Saturday, July 9, 2016

" ၀န္ထမ္းေတြ ဘာေၾကာင့္အလုပ္က ႏႈတ္ထြက္ၾကသလဲ"

ေက်ာက္သင္ပုန္း

၀န္ထမ္းေတြအလုပ္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ေလ႔ရွိပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္က ႏႈတ္ထြက္ သြားတုိင္းလည္း သူေဌး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဟုိတစ္ဘက္မွာ လစာပုိရလုိ႔ အလုပ္ေျပာင္းသြားၾကတယ္၊ ဒီအလုပ္ ေပၚသစၥာမရွိဘူးလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ လစာပိုရတဲ့ အျခားအလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊသြားၾကတာဟာ လစာနည္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။

လစာက ၀န္ထမ္းအလုပ္ကို၀င္ဖုိ႔ အင္တာဗ်ဴးကတည္းက သူရတဲ့လစာကို သူေက်နပ္လုိ႔၀င္ခဲ႔တာပါ။ အလုပ္က ေဖၚျပပါလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အျခားလစာမ်ားတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊသြားတာဟာ အလုပ္နဲ႔ ပတ္၀န္က်င္ကို အႏိုင္နဲ႔ႏႈတ္ထြက္လုိျခင္း၊ သူတန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ျပသလုိျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
"ကုမၸဏီႏွင့္ ၀န္ထမ္း Value မတူျခင္း"
ကုမၸဏီက တကယ္အမွန္အကန္ ၀န္ထမ္းက အႀကံအဖန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုမၸဏီက အႀကံအဖန္၊ ၀န္ထမ္းက အမွန္အကန္ဆုိရင္ ကုမၸဏီနဲ႔ ၀န္ထမ္း Value မတူညီတာပဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ Value မတူတာ တစ္ခုက ကုမၸဏီအႀကီးက ေျပာင္းလာတဲ့ ၀န္ထမ္းဆုိ ကုမၸဏီ အေသးမွာ ေရရွည္မၿမဲတတ္ဘူး၊ ေနာက္စည္းစနစ္က်တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းက လုပ္ငန္းအေသးတစ္ခုကို လစာပိုရလုိ႔ (သို႔) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျပာင္းလာရင္လည္း မၿမဲတတ္ပါဘူး အေၾကာင္းက လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖုိ႔က ေငြတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္တာ သိလာလုိ႔ပါ။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ သေဘာသဘာ၀ မတူညီတဲ့ ေနရာ ကေန ေျပာင္းလာရင္လည္း အဆင္မေျပျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဥပမာ Service လုိင္းမဟုတ္တဲ့ အလုပ္ကေန Service ပိုင္းကို ေျပာင္းလာတယ္။ ေနာက္ၿပီး အရင္အလုပ္ မွာလည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ေသခ်ာခ်မွတ္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ မန္ေန ဂ်ာမိ်ဳးက Service ပိုင္းကုိ ေရာက္လာၿပီဆုိ အ႔ဲဒီ ၀န္ထမ္း ထြက္ဖုိ႔ရာ ႏႈန္းျပည့္ပါပဲ။ အလုပ္ သေဘာသဘာ၀ျခင္း မတူလုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ HR ေတြက ၀န္ထမ္း ခန္႔မယ္ဆုိရင ္၀န္ထမ္းကေတာ္တယ္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လစာႏႈန္းထားထဲလည္း ၀င္တယ္ ဆုိေပမယ့္ သူေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး ခန္႔တာ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ အဲ႔လုိမွ မဟုတ္ရင ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ နစ္နာတတ္ပါတယ္။
"အထက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ျခင္း"
လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္နဲ႔လည္း သဟဇာတမျဖစ္၊ ေအာက္နဲ႔လည္း သဟဇာတမျဖစ္ဘူး ဆုိရင္ အဲ့၀န္ထမ္း မေပ်ာ္ေတာ့ပါဘူး၊ သဟဇာတ မျဖစ္ဘူးဆုိတာ အရင္ရွိေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ Nature နဲ႔ ေနာက္ေရာက္တဲ့ ၀န္ထမ္းရဲ႕ Nature ျခင္း မတူတဲ့အခါ ဘယ္လုိမွ ေပါင္းစပ္လို႔ မရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
"တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္အား မမွ်ျခင္း"
၀န္ထမ္း တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ အပိုင္းကအမ်ားႀကီး၊ အရင္အလုပ္မွာလည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးနီးပါး သူတစ္ေယာက္တည္း တာ၀န္ခံၿပီး လည္ပတ္ခဲ့တာ၊ ဒီဘက္ အလုပ္ေရာက္ေတာ႔ သူတာ၀န္ယူရတာက အရင္အလုပ္ရဲ႕ ၁၀ ရာႏႈန္းေတာင္ မရွိဘူးဆုိ ပ်င္းၿပီးထြက္မွာပဲ။ ေနာက္၀န္ထမ္းက တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ အပိုင္းကနည္းနည္း ေပးထားတဲ့ တာ၀န္က အဆမတန္ မ်ားေနၿပီဆိုရင္လည္း over load ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္း ထြက္တတ္ပါတယ္။
"၀န္ထမ္း၏ ရာထူး၊ အဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း"
၀န္ထမ္းတုိင္းကို သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္အလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလးေတြ ေပးရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္ အလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးပဲ Expanse အေသးေလးေတြ ကအစ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေအာက္ေရာက္ေနမယ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေသးေသးေလးေတြ ကအစ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေနမယ္ဆုိရင္ ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ တာ၀န္မရွိသလုိ ခံစား လာရၿပီး ၀န္ထမ္းအဆင့္ အားလံုး အတူတူပါပဲဆုိၿပီး စိတ္က ထင္ျမင္လာ တတ္ပါတယ္။ အဲ့ေနာက္ေတာ့ Role ေၾကာင္ၿပီး အလုပ္က ႏႈတ္ထြက္တတ္ပါတယ္။
ရာထူး၊ အဆင့္ နိမ့္တဲ့ ၀န္ထမ္းက ရာထူး၊ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ၀န္ထမ္းထက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ဆံုျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမ်ားေနရင္လညး္ ထြက္ပါတယ္။ ေနာက္ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ လုိတာထက္ ပိုၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ထံသို႔ ၄င္း၀န္ထမ္း မွတဆင့္ ၀င္ထြက္ေစျခင္း၊ မလိုလားအပ္ပဲ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ကိုသာ လုပ္ငန္းရွင္မွ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ခ်ီးက်ဴးျခင္း တုိ႔သည္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းတြင္ မေပ်ာ္ေမြ႕ေစေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
"လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာန Head မ်ားမွ လူယံုေမြးျခင္း"
အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြက အလုပ္ရွင္ထက္ သူ႕လူယံုကို ပိုေၾကာက္ရတာမ်ိဳး ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ကလည္း လုပ္ငန္းအမ်ားႀကီး လည္ပတ္ေနရေတာ့ လုပ္ငန္းကို သူ႕လူယံုနဲ႔ လႊတ္ထားတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာက လူယံုက အာဏာကို သေဘာက် လာတာပါပဲ၊ အာဏာကို သေဘာက်ေလ သူ႕အာဏာကို ထိပါးလာမယ့္ ၀န္ထမ္း ေတြကို အလုပ္မခန္႔ ေတာ့သလုိ၊ လုပ္ငန္းခြင္က သူနဲ႔ ေျခရာတုိင္းမယ့္ လူေတာ္ ေတြကိုလည္း အလုပ္က ႏႈတ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင ္တတ္ပါတယ္။
"Office Administration System ညံ့ဖ်င္းျခင္း"
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္လို႔ မရေအာင္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ Office Supply System ည့ံဖ်င္းျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၀န္ထမ္း ႏႈတ္ထြက္ပါတယ္။
Credit-ကိုခ်ိဳ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...