Saturday, July 23, 2016

အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖတ္သင္႔တဲ႔ 'ပေလးတိုး နိဒါန္း'

Open Mind Library

ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ျပန္ဆိုတဲ႔ ပေလးတိုးနိဒါန္း စာအုပ္ အခု ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ျပန္ထြက္လာတယ္။ ပေလးတိုး ရဲ႕ ေဆာခရတၱိနဲ႔ ဆိုင္တဲ႔ ကထာစာတမ္း ၁၃ ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ျပန္ဆိုထားတယ္။ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကအစ ဂရုစိုက္ ခန္႔ခန္႔ညားညား ျပန္ဆိုထားတာမို႔၊ ဒီလို စာမ်ဳိး ျပန္ဆိုသူ ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာေဇာ္္ဂ်ီ တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာရမလားပဲ..။ ေဆာ႔ခရတၱိရဲ႕ အေျခအတင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ျပန္ဖတ္ေလ စဥ္းစားစရာေတြနဲ႔ အျပည့္ပါ..။
ေဆာ႔ခရတၱိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီးေနာက္ အဆံုးမစီရင္ေသးခင္ ေျပာခဲ႔တဲ႔ စကားေတြထဲက အခ်ဳိ႕ကုိ ေအာက္မွာ ထုတ္ႏႈတ္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္..

-အေဆြခင္ပြန္းထက္ ေငြကိုပို၍ မက္လွေခ်၏ဟု အထင္ခံရျခင္းထက္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာသည္ ေလာကမွာ မရွိိၿပီ။
-ေစတနာကို အမွန္ဖက္သုိ႔ ဦးတည္ႏိုင္ပါမွ ထိုေစတနာသည္ အက်ဳိးေပးမည္။ အမွားဖက္သို႔ ဦးတည္မိပါမူ ေစတနာ ရဲရဲေတာက္ျဖစ္ေလ၊ အႏၱရာယ္ႀကီးေလေလ ျဖစ္မည္။
-အေကာင္းအဆိုး အက်ဳိးအျပစ္ကို ျပတတ္ေသာ သမၸဇဥ္ အဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုသာ လက္ခံံလိုသည္။ သမၸဇဥ္ အဆင္ျခင္ဉာဏ္သာလွ်င္ ေလာကမွာ အျမတ္ဆံုးဟု ကြ်ႏ္ုပ္ ယူဆသည္။
-အားကစားေလ႔က်င္႔သူတစ္ဦးသည္ လူတိုင္း၏ ခ်ီးမြမ္းစကားတို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ကဲဲ႔ရဲ႕ေသာ စကားတို႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ နားေထာင္ေလ႔က်င္႔မႈကုိ ျပဳသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အားကစားဆရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးဆရာေသာ္လည္းေကာင္း ပုဂၢိဳလ္တဦးတည္း၏ စကားကုိနာယူ ေလ႔က်င္႔မႈကို ျပဳသင္္႔သေလာ..။ ... စင္စစ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အရပ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ထက္ တတ္သိလိမၼာသူတစ္ဦး၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပို၍ ေလးစား ထုိက္ၾကေပသည္။
-အမိကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖကိုေသာ္လည္းေကာင္း အႏၱရယ္ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ထိုုက္၏ဟု ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမွ ပို၍ေရွာင္ၾကဥ္ထိုက္ေပသည္။
-မွန္ေသာတရားကို အေႏွာင္းထား၍ မစဥ္းစားပါႏွင္႔၊ မွန္ေသာတရားကို အဦးထား၍ စဥ္းစားပါ၊ သို႔မွသာ အသင္သည္ တမလြန္ဘ၀မွာ မ်က္နွာေကာင္းရမည္။
-လူျဖစ္လာလွ်င္ လူေတာ္လူေကာင္း ဂုဏ္သိကၡာတရားတို႔ကုိ ေျပာေဟာေဆြးေႏြးရျခင္းသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ေသာ္လည္းေကာင္း သူတပါးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစိစစ္ျခင္းမရွိေသာ လူ႔ဘ၀သည္ ေနရက်ဳိးမနပ္၊ အခ်ည္းအႏွီးေသာ ဘ၀သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔သာလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ ေရငံုု၍ မေနလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
-အခ်င္းတုိ႔-- ကို္ယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အားမထုတ္မီ ကိုယ္႔ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကို ေကာင္းေအာင္ ျပဳၾကပါဦးေလာ႔၊ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးတတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာတရားကို ရွာၾကပါဦးေလာ႔၊ ႏိုုင္ငံ၏အက်ဳိးကုိ ေရွးဦးစြာ စဥ္းစားၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔ကုိ စဥ္းစားၾကပါေလာ႔၊ ေနရာတကာ ထုိသေဘာအတိုင္း ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးၾကပါေလာ႔...။
-အၾကင္သူသည္ ေလာကတြင္ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္လိုသူျဖစ္၏၊ ထိုုသူသည္ ေသေရးရွင္ေရးကို ထည့္၍ မေတြးအပ္။ မိမိ၏ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး အမူအယာသည္ တရားႏွင္႔ယွဥ္သေလာ မယွဥ္သေလာ အခ်က္ကိုသာ ေတြးအပ္သည္။
-အၾကင္သူသည္ တရားကိုေစာင္႔႔၍ တရားႏွင္႔အညီက်င္႔၏။ ထိုသူသည္ တရား၏ အေစာင္႔အေရွာက္ကို ရအံ႔ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုင္၍ စိတ္သက္သာရာ ရႏိုင္၏။ ဤသို႔ျဖင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔စရာ အာရံုသည္ သူ၏ အုိမင္းမစြမ္း အရြယ္တြင္ သူ႔အဖုိ႔ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ျဖစ္သည္။ မစမည့္သူျဖစ္သည္္။ ထိတ္လန္႔တုန္လွႈပ္ျခင္းမီးကုိ ၿငိမ္းမည့္သူ ျဖစ္သည္။
-အခ်င္းတို႔.. လူေကာင္းပင ္ျဖစ္လင္႔ကစား ပစၥည္းဥစၥာမရွိလွ်င္္ အိုျခင္း၏ ဒုကၡကို ခံႏိုင္ရည္ရွိိရန္ မလြယ္ဟု အသင္တို႔က ဆုိသည္ရွိေသာ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ေပါမ်ားၾကြယ္၀လင္႔ကစား လူဆိုးလူညံ႔ျဖစ္လွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို မရႏိုင္ဟု ကြ်ႏု္္ပ္က ျပန္ေျပာလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။
-သမာဓိရွိ၍ ေယာနိေသာ မနသိကာရ အသင္႔အတင္႔ ႏွလံုးသြင္းတတ္ျခင္းရွိေသာ လူအိုတို႔အဖို႔မွာ အိုျခင္းသည္ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ၊ မသယ္မပိုးႏိုင္ေသာ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မဟုတ္ပါ။ သမာဓိမရွိဘိမူကား ၊ အသင္႔အတင္႔ ႏွလံုးသြင္းတတ္ျခင္း မရွိဘိမူကား၊ အိုသည္ျဖစ္ေစ ပ်ဳိသည္ျဖစ္ေစ ထိုထိုေသာ ဒုကၡအေပါင္းတို႔၏ အဖိအစီး အႏွိပ္စက္ကို ခံၾကရမည္သာျဖစ္သည္။
-ေမတၱာတရားသည္သာလွ်င္ လူ႔ေလာကအတြက္ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္၏။ ေမတၱာတရားသည္သာလွ်င္ လူသားတို႔၏ ပုထုဇဥ္သဘာ၀၊ ပုထုဇဥ္စရိုက္တို႔အတြက္ အသင္႔အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ေမတၱာတရားကုိ လူတိုင္း ေလးစားထုုိက္၏။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေမတၱာလမ္းစဥ္ကို အားထုတ္၏။ သူတပါး ေလးစားအားထုတ္ၾကေအာင္လည္း ေဟာေျပာတိုက္တြန္းသည္။ ေမတၱာတရားကို အခုလည္းခ်ီးက်ဴးမည္ ၊ ေနာင္အခါလည္း ခ်ီးက်ဴးပါ၏။
-ဂုဏ္သိကၡာသည္ ေလာကမွာ တန္ဖိုးအထားထိုက္ဆံုး အရာျဖစ္၏္။ ဂုဏ္သိကၡာဟူသည္ ေလာကမွာ အေကာင္းဆံုးကိုရေအာင္ တရားသျဖင္႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္၏။
-ေကာင္းသူအခ်င္းခ်င္းသာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္တတ္ၾက၏။ ဆိုးညစ္သူတို႔သည္ ေကာင္းသူႏွင္႔လည္း မိတ္မျဖစ္ႏိုင္၊ ဆိုးညစ္သူႏွင္႔လည္း မိတ္မျဖစ္ႏိုင္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ မည္ကဲ႔သို႔ေသာ သူမ်ဳိးကို မိတ္ေဆြဟု ဆိုရမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမွာ အျခားမဟုတ္။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ေကာင္းသူတိုင္းသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္၏။
-အမ်ားအက်ဳိးရွိေအာင္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း ရွိလာေသာအခါ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အသင္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္လာ၍ အသင္႔ကို ခ်စ္ခင္ ကိုးစားလာမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အမ်ားအက်ဳိးရွိေအာင္၊ အမ်ားေကာင္းေအာင္ အသင္႔ကိုယ္ကို အသင္ အသံံုးခ်တတ္ျခင္း မရွိလွ်င္မူကား၊ အသင္၏ အဖသည္လည္း အသင္၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္၊ အသင္၏ အမိလည္း အသင္မိတ္ေဆြ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။
-အားလံုးစံုေသာ ၀ိဇၨာပညာ သိပၸံပညာတို႔ကုိ သိေသာ အသိအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ခ်မ္းသာသုခ အစစ္ကို မေပးႏိုင္။ အေကာင္းအဆိုး အက်ဳိးအျပစ္တို႔ကုိ ပိုင္းျခားသိျမင္ေသာ အသိတမ်ဳိးတည္းကသာ ခ်မ္းသာသုခအစစ္ကို ေပးႏိုင္၏။
-မည္သူ႔ထံံက ၾကားခဲ႔သည္ ဟူေသာအခ်က္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စဥ္းစားၾကရမည့္အခ်က္မဟုတ္။ ၾကားခဲ႔ေသာ စကား မွန္မမွန္သာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားၾကရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
-သူရသတၱိဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သူရသတၱိရွိပါေပသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ဆိုခ်င္ေသာ အမူအရာတို႔ကား အျခားမဟုတ္။ အသိတရားႏွင္႔ယွဥ္ေသာ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး အမူအရာတို႔သာ ျဖစ္သည္။
-ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္လည္းရွိိ၊ သိမ္႔ေမြ႔ေသာ စိတ္ထားလည္းရွိိ၊ ရင္ဆို္င္ရဲေသာ သတၱိလည္းရွိ၊ ထိုအဂၤါသံုးရပ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေသာ သူငယ္မ်ားကား ရွားပါး၏။
-မိမိကိုယ္ကိုမွ် မိမိ မသိေသာေသာအခါတြင္၊ ကိုယ္႔အလုပ္မဟုတ္ေသာ အလုပ္ေနာက္သို႔ လိုက္ေနသည္ျဖစ္ လွ်င္ ရယ္စရာႀကီးျဖစ္လိမ္႔မည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...