Wednesday, January 7, 2015

တရုတ္နယ္စပ္က အေၾကြပန္းမ်ား


ျမန္မာ စစ္အစိုးရမွ သူ၏ ၾကိဳးဆြဲရာ ကၾကမည္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ေသးတအုပ္အား အရပ္၀တ္အေဆာင္ေယာင္မ်ား လဲေစျပီ အာဏာ အေျပာင္အလဲြေလး မလုပ္ခင္ေလးမွာပင္ အမ်ားသူငွာ သတိမမူမိေသာ ရွဳ႔ေထာက္ကြက္အား စစ္အုပ္စုမွ ဖန္တီးေမြးဖြားေပးခဲ႔ေလေသာ အရာတခုကေတာ႔၊ (ယခု လက္ေတြ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္းမွ ညေနခင္းေလးတြင္ “အာရွ အသံုးေတာ္ခံျမိဳ႔ျပ ညခင္းကလပ္” မွာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင္႔ ၁၄ ႏွစ္မ်ားေလာက္သာ ရိွေသာ သမီးပ်ိဳေလးမ်ားက ၄င္း ညကလပ္အား လာေရာက္ၾကေသာ တဏွာရူး ႏွာဖူးမ်ား၏ အေရွ႔တြင္ လူးလာေခါက္တုပ္ ေလ်ာက္ျပေနခဲ႔ၾကရေသာ ထိုေနရာေလးသည္
မေပၚတေပၚ အ၀တ္ပါးေလးမ်ား တင္ဖံုးရံုမ်ွ မလံု႔တလံု ကိုယ္လံုးေလးမ်ားျဖင္႔ အလွျပေနၾကရသည္႔ ခေလးျပည္တန္စာမ်ားျဖင္႔ စည္ကားေနေလ၏။ တဦးႏွင္႔တဦး ထိလိုက္ပြတ္တ္ိုက္ျဖင္႔ စကပ္တိုနံ႔န႔ံ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာ္ရံုမ်ွေလာက္ေသာ မိန္းမငယ္ေလးမ်ား က ညကလပ္အား ထုတ္ေဖၚျပသထားေသာ စင္ျမင္႔ေလးတြင္ အသြားအျပန္ လူးလားေခါက္ျပန္ ေလ်ာက္ျပ ေနၾကရသည္။
Before the regime just transfer the power to its puppet clusters who are changed civilian material decorative suits, this is a side of life the Burmese military junta might prefer you did not see: girls who appear to be 13 and 14 years old paraded in front of the lusty customers at a nightclub where a beauty contest thinly veils child prostitution. Tottering in stiletto heels and miniskirts, young teenage girls criss-crossed the dance-floor as part of a nightly "modelling" show at the Asia Entertainment City nightclub on a recent evening in Rangoon.
အဆိုပါ မိန္းခေလးငယ္ေလးမ်ားအား ေရွ႔မွ ထိမ္းေၾကာင္းညြန္ၾကားသူက သူ၏ အနီးနားစားပြဲမွ အလူငယ္တသိုက္တို႔ ပြဲက်ရာေနရာမွာေတာ႔ “အခု ထုတ္ေဖၚျပသေနတဲ႔ မိန္းခေလးမ်ား အားလံုး အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနၾကာင္းႏွင္႔ တညတာ သီးသန္႔ ေပ်ာ္ပါးေရးအတြက္ အငယ္ဆံုး မိန္းခေလး ဆိုလ်ွင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ စျပီး လူအုပ္မ်ားအၾကားတြင္ ၀င္ေရာက္ ဧည္႔ခံေနေသာ အသက္အနည္းငယ္ၾကီးေသာ မိန္းခေလးမ်ားအဖို႔ကေတာ႔ျဖင္႔ ဒီထက္သက္သာေသာ ေစ်းႏံုန္းျဖင္႔ ညိ ွႏိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။
Escorting several girls to a nearby table of young men, a waiter said the show was not so much modelling as marketing. "All the models are available," the waiter said, adding that the youngest girls ask $100 (£48.50) to spend a night with a customer, while the older girls and young women in the audience could be bargained down for a lot less.
ျမန္မာျပည္သည္ ေဒသတြင္း လူကုန္ကူးခံရေသာ လိင္မွဳဆိုင္ရာ ကုန္ကူးသန္းမွဳအတြက္ အဓိက အခ်က္ျခာက်ေသာ တိုင္းျပည္ၾကီးတျပည္ ျဖစ္ေနျပီး ၊“စစ္အုပ္စု၏ အစီေငၚမတည္႔ မွားယြင္းေသာ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ား ႏွင္႔ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းတို႔က၊ ျမန္မာျပည္၏ အံဘြယ္ဘနန္းေျပာင္ေျမာက္ေသာ လူသားကုန္ကူးသန္းမွဳ ျပသနာကိုျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အေျခခံက်သည္႔ အေၾကာင္းရာမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမွဳဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ တင္ျပထားေလသည္။
Burma is already a big source country for people trafficked to the regional sex trade. "The junta's gross economic mismanagement, human rights abuses and its policy of using forced labour are the top causal factors for Burma's significant trafficking problem," the US state department noted in its 2007 and 2010 trafficking report.
သံယံဇာတအလြန္ပံုေအာၾကီးမားၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံအား စစ္အုပ္စု၏ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္လက္၀ါးၾကီးအုပ္မွဳႏွင္႔ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက သူတို႔၏ အခြင္႔လမ္းမ်ားအတြက္ ရွာေဖြရန္ တေနရာရာ ေရာက္ရာေပါင္ရာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ အမိႏိုင္ငံအား စြန္႔ခြာ ထြက္လာၾကရျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ေဆာက္တည္ရာမရေသာ စီးပြါးေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားက သာ လႊမ္းမိုး ထြန္းကားသြားေလေသာ အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ရသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ၅၅ သန္းမ်ွေလာက္ေသာ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ တဦးခ်င္း ပ်န္းမ်ွ တႏွစ္စာ၀င္ေငြမွာ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၂၂၀ ေလာက္သာ ေယဘူယ် ရရိွၾကကာ တိုင္းျပည္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးျပီး အျခားတေနရာတြင္ စီးပြါးရွာရန္ အေၾကာင္းတရားသည္ ေနရာအႏွံ႔ျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ႔ရသည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ထပ္မံ ေထာက္ျပထားသည္။
Disastrous economic policies pursued by the military have hobbled this resource-rich nation and hundreds of thousands have left the country to seek their fortunes elsewhere. With an estimated annual income of just $220 a head among Burma's 55 million people, fleeing the country to work elsewhere is all too common according to the state department.
ထိုသို႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဆီသို႔ ယခု လက္ရိွ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကာလမွာပင္ အေနွာက္ယွက္ တစံုတ၇ာမရိွပဲ လူေမွာင္ခို ခိုထုတ္ပို႔သြင္းျခင္း ခံရသူမိန္းကေလးအမ်ားျပားရိွခဲ႔ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ သနားစရာေကာင္းေသာ မခင္ေအး တေယာက္အပါ၀င္ျဖစ္ခဲ႔ရျပီး သူမအေနျဖင္႔ စီးပြါးေရး အခြင္႔လမ္းေကာင္းတခု တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ရလိုရျငားျဖင္႔ ရွာေဖြရန္ ေရာက္ခဲ႔ရသည္။
သူမတြင္ အေမအိုႏွင္႔ ဖခင္အို အျပင္ ေမာင္ငယ္ေလး ႏွင္႔ ညီမငယ္ေလးမ်ား မႏၱေလးတြင္ ရိွျပီး သူတို႔အား ေထာက္ပံံ႔၇န္ အလို႔ငွာ လက္ရိွ ျပည္႔တန္ဆာ အလုပ္အား သူမအဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲလြန္းေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ရသည္။ သူမအဖို႔ တခါတရံ ေဖါက္သယ္တဦးလ်ွင္ ေဒၚလာ ၄၀ ေလာက္ ရျပီး သူမ၏ အလုပ္မွာ ညဘက္တြင္ လုပ္ရေသာ အလုပ္အမ်ိဳးသားျဖစ္ခဲ႔သည္။ သူမသည္ တကၠသိုလ္ဒုတိယႏွစ္ (ဥပေဒ)တြင္ သင္ယူေနခဲ႔ရင္းမွ ယခုဘ၀ ေရာက္ခဲ႔ရသည္ဟုလည္း ထပ္မံ ေျပာျပသည္။
Most young girls are being smuggled to China and Thailand without obstacle determent when Nay Pyitaw government led by president Thein Sein. Khin Aye becomes a poor victim among them to seek good opportunity on Chinese-Burmese border.
With an old mother, old father and young brothers and sisters to support in Mandalay, Khin Aye said that prostitution was my difficult choice but I had to choose that and sometimes I could earn $40 from one customer. This was just her night job, she said, adding that she was in her second year at university, studying to become "an advocate of the law".
ယခု ခင္ေအးတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ပိုး ရိွေနခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ သူမ မည္သူ႔ကိုမွ အသိမေပးပဲ လ်ိွဳ႔၀ွက္ထားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ယခု တရုတ္နယ္စပ္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ အမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လဲ သူမကဲ႔သို႔ပင္ ေရာဂါပိုး၇ိွေနခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာျပသည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါဆိုးသည္ ေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ရိွေနေသာ ေဘးဆိုးၾကီးေရာဂါျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္တြင္ ၄င္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါ ပိုးရိွသူေပါင္း ၃သိန္း ၆ ေသာင္းခန္႔၇ိွေနခဲ႔သည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ မွ ခန္႔မွန္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ႔သည္။
Khin Aye said she was with HIV positive and she kept secret. She continued that some of her friends in sex industry on the border were also. One of the most serious HIV epidemics in Southeast Asia - an estimated 360,000 Burmese people was living with HIV at the end of 2011, according to the UN.
ကုလသမဂၢ၏ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေလ႔လာေရး အစီစဥ္မွ ထင္၇ွားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား အေျခခံထားျပီး ျမန္မာ ျပည္႔တန္ဆာ ၃ ဦးတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ( ေအအိုင္ဒီအက္) တဦးရိွေနေၾကာင္းလည္ ေျပာဆိုပါသည္။ ျမန္မာ႔ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရေသာ ေ၀ဒနာရွင္ ထက္၀က္ေက်ာ္အတြက္ တႏွစ္လ်ွင္ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္း သံုးေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ ေလာက္သာ သံုးစြဲေၾကာင္း ေဖၚျပထားျပီး ေရာဂါရွင္ တဦးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တျပား( ျမန္မာေငြ) ၈ က်ပ္ ေလာက္သာ သံုးစြဲ သည္ဟု ဆိုပါသည္။
According to the UN's programme on HIV/Aids, and based on available statistics, one in three of Burma's sex workers were infected with HIV . However, the ministry of health's expenditure on HIV was estimated that year to be around $137,000, or less than half of $0.01 a head, the UN said.
ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ေနထိုင္သူအမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလ်ွင္ လက္ရိွ အာဏာပိုင္ အစိုးရသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သက္ေတာင္႔သက္သာ ျငိမ္ေျငာင္းသာယာစြာ ေနထိုင္ခဲ႔ျပီး ယခုတြင္လည္း သဘာ၀ အရင္းျမစ္ သံယံဇာတမ်ား စုပ္ယူ တူးေဖၚရာမွ ေငြအေျမာက္မ်ားအလံုးရင္းရရိွေနျပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ တရုတ္၊ အႏိၵယ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ ယခု အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားပါ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနျပီျဖစ္သည္။
“တကယ္ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ ခေလးငယ္မ်ား အဖို႔ တိုက္၇ိုက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လာတဲ႔ ထိခိုက္က္မွဳမ်ား ျမင္႔တက္လာေနျပီး ၊ အစိုး၇အေနနဲ႔ အခုလို သဘာ၀ အရင္းျမစ္ သံယံဇာတမ်ားမွ ၇ရိွေသာ ေငြမ်ားအား အလံုအေလာက္ ကူညီကာကြယ္ကုသဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ဆံုးျဖတ္တာ မရိွေသးပါဘူး” ဟု ရန္ကုန္တြင္ လက္ရိွ အေျခစိုက္ေနေသာ အေမ၇ိကန္ သံတမန္တဦးက ေျပာဆိုုပါသည္။
Several people spoken to in Rangoon said that the government authorities who have lived comfortably for decades and now have new sources of revenues from contracts with countries such as China, France, India, Thailand and now western countries to extract natural resources. " A direct impact on children who are already vulnerable are increasing their risk significantly and government does not decide yet to expend enough care with revenue from the natural resources”, said an American diplomat in Yangoon.
စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
(ဆက္လက္ျပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်က္လက္မ်ားအား ၾကိဳးစားတင္ျပေပးပါဦးမည္)
ၾကိဳသေလာက္ ရွယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။
_________________
Maha Mingyi's status

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...