Wednesday, August 3, 2016

◇ တရားထိုင္ပံုထိုင္နည္း ◇

Shwe BaFollow


◆ တရားထို္င္တဲ့အခါ ခါးကိုေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ထား ေရွလည္းမငိုက္နဲ႔၊ ေဘးလည္းမေစာင္းနဲ႔၊ ေခါင္းကလဲ ဘယ္ဘက္မွမေစာင္းပါနဲ႔၊ ခါးအထက္ပိုင္း ကိုယ္ႀကီးဟာ ေရွေနာက္ေဘးယိုင္ေနရင္ အရိုးအဆစ္ေတြ အဆက္ျခင္း တည့္တည့္မေနတဲ့အတြက္ မႀကာခင္ နာလာလိမ့္မယ္။ ေဝဒနာကို ေတြ႕ဖို႔ရာထားပါဦး၊ သမာဓိ ရေအာင္ေတာင္ မထိုင္ႏိုင္ဘဲေနမွာစိုးရတယ္။ ခါးေအာက္ပိုင္းကလဲသိပ္တင္းက်ပ္ၿပီး ေျခေထာက္ျခင္း ဖိမထားရဘူး၊
ဖိထားခဲ့လို႔ရွိရင္ ေသြးလြတ္ေၾကာ၊ ေသြးျပန္ေႀကာေတြ ကိုက္ခဲလာမယ္။ ဒီေတာ့ ထိုင္နည္းမမွန္ရင္ ေဝဒနာကိုတမင္လုပ္ၿပီး ယူရာက်မယ္၊ ဒီအခ်က္ေတြဟာ တရားထိုင္စေယာဂီမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ဝင္ေလ ထြက္ေလကို မွန္မွန္ရွဴရိႈက္ရမယ္၊ သိပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရွဴရိႈက္လိုက္လို႔ရွိရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိညွင္းဆဲရာက်မယ္။
◇ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းအရင္လုပ္ပါ ◇
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
◆ အာနာပါနဆိုတာ ထြက္ေလဝင္ေလကိုေခၚတယ္၊ ဒီထြက္ေလဝင္ေလကို ရွဴရာမွာ ေလကိုဝေအာင္ရွဴ ေလ်ာ့ၿပီးလဲမရွဴရဘူး၊ သိပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္လဲ မရွဴရဘူး မွန္မွန္ပဲရွဴရရႈိက္ရတယ္။ မိမိစိတ္ကို ႏွာသီးဖ်ားအထက္ ႏႈတ္ခမ္း ရင္ညြန္ ့ႀကိဳက္ရာ တစ္ေနရာရာမွာထားပါ၊ သတိနဲ႔ကပ္ထားရမယ္၊ မလစ္ေစရဘူး အာနာပါနရွဴရိႈက္တဲ့အခါမွာ ႏွာသီးဖ်ားမွာ ထိတာကိုသိေနရမယ္။ သူ့သေဘာအတိ္ုင္း ထိတာကိုသိေနတဲ့ အာရံုမွတစ္ပါး ဘာတစ္ခုမွအာရံုမျပဳရဘူး။ မိမိစိတ္ကေလးကို ရွဴတိုင္းရွဴတိုင္း သိသိေနတယ္ဆိုတာ သတိကိုလက္ မလြတ္လို႔သိတာ အဲဒါ "သမၼာသတိ" လို႔ေခၚတယ္။ အာနာပါနအားထုတ္ေနတုန္း စိတ္ဟာဘယ္ကိုမွ မေရာက္ဘူး၊ အာရံုဟာ တျခားတစ္ပါး မေျပးတာက "သမၼာသမာဓိ" လို႔ေခၚတယ္၊ စိတ္ကကိုယ္ထားတဲ့ေနရာ တည္ေနတာ။
◇ သမာဓိအားေကာင္းဖို႔လိုတယ္ ◇
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
◆ ေအး... ဒါဆိုသမာဓိေတာ့ရၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ဒီထက္ သမာဓိေကာင္းေကာင္းႀကီးရဖို႔ အားထုတ္ရန္လိုေသးတယ္။ ထြက္ေလဝင္ေလရွဴတဲ့အခါ ႏွာေခါင္းကပဲ ရွဴရမယ္၊ ပါးစပ္ကမရွဴရဘူး၊ ႏွာေခါင္းကရွဴျပန္လဲ ဘယ္ဘက္ကရွဴတယ္၊ ညာဘက္ကရွဴတယ္ လိုက္ေနဖို႔မလိုဘူး၊ သမာဓိရဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။ တျခားသမထလမ္းေတြကို လိုက္စရာမလိုဘူး၊ သမာဓိရဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။
◇ ရွဴတာသိ၊ရႈိက္တာသိရမယ္ ◇
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
◆ ႏွာေခါင္းကရွဴရင္ ရွဴတာသိရမယ္၊ ရႈိက္ရင္ ရႈိက္တာသိရမယ္၊ ပထမ အာနာပါန အားထုတ္ခိုင္းစဥ္က ႏွာသီးဖ်ားရင္ညြန္႔ ႀကိဳက္ရာတစ္ခုခု အရႈခိုင္းတယ္။ အခုတစ္ခါ အားထုတ္ရမွာက ႏွာသီးဖ်ားမွာ သတိကပ္ထားၿပီး လႊဆဲြသမားသည္ မွတ္သားထားေသာ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္လႊ၏အသြား ထိတိုင္းထိတိုင္း သိေနရသလို ႏွာသီးဖ်ားမွာ ထြက္ေလ ဝင္ေလ ထိတိုင္းထိတိုင္းသိရမယ္။ ဒီအားထုတ္ၿပီး အသိလိုက္သြားရင္ အာရံုတျခားထြက္မသြားဘဲ သမာဓိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ရႏိုင္တယ္။ ေနာက္အေလ့အက်င့္ေကာင္းေကာင္းရသြားရင္ (၁၅)မိနစ္ေလာက္နဲ ့သမာဓိထူေထာင္ႏိုင္ရမယ္။ သမာဓိေကာင္းေကာင္းရေအာင္ အားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္စိတ္ကိုႏိုင္ေအာင္ ဒီလိုဆံုးမၾက၊ ငါဥပမာေလးျပမယ္။
◇ ႏြားရိုင္းကိုဆံုးမသလို ◇
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
◆ ႏြားေက်ာင္းသားဟာ ႏြားရိုင္းကိုဆံုးမခ်င္ရင္ ခ်ည္တိုင္ကိုခိုင္ခိုင္စိုက္ပါ၊ ႏြားရိုင္းကိုနဖားႀကိဳးတပ္ၿပီး ခ်ည္တိုင္မွာျမဲျမဲခ်ည္ ၿပီးဆံုးမရတယ္။ ကမၼ႒ာန္းအာရံုေတြကိုလဲ ႏြားရိုင္းနဲ႔တူတဲ့စိတ္ရိုင္းကို ႀကိဳးနဲ႔တူတဲ့သတိတရားျဖင့္ ခ်ည္တိုင္မွာ တင္းတင္းႀကပ္ႀကပ္ခ်ည္ၿပီး ဆံုးမရမယ္။ စိတ္ကိုဒီအတိုင္းဆံုးမ၊ ဆံုးမတတ္ၿပီလား (ဆံုးမတတ္ပါၿပီ)။
◆ ကဲကြာ… ေနာက္တစ္မ်ိဳး ထပ္ၿပီးေျပာရဦးမယ္၊ အေပါက္ေျခာက္ေပါက္ရွိတဲ့ ေတာင္ပို႔ႀကီးမွာရွိတဲ့ "ဖြတ္" သတၱဝါတစ္ေကာင္ကို အမိဖမ္းခ်င္ရင္ အေပါက္ငါးေပါက္ကို လံုေအာင္ပိတ္လိုက္ပါ။ က်န္ေနတဲ့တစ္ေပါက္ကေနၿပီး ေစာင့္ဖမ္းရင္ ဒီဖြတ္ကိုအမွန္ပင္မိသလို မိမိရဲ့ နား၊ မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္အစရွိတဲ့ ငါးေပါက္ကိုပိတ္ၿပီး က်န္တဲ့မေနာဆိုတဲ့အေပါက္က ေစာင့္ဖမ္းရင္ ဖြတ္နဲ႔တူတဲ့စိတ္ကို မိေရာေပါ့။ ရွင္းၿပီလား (ရွင္းပါၿပီဘုရား)။
➢ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
တရားအား ထုတ္နည္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...