျခားေသာအရပ္တြင္ ရိွေသာ္လည္း ေျမာက္၀န္ရိုးစြန္းသို႕ ေရာက္ရိွေနသူ အလား။

ကမၻာၾကီးႏွင့္ အဆက္အျပတ္ၾကီး ျပတ္ ၍ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပင္အပမွ မည္သည့္ သတင္းကိုမွ မရသျဖင္ ့၊

မယ္အိဘယ္သို႕ရိွသည္ကို မသိရ၊ ဘိုးဒန္၏စိတ္ထင္မွာ မယ္အိႏွင့္ လူေမာင္ တို႕ တိတ္တဆိတ္ ျငိတြယ္ေနၾကျပီး

ရပ္ရြာကမူ လူေမာင္အား မယ္အိကို သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ထား ႏွင့္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ ေရွာက္ေနသည္ဟုထင္ၾကမည္။

သို႕ရာတြင္ မယ္အိႏွင့္ လူေမာင္တို႕၏ အတြင္းေရး ကို မည္သူမွ် သိၾကမည္မဟုတ္၊

သင္းတို႕ႏွစ္ေယာက္မွာ ငါ့ကိုငုတ္တုတ္တုတ္ထားလ်က္ မေတာ္ မတရား ေဘာက္လႊဲေဘာက္ျပန္ ျပဳေနၾကေတာ့မည္ဟု အျမဲေတြးျပီး အသဲေဆြးေနမိ၏။

ေထာင္က်ခဲ့သည္မွာ ေျခာက္လေက်ာ္မွ် ၾကာလာ၏။ အျပင္သတင္းကို အလ်ည္းမၾကားရ၊ မိမိ စိတ္ထင္ ႏွင့္သာ ေဒါသျဖစ္ေနရရွာ၏။

သို႕ႏွင့္ ေနာက္မ်ားမၾကာမွီပင္ ရြာကလွည္းသမားတုတ္ေပါ ေတာအရက္ ခ်က္မႈ ႏွင့္ ေထာင္က်လာေသာေၾကာင့္၊

အားရ၀မ္းသာရြာက သတင္းေလးမ်ား ဆီး၍ ေမးရေတာ့သည္။

တုတ္ေပါလည္း- "ေျပာရမွာမင္းကို သနားတယ္ကြာ ဒါေပတဲ့-မင္းက ေမးလွေတာ့လဲ မေနသာဘူး ေျပာရေတာ့မွာ ဘဲ၊

မင္းမယား မယ္အိေတာ့ကြာ မင္းေထာင္က်လို႕ ရက္ပိုင္းကေလးေလာက္ရအုံး မယ္ထင္တယ္ လူေမာင္နဲ႕ အထင္ခံၾကီးကို ညားပစ္လိုက္ၾကျပီ၊

ဟိုေကာင္ ကလဲ အက်ိဳးေဆာင္ အက်ိဳးေဆာင္နဲ႕ လက္စသတ္ေတာ့ ဒီယုန္ျမင္လို႕ ဒီခ်ံဳထြင္ၾကတာကိုးလို႕ ခုမွအားလုံးသိၾကရတယ္ ဘိုး ဒန္ရယ္၊

မင္းလဲစိတ္မဆိုးနဲ႕ေတာ့ မိန္းမေပါပါတယ္ကြာ၊ ဘာႏွေျမာစရာရိွလဲ" ဟု ေျပာလည္းေျပာ

တရားလည္းခ် ေနေသာေၾကာင့္ သတင္းၾကားေျပာသူ စိတ္ေၾကနပ္ေစရန္

မပူရုပ္ဘန္၍-"ငါလဲဒီလိုျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ထင္ျပီးသားပါကြာ၊ စိတ္မဆိုးပါဘူး"ဟု ေျပာလိုက္ရေစကာမူ၊

ဘိုးဒန္မွာ မိမိ ထင္ၾကားထက္ပို၍ ဆိုး၀ါးေနေသးေသာ သတင္းကိုၾကားရသျဖင့္ မ်က္စိမ်ား ျပာေ၀ မူးေနာက္ သြားကာ

အယုတ္တမာႏွစ္ေယာက္အား ယခုခ်က္ျခင္းသြား၍ သတ္လိုက္ခ်င္ေတာ့၏။

နဂိုကဆိုးေတေတ မိုက္တိုက္တိုက္ ေထာင္ႏွင့္ အိမ္ကိုေရအိုးႏွင့္ ေရမႈတ္သဘြယ္ ကူးကလန္ ကန္ကလူး လုပ္ထားခဲ့ေသာ

ဘိုးဒန္မွာ နာလည္းနာရွက္လည္းရွက္ႏွင့္ ေဒါသမီးေတြ ကမ္းကုန္ လမ္းကနု္ထြက္လ်က္ ရိွေတာ့၏။

တေယာက္ထည္း ေနရတိုင္း ေဒါသျဖစ္ခါ လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းျပီးႏႈတ္ခမ္းၾကီး ျပတ္လုေအာင္ ကိုက္မိ၏။

"ငါ့ကို မေလာက္ေလး မေလာက္စားဆိုျပီး၊ ေစာ္ ကားတဲ့လူေမာင္သိၾကေရာေပါ့ကြာ၊ သစၥာမဲ့တဲ့ မိန္းမယုတ္ လဲ ဇက္ျပဳတ္ေအာင္ျဖဳပ္လိုက္မယ္"

ဟု အံတကိုက္ကိုက္ႏွင့္ ရုပ္ျခင္းေျပးျပီး ရက္ရက္စက္စက္ၾကီးစရင္ပစ္လိုက္ခ်င္၏။

ခဏကေလး ျဖစ္ျဖစ္ ထြက္ရလွ်က္ထြက္သတ္လိုက္ခ်င္၏။ မိမိလြတ္ရန္အခ်ိန္မွာ တႏွစ္မွ်လိုေသး၏။

မိမိေဒါသ ကား အျပင္းတိုက္ ေနေသာေၾကာင့္ တႏွစ္ေစာင့္ရမည့္အေရး တကမၻာေလာက္လိုေလသးသည္ ထင္မိျပီး၊

မခံမရပ္ႏိုင္ ၾကီးျဖစ္သြားကာ ေထာင္ထဲမွလစ္ေျပးခ်င္လာေလ၏။

သို႕ႏွင့္ ေဒါသစိတ္မွာ တေန႕တျခား ထိုးဆြ၍သာ ေနခဲ့၍ ဘိုးဒန္မွာ လူေမာင္ႏွင့္ မယ္အိကို မသတ္ရမေနႏိုင္လက္ေတြ ယားေနေတာ့၏။

မိမိ၏ ခ်စ္မယား ကို သူတထူး ယူရပါမည္လား။ဟု တဏွာႏွင္ ့ယွဥ္ပြားေသာ ေဒါသမီးသည္ အေတာက္ၾကီးေတာက္ခဲ့ျခင္း ျဖင့္

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘိုး ဒန္သည္ ေထာင္အျပင္ထြက္၍ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရေသာတေန႕၌ ဘာရာကိုရုိက္၍ ကတိုက္ကရိုက္ ထြက္ေျပး ခဲ့ေလ၏။

ဘိုးဒန္၏ စိတ္ေဇာမွာ လူေမာင္ႏွင့္ မယ္အိကိုမသတ္ရမျခင္း အပူတျပင္ေလာေဆာ္ေနခဲ့ရာ၊

၀ီစီသံ ေတြ တညံညံ ႏွင့္ ေနာက္ကလိုက္လာေသာ ပုလိပ္မ်ားေထာင္ ျပာတာမ်ားကို ၾကိဳးၾကိဳးစားစား လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ ေျပးေရွာင္းရင္းပင

္ မိမိေနရင္းျဖစ္ေသာ ဆိပ္ေပါက္ရြာကေလးသို႕ အေျပး ေရာက္ခဲ့ ေလ၏။

ဘိုးဒန္ေရာက္ေသာအခ်ိန္မွာ ညေနေန၀င္ဆည္းစ်ာအခ်ိန္ျဖစ္၍၊ မိမိေထာင္၀တ္ ေထာင္စားၾကီး ႏွင့္လည္း လူျမင္ မခံ၀ံ့ေသာေၾကာင့္၊

ခ်ဳံတခု၌ပုန္းလွ်ိဳးေနရင္း၊ လက္ထိပ္သံကြင္းမ်ားကို ေက်ာက္ခဲ ႏွင့္ ရိုက္ခ်ိဳးလ်က္၊

လည္ပင္းကနံပါတ္ ကြင္းႏွင့္သင္တိုင္းေပါက္ ေထာင္အက်ႌတို႕ကိုလည္း ခ်ဳံထဲမွာ ခၽြတ္ထားျပီး

ပါလာရင္းပိတ္ဖ်င္နံငယ္ပိုင္းကေလးမွ်သာ ဆီး၍ မီးထြန္းခ်ိန္တြင္ ရြာထဲသို႕ခတ္သုတ္ သုတ္ ၀င္ခဲ့ ေလ၏။

မိမိပုိင္ ေလးပင္စိုက္ေမ်ာထိုင္ထူေသာ တဲကေလး၏ ေနာက္ေဖးအဖီကေလး ေအာက္သို႕ ေရာက္ခဲ့၏။

ထိုအဖီကေလးက ၀ါးထရံၾကားမွာ ထိုးထားေသာ မိမိ၏လက္သုံးေတာ ဒါးမွႏွစ္စင္းသည္လက္ရာ ေျခရာ မပ်က္

အေရာင္တလက္လက္ ႏွင့္ အရွင္သခင္ျဖစ္သူ ဘိုးဒန္ကို လက္ယပ္ေခၚၾကေလရာ၊

မူလကပင္ အၾကံ ႏွင့္ ေရာက္လာေသာ ဘိုးဒန္သည္၊ ထရံက ဒါးမႏွစ္ လက္ကိုလ်င္ျမန္စြာ ႏႈတ္ယူလ်က္၊

ဒါးမ ႏွစ္လက္ကို ၀ဲတဘက္ ယာတဘက္ကိုင္ျပီး အိမ္တစက္ ျမိတ္မွ ေမွာင္ခိုကာ တဲေရွ႕ဆီသို႕ တကုတ္ကုတ္ ေခ်ာင္း၍လာခဲ့ေလ၏။

အေၾကာင္းကိုမသိေသာလူေမာင္ႏွင့္ မယ္အိတို႕မွာ ညားခါစလင္မယားတို႕ဓမၼတာ တေယာက္ကို တေယာက္၊ ခရာတာတာျပဳံး၍၊

ႏွလုံးေလေခြ႕သေဘာေတြ႕၍ ေနၾကသည္ကိုျမင္ျပီး၊

၎တို႕အနီး တြင္လည္း အိမ္နီးခ်င္းအေဒၚၾကီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အဘိုးၾကီးႏွစ္ေယာက္ ခပ္ ရြယ္ရြယ္ သူငယ္တ ေယာက္၊

ေပါင္း အျခားလူ ေလးငါးေယာက္ ၀ိုင္းဖဲြ႕လ်က္၊ မီးခြက္ကိုအလယ္ကထားျပီး၊

ထန္းလ်က္ ခဲအျမီးႏွင့္ လဘက္ရည္ၾကမ္း စည္းစိမ္ခံေသာက္လွ်က္ ရိွၾက၏။

ထိုခဏ၌ ဘိုးဒန္၏လက္်ာလက္ ထဲကဒါးမသည္ လူေမာင္၏ ေခါင္းကို အုန္းသီးခြဲသလိုတခ်က္တည္း ခြဲခ်လိုက္ေသာေၾကာင့္၊

မေရွာင္သာ မတိမ္းသာဘဲ၊ ၀ူး၀ဲ၀ူး၀ဲ ႏွင့္ျဖစ္ ေသြးပြက္ပြက္ႏွင့္လဲေလ၏။

မယ္အိမွာ အမယ္ေလး ကိုလူေမာင္ဟု ေအာ္ျပီး၊ ဘိုးဒန္ ကိုျမင္မွ ေတြေတြၾကီး အံ့အား သင့္လွ်က္ရိွေတာ့၏။

"ကိုဘိုးဒန္၊ ကိုဘိုးဒန္အမယ္ေလး ခ်မ္းသာေပးပါ"ဟု ေတာင္းပန္ေသာအသံမွာ မဆုံးေသးမွီွ

မယ္အိ မွာလည္းပင္း တိတိယိယိျပတ္ျပီး ေသြးအိုင္ထဲတြင္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးလွိမ့္ေနေလ၏။

လွ်င္ျမန္တို ေတာင္း လွေသာ အခ်ိန္ကေလးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အေရးေၾကာင့္၊ ၀ိုင္းထိုင္ေနသူမ်ားလည္း၊

ပ႒မ ေၾကာင္ၾကည့္ ေနမိရာမွ ဘိုးဒန္လက္က ေသြးရဲရဲဓါးၾကီးကိုျမင္ျပီး။

"ဘိုးဒန္-ဘိုးဒန္"ဟုေတာင္းပန္သလိုလို ေယာင္ရမ္းဟစ္ေအာ္ျပီး၊ လြတ္ရာ ထြက္ေျပးၾကေလ၏။

ထိုခဏ၌ ရြာကေလး တခုလုံး တရုံးရုံးဆူပြက္၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္သြားေလ၏။

"ဘိုးဒန္-ဘိုးဒန္- ေထာင္ထဲကထြက္လာျပီး၊ လူေမာင္နဲ႕ မယ္အိကိုသတ္သြားတယ္"

ဟူေသာ သတင္းမွာ တခဏခ်င္းအထိတ္တလန္႔ပ်ံ႕ႏွ႕ံဆူပြတ္သြားေလ၏

သူၾကီးလည္း ေမာင္းတီး ၍လူစုျပီးရာဇ၀တ္ မႈက်ဴးလြန္သူေထာင္ေျပး ဘိုးဒန္အား ၀ိုင္းဘမ္းရန္တပ္ခ်ီလာ၏

ဘိုးဒန္လည္း။"မဆိုင္သူမကပ္ နဲ႕ ေခါင္းျပတ္ မယ္"ဟု ဒါး၀င့္ၾကိမ္း၀ါးကာ ေတာထဲသို႕ ဦးတည္လွ်က္ ထြက္ေျပး ေ လေတာ့၏။

ဆက္ရန္။အပုိင္း-၂

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ......

Lon Ely ( cr to Khine Zarli )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...