Sunday, February 15, 2015

တရုပ္လႊမ္းမိုးမႈကိုမည္ကဲ့သို႕ကာကြယ္ႏိုင္မည္နည္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုးကန္႕ေဒသစစ္ပြဲမ်ား၊ ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ား၊ ေနာက္ဆံုး ဝ လူမ်ိဳးတို႕၏ ၾကီးမားလွေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ၾကီး၊ စသျဖင့္၊ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကားေနရသည္မွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားသလို ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း အထက္ျမန္မာျပည္၊ တရုပ္လႊမ္းမိုးခံရသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းႏွင့္အဆက္မျပတ္သူ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းစိုးရိမ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း တရုပ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရႏွင့္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္သို႕ ျမန္မာျပည္မွတဆင့္၊ လမ္းေဖါက္မည့္ မဟာစီမံကိန္းရွိသည္ဟု ေကာလဟာလ၊ သတင္းမ်ားထြက္ေနသည္။
.
ယခုအခါ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေနလာျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းက်ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏွင့္ဗီယက္နမ္ ၂ႏိုင္ငံအားျဖင့္ ပင္လယ္ဖက္သို႕ လမ္းေဖာက္ေနၾကသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ တရုပ္ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္မႈကို တရုပ္စစ္တပ္ၾကီးခ်ီတက္လာေသာ စစ္ပြဲၾကီးတခု ၁၉၇၈ တြင္ တလတာၾကံ့ၾကံခံႏိုင္ျပီး၊ တရုပ္စစ္တပ္တို႕ ျပန္လည္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကဲ့သို႕ စီးပြားအားျဖင့္ ထိုးေဖါက္ျပန္သည္။ ဗီယက္နမ္ျပည္သူလူထုတြင္ တရုပ္ဝိသမ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အျပင္ထန္ဆန္႕က်င္ေသာ္လည္း၊ ဗီယက္နမ္အစိုးရအဖို႕ အိမ္နီးျခင္း၊ မဟာစီးပြားအင္အားၾကီး တရုပ္ႏိုင္ငံကို လက္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအျဖစ္ မျဖစ္မေန ဆက္ဆံေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ဖက္မွာ ကမၻာ့အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ တရုပ္-ျမန္မာ အက်ိဳးတူစီးပြားေရး စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ေရနံဓါတ္ေငြပိုက္လိုင္း၊ လက္ပေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ အနာဂါတ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူတစ္စုအက်ိဳးမွ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ Good Attitude ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသည္။


ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း
တရုပ္ႏိုင္ငံၾကီး တဟုန္ထိုးတိုးတက္သြားျခင္းမွာ အေတြးေခၚေကာင္းျဖင့္၊ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚသြားေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တိန္ေရွာင္ဖိန္႕ ျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္႕ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ လီကြမ္းယူ ေခါင္းေဆာင္မႈ မတူညီပါ။ စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္းယူက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ထိပ္တန္းသို႕ ပို႕ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံလည္း ကမၻာ့ထိပ္တန္းသို႕ ေရာက္လာျခင္းမွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ကင္ေဒဂ်ံဳ  အဂတိအနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ပါတယ္။  ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို စံနမူနာယူ၍ တုိင္းျပည္အတြက္သာမက လူသားမ်ားအတြက္ပါ တန္ဖုိးရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႕ ... ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ နမူနာယူၿပီး ႏုိင္ငံ့ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ သာမက တစ္ကမၻာလုံးက အသိအမွတ္ျပဳရေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္၊ တုိင္းျပည္အတြက္ သာမက လူသားမ်ားအတြက္ပါ တန္ဖုိးရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားတုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ အင္မတန္မွ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း၊ ဖခင္ျဖစ္သူ ေသဆုံးခ်ိန္မွာ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ မိခင္ျဖစ္သူ၏ သင္ၾကားမႈအရ ဖခင္ဟာ အင္မတန္မွ ေျဖာင့္မတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟူ၍ နားလည္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာ အသံဖုိင္မွာ ေျပာၾကားထားပါတယ္။  ၾကြေရာက္လာေရာက္တဲ့ သီသဂူဆရာေတာ္ၾကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တကယ္မေသေၾကာင္း၊  မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ သူ႕သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း။ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးၾကရန္ ေျပာသြားပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရက ဥပေဒမ်ားစြာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတ လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္ရာမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္းထန္ကန္႕ကြက္သည့္သည့္ကို လစ္လ်ဴျပဳခဲ့လို႕ တျပည္လံုး ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါတယ္။  ကေလးျမိဳ႕၊မံုရြာ၊ မႏၱေလး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုသိမ္၊ ပဲခူး၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ရန္ကုန္ စသျဖင့္ သပိတ္ေၾကာင္းမ်ားစြာကို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ပဲ တားဆီးရန္ၾကိဳးစာခဲ့ပါတယ္။  ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးျပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား တင္ျပခ်က္ ၁၁ခ်က္ကို သေဘာတူ လိုက္ေလ်ာခဲ့ပါတယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ အင္အယ္ဒီပါတီလူငယ္မ်ား၊  ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၃နာရီၾကာ၊ ေတြ႕ဆံုၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသပိတ္အဖြဲ႕မ်ား ရန္ကုန္တြင္စုရန္ မည္သို႕ဆံုးျဖတ္မည္မသိရေပမဲ့လည္း၊ အသက္၂၀အရြယ္ ငယ္ရြယ္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရလူၾကီးမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္တာကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ကြယ္မွ ဝိသမ ေငြ၊အာဏာရွင္မ်ား၏ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုးလိႈ႕ေဆာ္မႈသူမ်ား၊ ဘာသာေရးလိႈ႕ေဆာ္သလို မလုပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၊လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ အစိုးရတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။  မီဒီယာအားျဖင့္ ပြင္လင္းလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အတိုးတက္ဆံုးကေတာ့ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဆင့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာရန္ ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႕ လူငယ္မ်ားက၊ လူၾကီးမ်ားကို လမ္းညြန္ေနပါတယ္။ သတင္းဓါတ္ပုံ-NLD Chairperson.ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး

ျမန္မာျပည္မွာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ရွိေတာ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္း နန္းေရွ႕ ၁၉ လမ္းမေပၚက ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးရဲ့ စနစ္သစ္ပညာေရး..နဲ႕ ေက်ာင္းဆရာမ်ားရဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာ ၇ေထာင္ေက်ာ္ .. အဂၤလိပ္စာ၊ ျမန္မာစာ.. သင္ၾကားပံု... ဗီဒီယို လင့္ေလးတစ္ခု ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚေတြ႕ရေတာ့ အနာဂါတ္ပညာေရးမွာလဲ Good Attitude ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေအာင္ပြဲခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
ဥပမာ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္းသင္မယ္ဆိုရင္.. သူ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြ .. ေျပာျပနားေထာင္ခိုင္းမႈ မလုပ္ေတာ့ပဲ၊ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာအုပ္၊ ပစၥည္းမ်ား ေပးျပီး သူတို႕ဖာသာ အုပ္စုလိုက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ရွာေဖြ၊ ေရးသားေစပါတယ္... ။ မိဘမ်ားကေတာ့ .. ဒီေက်ာင္းတက္တဲ့ ကေလးေတြ အိမ္မွာအေမးျမန္း ထူးလာေတာ့ သိပ္မၾကိဳက္ခ်င္ပါဘူး။ လူၾကီး၊ ဆရာမေတြက ငါေျပာတာနားေထာင္ ..ဆိုတဲ့ ဓေလ့နဲ႕ အေလ့က်င့္ရလာသူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈပါပဲ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြမွာ လူထုကပဲ ကိုယ့္ဖာသာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ခြင့္ရရွိျခင္းဟာ .. အစိုးရအရာရွိ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အက်င့္စာရိတၱပညာ သင္ၾကားျခင္းပါပဲ။
.
စင္ကာပူမွာေတာ့ စားဝတ္ေနေရး မပူပင္ရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက မူလတန္းမွာ ကေလးမ်ားကို ပညာသင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ စာရိတၱ၊ စည္းကမ္း၊ ေလ့လာနည္း၊ အသင္းဖြဲ႕ပံုစံ၊ CCA ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းစာမဟုတ္တဲ့ စာၾကည့္တိုက္၊ အားကစား၊ ဂီတ၊ ဘင္ခရာ၊ ၾကက္ေျခနီ၊ ဘေရာင္နီ၊ စေကာက္အသင္း.. စတဲ့ပညာရပ္မ်ားမွာ ကေလးမ်ား တိုးတက္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ .. ဒီကေလးမ်ား အိမ္ျပန္ေရာက္လာေတာ့ မိဘကို ျပန္လည္သင္ၾကားလာပါတယ္။ ဘယ္သူမွေျပာမရတဲ့ ေအာ္ေငါက္တတ္တဲ့ အစိုးရအရာရွိၾကီး.. အိမ္မွာလဲ ေအာ္ေငါက္ေနတာ.. မိန္းမကလည္း သူ႕လုပ္စာ စားေနရေတာ့ ျပန္မေျပာရဲ့ဘူး။ အဲ.. ဒီ အရာရွိၾကီးကို ၆ႏွစ္သား သား၊ သမီးမ်ားက မေၾကာက္မရြံ႕ .. အေမ့ကို ေအာ္ေငါက္မေျပာပါနဲ႕။ ေက်ာင္းက ဆရာမ ေျပာတယ္။ ေအာ္ေငါက္မေျပာရဘူး၊ မဆဲရဘူး... လို႕ ထမင္းစားဝိုင္းမွာ ေျပာလိုက္ေတာ့ .. အေဖၾကီး ေဒါသထြက္ပါတယ္။ ကေလးကေတာ့ ဖခင္ကိုမေလးစားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖခင္ရဲ့ ငါဆိုတဲ့ အတၱစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ စာရိတၱပ်က္မႈေတြကို .. မိတ္ေဆြေတြက မေျပာပါ၊ မေျပာခ်င္ပါ။ ေျပာျပလဲ စိတ္ဆိုးျပီးမိတ္ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။
.
ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္သားသမီးမ်ားရဲ့ ေမတၱာနဲ႕ ျပန္ေျပာစကားကိုေတာ့ မိဘမ်ား နားေထာင္ၾကပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ေနဆဲ ေငြ၊ အာဏာရွင္ သားသမီးမ်ားကေတာ့ ရွိပါေစေတာ့ေလ... ။ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစြာကို Good Attitude ျဖစ္လာဖို႕ .. ဒီဆရာမမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးနဲ႕ ပံ့ပိုးသူမ်ား ဗီဒီယိုကို ရွယ္ေပးသူမ်ားကို ေလးစား၊ ေက်းဇူးတင္ျပီး ျမန္မာပညာေရးမွာ ပုဂၢလိကက႑ဟာ အထူးတိုးတက္လာတာကို ၾကိဳဆိုရပါတယ္။

 ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၃ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံက သိရသည္။ စစ္တပ္ၾကီးစိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္၊ လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္ မေအာင္ျမင္ပါ။ ယခု ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္ စစ္ဝတ္စံုမွ အရပ္ဝတ္ေျပာင္းလဲေသာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားအစုိးရ၊ စီးပြားေရးစနစ္မွာ ၄ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီ။ ေလာဘၾကီးေသာ လူ႕သဘာဝအတိုင္း ရရွိေသာ အာဏာသံုးျပီး၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အဂတိလိုက္စားႏိုင္ေသာ ေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား နယ္စပ္စီးပြားေရးသည္ အလြန္ဝင္ေငြေကာင္းသည္ကို သိရွိေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ တရုပ္၊ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ေပးကမ္းျပီး၊ စီးပြားအၾကီးအက်ယ္ လုပ္ေနၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရာတြင္ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ကြယ္မွ အၾကီးမားဆံုးေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ တရုပ္နယ္စပ္ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုး ႏိုင္ငံကာကြယ္ဖို႕ ညီညြတ္မႈရရွိပါက တရုပ္ႏုိင္ငံၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
.
ထို႕ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အရာရွိမ်ား ေလာဘမၾကီးရန္၊ အၾကပ္တပ္သား၊ မိသားစုမ်ား လံုေလာက္ေသာ စားဝတ္ေနေရး ဖန္တီးေပးရန္ လိုသည္။
 


ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး
ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္မ်ားအတြက္၊ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးမႉး မစၥ ယန္ဟီလီ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အရွင္ ဝီရသူက ႐ုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ေျပာဆို ခဲ့တာဟာ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီး Zeid Ra'ad Al Hussein က တုံ႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခုလို ကုလသမဂၢ အရာရွိအေပၚ ႐ုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈ အပါအ၀င္ အမုန္းတရား ျဖန္႔ေ၀တဲ့ တျခား လႈံ႔ေဆာ္မႈ မွန္သမွ်ကိုလည္း အေရးယူ ပိတ္ပင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းက ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ လန္ဒန္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရကလည္း ကုလသမဂၢရဲ႕ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးမႉး မစၥ ယန္ဟီလီကို အရွင္ ဝီရသူက ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းခဲ့တာေတြဟာ ရဟန္း တစ္ပါး ေျပာသင့္ ေျပာအပ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလို႔ မိန္႔ပါတယ္။ ဒီေျပာဆိုမႈကို ၾကားရခ်ိန္မွာ သူ႕ အေနနဲ႔ အံ့အား သင့္မိသလို စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ပုံရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရက မိန္႔ပါတယ္။
 

အိမ္ျခံေျမေစ်းၾကီးမႈ
ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အစိုးရဆိုတာ၊ လူေတြ အလုပ္လုပ္ခ်င္လာေအာင္ လမ္းခင္းေပးရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ခ်င္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးရပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ၊ စုေဆာင္းေငြနဲ႕ ေနစရာအိမ္ရရွိေရးဟာ အထူးအေရးၾကီးလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္စိတ္ မ်ားလာေအာင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႕ေဆာင္ေရးေတြမွာ တယ္လီဖုန္း၊ ကား၊ ရထား လမ္းေဖါက္ျခင္း စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ေစ်းသက္သာ၊ လြယ္ကူေအာင္ ဖန္တီးေပးၾကပါတယ္။ စုေဆာင္းေငြနဲ႕ တန္ဘိုးနည္း အိမ္ယာတစ္ခု ၁၀ႏွစ္အၾကာ ဝယ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ဖို႕ အားရွိပါတယ္။ မိုတီေဘးရွင္း motivation လို႕ေခၚပါတယ္။ ေငြဆိုတာ သံုးသလို မေလာက္ပါဘူး။ ေငြစု စီမံကိန္းကို အစိုးရဦးေဆာင္ျပီး စင္ကာပူက စီပီအက္ CPF ပံုစံမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္အတြင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရံုးခန္းငွားခေတြ စင္ကာပူ၊ နယူးေယာက္ ေစ်းႏႈန္းနီးပါး အလြန္ျမင့္မားသြားလို႕ လူေတြ အေတာ္စိတ္ဓါတ္က်ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုသူမ်ား မျပန္ႏိုင္ေတာ့ပဲ၊ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူငယ္မ်ားစြာ တဟုန္ထိုး ႏိုင္ငံျခားေတြကို အလုပ္ထြက္လုပ္လာၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့သူေဌးၾကီးမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနျပီး ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာ အရမ္းကြာဟျပီး ခရိုနီ၊ သယံဇာတ လိုင္စင္/ပါမစ္ သူေဌးမ်ားစြာ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ေနတာ စိတ္ပ်က္စရာပါ။ ဒါေပမဲ့ ..အခြန္ေပး၊ အလုပ္ေပးတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ ျမန္မာသူေဌးမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာတာ အားရစရာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ဖို႕၊  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ အိမ္ျခံေျမေစ်း သင့္တင့္ဖို႕၊ ဘိန္း၊ မူးရစ္နဲ႕ ဝိသမစီးပြားေရးမ်ားကို ရပ္တံ့ေစဖို႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။

အခုေတာ့ ပုဂၢလိက အိမ္ေျမေဆာက္သူမ်ားကို လိုင္စင္ပါမစ္ မ်ားစြာခ်ေပးေနပါတယ္။ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာမ်ားစြာ မ်ားစြာေပၚလာပါတယ္။ ဥပမာ ..သိန္း၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႕ ေရာင္းေနတာတဲ့ တိုက္ခန္း ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အရစ္က်ေပးျခင္း  ၂၀%  (သိုမဟုတ္) လံုးခ်င္းေပးသူမ်ားကို ၂၀% ေစ်းေရွာ့ေပးမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈလိုသူမ်ား ေဖ့စ္ဘုတ္ December Thirigayhar City မွာ ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမေတြ အလြန္ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံျခား သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ လြယ္ကူလာခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္မွာ အိမ္တစ္လံုးရဖို႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ ပံုမွန္ေစ်း (အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားေစ်းႏႈန္း) ျပန္ျဖစ္လာမွာပါ။ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းၾကီးေအာင္လုပ္သူမ်ားကေတာ့ ေရတိုလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။
.
ျမန္မာမ်ား ေရတို၊ ေပၚပင္၊ အၾကံဖန္၊ ဝယ္ေရာင္းလုပ္စားတဲ့ေခတ္ကေန ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ႏိုင္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။


ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း
ပညာတတ္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယခင္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံခဲ့ေပမဲ့၊ အခုအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရင္လဲ ဒီတိုင္းျပည္ၾကီး၊ မလြယ္ပါဘူး.. ဦးသိန္းစိန္ပဲေကာင္းပါတယ္ .. စစ္ေရးအျမင္ရွိမွျဖစ္မွာပါ၊ စသျဖင့္ ေတြေဝ၊ နေဝတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခု တိုးတက္လာဖို႕၊ ေျပာင္းလဲလာဖို႕ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ရွိဖို႕လိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေပၚထြန္းခဲ့ေပမဲ့၊ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုလည္း သူ႕သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပၚေပါက္လာျပန္ပါတယ္။ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ အက်ဥ္းခ်၊ အသက္ကို လုပ္ၾကံတဲ့အထိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၇ႏွစ္လံုးလံုး မသမာသူမ်ားက ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အံ့ၾသစရာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေနရာမွန္ကို ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ ႏိုင္ငံျခားသားကို လက္ထပ္ခဲ့တယ္။ သားႏွစ္ဦးဟာ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္တယ္.. စသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္လုပ္ဖို႕ မသင့္ေတာ္ဘူး။ စစ္တပ္ကိုလည္း ထိန္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး..စသျဖင့္ တီးတိုးေျပာစကားမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရင္ ပါကစၥတန္က အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ အလီဘူတို လုပ္ၾကံခံရလို စစ္ေသြးၾကြသူမ်ားက လုပ္ၾကံႏိုင္တယ္ ..ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေတြက အထင္နဲ႕ေျပာၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႕ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ကို ဆန္းစစ္မယ္ဆိုရင္

* လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္က အေမရိကန္သမၼတၾကီးအိုဘားမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ကို ေရာက္လာျပီး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္မယ္ .. ေျပာရင္ အိပ္မက္လို႕ပဲ ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။
* ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးနီးပါး ေထာင္ကလြတ္လာမယ္။ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးဘလက္လစ္မ်ား ျပန္လာႏိုင္မယ္ ..ေျပာရင္လဲ အိပ္မက္လို႕ပဲ ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။
* အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အတိုက္ခံပါတီအျဖစ္ ေရာက္လာမယ္ ... ေျပာရင္လဲ အိပ္မက္လို႕ပဲ ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ဒါေတြအားလံုး တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္ ဇာကနာေျပာစကားအရ၊ ေနာက္တက္မဲ့ သမၼတဦးေရႊမန္း၊ ေနာက္တက္မဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စသျဖင့္ လမ္းခင္းထားတယ္လို႕ ေျပာလာပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေျပာဆို၊ ခန္႕မွန္းၾကပါေစ.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၅ႏွစ္ေလာက္ လုပ္သြားေစခ်င္တာေတာ့ စာေရးသူရဲ့ အိပ္မက္တခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
.
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဆိုတာ ထိပ္ဆံုးေနရာ တက္ထိုင္ဖို႕ လိုတယ္၊ မလိုဘူး အေခ်တင္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တရုပ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တိန္႕ေရွာင္ဖိန္႕က ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ မေနပါဘူး။ တရုပ္ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဖြဲ႕မွာ ထိုင္ျပီး မ်က္ႏွာျပလိုက္တာနဲ႕၊ တရုပ္ျပည္ၾကီးရဲ့ တိန္ေရွာင္ဖိန္႕ေပၚလစီၾကီး အသက္ဝင္လာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ မ်က္ႏွာျပရံုနဲ႕ အေမွာင္ထုထဲက အလင္းလို ေတာက္ပပါတယ္။ အေမွာင္ထုထဲက ဖေယာင္းတိုင္မီးတစ္ခုကို မိုင္ေပါင္း ၂၀ေလာက္က ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဖေယာင္းတိုင္မီးလို မ်က္ႏွာျပလိုက္တာနဲ႕ လႊတ္ေတာ္လူၾကီးေတြ မဟုတ္တာ မလုပ္ရဲ၊ မလုပ္ခ်င္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ အလင္း အင္အားၾကီးပါသလဲ ..ေရးရရင္ အမ်ားၾကီးပါ
 
* ႏိုင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ကိုပါေပးဆပ္ထားတဲ့၊ စြန္႕လြႊတ္သူ Surrender Attitude ျဖစ္ပါတယ္။  ခင္ပြန္း၊ သား၂ဦးကိုပါ စြန္႕လႊတ္ထားတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ပါ။
* မိခင္ေမတၱာမ်ိဳးထက္သာတဲ့ အဂါေပအခ်စ္ ဆိုတဲ့ ၾကီးမားတဲ့ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္လိုသူကို ေလးစားစြာနဲ႕ အတူထိုင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။
* ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္လွ်င္ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္အားျပည့္ဝသူျဖစ္ပါတယ္။ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႕လဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါျပီ။
* ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕ ကမၻာ့အဆင့္ ပညာေရးနဲ႕ျပည့္စံုသူျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံ၊ဝိဇၹာ၊လူမႈေရး၊ စစ္ေရး ထူးခြန္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါေလာက္ ထူးခြ်န္လွတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရမွာ ေငြ၊အာဏာရွင္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အုပ္စုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံမွာမဟုတ္ပါ။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမေထာက္ခံပဲ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေနသူဟာ ၊  ေတြေဝလူတန္းစား အဆင့္လုိ႕ပဲ သတ္မွတ္ရပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုေထာက္ခံဖို႕ စာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ညိဳမင္းညိဳ ရဲ့ ရွင္းလင္ျပက္သားတဲ့ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို ၾကားရပါတယ္။ ညိုမင္းညိဳ ဆင္ခ်င္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေျပာစကားမ်ား အရဆိုရင္ေတာ့ ရွင္းလင္းေနပါတယ္။

နိဂံုး
ျပသနာမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး အယ္ဒီစီ ႏိုင္ငံဘဝမွာ လြတ္ေျမာက္ဖို႕နဲ႕၊ လက္နက္ကိုင္နည္းက အခုေခတ္ၾကီးမွာ အသံုးမက်ေတာ့မွန္း အားလံုးလက္ခံပါတယ္။ အထက္က ေရးသြားတဲ့ တရုပ္ႏိုင္ငံၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ကာကြယ္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ ႏိုမ့္က်မႈမ်ားက လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ လမ္းခင္းေပးသြားတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္လုပ္ဖို႕ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထက္ ျပက္သား၊ ညင္သာစြာ ဦးေဆာင္မဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဖို႕ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ တစ္ဦးခ်င္းဆီမွာ ေပးဆပ္မႈ မ်ားစြာလုပ္စရာ မ်ားမ်ား မလိုပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုၾကည္စြာေထာက္ခံရပါမယ္။ အဲဒီ တနည္းလမ္းပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ က်ေနာ္ရဲ့ ေပးဆပ္မႈပါ။  ဇာနီၾကီး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...