Wednesday, March 13, 2013

ဆဲဗင္းေဒးဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးႏွင္ ပတ္သက္၍ ...


Myo Set
ဆဲဗင္းေဒးဂ်ာနယ္တြင္ေတြ႔လိုက္ရသည္မွာ တရုတ္ၿပည္မွာ တရုတ္အစိုးရအာေဘာ္ၿဖစ္ေသာ ဆင္ဟြာဌာနမွသတင္းတစ္ပုဒ္ၿဖစ္သည္။ သတင္းေဆာင္းပါး၏ အနွစ္ခ်ုဳပ္မွာ အေမရိကန္အေနၿဖင္႔ တရုတ္ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမႈမ်ား မ်ားၿပားစြာရွိေနေသာ ၿမန္မာကိုတရုတ္လက္ေအာက္မွ လုယူရန္ မၿဖစ္ႏုိင္ ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။

နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ (ဆယ္စုနွစ္နွစ္စုေက်ာ္) ၿမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လႊမ္းမုိးခဲ႔ေသာ တ၇ုတ္သည္ ယေန႔ ၿမန္မာအစိုးရအေၿပာင္းအလဲ မ်ားၿဖစ္ခ်ိန္တြင္ ယခင္ မူဝါဒေဟာင္းကိုသာ ေခါင္းမာမာ ၿဖင္႔ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားသည္ကို ၿမစ္ဆံုအေရး၊ ဦးပိုင္ကိစၥနွင္႔ ယခု သမၼတအုိဘားမား ခရီးစဥ္ တြင္ ေတြ႔ၿမင္ႏုိင္ေပမည္။

တရုတ္အစိုးရ၏ အာဏာရပါတီမွာ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီၿဖစ္သည္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စံနစ္ၿဖစ္ၿပီး သူ၏ စီးပြားေရးစံနစ္မွာ Mixed Economy ဟုေခၚေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနွင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စြက္ဖက္မႈ ကို ေပါင္းစပ္ထားသည္႔ စံနစ္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ တ၇ုတ္၏ နုိင္ငံၿခားေရးေပၚလစီမွာ တ၇ုတ္အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ ၾကည္႔သည္႔ အသြင္ၿဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရာ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံငယ္မ်ားသည္ တရုတ္ကို တစ္ဖက္သတ္ဗိုလ္က်အႏုိင္က်င္႔သည္႔ ႏုိင္ငံတစ္ခုအၿဖစ္ ရႈၿမင္လာေတာ႔သည္။

တရုတ္သည္ အေမရိကန္နွင္႔ စီးပြားဖက္ၿဖစ္ေသာ္လဲ တရုတ္၏ အဓိက ရႈၿမင္မႈမွာ အေမရိကန္သည္ တ၇ုတ္၏ ၾကီးထြားမႈကို မနွစ္ၿမိဳ႔ဟု ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ၿပင္တ၇ုတ္တုိ႔၏ အဓိက စိုးရိမ္မႈမွာ Encirclement Strategy ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေခၚေဝၚေသာ တ၇ုတ္ႏုိင္ငံကို ပတ္ခ်ာလည္ စစ္တပ္မ်ားၿဖင္႔ဝန္းရံမႈၿဖစ္သည္။တ ရုတ္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားနွင္႔ အေမရိကန္က မဟာမိတ္ဖြဲ႔ကာ အေမရိကန္စစ္တပ္မ်ား ခ်ထားၿခင္းကို အၾကီးအက်ယ္စုိးရိမ္ေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထုိသို႔စိုးရိမ္ေနသည္႔ၾကားတြင္ အေမရိကန္နွင္္႔အဆင္မေၿပလွေသာ ၿမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကို တရုတ္က အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လဲ တ၇ုတ္၏ ႏုိင္ငံၿခားေရးေပၚလစီအရ ၿမန္မာ႔သံယံဇာတမ်ားနွင္႔ သန္းေၿခာက္ဆယ္ေစ်းကြက္ကိုလဲ ထပ္မံအၿမတ္ထုတ္ခဲ႔ၿပန္သည္။ Economic Fair Play ပံုစံမက်င္႔သံုးခ်င္ေသာ လက္ေဟာင္းအရင္းရွင္တုိ႔အခ်ိဳးကိုခ်ိဳးသၿဖင္႔ တရုတ္မုန္းတီးေရး ဝါဒမွာ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားအၾကားေရပန္းစားလာခဲ႔ေပသည္။
အာဏာရွင္ဝါဒကိုသာ က်င္႔သံုးေသာ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပည္သူ႔ဆႏၵကိုထည္႔စဥ္းစားေလ႔မရွိသည္ကေတာ႔ အလြန္မထူးဆန္းဟုဆုိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားနွင္႔လဲ သင္႔တင္႔သည္႔ ဆက္ဆံေရးရွိေနေသာတရုတ္သည္ ထုိႏုိင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရမ်ားက ၿပည္သူမ်ားကို မည္သို႔ဆက္ဆံသည္ စသည္႔ သင္ခန္းစာမ်ားကေတာ႔ ၇ွိေနမည္မွာေသခ်ာသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားကိုေတာ႔ "လုပ္လို႔ရ၍လုပ္သည္" ဆုိသည္႔အခ်ိဳးမ်ိဳး ကို ခ်ိဳးခဲ႔ပံုေပၚေပသည္။

သို႔အတြက္ရလာဒ္ကား သမၼတအုိဘားမားလာသည္ၤ႔အခ်ိန္တြင္ ၿမန္မာၿပည္သူလူထုက ေသာင္းေသားဖ်ဖ်ၾကိဳဆုိခဲ႔ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု ၿမင္ေပသည္။ အုိဘားမား၏ နာမည္ၾကီးမႈေၾကာင္႔ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားၿပားၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုလဲ ဆုိႏုိင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္က်ားေပါင္လာစဥ္က ၿမန္မာလူထု စိတ္ဝင္စားမႈ မၿပသခဲ႔ၿခင္းနွင္႔ နိႈင္းယွဥ္ကာ တရုတ္အေပၚ ၿမန္မာလူထု၏ စက္ဆုပ္မႈကို အထူး သတိထားမိမည္ဟု ယူဆမိသည္။

ယေန႔တုိင္တရုတ္၏ ေမာက္မာမႈကို ယခုေထာက္ၿပခဲ႔ေသာ ၿဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အထင္းသားၿမင္ႏုိင္ပါသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံကို အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြဟု သေဘာမထားဘဲ အထီးက်န္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ေပးမွစားရေသာ စားၾကြင္းစားႏုိင္ငံဟုသာ သေဘာထားပံုရသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထဝီအရ အေရးၾကီးမႈ၊ သယံဇာတၾကြယ္ဝမႈကို သေဘာေပါက္မည္ၿဖစ္ေသာ္လဲ ရြဲကုန္သည္ဇာတ္ထဲမွာ တစ္သိန္းတန္ေရႊခြက္ကို ေငြအနည္းငယ္နွင္႔ရခ်င္ေသာ ေလာဘေဇာတုိက္သည္႔ လူမုိက္ကဲ႔သို႔ က်င္႔ၾကံေနသည္မွာလဲ ထင္ရွားေနေပသည္။

ယခင္ မိမိေထာက္ၿပခဲ႔ဖူးသည္႔ အယူအဆမွာ တရုတ္၏ ႏုိင္ငံၿခားေရးမူဝါဒၿဖစ္သည္။ တရုတ္၏ ၿမန္မာအေပၚ ထားသည္႔ ႏုိင္ငံၿခားေရးမူဝါဒကို ယခုအခ်ိန္ၿပည္လည္သံုးသပ္ကာ ၿပင္ဆင္ရေတာ႔မည္႔ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ၿပီဟု ဆုိႏုိင္ေပမည္။ ေရႊေၿမြေဟာက္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဖိတ္ေခၚကာ Military to Military Tie တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္မိီးစိမ္းၿပလိုက္သည္႔တုိင္ေအာင္ တရုတ္ဖက္မွ တင္းခံေနၿခင္းသည္ တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီမွလူမ်ားက ၿမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အလြန္စိတ္ခ်ေနၿခင္းေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တရုတ္ၾသဇာခံ ဝတပ္မ်ားနင္႔ ေကအုိင္ေအတပ္မ်ားကို အားထားေနၿခင္းေလာဟု အတိအက်မဆုိႏုိင္ေခ်။

သို႔ရာတြင္ ေသခ်ာသည္ကား တရုတ္သည္ အေမရိကန္ကို ၿမန္မာႏုိင္ငံအအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ရံႈးနိမ္႔ခဲ႔ၿပီၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံမဂၤလာပါဟု နႈတ္ဆက္ေသာ လူမည္းသမၼတအုိဘားမားကား ၿမန္မာလူထု၏ ၿဖဴစင္ေသာ ေထာက္ခံမႈကို သိမ္းၾကံဳးရယူခဲ႔ေခ်ၿပီ။ တရုတ္၏ ၿမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံမႈ ေပၚလစီမ်ားကို မေၿပာင္းလဲပါက တရုတ္၏ အေနအထားမွာ စစ္ေရးအရ မလံုမၿခံဳၿဖစ္လာေပေတာ႔မည္ဟု ယူဆမိပါေတာ႔သည္။Myo Set

Obama လာလို႔ ကခ်င္ၿပည္နယ္ကိစၥကို အေလးအနက္ထားၿပီးေၿပာမွာထက္ ကုလားကိစၥကို ပိုအေလးအနက္ထားေပလိမ္႔မယ္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေက်ာက္ၿဖဴပိုက္လုိင္းအတြက္ တရုတ္စိတ္အေနွာက္အယွက္မၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမွာပဲၿဖစ္တယ္။

ဘဂၤါလီကိစၥဆုိတာ ေပ်ာ႔စိစိ နဲ႔ လုပ္ေနရမယ္႔ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီကိစၥဆုိတာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးက စံနစ္တက် ကိုင္တြယ္ရမယ္႔ကိစၥၿဖစ္ၿပီး ဒါ ကိုယ္႔တုိင္းၿပည္ထဲက ဥပေဒေရးရာကိစၥတစ္ရပ္သာၿဖစ္တ
္လုိ႔ ခပ္ၿပတ္ၿပတ္တုန္႔ၿပန္သင္႔တယ္လို႔ၿမင္မိတယ္။ ဒီလိုကိစၥကိုေၿဖရွင္းဖို႔
ဒီလို ၿပတ္သားတဲ႔ ဇြဲနဲ႔ သံႏၵိဌာန္သာရွိခဲ႔ရင္ လူထုက သမၼတေနာက္က ရပ္တည္ပါလိမ္႔မယ္။

ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔လဲ တိုင္းရင္းသားေတြဖက္က ရပ္မယ္လုိ႔ ေၿပာလိုက္၊ ရခုိင္ေတြက အလံေတြထူၿပီး ဂုဏ္ၿပဳၿပီးမွ တူရကီက လူေရာက္လာၿပီး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းအစီရင္ခံစာ ၿပန္ထုတ္ ရခုိင္ေတြကို အၿပစ္တင္လိုက္ လုပ္တာဟာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ႔တယ္။ ဒီလိုအခ်ိဳးမ်ိဳး (ရခုိင္ေတြကို အၿပစ္ပံုခ်တဲ႔လုပ္ရပ္မ်ိဳး) အိုဘားမားလာလို႔ ထပ္လုပ္တာမ်ိဳးကို ထပ္မက်ဴးလြန္ဖို႔ လုိေပလိမ္႔မယ္။

ေနာက္ကြယ္ကၾကိဳးကိုင္တဲ႔လူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဖမ္းသြားမယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပန္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီလိုမေၾကြးေၾကာ္ခင္ လူထုရဲ႔ ရခုိင္ေတြက ယံုၾကည္ေနတဲ႔ NGO ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ေၿခရႈပ္မႈကို မရွင္းလင္းႏုိင္ဘဲ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကိုလႊတ္ေပးခဲ႔တယ္။ လႊတ္ေပးရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းကိုလဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမလုပ္ခဲ႔သလို စတုတၱမ႑ိဳင္လုိ႔ ဘဝင္္ေမာက္ေနတဲ႔ ငနဲသားေတြကလဲ ဒီလိုကိစၥဟာ သိပ္အေရးၾကီးမွန္း နားမလည္ခဲ႔ၾကၿပန္ဘူး။

အိုဘားမားလာတဲ႔အခါမွာ အထေနွးေလးလံတဲ႔ ရခုိင္အစည္းအရံုးေတြ တိက်တဲ႔ သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေတြ ေပးအပ္ႏုိင္ပါေစလို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၿမန္မာ႔လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္လိုဟာမ်ိဳးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပထဝီအေနအထားနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရဲ႔ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈလိုမ်ိဳးအတြက္ သံုးသပ္္ရွင္းလင္းထားတာမ်ိဳးေလးကို ေဆြးေႏြးေပးလိုက္ႏုိင္ပါေစလို႔ပဲ ဆႏၵၿပဳမိေပတယ္။

ဒီေန႔ အိႏၵိယမွာ ေဒၚစုရဲ႔ ေၿပာစကားအတြက္ အေတာ္စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္။ ေဒၚစုက ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥဆုိတာ ၿမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတာဝန္ရွိသလိုေၿပာေနတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလားမွာပါတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ၿပတ္ၿပတ္သားသားေၿပာခ်လုိက္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ လိုအပ္ရင္ စိန္ေခၚရဲရမယ္။ တာဝန္လဲ ခံရဲရမယ္။ တစ္ကယ္႔တစ္ကယ္ နယ္စပ္ေဒသ ၿပႆနာဆုိတာ နွစ္ဖက္စလံုးမွာ တာဝန္ရွိတာခ်ည္းပါပဲ။ ဘဂၤလားက လူလည္က်ၿပီး ၿပႆနာတက္တက္ခ်င္း သူတုိ႔နဲ႔ မဆုိင္သလို လုပ္ခ်ပစ္တယ္။ ဗမာၿပည္က အစိုးရမင္းေတြက တစ္ကယ္႔ ဘူးလံုးနားမထြင္းေတြဆုိေတာ႔ အရႈပ္ထုပ္ကို ကိုယ္႔လက္ထဲမွာအထည္႔ခံတယ္။ ၿပီးရင္ ဒါကိုပဲ ခုတုံးလုပ္ၿပီးအၿမတ္ထုတ္ဖုိ႔ၾကံေနၾကေသးတယ္။

လုပ္ရမယ္႔အလုပ္က အုိဘားမား လာၿပီး ဘယ္လုိေလသံေပးေပး သူ႔ရဲ႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က တရုတ္လက္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ၿမန္မာၿပည္ကို ၿပန္လည္ လုယူခ်င္လုိ႔ လာတာပါပဲ။ ဆန္ရွင္ဖြင္႔တယ္ဆုိတဲ႔ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကလဲ ဒါလို႔ပဲ တြက္ဆပါတယ္။ အေပၚယံေလသံေပးၿပီး ဘယ္လို ပဲ ေလသံဟေနပါေစ ၿပည္တြင္းေရးကို ၿပည္တြင္းကလူေတြပဲ အဓိက ဦးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒစိုးမုိးဖုိ႔အတုိင္းသာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာၿဖစ္တယ္ဆုိတဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ကို ခပ္ၿပတ္ၿပတ္ရွင္းရွင္းေၿပာလိုက္ဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ႔ ဘဂၤါလီကိစၥကို အသံုးခ်ၿပီး ၿမန္မာ႔ၿပည္တြင္းေရး အထူးသၿဖင္႔ ေက်ာက္ၿဖဴနားမွာေၿခကုပ္ရသေလာက္ယူဖို႔ နႈိက္ယူပါလိမ္႔မယ္။ ဒီလို လုပ္မယ္႔ကိစၥကို ၿမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ခြင္႔မၿပဳဖို႔လုိပါလိမ္႔မယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိရင္ ဒီလိုလုပ္ၿခင္းအားၿဖင္႔ တရုတ္ကို ဖိအားေပးလိုက္သလို ၿဖစ္ေစၿပီး တရုတ္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ကကို ၿပန္လည္တြန္းလွန္ဖုိ႔ ၿမန္မာ႔ၿပည္တြင္းေရးအေပၚ ဒီဘဂၤါလီကိစၥကိုပဲ ထပ္ခုတံုးလုပ္ၿပီး မပါမၿဖစ္ ပါလာေအာင္ဆြဲေခၚသလိုၿဖစ္ေနမွာမုိ႔ပါပဲ။

ဒီလို ဘဂၤါလီကိစၥကို ဖဲခ်ပ္လုိကိုင္ၿပီးကစားေနတာကို မဟန္႔တားႏုိင္ရင္ ၿမန္မာၿပည္မွာ ကန္-တရုတ္ အင္အားၿပိဳင္မႈေတြ မလိုအပ္ေသးဘဲ အေစာၾကီးရင္ဆုိင္ရႏုိင္မယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။
Myo Set
ဘဂၤါလီကိစၥကို လူ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ဒီမုိကေရစီရႈေထာင္္႔ကေနၾကည္႔ၿပီး လက္ခံသင္႔ေၾကာင္းေလာ္ဘီလုပ္ေနတာကို ဖတ္ရေတာ႔ ရီလဲ ရီခ်င္မိတယ္။ စိုးလဲစိုးရိမ္မိတယ္။

ရီခ်င္မိတာက ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိင္းၿပည္ခ်စ္ပါတယ္လို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနပါေစ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာ၇င္ ဇာတိရုပ္ၿပၿပလာတတ္တာကို ရီခ်င္တာပါ။

စုိးရိမ္မိတာက ၿမန္မာၿပည္ထဲက လူငယ္ေတြဟာ လစ္ဘရယ္ဒိီမုိကေရစီလို႔ေၿပာလိုက္ရင္ အေနာက္နုိင္ငံေတြက တုိက္တာ
၊အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ၾကြယ္ဝမႈေတြကိုေၿပးၿမင္ၾက၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုေၿပးၿမင္ၾက ၿဖစ္ၿပီး မဆိုင္းမတြ မစဥ္းမစား ေခါင္းၿငိမ္႔လက္ခံမွာကိုပဲၿဖစ္တယ္။ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ကိုယ္္႔ႏုိင္ငံထဲက ကုိယ္႔ႏုိင္ငံသားေတြေကာင္းက်ိဳးအတြက္က်င္႔သံုးသင္႔တယ္လုိ႔ ယေန႔ယူဆၾကတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆတစ္ရပ္ပါ။

ယေန႔ခက္ထေရာ္ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအဓိကဝါဒေခတ္စားတဲ႔ ကာလ ၾကီးထဲမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီက်င္႔သံုးပါတယ္ဆုိတဲ႔ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းလဲ မ်က္နွာဖံုးစြပ္ဆက္ဆံေနၾကတာပဲ ဆုိတာကို သတိခ်ပ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

သိေစခ်င္တာက ကမာၻ႔လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံၾကီးေတြၾကားမွာေနေနရတဲ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေ၇းေပၚလစီဆုိတာ အသက္တမွ်အေရးၾကီးတဲ႔ကိစၥလို႔မွတ္ရမယ္။ ဒါကိုကိုင္တဲ႔ အရာရွိဆုိသူကလဲ စာရိတၱပိုင္းမွာေဒါင္ေဒါင္ၿမည္ၿဖစ္ရမယ္။

စစ္ေရးအရ အင္မတန္ အထိမခံၿဖစ္တဲ႔ပထဝီေပၚကတုိင္းၿပည္၊ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနတဲ႔တုိင္းၿပည္နဲ႔ကပ္ေနတဲ႔ တုိင္းၿပည္၊ ဒီလိုတုိင္းၿပည္အတြက္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥဆိုတာ လူ႔အခြင္႔အေရးတစ္ရပ္တည္းနဲ႔တင္ စဥ္းစားလို႔မရပါဘူး။

တစ္ေန႔က အဂၤလိပ္တရားရံုးကေန အယ္လ္ေခးဒါးေတြရဲ႔ ဆရာ အဘူေကတာဒါကို အဂၤလိပ္တရားသူၾကီးက လူ႔အခြင္႔အေရးအရဆုိၿပီး ကာဖ်ဴးအမိန္႔နဲ႔ လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ အဂၤလိပ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႔ အဂၤလိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ အဂၤလိပ္မီဒီယာေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအာဂ်င္ဒါနဲ႔ ၿပန္လည္ တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ဖိအားေပးေနၾကတယ္။

တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈအားေကာင္းတဲ႔ တုိင္းၿပည္ၿဖစ္လုိ႔ ရံုးေတာ္ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဝင္မစြက္ႏုိင္ေပမယ္႔ အဲ႔ဒီတရားသူၾကီးေတြအေပၚ က်ေရာက္လာတဲ႔ မီဒီယာဖိအားကေတာ႔ၿပင္းထန္လြန္းလွတယ္။ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ လန္ဒန္ေၿမေအာက္ရထားဗံုးခြဲခံရၿပီး စိတ္အနာၾကီးနာေနတဲ႔အဂၤလိပ္မီဒီယာေတြဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္သမားကို ကာဖ်ဳးနဲ႔ထားတဲ႔ တရားသူၾကီးက လူ႔အခြင္႔အေရးအရဆုိၿပီး ေလသံၾကားေကာင္းေအာင္ပစ္ေနေပမယ္႔ မိန္းမအခြင္႔အေရးဖိနွိပ္ေရးအဖြဲ႔ၾကီးမွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကရာထူးယူထားတာဘာေၾကာင္႔လဲလို႔ ခ်က္ၿခင္းဆုိသလို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔တယ္။

ဆိုလိုတာက တုိင္းၿပည္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လူ႔အခြင္႔အေရးတုိ႔ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ ဆိုတဲ႔ ေပတံတစ္ခုထဲနဲ႔ တုိင္းလို႔မရေတာ႔ပါဘူး။ ရႈေထာင္႔မ်ားစြာက ဆင္ၿခင္ရတယ္။ အခု လူ႔အခြင္္႔အေရးလုိ႔ ေၿပာၿပီး ဒီဘဂၤါလီေတြဖက္က ေလာ္ဘီလုပ္ေနတဲ႔ လူေတြပါးစပ္က ရခုိင္ေတြဖက္က ဝမ္းနည္းပါတယ္လို႔မ်ားထြက္ဖူးရင္ အေတာ္ဝမ္းသာခ်င္စရာေကာင္းပါလိမ္႔မယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ မေတြ႔ဖူးလို႔ပါပဲ။

ဒီလို ရႈေထာင္႔မ်ားစြာကေန ဆင္ၿခင္မွာ သင္႔ေတာ္မယ္႔ကိစၥတစ္ရပ္ကို ဒီမုိကေရစီစံနႈန္းအရ နုိင္ငံသားေပးသင္႔တယ္လို႔ ေၿပာလာတုိင္း အင္တင္တင္နဲ႔လက္ခံၿခင္း၊ အားရဝမ္းသာ လက္ခံၿခင္းမ ၿပဳမိ...အရင္စဥ္းစားၾကဖို႔သာ တုိက္တြန္းလိုတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လက္ခံရင္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီလိုၿပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ခြင္႔မရေလာက္ေအာင္ ဖိနွိပ္တဲ႔ အၾကမ္းဖက္စံနစ္ဆုိးတစ္ခု ေရာက္လာႏုိင္လို႔ပဲ။
Photo: Myo Set Obama လာလို႔ ကခ်င္ၿပည္နယ္ကိစၥကို အေလးအနက္ထားၿပီးေၿပာမွာထက္ ကုလားကိစၥကို ပိုအေလးအနက္ထားေပလိမ္႔မယ္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေက်ာက္ၿဖဴပိုက္လုိင္းအတြက္ တရုတ္စိတ္အေနွာက္အယွက္မၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမွာပဲၿဖစ္တယ္။ ဘဂၤါလီကိစၥဆုိတာ ေပ်ာ႔စိစိ နဲ႔ လုပ္ေနရမယ္႔ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီကိစၥဆုိတာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးက စံနစ္တက် ကိုင္တြယ္ရမယ္႔ကိစၥၿဖစ္ၿပီး ဒါ ကိုယ္႔တုိင္းၿပည္ထဲက ဥပေဒေရးရာကိစၥတစ္ရပ္သာၿဖစ္တယ ္လုိ႔ ခပ္ၿပတ္ၿပတ္တုန္႔ၿပန္သင္႔တယ္လို႔ၿမင္မိတယ္။ ဒီလိုကိစၥကိုေၿဖရွင္းဖို႔ ဒီလို ၿပတ္သားတဲ႔ ဇြဲနဲ႔ သံႏၵိဌာန္သာရွိခဲ႔ရင္ လူထုက သမၼတေနာက္က ရပ္တည္ပါလိမ္႔မယ္။ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔လဲ တိုင္းရင္းသားေတြဖက္က ရပ္မယ္လုိ႔ ေၿပာလိုက္၊ ရခုိင္ေတြက အလံေတြထူၿပီး ဂုဏ္ၿပဳၿပီးမွ တူရကီက လူေရာက္လာၿပီး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းအစီရင္ခံစာ ၿပန္ထုတ္ ရခုိင္ေတြကို အၿပစ္တင္လိုက္ လုပ္တာဟာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ႔တယ္။ ဒီလိုအခ်ိဳးမ်ိဳး (ရခုိင္ေတြကို အၿပစ္ပံုခ်တဲ႔လုပ္ရပ္မ်ိဳး) အိုဘားမားလာလို႔ ထပ္လုပ္တာမ်ိဳးကို ထပ္မက်ဴးလြန္ဖို႔ လုိေပလိမ္႔မယ္။ ေနာက္ကြယ္ကၾကိဳးကိုင္တဲ႔လူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဖမ္းသြားမယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပန္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီလိုမေၾကြးေၾကာ္ခင္ လူထုရဲ႔ ရခုိင္ေတြက ယံုၾကည္ေနတဲ႔ NGO ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ေၿခရႈပ္မႈကို မရွင္းလင္းႏုိင္ဘဲ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကိုလႊတ္ေပးခဲ႔တယ္။ လႊတ္ေပးရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းကိုလဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမလုပ္ခဲ႔သလို စတုတၱမ႑ိဳင္လုိ႔ ဘဝင္္ေမာက္ေနတဲ႔ ငနဲသားေတြကလဲ ဒီလိုကိစၥဟာ သိပ္အေရးၾကီးမွန္း နားမလည္ခဲ႔ၾကၿပန္ဘူး။ အိုဘားမားလာတဲ႔အခါမွာ အထေနွးေလးလံတဲ႔ ရခုိင္အစည္းအရံုးေတြ တိက်တဲ႔ သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေတြ ေပးအပ္ႏုိင္ပါေစလို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၿမန္မာ႔လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္လိုဟာမ်ိဳးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပထဝီအေနအထားနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရဲ႔ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈလိုမ်ိဳးအတြက္ သံုးသပ္္ရွင္းလင္းထားတာမ်ိဳးေလးကို ေဆြးေႏြးေပးလိုက္ႏုိင္ပါေစလို႔ပဲ ဆႏၵၿပဳမိေပတယ္။ ဒီေန႔ အိႏၵိယမွာ ေဒၚစုရဲ႔ ေၿပာစကားအတြက္ အေတာ္စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္။ ေဒၚစုက ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥဆုိတာ ၿမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတာဝန္ရွိသလိုေၿပာေနတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလားမွာပါတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ၿပတ္ၿပတ္သားသားေၿပာခ်လုိက္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ လိုအပ္ရင္ စိန္ေခၚရဲရမယ္။ တာဝန္လဲ ခံရဲရမယ္။ တစ္ကယ္႔တစ္ကယ္ နယ္စပ္ေဒသ ၿပႆနာဆုိတာ နွစ္ဖက္စလံုးမွာ တာဝန္ရွိတာခ်ည္းပါပဲ။ ဘဂၤလားက လူလည္က်ၿပီး ၿပႆနာတက္တက္ခ်င္း သူတုိ႔နဲ႔ မဆုိင္သလို လုပ္ခ်ပစ္တယ္။ ဗမာၿပည္က အစိုးရမင္းေတြက တစ္ကယ္႔ ဘူးလံုးနားမထြင္းေတြဆုိေတာ႔ အရႈပ္ထုပ္ကို ကိုယ္႔လက္ထဲမွာအထည္႔ခံတယ္။ ၿပီးရင္ ဒါကိုပဲ ခုတုံးလုပ္ၿပီးအၿမတ္ထုတ္ဖုိ႔ၾကံေနၾကေသးတယ္။ လုပ္ရမယ္႔အလုပ္က အုိဘားမား လာၿပီး ဘယ္လုိေလသံေပးေပး သူ႔ရဲ႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က တရုတ္လက္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ၿမန္မာၿပည္ကို ၿပန္လည္ လုယူခ်င္လုိ႔ လာတာပါပဲ။ ဆန္ရွင္ဖြင္႔တယ္ဆုိတဲ႔ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကလဲ ဒါလို႔ပဲ တြက္ဆပါတယ္။ အေပၚယံေလသံေပးၿပီး ဘယ္လို ပဲ ေလသံဟေနပါေစ ၿပည္တြင္းေရးကို ၿပည္တြင္းကလူေတြပဲ အဓိက ဦးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒစိုးမုိးဖုိ႔အတုိင္းသာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာၿဖစ္တယ္ဆုိတဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ကို ခပ္ၿပတ္ၿပတ္ရွင္းရွင္းေၿပာလိုက္ဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ႔ ဘဂၤါလီကိစၥကို အသံုးခ်ၿပီး ၿမန္မာ႔ၿပည္တြင္းေရး အထူးသၿဖင္႔ ေက်ာက္ၿဖဴနားမွာေၿခကုပ္ရသေလာက္ယူဖို႔ နႈိက္ယူပါလိမ္႔မယ္။ ဒီလို လုပ္မယ္႔ကိစၥကို ၿမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ခြင္႔မၿပဳဖို႔လုိပါလိမ္႔မယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိရင္ ဒီလိုလုပ္ၿခင္းအားၿဖင္႔ တရုတ္ကို ဖိအားေပးလိုက္သလို ၿဖစ္ေစၿပီး တရုတ္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ကကို ၿပန္လည္တြန္းလွန္ဖုိ႔ ၿမန္မာ႔ၿပည္တြင္းေရးအေပၚ ဒီဘဂၤါလီကိစၥကိုပဲ ထပ္ခုတံုးလုပ္ၿပီး မပါမၿဖစ္ ပါလာေအာင္ဆြဲေခၚသလိုၿဖစ္ေနမွာမုိ႔ပါပဲ။ ဒီလို ဘဂၤါလီကိစၥကို ဖဲခ်ပ္လုိကိုင္ၿပီးကစားေနတာကို မဟန္႔တားႏုိင္ရင္ ၿမန္မာၿပည္မွာ ကန္-တရုတ္ အင္အားၿပိဳင္မႈေတြ မလိုအပ္ေသးဘဲ အေစာၾကီးရင္ဆုိင္ရႏုိင္မယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ Myo Set ဘဂၤါလီကိစၥကို လူ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ဒီမုိကေရစီရႈေထာင္္႔ကေနၾကည္႔ၿပီး လက္ခံသင္႔ေၾကာင္းေလာ္ဘီလုပ္ေနတာကို ဖတ္ရေတာ႔ ရီလဲ ရီခ်င္မိတယ္။ စိုးလဲစိုးရိမ္မိတယ္။ ရီခ်င္မိတာက ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိင္းၿပည္ခ်စ္ပါတယ္လို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနပါေစ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာ၇င္ ဇာတိရုပ္ၿပၿပလာတတ္တာကို ရီခ်င္တာပါ။ စုိးရိမ္မိတာက ၿမန္မာၿပည္ထဲက လူငယ္ေတြဟာ လစ္ဘရယ္ဒိီမုိကေရစီလို႔ေၿပာလိုက္ရင္ အေနာက္နုိင္ငံေတြက တုိက္တာ ၊အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ၾကြယ္ဝမႈေတြကိုေၿပးၿမင္ၾက၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုေၿပးၿမင္ၾက ၿဖစ္ၿပီး မဆိုင္းမတြ မစဥ္းမစား ေခါင္းၿငိမ္႔လက္ခံမွာကိုပဲၿဖစ္တယ္။ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ကိုယ္္႔ႏုိင္ငံထဲက ကုိယ္႔ႏုိင္ငံသားေတြေကာင္းက်ိဳးအတြက္က်င္႔သံုးသင္႔တယ္လုိ႔ ယေန႔ယူဆၾကတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆတစ္ရပ္ပါ။ ယေန႔ခက္ထေရာ္ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအဓိကဝါဒေခတ္စားတဲ႔ ကာလ ၾကီးထဲမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီက်င္႔သံုးပါတယ္ဆုိတဲ႔ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းလဲ မ်က္နွာဖံုးစြပ္ဆက္ဆံေနၾကတာပဲ ဆုိတာကို သတိခ်ပ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ သိေစခ်င္တာက ကမာၻ႔လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံၾကီးေတြၾကားမွာေနေနရတဲ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေ၇းေပၚလစီဆုိတာ အသက္တမွ်အေရးၾကီးတဲ႔ကိစၥလို႔မွတ္ရမယ္။ ဒါကိုကိုင္တဲ႔ အရာရွိဆုိသူကလဲ စာရိတၱပိုင္းမွာေဒါင္ေဒါင္ၿမည္ၿဖစ္ရမယ္။ စစ္ေရးအရ အင္မတန္ အထိမခံၿဖစ္တဲ႔ပထဝီေပၚကတုိင္းၿပည္၊ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနတဲ႔တုိင္းၿပည္နဲ႔ကပ္ေနတဲ႔ တုိင္းၿပည္၊ ဒီလိုတုိင္းၿပည္အတြက္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥဆိုတာ လူ႔အခြင္႔အေရးတစ္ရပ္တည္းနဲ႔တင္ စဥ္းစားလို႔မရပါဘူး။ တစ္ေန႔က အဂၤလိပ္တရားရံုးကေန အယ္လ္ေခးဒါးေတြရဲ႔ ဆရာ အဘူေကတာဒါကို အဂၤလိပ္တရားသူၾကီးက လူ႔အခြင္႔အေရးအရဆုိၿပီး ကာဖ်ဴးအမိန္႔နဲ႔ လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ အဂၤလိပ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႔ အဂၤလိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ အဂၤလိပ္မီဒီယာေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအာဂ်င္ဒါနဲ႔ ၿပန္လည္ တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ဖိအားေပးေနၾကတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈအားေကာင္းတဲ႔ တုိင္းၿပည္ၿဖစ္လုိ႔ ရံုးေတာ္ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဝင္မစြက္ႏုိင္ေပမယ္႔ အဲ႔ဒီတရားသူၾကီးေတြအေပၚ က်ေရာက္လာတဲ႔ မီဒီယာဖိအားကေတာ႔ၿပင္းထန္လြန္းလွတယ္။ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ လန္ဒန္ေၿမေအာက္ရထားဗံုးခြဲခံရၿပီး စိတ္အနာၾကီးနာေနတဲ႔အဂၤလိပ္မီဒီယာေတြဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္သမားကို ကာဖ်ဳးနဲ႔ထားတဲ႔ တရားသူၾကီးက လူ႔အခြင္႔အေရးအရဆုိၿပီး ေလသံၾကားေကာင္းေအာင္ပစ္ေနေပမယ္႔ မိန္းမအခြင္႔အေရးဖိနွိပ္ေရးအဖြဲ႔ၾကီးမွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကရာထူးယူထားတာဘာေၾကာင္႔လဲလို႔ ခ်က္ၿခင္းဆုိသလို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔တယ္။ ဆိုလိုတာက တုိင္းၿပည္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လူ႔အခြင္႔အေရးတုိ႔ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ ဆိုတဲ႔ ေပတံတစ္ခုထဲနဲ႔ တုိင္းလို႔မရေတာ႔ပါဘူး။ ရႈေထာင္႔မ်ားစြာက ဆင္ၿခင္ရတယ္။ အခု လူ႔အခြင္္႔အေရးလုိ႔ ေၿပာၿပီး ဒီဘဂၤါလီေတြဖက္က ေလာ္ဘီလုပ္ေနတဲ႔ လူေတြပါးစပ္က ရခုိင္ေတြဖက္က ဝမ္းနည္းပါတယ္လို႔မ်ားထြက္ဖူးရင္ အေတာ္ဝမ္းသာခ်င္စရာေကာင္းပါလိမ္႔မယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ မေတြ႔ဖူးလို႔ပါပဲ။ ဒီလို ရႈေထာင္႔မ်ားစြာကေန ဆင္ၿခင္မွာ သင္႔ေတာ္မယ္႔ကိစၥတစ္ရပ္ကို ဒီမုိကေရစီစံနႈန္းအရ နုိင္ငံသားေပးသင္႔တယ္လို႔ ေၿပာလာတုိင္း အင္တင္တင္နဲ႔လက္ခံၿခင္း၊ အားရဝမ္းသာ လက္ခံၿခင္းမ ၿပဳမိ...အရင္စဥ္းစားၾကဖို႔သာ တုိက္တြန္းလိုတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လက္ခံရင္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီလိုၿပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ခြင္႔မရေလာက္ေအာင္ ဖိနွိပ္တဲ႔ အၾကမ္းဖက္စံနစ္ဆုိးတစ္ခု ေရာက္လာႏုိင္လို႔ပဲ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...