Monday, February 9, 2015

ရက္ (၉၀) ႏွင့္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား (How I learned a Language in 90 days)


ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ပါရွိေသာ ကမၻာအသစ္တစ္ခုကို သြားေရာက္ရန္ သင့္ကို လမ္းဖြင့္ေပးမွာပါ။ ဒီလိုတတ္ေျမာက္ဖို႔ကို အခ်ိန္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရေကာင္း ေပးဆပ္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားစုကေတာ့ ဒီေလာက္မ်ားျပားလွတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို မေပးႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုတတ္ကၽြမ္းဖို႔က ရက္ (၉၀) တည္း ၾကာတယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုလဲ?
ပထမဆုံး ဘာသာစကား (၂) မ်ိဳး တတ္ေျမာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္ရေအာင္
ဒုတိယဘာသာစကားကို သင္ယူတဲ့အတြက္ သိသာထင္ရွားလွတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ - အယ္(လ)ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္စြမ္း ပိုေကာင္းေစျခင္းနဲ႔ အာ႐ံုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အရာမ်ားကိုေတာင္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုသိသာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြအျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္းရရွိေစပါတယ္။
အနည္းဆုံးေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ စာပဲြထိုးရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ အစားအေသာက္မွာႏိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္ေလွကားထဲမွာ သူမ်ား ေျပာတာေတြကို ခိုးနားေထာင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ ေျပာသူေတြနဲ႔ စကားေျပာႏိုင္ၿပီး သူတို႔ေျပာတာေတြကိုလည္း နားလည္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဒုတိယဘာသာစကားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေသာ ရလာဒ္ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ တတိယ၊ စတုတၳ (သို႔) ပဥၥမဘာသာစကား သင္ယူတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီး လြယ္ကူသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကားကို သင္ယူျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈ မဟုတ္ပါ။ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ဘယ္လိုသင္ယူရမလဲဆိုတာ ကို သင္ယူျခင္းကသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ နည္းလမ္းေတြကို သိၿပီဆိုတာနဲ႔ တတ္သြားတဲ့ သဒၵါပံုစံေတြနဲ႔ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြကို မိမိ သင္ယူတဲ့ ဘာသာစကားတိုင္းမွာ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာစကားသင္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားစုထင္တာ မွားေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ စပိန္ဘာသာစကားကို ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာၾကာ သင္ခဲ့ရၿပီး၊ အစိုးရစာေမးပဲြေတြမွာေတာင္ အဆင့္ေကာင္းေကာင္းရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔က်ေတာ့ တကယ္ပဲ စပိန္စကားကို လက္ေတြ႕ေျပာရတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွာ စပိန္စကားကို (၄)ႏွစ္တာ သင္ယူခဲ့တာေတာင္မွ burrito (မက္ဆီကို ခ်ာပါတီတစ္မ်ိဳး)ကို မမွာတတ္ေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္ေနရာမွာ မွားသြားသလဲ? တရား၀င္ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ စာေမးပဲြေတြအရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စပိန္ဘာသာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အစားအေသာက္မွာျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံအက်ဆံုးလုပ္ငန္းေလးကိုေတာင္မွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာသာစကားကို သင့္ေတာ္တဲ့ပံုစံနဲ႔ အသင္မခံခဲ့ရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အုပ္စုလိုက္ ဘာသာစကားကို သင္ယူၾကၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းစာရြက္အခ်ိဳ႕ (worksheets)နဲ႔ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို လုပ္ႏိုင္ရင္ပဲ ဘာသာစကားသင္ယူမႈဟာ လံုေလာက္တယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စကားေျပာကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ မတတ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေလ့က်င့္ ခန္းစာရြက္ေတြ(workheets)ေတြကို ေျဖဆိုျခင္းသည္ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ပဲ ေလ့က်င့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ worksheets ေတြကို ေျဖဆိုတဲ့ အလုပ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ စကားေျပာကို သင္ယူခ်င္ရင္ေတာ့ စကားေျပာျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူေတြက စာအုပ္ကတစ္ဆင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) ကြန္ပ်ဴ႕တာ program တစ္ခု နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာသာစကားတစ္ခုရဲ႕ စကားေျပာကို သင္ယူတဲ့အခါ ဒီနည္းနဲ႔သာ သူတို႔ သင္ယူေနရင္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို ေျပာခ်င္ရင္ စကားေျပာ ျခင္းကို ေလ့က်င့္ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို သြက္သြက္ကေလးေျပာခ်င္ရင္ အခုကတည္းက စၿပီး ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးကို ေျပာရမွာလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာစကားကို လ်င္ျမန္စြာ သင္ယူႏိုင္သည့္ အေျခခံနည္းပရိယာယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္
ဘာသာစကားတစ္ခုကို သင္ယူျခင္းဟာ လန္႔စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးခင္ ေယဘုယ်နည္းပရိယာယ္ေတြကို ၿခံဳငံု၍ တင္ျပပါမယ္။
အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
1. သင္ယူမႈအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မွီျငမ္းကိုးကားစရာ စာအုပ္စာတမ္း၊ DVD၊ ရုပ္ရွင္၊ CD စသည္တို႕ကို ရယူပါ။
အဲဒါေတြကေတာ့ သဒၵါစာအုပ္ေကာင္းေကာင္း၊ အဘိဓာန္ေကာင္းေကာင္း၊ အသံထြက္ CD နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ သုတ၊ ရသ စာအုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
2. သီးသန္႔ ဆရာတစ္ေယာက္ ငွားပါ။
ဆရာကို အနည္းဆံုး တစ္လေလာက္ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔ကို (၄)နာရီ သင္ယူဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
3. တတ္ႏိုင္သမွ် ၎ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ ေတြးပါ၊ ေျပာပါ။
စကားလံုးတစ္လံုးကို မမွတ္မိတိုင္း ၎ကို ေဝါဟာရမွတ္စု စာအုပ္ထဲကို ထည့္လိုက္ပါ။ ေ၀ါဟာရေတြကို ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ပါ။
4. သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဘာသာစကားေျပာေဖာ္၊ ၎ဘာသာစကားကို ေျပာေသာ အျခားသူမ်ားကို ရွာပါ။
ဆရာနဲ႔ အေျခခံဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ၿပီဆိုရင္ တျခားစကားေျပာေဖာ္မ်ား လိုလာပါၿပီ။ မရေသးဘူးဆိုရင္ ၄င္းဘာသာစကားေျပာတိုင္းျပည္ကိုသြားဖို႔ စဥ္းစားပါ။ လူအမ်ားတက္တဲ့ သင္တန္း ကို စဥ္းစားပါ။ အဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ပါ။
ဒါေတြကေတာ့ အေျခခံက်တဲ့ နည္းပရိယာယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းပရိယာယ္ေတြကေတာ့ ျပင္းထန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ (၃)လအတြင္း ဘာသာစကားတစ္ခုကို သင္ယူရတာက မလြယ္လို႔ပါပဲ။ အကယ္၍ အဲဒီဘာသာစကားကို (၃)လထက္ပိုၿပီး ျဖည္းျဖည္းပဲ သင္ယူလိုတယ္ (သို႔) ႏိုင္ငံအသစ္ကို သြားၿပီး တစ္ေန႔ကို (၄-၈)နာရီေလ့က်င့္ဖို႔ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို ျပဳျပင္ ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔တိုင္း ေလ့က်င့္ဖို႔ကေတာ့ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထက္ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ (၂၀)ေလ့က်င့္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။
ဘာသာစကားသင္ယူရန္ ရက္ (၉၀) အစီအစဥ္
ရက္ေပါင္း(၉၀)တည္းနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ေခ်ာေမြ႕သြက္လက္မႈရေကာင္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ စကားေျပာႏိုင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ေကာင္းျမင့္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပင္းအထန္ အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဘာသာစကားတစ္ခုကို သင္ယူဖို႔အခ်ိန္ျပည့္ အာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္ရင္လည္း ကိစၥေတာ့ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ယူျခင္း အစီအစဥ္ဟာ ရက္(၉၀)ထက္ ပိုၾကာသြားပါမယ္။ ေန႔တိုင္းေလ့က်င့္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သို႔မဟုတ္ သင္ တတ္ထားတာေတြဟာ လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမ ရက္ (၃၀)
ဘာသာစကားတစ္ခု သင္ယူတဲ့အခါ ပထမရက္ (၃၀)က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စိတ္ကို ဒီသင္ယူမႈအထဲမွာ ပဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျပည့္အ၀ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရက္(၉၀)အတြင္းမွာ ဒီဘာသာ စကားကို သင္ယူ တတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီဘာသာစကားေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္ကို သြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အထူးတိုက္တြန္း လိုပါတယ္။ ဒီလိုသြားျခင္းျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘာသာစကားကို မျဖစ္မေန သင္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ အေတြးကို ျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ပတ္၀န္းက်င္ဟာလည္း ဒီဘာသာစကားကိုပဲ ေျပာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သြားမွာပါ။ အကယ္၍ အဲဒီဘာသာစကားေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံကို သြားႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ သင့္ကို လက္ခံမဲ့ အိမ္ရွင္ မိသားစု (host family)တစ္ခုခုနဲ႔ ေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီမိသားစုနဲ႔ ထမင္းလက္စံုစားျခင္းနဲ႔ အမ်ားႀကီး သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ - ပထမလကေတာ့ ဆရာနဲ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းသင္ပါ။ လူအမ်ားတက္တဲ့ သင္တန္းကို လိုက္မတက္ပါနဲ႔။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆရာကေတာ့ သင့္ကို သင္ယူဖို႔အတင္းအဓမၼ တိုက္ တြန္းမွာ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း ဆိုရင္ေတာ့ ခိုႏိုင္တယ္၊ အပ်င္းထူလို႔ရႏိုင္တယ္။
အခုေျပာမဲ့ အခ်က္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာသာစကားကို သင္ယူတဲ့အခါမွာ ကိုယ္တိုင္က ႏိုးၾကားထၾကြၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ သင္ယူသူ (active learner) ျဖစ္ရပါမယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ဘာသာ စကားကို အသင္ေတာ့ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ဆရာနဲ႔တစ္ေယာက္ခ်င္းသင္ယူတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္း ေလ့က်င့္တဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မသိေသးတဲ့ စကားလံုးေတြ၊ စကားစုေတြကို အမ်ားႀကီးေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီစကားလံုး (သုိ႔) စကားစုေတြကို ေ၀ါဟာရ / စကားစု စာအုပ္ထဲမွာ ေရးမွတ္ထားပါ။
တစ္ေန႔ကို ေ၀ါဟာရနဲ႔ စကားစု အခု ၃၀ ကို စတင္က်က္မွတ္ဖို႔ လုိပါၿပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္ အလံုး(၃၀)ကို က်က္ရပါသလဲ? ဒီလိုက်က္မွတ္ပါက ရက္ေပါင္း (၉၀) ျပည့္တဲ့အခါ သင္လိုအပ္တဲ့ ေဝါဟာရနဲ႕ စကားစုမ်ား ရဲ႕ ၈၀%ကို တတ္ေျမာက္ သြားမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။
(၃၁) ရက္မွ ရက္ (၆၀)
ပထမလၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဒီဘာသာစကားနဲ႔ ထိေတြ႕မႈရွိႏိုင္သေလာက္ရွိဖို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္ရပါေတာ့မယ္။ ဆရာနဲ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္လသင္ယူၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ အေျခခံ စကားေျပာျခင္းကိုေတာ့ ေျပာႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာနဲ႔ သင္ရတာက အကုန္အက်မ်ားလာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းတက္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါၿပီ။ ေငြကုန္သက္သာေစတဲ့ အျပင္ ဒီဘာသာစကားကို ေျပာတဲ့အျခားသူေတြနဲ႔လည္း လက္လွမ္း မွီတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္သြားပါတယ္။ သင့္မိခင္ဘာသာစကားကို မေျပာမိဖို႔ေတာ့ သတိထားရပါမယ္။ သင္ယူေနတဲ့ဘာသာစကားကိုပဲ ေျပာပါမယ္ လို႔ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ စည္းကမ္းခ် မွတ္လိုက္ပါ။ တတ္ႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာနဲ႔လည္း ဆက္သင္ပါ။
ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီဘာသာစကားကို ေျပာတဲ့အေဖၚရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တိုင္း နာရီအနည္းငယ္ ဒီဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ စကားေျပာအေျခခံကို ရသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုေလ့က်င့္မႈဟာ လုပ္ရမဲ့ ၿငိီးေငြ႕စရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ေတာ့ပဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာရင္း အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
သင္ သင္ယူေနတဲ့ဘာသာစကားနဲ႔ ေရးထားတဲ့ လြယ္ကူတဲ့ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ၿပီး မသိတဲ့ စကားလံုးေတြကို မ်ဥ္းသားထားပါ။ ဒီစကားလံုးေတြကို သင့္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရ / စကားစုစာအုပ္ထဲ ေရးထည့္ ႏိုင္ပါတယ္။
စဥ္းစားတဲ့အခါမွာလည္း ဒီဘာသာစကားနဲ႔ ပဲစဥ္းစားသင့္ပါၿပီ။ အေတြးတစ္ခုခုကို စကားနဲ႔ ေဖၚျပတဲ့ အခါ သံုးရမယ့္စကားလံုးတစ္ခုခုကို မမွတ္မိပါက အဲဒီစကားလံုးကိုလည္း ေ၀ါဟာရ စာအုပ္ထဲေရးသြင္း လုိက္ပါ။ တစ္ရက္ကို စကားလံုး /စကားစု အလံုး (၃၀) ကိုလည္း ဆက္ၿပီး က်က္မွတ္သြားပါ။
(၆၁) ရက္ မွ ရက္ (၉၀)
ရက္ ၆၀ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သင့္အေနျဖင့္ ဒီဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္တဲ့အေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းေနေလာက္ပါၿပီ။ ဆက္ၿပီး ေလ့က်င့္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ စကားေျပာေဖၚေတြနဲ႔ ပိုၿပီး ေလးနက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ အေၾကာင္းေျပာပါ။ တစ္ရက္ကို စကားလံုး အလံုး(၃၀)ကို လည္း ဆက္ၿပီး က်က္မွတ္ပါ။ ကိုယ္တတ္ၿပီးသား စကားလံုးေတြကိုလည္း မျပတ္ေလ့က်င့္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ စာလံုးေပါင္း အလံုး (၃၀၀၀) ကို တတ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီဘာသာစကားကို ေခ်ာေမြ႕သြက္လက္စြာ ေျပာႏိုင္ သေလာက္ ျဖစ္သြားမွာပါ။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီဘာသာစကားနဲ႔ ျပတဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ၊ စာအုပ္ေတြကို စၿပီးေတာ့ ၾကည့္ႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ပါၿပီ။ ဒီဘာသာစကားေျပာတဲ့ DVD ေတြ ငွားၿပီး နားလည္ေအာင္ လိုက္ၾကည့္ပါ။ လိုအပ္ပါက စာတမ္းထိုးတဲ့ ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၾကည့္တဲ့အခါ အဆင္မေျပေသးရင္လည္း ကိစၥမရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရုပ္ရွင္ကို နားလည္ေအာင္ ၾကည့္ျခင္းက တစ္ေယာက္ခ်င္း စကားေျပာရတာထက္ ပိုခက္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဒီဘာသာစကားကို (၂)နာရီ (၃)နာရီ ခန္႔ ဆက္ေလ့က်င့္ပါက လကုန္တဲ့အခါ ဒီဘာသာစကားကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ အာရံုသာ ထားႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ရက္ ၉၀ အတြင္းမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သင္ျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု ေျပာျပထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာ (သို႕) မည္သည့္ ဘာသာကိုမဆို သင္ယူရာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ဇြဲရွိဖို႕ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးသင္ယူဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာေရာ အျခားနည္းလမ္းေကာင္းေတြ ရွိပါလား။ ရွိရင္ ေအာက္က comment box မွာ ေရးျပီး အျခားသူမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးပါလို႕ ေျပာလိုပါတယ္။
Lifehacker.com မွ Maneesh Sethi ၏ How I Learned a Language in 90 Days ကို ကိုးကား ဘာသာျပန္ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...