Tuesday, August 4, 2015

သုိ႔၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ မွ၊မင္းဒင္။


(၁)
အမၾကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ား။

ဂါရဝတရားေရွ႕ထားလ်က္၊စာေရးသားေပးပုိ႔အပ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္
ထုိင္းႏုိင္ငံဖူးခက္ျမိဳ႕တြင္ေနထုိင္လ်က္၊စာတုိေပစမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္မည္သည့္ပါတီသုိ႔မွ်ဝင္ေရာက္ ထားသူမဟုတ္ပဲ၊သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္အမၾကီးအား ယုံၾကည္ခ်စ္ခင္ေလးစားေနသူမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔ယံုၾကည္ေလးစားရျခင္းမွာပုဂၢိဳလ္ေရးဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မွဳေၾကာင့္
မဟုတ္ပဲ၊အမၾကီးအေနျဖင့္လူအမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ၾကီးမား
နက္ရွဳိင္းလွေသာစိတ္ရင္းေစတနာႏွင့္ လူတကာမယွဥ္သာ သည့္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံမွဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဤ စာကုိေရးသားေပးပုိ႔ရျခင္းမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲ
လ်ာထားကိုယ္စား လွယ္မ်ား စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္၊၊ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္း၊(၈၈)ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦး ကုိကုိၾကီး၊ေဒါက္တာသိန္းလြင္အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္ေလးစားေသာ၊စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမွဳ
အစဥ္အလာၾကီးမားသည့္၊ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕မပါဝင္ေၾကာင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားအရသိရွိရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)
ထုိသုိ႔သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အားအေလးအနက္ေထာက္ခံ
ယံုၾကည္ၾကေသာ၊ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ
မွင္တက္အံ့အားသင့္ျခင္း၊ေတြေဝျခင္းၾကီးစြာျဖစ္ၾကရပါသည္

ခံစားခ်က္ကိုမျမိဳသိပ္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚမေက်နပ္ျခင္း
၊ျပင္းထန္စြာေရရြတ္ေပါက္ကြဲေဝဖန္ျခင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား
ကုိယ္တုိင္ပင္ျမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ပါတီဝင္အျဖစ္မွႏွဳတ္ထြက္မည္
စသည့္ျဖင့္၊မလုိလားအပ္ေသာေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ား
၊ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

အဆုိးရြားဆံုးမွာ၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုဝန္းရံခဲ့ေသာ၊(၈၈)ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ အၾကားရင္ၾကား ေစ့ ၍မရႏိုင္ေအာင္၊ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကျပီဟူေသာ၊သတင္းစကားျဖစ္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ၊အမၾကီး၏ဖခင္ျဖစ္သူ၊
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏
ဖဆပလေခတ္ေရြးေကာက္ပြဲမိန္႔ခြန္းကုိျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္သတိရလ်က္၊
အေကာင္းဖက္မွသာ ရွဳျမင္နားလည္ခဲ့ပါသည္။

“ခင္ဗ်ားတုိ႔ေဒသကုိေရြးခ်ယ္ခံဖုိ႔၊လႊြတ္လုိက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကို
ခင္ဗ်ားတုိ႔ၾကိဳက္ခ်င္မွၾကိဳက္မယ္။တႏိုင္ငံလံုးအတုိ္င္းအတာနဲ႔မို႔၊
လူေရြးမွားတာ၊ပါေကာင္းပါမယ္။အေရးၾကီးတာကဖဆပလအႏိုင္ရဖုိ႔လိုတယ္။
ဖဆပလထက္တုိင္းျပည္ကုိပုိလုပ္ေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမရွိဘူး။
ဒီေတာ့လႊတ္လုိက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ကိုခင္ဗ်ားတုိ႔မၾကိဳက္လည္း ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်က္ႏွာကုိေထာက္ျပီးမဲထည့္လုိက္ပါ”

(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔မွာဘိသကဲ့သုိ႔ယခုကာလသမယသည္လည္း
ဖဆပလေခတ္နည္းတူတုိင္းျပည္ေရွ႕ေရးအလွည့္အေျပာင္းအတြက္ အမွားမခံ၊ညီညြတ္ေရးမျပိဳကြဲသင့္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေလရာ၊
ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္ စားလွယ္စာရင္းသည္၊အမွားအယြင္း၊အားနည္းခ်က္တခ်ဳိ႕
ပါရွိႏိုင္သည္၊နားလည္ခြင့္လႊတ္ၾကရမည္ကိုလည္း ၊ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ေကာင္းစြာသိရွိသေဘာ ေပါက္ၾကပါသည္။

(၃)
ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္၊ကုိးဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္မွ်ေသာျမန္မာျပည္သူလူထုသည္၊
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏အနစ္နာခံစြန္႔လႊတ္မွဳႏွင့္ အမၾကီး၏သူမတူေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအေလးအနက္ယံုၾကည္ ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ၊အထက္ရည္ညြန္းပါကိစၥရပ္အား၊ေသြးရုိးသားရုိးသေဘာဟုသာ
မွတ္ယူယုံၾကည္ခဲ့ပါ သည္။

သုိ႔ေသာ္အထုိက္အေလ်ာက္ဘဝအေတြ႔အၾကံဳစံုခဲ့ေသာကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊
ခိုင္လံုသည္ဟုယံုၾကည္ေလာက္သည့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး၏
အတြင္းပုိင္းက်က်သတင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ေတာင္ဥကၠလာ၊
ဗဟန္းအပါအဝင္ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၏အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ
ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းလြဲေခ်ာ္မွဳသည္ေသြးရုိးသားရုိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊
သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

အမၾကီးႏွင့္အလြန္နီးစပ္ေသာပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕အေနျဖင့္၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးတတ္သိပညာရွင္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵကိုေက်ာ္လြန္လ်က္၊ထင္ရာစုိင္းခဲ့ၾကသည္ဟု၊ထင္ေၾကးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။အဆုိပါထင္ေၾကးသည္အမွန္တရားႏွင့္
အလြန္နီးစပ္ေနဟန္ရွိေၾကာင္းကုိလည္း အေလး အနက္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ေခတ္ဆုိးစံနစ္ဆုိးကုိဖန္တီးခဲ့ၾကေသာ
ကိုယ္က်ဳိးရွာသမားတုိ႔ေၾကာင့္၊ခရုဆံကၽြတ္ဘဝ ျဖင့္ႏွစ္ပရိေစၦဒမ်ားစြာ၊
လူမွဳဒုကၡမ်ဳိးစံုကိုေက်ာေကာ့ေနေအာင္ခံစားေနခဲ့ၾကရရာမွ
ယခုကဲ့သုိ႔ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ဦးဆီသုိ႔မွဳန္ပ်ပ်ျမင္လာရခ်ိန္တြင္၊
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊အမၾကီးသည္လည္းေကာင္း၊
တတုိင္းျပည္လံုး၏တာဏံေလဏံမွီခိုလဲေလ်ာင္းရာ၊ပုန္းေအာင္းရာဟူ၍
၊ျပည္သူအမ်ားမွယံုၾကည္ကုိးစား
ၾကသည္ျဖစ္ရာ၊အဆုိပါဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္အတြက္
အမၾကီးအားေအာက္ပါအတုိင္း၊ေလးစားစြာအၾကံျပဳလုိပါသည္။

(၄)
(က)အဆုိပါေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္မွဳသည္ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ
ဆင္ျခင္တံုတရားအေပၚတြင္အေျခခံျခင္းရွိ မရွိ၊အမၾကီးကိုယ္တုိင္နာရီပုိင္းမွ်အခ်ိန္ေပးစိစစ္ေစလုိပါသည္။

(ခ) အကယ္၍မွန္ကန္သည္ဆုိပါက၊မည္သည့္အေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ထုတ္ျပန္ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုသုိ႔၊အမၾကီးကိုယ္တုိင္
တခြန္းတပါဒဖြင့္ဟအသိေပးႏွစ္သိိမ့္ေက်ေအးေစလုိပါသည္။

(ဂ)အကယ္၍ပုဂၢိဳလ္ေရးတင္းမာမွဳ၊မေက်နပ္မွဳ၊မရုိးသားမွဳ၊လုပ္ပုိင္ခြင့္လြန္ဆြဲမွဳ၊
ပါဝါအာဏာျပမွဳမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဆုိပါက၊
အဆုိပါအမွားကို၊အမၾကီးအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးကုစားမွဳတစ္ခုခု အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိပါသည္။
သုိ႔တည္းမဟုတ္၊ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္ကတိျပဳေစလိုပါသည္။ဆုိလိုသည္မွာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္၊မက်န္ရစ္သင့္ပဲ က်န္ေနခဲ့ေသာ၊
ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္လာႏိုင္မည့္
၊ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာေရွ႕ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း တစ္ရပ္ကုိျမင္သာ ေအာင္ေဖာ္ျပေၾကညာေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

(၅)
“တုိက္ပြဲကာလမွာတုိက္ရည္ခုိက္ရည္ရွိတဲ့သူေတြ
လိုအပ္တယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကာလေရာက္ရင္ေတာ့၊
တတ္သိပညာရွင္ေတြလိုအပ္တယ္။သစ္ပင္ခုတ္တဲ့အခါ
သစ္ခုတ္သမားကခုတ္ရေပမဲ့၊အဲဒီသစ္ကုိပန္းပုထုတဲ့အခါမွာေတာ့၊
သစ္ခုတ္သမားထုလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ပန္းပုဆရာနဲ႔ပဲထုရမွာပါ”

အထက္ပါစကားရပ္မွာအမၾကီးေျပာၾကားဖူးေသာ
မိန္႔ခြန္းတစ္ခုမွေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အျငင္း ပြားရန္မရွိပါ။သုိ႔ေသာ္…။

ရည္ညြန္းပါျဖစ္ရပ္မွာ၊တုိက္ရည္ခိုက္ရည္ႏွင့္တတ္သိပညာရွင္မ်ားပါ၊
တျပိဳင္တည္းအပူတျပင္းလုိအပ္ ေနခ်ိန္တြင္၊သစ္ခုတ္သမားေရာ
ပန္းပုဆရာတုိ႔ကပါ၊စြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊
ကိုယ္တုိင္ ဆႏၵ ျပဳ ပါဝင္ၾကပါလ်က္၊မယံုၾကည္ဖြယ္ရာ အဖယ္အၾကဥ္ခံၾကရသကဲ့သုိ႔ရွိေနပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္မွ်အစုိးရအဆက္ဆက္၏ည့ံဖ်င္း
ယုတ္မာပက္စက္မွဳမ်ားေၾကာင့္၊နာက်ည္းခံျပင္းေနေသာလူထုသည္၊
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္၊(မရုိေသ့စကား)ေခြးကိုအျမီးျဖတ္လ်က္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္လွ်င္ပင္၊အႏုိင္ရမည္ကုိ၊
ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းစြာခန္႔မွန္းရိပ္စားမိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္စံနစ္ဆုိးကိုအခ်ိန္တုိတုိအတြင္းတြန္းလွန္ျဖဳိဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္
၊ေတာင္ျပဳိကမ္းျပိဳအႏုိင္ရဖုိ႔လိုပါသည္။

တုိက္ရည္ခိုက္ရည္အျပင္ႏွလုံးရည္ျပည့္ဝေသာ၊ေဒါင္ေဒါင္မည္၊
ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ပါမွ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ခိုင္မာသည့္အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ကာ၊ အဖက္ဖက္မွခၽြတ္ျခံဳက် ေန ေသာတုိင္း ျပည္ကို အျမန္ဆံုးအဖတ္ဆယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ်၊
ပင္ပန္းျခင္းၾကီးစြာ၊အခ်ိန္ျပည့္ ရုန္းကန္ပူပန္ေနရေသာ အမၾကီး၏ေန႔စဥ္ဘဝကိုကၽြန္ေတာ္ေကာင္းစြာစာနာနားလည္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏စာတြင္၊အမွားအယြင္းတစံုတရာပါရိွပါကလည္းေမတၱာတရားျဖင့္ခြင့္လႊတ္ပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကားဆုိအပ္ပါသည္။

က်န္းမာရႊင္လန္းပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သအပ္ပါ၏။

ဂါရဝတရားျဖင့္၊
ေလးစားမွဳမ်ားစြာျဖင့္၊

မင္းဒင္
ဖူးခက္ကၽြန္း
ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း၊
(၂၀၁၅)ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...