Wednesday, March 20, 2013

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)


ဒီတစ္ပတ္ကစၿပီး စီးပြားေရးအဂၤလိပ္စာက႑အတြက္ အသံုးအမ်ားဆံုးအေျခအေနေတြကို အလြယ္တကူရည္ညႊန္းလိုသူတို႔ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ Andrew D. Miles ေရးသားျပဳစုတဲ့ 100 Ways to Say it in Business English စာအုပ္ ကိုျပန္လည္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ situation တစ္ခုမွာနမူနာ၀ါက် ငါးေၾကာင္းစီရွင္းျပထားပါတယ္။ Business English ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခန္႔စကား formal language နဲ႔ အနည္းငယ္ အရပ္ဆန္တဲ့ less formal အသံုးႏွစ္ခုစလံုးပါ၀င္ပါတယ္။

1. INTRODUCE YOURSELF FORMALLY (မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္တိုင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

I’d like to introduce myself

I’d like to introduce myself. I‟m Jack Todd from Dynacore.
ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Dynacore မွ Jack Todd ျဖစ္ပါတယ္။

Let me introduce myself
Let me introduce myself. Dr Steve Perkins.
ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါရေစ။ ေဒါက္တာ Steve Perkins ပါ။

My name is
My name is Helen Byrne. I run the HR division.
ကၽြန္မနာမည္ Helen Byrne ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မလူ႕စြမ္းအားဌာနကိုကိုင္တြယ္ပါတယ္။

Nice to meet you
Nice to meet you. John Bloor. We spoke on the phone last week,
ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ John Bloor ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖံုးနဲ႔စကားေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

I'm delighted to meet you
I’m delighted to meet you. My name is Jeffers.
အခုလိုေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ Jeffers ပါ။

2. INTRODUCE YOURSELF LESS FORMALLY (မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္တိုင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

I’m
I’m Jack, Susan’s cousin.
ကၽြန္ေတာ္ Susan ရဲ႕ေမာင္၀မ္းကြဲ Jack ပါ။

Hi
Hi. Nice to meet you. I’m Susan but everyone calls me Sue.
ဟိုင္း။ ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။  ကၽြန္မ Susan ပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးကေတာ့ Sue လို႔ပဲေခၚၾကပါတယ္။

Hello
Hello. Sam Patrick from Sales.
ဟယ္လို။ အေရာင္းဌာနက Sam Patrick ပါ။

Jack
Jack, from Geneva.
ဂ်နီဗာၿမိဳ႕က Jack ပါ။

How are you?
How are you today? I’m Liz.
ဒီေန႔ေနေကာင္းလား။ Liz ပါ။

3. REPLY TO A FORMAL INTRODUCTION (အတည္အခန္႕မိတ္ဆက္မႈကိုတုန္႔ျပန္ျခင္း)
Nice to meet you
Nice to meet you, Colonel Wrigley.
ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Wrigley ပါ။

Pleased to meet you.
Pleased to meet you, Angela. I’m Dr Slithers.
ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္ Angela ။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါက္တာ Slithers ပါ။

I’m delighted to meet you.
I’m delighted to meet you. Welcome to London.
ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွႀကိဳဆိုပါတယ္။
My pleasure
My pleasure. Have you had a good trip?
၀မ္းသာပါတယ္။ လမ္းပမ္းသာရဲ႕လား။ (ေလယဥ္၊ ရထား စီးရတာအဆင္ေျပရဲ႕လား)

It’s an honour
It’s an honour, ambassador.
အခုလိုေတြ႕ရတာကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ဂုဏ္ယူစရာပါ သံအမတ္ႀကီးခင္ဗ်ား။ (မိမိထက္ ရာထူး၊ အဆင့္အတန္း၊ ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးမားသူတို႔နဲ႔ေတြ႕ရတဲ့အခါ ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ)

4. REPLY TO AN INFORMAL INTRODUCTION (ေပါ့ေပါ့ပါးပါး မိတ္ဆက္မႈကိုတုန္႔ျပန္ျခင္း)

Hi
Hi. I‟m Sam.
ဟိုင္း။ Sam ပါ။

Hello
Hello. Andrew Damson.
ဟယ္လို။ Addrew Damson ပါ။

Nice to get to meet you too
Nice to get to met you too. I’m Sarah.
ကၽြန္မလည္းေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္မ Sarah ပါ။

Lovely to meet you
Lovely to meet you. Would you like a drink?
ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။ တစ္ခုခုေသာက္ပါလား။

How are you?
How are you? It’s good to get to know you at last!
ေနေကာင္းလား။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အခုလိုခင္ဗ်ားနဲ႔သိကၽြမ္းရတာေကာင္းပါတယ္။

5. INTRODUCE YOURSELF BEFORE A SPEECH (မိန္႕ခြန္းမေျပာခင္ မိမိကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ျခင္း)
I am
I am Dr. Jack Smith from Barcelona. I work at our R&D facility.
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕မွ ေဒါက္တာ Jack Smith ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီရဲ႕ သုေတသနနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနမွာလုပ္ပါတယ္။

I’d like to introduce myself
I‟d like to introduce myself. I am Steve Platt, Chief of Maintenance.
ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးဌာနအႀကီးအကဲ Steve Platt ျဖစ္ပါတယ္။

Let me introduce myself
Let me introduce myself. Tom Salinger.
ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Tom Salinger ပါ။

My name is
My name is John Styles. I run Riversoft’s European operations.
ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က John Styles ပါ။ Riversoft ကုမၸဏီရဲ႕ဥေရာပလုပ္ငန္းေတြကိုကြပ္ကဲပါတယ္။

I’m called
I‟m called Roberta Woodall. Robbie to my friends.
ကၽြန္ေတာ့္က Roberta Woodall လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ Robbie လို႔ပဲေခၚပါတယ္။

6. INTRODUCE PEOPLE TO THE PUBLIC (ပရိတ္သတ္ႏွင့္တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

This is
This is Amy Stevens.
ဒါကေတာ့ Amy Stevens ပါ။

May I introduce?
May I introduce Sally Young? Sally’s our PR officer.
Sally Young နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ဆယ္လီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးအရာရွိပါ။

Let me introduce
Let me introduce John Oats. He will be joining our sales team.
John Oats နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေရာင္းအဖြဲ႕နဲ႔ပူးေပါင္းပါလိမ့္မယ္။ (အဖြဲ႕၀င္အသစ္အေနနဲ႔ပါ၀င္)

I’d like you to meet
I’d like you to meet Dr Li. She’s the Head Surgeon at BC Hospital.
ေဒါက္တာ Li နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ သူမဟာ BC ေဆး႐ံုရဲ႕ ခြဲစိပ္ဆရာ၀န္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Have you already met Maria Jones?
Have you already met Maria Jones? She runs the Moscow office.
Maria Jones နဲ႔ဆံုျဖစ္ၾကၿပီးၿပီလားခင္ဗ်ာ။ သူမက ေမာ္စကို႐ံုးကိုတာ၀န္ခံပါတယ္။


source: “100 Ways to Say it in Business English”  by Andrew D. Miles


ဇာနည္(MyWay!)

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁) မွ ....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...