Wednesday, February 11, 2015

သံုးလံုးတြဲအဂၤလိပ္စကားလံုးအသံုးအႏႈန္း


(English three-word phrases)အဂၤလိပ္စာမွာ သံုးလံုး တြဲစကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔ကို ေလ့က်င့္ၿပီး စကားေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ သင္ေျပာတဲ့စကားကပုိၿပီး သဘာ၀ က်ပါလိမ့္မယ္။ ၄င္းတုိ႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို အဓိပၸာယ္၊ ဥပမာ၀ါက် ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
• Black and white = ေသေသခ်ာခ်ာျပတ္ျပတ္သားသား
He told her in black and white that she couldn’t leave the house while he was out. (သူမရွိတုန္း အျပင္ကုိမထြက္ရလုိ႔ သူက ေသေသခ်ာခ်ာျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့ပါတယ္။)
• Do’s and don’t =
ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား
There are various do’s and don’t about driving in UK. (UK မွာကားေမာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။)

• Haves and have-nots = လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ လူဆင္းရဲမ်ား
In London you can find the haves and have-nots of the population. (လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရရဲ႕ လူခ်မ္းသားမ်ားႏွင့္ လူဆင္းရဲမ်ားကုိေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။)
• Ins and outs = အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ ခေရေစ့တြင္းက်
I don’t know the ins and outs of the situation, so I can’t really advise you. (အေျခအေနရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို မသိတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္ တကယ့္ကုိ မေပး ႏုိင္ပါဘူးဗ်ာ။)
• Kiss and tell = မိမိႏွင့္ နာမည္ႀကီးသူတစ္ေယာက္တုိ႔ရဲ႕ အတြင္းက်က်အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ေငြအတြက္ ေရာင္းစားျခင္း
The British tabloids are famous for publishing kiss and tell stories. (ၿဗိတိသွ်လူၿပိန္း ႀကိဳက္သတင္းစာေတြဟာ နာမည္ႀကီးသူေတြရဲ႕ အတြင္းက်က်ဇာတ္လမ္းေတြကို ထုတ္ေဖၚေရးသားတဲ႔ေနရာမွာ ေၾကာ္ၾကားၾကတယ္။)
• Odd and ends = တုိလီမုိလီပစၥည္းမ်ဳိးစံု
She made a stew with the odds and ends she found in the fridge. (ေရခဲေသတၱာထဲက ရွာေတြ႔တဲ့ ဟင္းခ်က္စရာအတုိအထြာေတြနဲ႔ အျပဳတ္ဟင္းတစ္ခြက္သူခ်က္လုိက္တယ္။)
• P’s and Q’s = ျပဳမူေျပာဆုိပံု
Mind your P’s and Q’s when you visit them! (သူတုိ႔ဆီသြားလည္တဲ့အခါ မင္းရဲ႕ျပဳမူေျပာ ဆုိပံုေတြကုိ သတိထားပါ။)
• Pros and cons = အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္
There are a few pros and cons that we should consider before buying a new house.(အိမ္အသစ္တစ္လံုးကုိ မ၀ယ္ခင္မွာ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ နည္းနည္းရွိ တယ္။)
• Rights and wrong = အေျခအေနတစ္ရပ္္ရပ္၏ျဖစ္ရပ္အမွန္
Regardless of the rights and wrong of company policy, you need to give a month’s notice.(ကုမၸဏီမူရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ဂရုမစိုက္ေတာင္မွ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ တစ္လေတာ႔ႀကိဳအေၾကာင္းၾကားဖို႔ လုိအပ္တာေပါ႔။)
• Tried and tested = ေသေသခ်ာခ်ာစမ္းသပ္ၿပီးသား
Using salt is a tried and tested way of getting red wine out of a carpet. (ေကာ္ေဇာမွာ စြန္းေနတဲ့ ၀ုိင္အနီကုိ ဆားသံုးၿပီးခၽြတ္တာကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ားစမ္းသပ္ထားတဲ့ နည္းပဲ ျဖစ္ တယ္။)
• Ups and downs = အေကာင္း၊ အဆုိး
They have a lot of ups and downs in their relationship. (သူတုိ႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးက အေကာင္းေရာအဆုိးေတြပါ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။)
• Come and go = သြားလိုက္လာလုိက္
Feel free to come and go as you please. (ခင္ဗ်ားႀကိဳက္သလိုု လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလုိက္ လာလုိက္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။)
• Back and forth = သြားလိုက္ျပန္လိုက္
I’m also glad I’m moving. I was getting sick of going back and forth every day. Now my journey to work will be a lot quicker. (ကၽြန္ေတာ္ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာ အလြန္ေပ်ာ္တယ္ ဗ်ာ။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သြားလုိက္ျပန္လိုက္ လုပ္ရတာကုိ စိတ္ကုန္ေနၿပီ။ အခုေတာ့ အလုပ္ကို သြားရတဲ့ ခရီးကေတာ္ေတာ္ေလးကို ျမန္ေတာ့မွာ။)
• Dribs and drabs = (အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ) နည္းနည္းခ်င္းစီ၊ နည္းနည္း ခ်င္းစီ။
The marathon runners finished in dribs and drabs. (မာရသြန္ေျပးတဲ့သူေတြဟာ နည္း နည္းခ်င္းစီ ပန္း၀င္လာၾကတယ္။)
• Said and done = ေနာက္ဆံုးစာရင္းခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့
When it’s all said and done, the new reception area is going to be a credit to the company.(ေနာက္ဆံုးစာရင္းခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ ဧည့္ႀကိဳတဲ့ေနရာက ကုမၸဏီအတြက္ ဂုဏ္တက္စရာပဲ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။)
• Cat and mouse = ေၾကာင္က ၾကြက္ႏွင့္ ကစားသကဲ့သို႔ ႀကိဳက္သလုိျပဳမူျခင္း။
The guerillas played a cat and mouse game with the much better-equipped army.(ေျပာက္ၾကားတပ္ေတြဟာ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့လက္နက္ေတြ ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ စစ္တပ္ကို ေၾကာင္က ၾကြက္နဲ႔ကစားသလုိ ႀကိဳက္သလုိလုပ္ေနၾကတယ္။)
• Trial and error =အလုပ္တစ္ခုကို စမ္းလုပ္လိုက္- မွားလိုက္- ျပင္လိုက္ နဲ႔ျပဳလုပ္ျခင္း
The new computer system has been installed. But it’s a bit of trial and error at the moment – nobody really knows how to use it.(ကြန္ ပ်ဴတာအသစ္ကေတာ႔ တပ္ဆင္လို႔ၿပီးပါၿပီ။ဒါေပမဲ႔ အခုေလာေလာဆယ္ုေတာ႔ စမ္းလုပ္လိုက္- မွားလိုက္-ျပင္လိုက္ နဲပဲ စမ္းလုပ္ေနရတာပဲရွိေသးတယ္။ဘယ္လို အသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးဘူး။)
• Flesh and blood =ေသြးသားေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာ
I have to help him if I can- he’s my flesh and blood.(တတ္ႏုိင္ရင္သူကုိ႔ကၽြန္ေတာ္ ကူညီရမယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ ေသြးသားေလ။)• Down and outs = ပုိက္ဆံမရွိပဲ လမ္းေပၚမွာေနသူ၊ မြဲၿပီးအိမ္မဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေနသူ။There are too many young down and outs in London. (လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ပိုက္ဆံမရွိပဲ လမ္းေပၚမွာေနေနရတဲ့ လူငယ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။)
• By and Large = မ်ားေသာအားျဖင့္By and large, our customers prefer good service to low price. (မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြဟာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနည္းတာထက္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းတာကို ပိုၿပီး ႀကိဳက္ၾကတယ္။)
• Up and running = အလုပ္လုပ္ေနၿပီ၊ လႈပ္ရွားေနၿပီ။
The new company is now up and running. (ကုမၸဏီအသစ္က အခုဆုိရင္ အလုပ္လုပ္ ေနၿပီ။)
• Noughts and crosses = ကစားသူႏွစ္ေယာက္က အကြက္ကုိုးကြက္ပါေသာ ဇယားတြင္ တစ္ေယာက္တလွည့္စီ အကြက္တစ္ကြက္ထဲသုိ႔ သုည(၀) သို႔မဟုတ္ ၾကက္ေျခခတ္ (×)ကုိ ထည့္ရင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကလုိက္ပိတ္ပင္သည့္ၾကားက သုည (သို႔) ၾကက္ေျခခတ္ သံုးခုကို တစ္တန္း တည္း ရေအာင္ထည့္ရေသာ ကစားနည္းျဖစ္သည္။
• Bring and buy = ရံပံုေငြရရွိေရးအတြက္ လူေတြႀကိဳက္မယ္ထင္ရေသာပစၥည္းမ်ားကို အိမ္က ယူလာၿပီး ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းပြဲေတာ္။
I’m making a cake for the school’s bring and buy next week. (ေနာက္တစ္ပတ္ေက်ာင္းရဲ႕ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အတြက္ ကိတ္မုန္႔ဖုတ္ေနတာ။)
• Hide and seek = တစ္ေယာက္ကပုန္းေနၿပီး က်န္တဲ့သူမ်ားက လိုက္ရွာရတဲ့ ကေလးကစား နည္း။ တူတူပုန္းတမ္း ကစားနည္း။
Someone’s been playing hide and seek with the TV remote again. (တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ TV ရီမုတ္နဲ႔တူတူပုန္းတမ္း ကစားျပန္ၿပီ။)
• Around and about = ဟုိနားဒီနား (မိမိဘယ္ကုိသြားေနတယ္ဆုိတာကို တိတိက်က် မေျပာလုိတဲ့အခါ ေျပာတဲ့မေရရာတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။)
Where have you been?- I’v been worried. Oh, around and about, you know.(ဘယ္ေတြသြားေနတာလည္း-ငါကစိတ္ပူေနတာ။ ေအာ္ ဟုိးနာဒီနားပါပဲ-သိတယ္မဟုတ္ လား။)
• To and fro = ေရွ႕ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ‘back and forth’ ကိုေနာက္တနည္းေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သြားလုိက္ျပန္လုိက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
I’m exhausted – I’ve been going to and fro all week. (ကၽြန္ေတာ္အရမ္းပင္ပန္းေနၿပီ-တစ္ပတ္လံုးသြားလိုက္-ျပန္လုိက္လုပ္ေနခဲ့ရတာ။)
• Over an out = ေရဒီယိုတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဆက္သြယ္လို႔ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။The last thing they heard from the pilot was “over and out”. (ေလယာဥ္မွဴး ဆီက ေနာက္ဆံုးၾကားလုိက္ရတာကေတာ့ “ဒါပဲ-ၿပီးၿပီ” ဆုိတာပါပဲ။)
• Done and dusted = လံုး၀ၿပီးဆုံးသြားသည္။
Well, that’s the project done and dusted we need a holiday now. (ကဲ၊ စီမံကိန္းက ေတာ့ လံုး၀ၿပီးဆံုးသြားၿပီ။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ လုိအပ္ေနတာကေတာ့ နားရက္ပါပဲ။)
• Dead and buried = မျဖစ္ လာႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ ၿပီးဆံုးသြားျခင္း
That idea is now dead and buried – the Executive Committee decided some time ago to go with another proposal. (အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္ကေတာ့ မျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕က တျခားအဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံဖို႔ တေလာကပဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္တယ္။)
• Wine and dine = လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ရက္ရက္ေရာေရာေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္းHe’s well known for wining and dining his business partners. (သူဟာ သူ႕ရဲ႕ စီးပြားဖက္ေတြကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံတတ္တာကို လူအမ်ားသိၾကပါတယ္။)
• Bread and butter = သင့္ရဲ႕ အဓိက၀င္ေငြ (သို႔) ေဆြးေႏြးရန္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္
Health and education are the bread and butter issues facing the UK government. (UK အစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဓိကက် ေဆြးေႏြးဖို႔အေၾကာင္းအရာ ေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးပဲျဖစ္ ပါတယ္။)
• Spick and span = သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းေနသည္။
Her house is spick and span at all times. (သူ႕အိမ္ကေတာ့ အၿမဲပဲ သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းေနတာပဲ။)
• Wheel and deal = ပစၥည္းမ်ားေရာင္း၀ယ္တဲ့အခါ အေပးအယူ/အႀကံအဖန္လုပ္ျခင္း
If you need a new car, try speaking to John. He’s a bit of a wheeler and dealer.(ခင္ဗ်ားကားသစ္လိုရင္ ဂၽြန္နဲ႔စကားေျပာၾကည့္ပါလား။ သူကေတာ့ အေပးအယူ နည္းနည္းပါးပါး လုပ္တတ္တယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...