Monday, March 4, 2013

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - 7

၁။ a good feature of something တစ္စံုတစ္ခု၏ေကာင္းကြက္

advantage  အေရးသာမႈ၊ တစ္ပန္းသာမႈ၊                 
Example: There are several methods of saving money, but this one has obvious advantages.
ေငြစုေစာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့သိသာတဲ့ အားသာမႈေတြရွိတယ္။

advantage + of
e.g. The advantage of cycling to work is that I get some exercise.

အလုပ္ကိုစက္ဘီးစီးသြားရျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းရတာေပါ့။

big advantage  အက်ိဳးထူးတစ္ခု
e.g. One of the biggest advantages of this course is that it gives students experience of working in a computer.
ဒီသင္တန္းရဲ႕အက်ိဳးထူးတစ္ခုကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုကြန္ပ်ဳတာသံုး အလုပ္လုပ္ဖူးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေပးႏိုင္တာပဲ။

the good thing about sth /be god  about (sth)/ SPOKEN (စကားမွာသံုးပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ခုရဲ႕အဓိကအားသာခ်က္ကိုေထာက္ၿပခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာသံုးႏိုင္ပါတယ္။

e.g. The good thing about this job is that l can work at home whenever I want.
ဒီအလုပ္ရဲ႕ေကာင္းကြက္ကေတာ့ အိမ္မွာေနရင္းႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာအလုပ္လုပ္ႏိုင္လို႔ပဲ။
benefit  အက်ဳိးေက်းဇူး။ အက်ဳိးအျမတ္။  လူသားတို႔ဘ၀အေပၚတြင္ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္ခ်က္တစ္ခု
e.g. Tourism has brought many benefits to the area.
ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ဒီေဒသကို အက်ဳိးအျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရေေစတယ္။

benefit + of
the benefits of a healthy lifestyle  က်န္းမာေသာဘ၀ေနနည္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
What are the benefits, for Britain, of belonging to the European Union?
ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမၼဂၢမွာပါ၀င္ျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးဟာဘာေတြလဲ။
၂။ a bad feature of something  တစ္စံုတစ္ခု၏ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ မေကာင္းတဲ့အခ်က္
disadvantage + of
e.g. Nuclear power has a lot of disadvantages — for example what do you do with all the nuclear waste?

အႏုျမဴစြမ္းအင္ဟာအားနည္းခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဥပမာ ၿႏဴစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကိုဘယ္လို လုပ္မလဲ။
e.g. The main disadvantage of being a nurse is working irregular hours.
drawback  ခၽြတ္ယြင္းခ်က္။ အားနည္းခ်က္။ ျပႆနာ။ အခက္အခဲ။ (တစ္ဖက္မွာေေကာင္းေသာ္လည္း ဆြဲေဆာင္မႈအားနည္းေသာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခု အေၾကာင္းေျပာရာ မ်ိဳးတြင္သံုးသည္။

e.g. lt’s a good-looking car — the only drawback is the price.
ကားကေတာ့ခန္႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေစ်းေလးကနည္းနည္းျပႆနာျဖစ္ေနတာ။

drawback + of
e.g. One of the drawbacks of working for a large company is that you never know who is really in charge.
ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာလုပ္ရတဲ့အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ ဘယ္သူကဆရာမွန္းမသိတာပဲ။l
drawback + to
e.g. There are quite a lot of drawbacks to this method.
ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔အားနည္းခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။
 ၃။ the good and bad features of something — အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြကိုႏႈိင္းယွဥ္ သံုးသပ္ရာမွာသံုးသည္။

The advantages and disadvantages + of   အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္
e.g. We had to tvrite about the advantages and disadvantages of living in the country.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေေက်းလက္ေဒသမွာေနထိုင္ရျခင္း၏ ေေကာင္းကြက္ဆိုးကြက္ ေတြကို ေရးရတယ္။

pros and cons + of အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္၊ ေကာင္းကြက္၊ ဆိုးကြက္
e.g. Your doctor should explain the pros and cons of the different treatments available.
မင္းရဲ႕ဆရာ၀န္ဟာကုသမႈအမ်ိဳးမ်ိးရဲ႕အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြကိုရွင္းျပသင့္တယ္။
weigh up the pros and cons အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြကိုသတိႀကီးစြာႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆသည္။ e.g. I’m not sure if I'm going to take the job - I need more time to weigh up all the pros and cons.
ဒီအလုပ္ကိုလက္ခံဖို႔သိပ္ေတာ့မေသခ်ာဘူး။ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ခ်ိန္ၾကည့္အုန္းမယ္
၄။ something that helps someone to be more successful than others
တစ္ျခားလူေတြထက္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုပိုေအာင္ျမင္ေအာင္အခြင့္အေရးေပးတဲ့အရာ
e.g. The American team seemed to have all the advantages- better training, better facilities, and much better financial support.
အေမရိကန္အသင္းဟာတစ္ျခားအသင္းေတြထက္တစ္ပန္းသာေနသလိုပဲ။ ပိုေကာင္းတဲ့ေလ့က်င့္ေရး၊ ပိုေကာင္းတဲ့အေထာက္အပံ့ပစၥည္း၊ ပိုေကာင္းတဲ့ေငြေၾကးအေထာက္ပံ့။
give sb an advantage (them more likely to succeed]+  အေၾကာေပးသည္။
e.g. I had already lived in France for a year and this gave me a big advantage over the other students.
ကၽြႏ္ေတာ္ျပင္သစ္မွာတစ္ႏွစ္ေနဖူးတဲ့အခ်က္ဟာတစ္ျခားေက်ာင္းသားေတြထက္အသာစီးရေစတဲ့တာပဲ။

privilege  အထူးအခြင့္အေရး

e.g. Foreign diplomats have all kinds of special privileges —- for example they can
park their cars anywhere they like.
ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြဟာအထူးအခြင့္အေရးေတြရရွိၾကတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူတို႔ရပ္ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ကားရပ္လို႔ရတယ္။
the privilege of အခြင့္အေရးရျခင္း
e.g. Not everyone has the privilege of a private education.
လူတိုင္းကေတာ့ပုဂၢလိကေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အခြင့္အေရးမရၾကဘူး။
Privileged [adj] အခြင့္ထူးခံ၊
e.g. At that time, the universities were only open to a privileged minority.
ထိုအခ်ိန္တုန္းကေတာ့တကၠသိုလ္ေတြဟာအခြင့္ထူးခံလူနည္းစုအတြက္သာဖြင့္လွစ္ၾကတယ္။

၅။ something that makes it more difficult for someone to succeed
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ပိုခက္ေအာင္လုပ္သည့္အရာ

have a disadvantage  အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည္။
e.g. She has the same qualifications as the other candidates, but she has one big disadvantage — she lacks experience.
သူမမွာတျခားေလွ်ာက္ထားသူေတြလိုပဲအရည္အခ်င္းတန္းတူရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားနည္းခ်က္ႀကီးတစ္ခုသူ႔မွာရွိတယ္။ သူ႕မွာအေတြ႕အႀကံဳမရွိဘူး။
be at a disadvantage အားနည္းခ်က္
e.g. In the basketball team, the smaller players are at a disadvantage.
ဘတ္စကတ္ေဘာအသင္းမွာ လူေကာင္ေသးတဲ့ကစားသမားေတြအတြက္အခြင့္အေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည္။
ဇာနည္(MyWay!)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...