Saturday, February 21, 2015

ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ေဆးဖက္အစြမ္း


ကြမ္းရြက္ရဲ႕ ေဆးဖက္အသုံးဝင္ပုံကို ေရွ႕မွာ ဆရာမ်ားက ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ခုလည္း က်န္းမာေရး ဗဟုသုတအျဖစ္ ထပ္မံၿပီး မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္ ။
* ကြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးျမန္မာ သမားေတာ္မ်ားက "ကြမ္းသည္ ေခြ်းထြက္ေစ၏။ ပါးစပ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ခံတြင္းအန႔ံမေကာင္းျခင္းက္ို ပယ္ေဖ်ာက္ေစတတ္၏။ အစာကို ေၾကေစ၏။ ပိုးကို ဖ်က္ေစတတ္ေသာ သတိၱရွိသျဖင့္ နႈတ္မၿမိန္ေရာဂါ၊ ဝမ္းမီးနႈန္႔ေရာဂါ၊ အစာမေၾကေရာဂါ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏ဟု ဆိုမိန္႔ခ့ဲၾကပါသည္။
"
* ကြမ္းရြက္၏ အရသာသည္ စပ္ ခါး ၿပီး၊ သလိပ္ကို
ဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ အသံဝင္၊ အသံပ်က္
ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါ၏။
(ႏွလုံးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္)
*****************************************
* အပူခိုး/ အပုပ္ခိုးမ်ားေၾကာင့္ ႏွလုံးလႈပ္ရွားမႈမမွန္ကန္
ပါက ကြမ္းရြက္သတၱဳရည္ ကြမ္းသီးလုံးခန္႔ကို တိုက္ေကြ်း
ပါက ႏွလုံးလႈပ္ရွားမႈ မွန္ေစသည္။
* အိႏိၵယေဆးက်မ္းမ်ားကလည္း "ကြမ္းသည္ ႏွလုံးကို
အားရွိေစတတ္၏။ ေသြးခုန္နႈန္း နည္းပါးျခင္း၊ ႏွလုံးလႈပ္
ရွားမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ကို ကင္းေဝးေစ၏" ဟုဆိုပါသည္။
* ႏွလုံးအေၾကာ(၄)ေခ်ာင္းတြင္ (၁)ေခ်ာင္း႐ုတ္တစ္ရက္
ပိတ္၍ ခ်က္ျခင္း ရင္ထဲကဖိၾကပ္ကာ၊ အသက္ရွဴၾကပ္/
အသက္ရွဴရပ္မတတ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ရင္ထဲ၌ ဖိထားသက့ဲသို႔
ခံစားရျခင္း၊ လက္ေမာင္းလႈပ္ရွားမရျခင္း ျဖစ္ပါက
႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ မျဖစ္ေစပဲ သတိကပ္ထားၿပီး၊ ကိုယ္ကိုၿငိမ္
စိတ္ကိုသတိန႔ဲထိန္းၿပီး "အသက္ရွဴျခင္းကို မွ်င္းမွ်င္းေလးမွ
စ၍ မရ ရေအာင္၊ ႀကိဳးစားရွဴေပးပါ။ တစ္ျဖည္ဴျဖည္းျခင္း
အသက္ရွဴမႈ အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။" "နံနက္ ေရခ်ိဳး
ၿပီးတိုင္း ရင္ဘတ္ ႏွလုံးတည့္တည့္ေနရာ (ဝဲဘက္ရင္အုံ
ေနရာတြင္) ေန႔စဥ္ ကြမ္းရြက္ကပ္ေပးပါ။ ကြမ္းရြက္က
ႏွလုံးေသြးေၾကာအတြင္းရွိ "အပူအေငြ႕မ်ားကို စုပ္ထုတ္
ပစ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔မည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ႏွလုံးကိုျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။"
(မွတ္ခ်က္) ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔သူ ဆရာႀကီး ဦးသာဂဒိုး
ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။
* မိမိႏွစ္သက္ရာ အဂၤလိပ္နည္းကိုလည္း ကုသႏိုင္ပါ
သည္။ ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာနည္းကိုလည္း တဲြဖက္ အသုံး
ျပဳၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
* အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားက ကြမ္းရြက္သည္
အပုပ္ကိုႏိုင္ရာ၌ ကာေဘာ္လစ္အက္ဆစ္(၅) ဆထက္ပိုသည္ဟု ဆိုမိန္႔ခ့ဲၾကပါ၏။
(မ်က္စိေရာဂါ မ်ားအတြက္)
********************************
* မ်က္စိမႈန္ဝါးျခင္း(အနီးၾကည့္/ အေဝးၾကည့္ မ်က္မွန္ဒီဂရီ
မ်ားျခင္း)၊ မ်က္ဝတ္ထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိေအာင့္ျခင္း၊ မ်က္စိ
ကိုက္ခဲေနၿပီး ေရတိမ္အႏုျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္လုံးမွာ တိမ္စဲြ၍
ကိုက္ျခင္း၊ စာဖတ္၍ လုံးဝမရျခင္း၊ မူးေဝျခင္း ေရာဂါမ်ား
အတြက္ ကြမ္းရြက္ကို သန္႔စင္ေအာင္ေဆးၿပီး မ်က္လုံး
၏ေထာင့္ေလးမ်ား၌ ျမင္ကြင္းကို မထိခိုက္ေစပဲ လက္မ
ခြံအရြယ္ ကြမ္းရြက္ကေလးမ်ား ဖ့ဲ၍ ကပ္ေပးပါ။ အဓိက
အခ်က္မွာ "မ်က္လုံးႏွင့္ ႏွာေခါင္းၾကား ေထာင့္ႏွစ္ခုကို
အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ကပ္ပါက မ်က္လုံးေထာင့္ရွိ (မ်က္ရည္စီး
ထြက္ေသာ အေပါက္ငယ္)မ်ားမွ အပူႏွင့္ အရည္မ်ားကို
ကြမ္းရြက္က စုပ္ထုတ္ေပးပါ၏။ အပူရည္မ်ား စီးထြက္လာ
ျခင္းျဖင့္ "မ်က္စ္ိအၾကည္ဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္
လာပါမည္။ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါက (၆) လခန္႔အၾကာ
တြင္ မ်က္မွန္ကင္းလြတ္ပါမည္။
* ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္း၊ စေလာင္း၊ မ်က္စိျဖင့္ အာရံုစူးစိုက္
ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား၊ မ်က္လုံးအၾကည္ဓာတ္ ခ်ိဳ႕တ့ဲကာ
ဒဏ္သင့္မႈရွိေနပါ၍ ကြမ္းရြက္ကပ္မွသာ မ်က္လုံးကို
ကာကြယ္ႏိုင္ေပမည္။
(မ်က္႐ိုးကိုက္ျခင္း)
******************
* ကြမ္းရြက္ကို သန္႔စင္ေအာင္ေဆး။ ေၾကာဘက္ကို ဆားအနည္းငယ္ျဖင့္ ပြတ္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ အရည္ညႇစ္
၍ မ်က္စဥ္းခပ္ေပးပါက မ်က္႐ိုးကိုက္ျခင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
(ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ၾကပ္၊ ခြ်ဲသလိပ္ကပ္ျခင္း)
**********************************************
* ကြမ္းရြက္ကို အရည္ညႇစ္။ ဆားမီးဖုတ္(သို႔) လွ်က္ဆား
အနည္းငယ္ျဖင့္ လ်က္ေပးပါက ခြ်ဲ/သလိပ္ထျခင္းကို
ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
(တစ္ရိပ္ရိပ္ မူးေဝျခင္း)
**************************
* အဆီတိုး၍ ဝၿဖိဳးသူမ်ား၊ ေသြးတိုး၊ ေသြးတက္ေသာ
ေၾကာင့္ တစ္ရိပ္ရိပ္မူးေဝတတ္ပါ၏။ ထိုအခါ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ေဆးနည္းအျဖစ္ ကြမ္းရြက္ကို လုံးေခ်၍
ႏွာရွဴေပးပါ။ ကြမ္းရြက္ကိုပင္ ဝါးစားလိုက္ပါ။ မူးေဝျခင္း
ကို အေရးေပၚ ကုသနည္းျဖစ္ပါ၏။
(ကေလးငယ္ ရင္ၾကပ္ျခင္း)
****************************
* ကြမ္းရြက္ကို ပ႐ုပ္ဆီအျဖဴ (သို႔) ႏွမ္းဆီသုတ္လိမ္း၍
ကေလးငယ္၏ ရင္ဝ၌ ကပ္ေပးပါက ရင္ၾကပ္ျခင္း
ေပ်ာက္ကင္းပါေၾကာင္း ကြမ္းရြက္၏ အစြမ္းထက္ပုံမ်ား
အား ဖတ္မိသမွ် ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
***ၫႊန္း*** (ဆရာႀကီး မေကြးဝင္းျမင့္၏ ေဆးသမုဒၵရာ)
(ဆရာႀကီး သာဂဒိုး၏ ေဆးနည္းေဆးပင္မ်ား
စာအုပ္) မွ ေကာက္နႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...