Thursday, November 27, 2014

ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတိုးလွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကမလဲ


ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းအဖြဲ႕
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ မူရင္းခံစားေနရေသာ
လစာမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ခံစားခြင့္ရရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ေခတ္ႏွင့္အညီ ထိုက္တန္ေသာ လစာတုိးျမႇင့္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုတစ္ရပ္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက တင္သြင္းခဲ့ ၿပီး
ယင္းအဆိုအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္သည္။
ထိုသုိ႔လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွလည္း ေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရက အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ပါလွ်င္ ၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လ စာတိုးျမႇင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔လစာတုိးလာ သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ကဲ့သုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အေပၚလည္း ျပည္သူမ်ား မွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးျမႇင့္ေပး ျခင္းအား ၁၉၇၂ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရွစ္ ႀကိမ္ေျမာက္ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္ကာလအလုိက္ ေလာက္ငမႈမရွိျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္တုိးျမႇင့္ေပးပါက လည္း ယခင္အႀကိမ္မ်ားကဲ့သို႔မျဖစ္ေစဘဲ ထုိက္တန္စြာတုိးျမႇင့္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီး ထိုသုိ႔ထုိက္ တန္စြာ တိုးျမႇင့္ေပးမွသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းႏုိင္ေရး၊ အလုပ္ႏွင့္ မိမိတို႔တာဝန္အေပၚ ေစတနာထားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖမွ လႊတ္ ေတာ္တြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးလွေမာင္က '' ဝန္ ထမ္းေတြ လစာတိုးေပးတုိင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ခဲ့တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ေအာင္ ဝန္ ထမ္းေတြ လစာတိုးေပးေနတယ္လို႔ အမ်ားက ေတာင္ ျမင္လာတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာ လို႔ လစာနဲ႔မေလာက္တဲ့အတြက္ လစာတိုးေပး တယ္။ လစာတုိးေပးတိုင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ လာတဲ့ သံသရာႀကီးျဖစ္ေနတယ္၊ တျခားနည္း လမ္း မရွာသင့္ဘူးလား''ဟု ေျပာသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတုိးလာပါက ကုန္ေစ်း ႏႈန္းမတက္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ မတက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အႀကံေပး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ''အစုိးရဝန္ထမ္း ေတြ လစာတက္လာရင္ ပုဂၢလိကပုိင္းမွာလဲ လစာတုိးလာႏုိင္တယ္။ လက္ရွိတိုးတက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႔ဆိုရင္ လူ ေနမႈစရိတ္ကလဲ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ ျမင့္ လာမွာပဲ။ အဆမတန္ မတက္ဖို႔လိုတယ္''ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၏ အဓိက အ ေၾကာင္းအရင္းမွာ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းလို အား၊ ဝယ္လိုအားအေပၚအေျခခံၿပီး ေရာင္း လိုအားမ်ား၍ ဝယ္လိုအားနည္းပါက ေစ်းက် မည္ျဖစ္ကာ ဝယ္လိုအားမ်ားၿပီး ေရာင္းလို အားနည္းပါက ေစ်းတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာတိုးျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တိုက္႐ုိက္အ ခ်ဳိးမက်ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားမွာ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈကိုျမင္သည့္ အတြက္ လစာတိုးပါက ေငြ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မည္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလာ၍ ကုန္ပစၥည္းေစ်းတက္မည္ဆုိသည့္ Mind Set မ်ားအား ေဖ်ာက္ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာ တိုးသည္မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ေပၚလစီအရ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ ထုတ္ႏုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းႏုိင္က ယင္းအျမင္ကို ေျပာသည္။
လက္ရွိတိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးအေျခအ ေနမွာ ေဒၚလာေစ်းတက္ရိပ္မ်ားျပေနၿပီး တစ္ ဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္း၌ မိုးမ်ားသည့္အ တြက္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ျဖစ္သည့္ စပါး မ်ား ေရျမဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအ ျပင္ အေထြေထြစားေသာက္ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္း တက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္၌ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း လစာတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာမည့္အေရးကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္ရန္ လစာ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ တိုး ျမႇင့္ေပးမည္ဆုိသည္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေနသည္။
၂ဝဝ၅ခုႏွစ္က ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏လစာ ကို ငါးေသာင္းခန္႔ တိုးျမႇင့္ေပးၿပီးေနာက္ ဓာတ္ ဆီတစ္ဂါလန္ကုိ က်ပ္ ၁၈ဝမွ က်ပ္ ၁၅ဝဝသို႔ တုိးျမႇင့္လိုက္ကာ အဆေပါင္း ၈ဒသမ ၃ဆ ေလာက္ ေစ်းျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္က အစုိးရမွ တစ္လလွ်င္ ဓာတ္ဆီဂါလန္ တစ္ သန္းေရာင္းရၿပီး က်ပ္သန္း ၁၃၂ဝ ပုိရေသာ္ လည္း ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ လစာပ်မ္းမွ်တုိး ျခင္းျဖင့္ မေလာက္ငခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းလစာ တိုးရန္အတြက္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းအား ၈ဒသမ ၃ဆ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ၁ဝဆျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းကုန္စည္သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ကာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဆိုသည္မွာလည္း ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္သံုး ကုန္မ်ားျဖစ္၍ ထုိသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း တက္လာကာ ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ အတြက္ ယခု တစ္ႀကိမ္လစာတိုးေပးမည္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ေငြႏွင့္ တိုးေပးမည္နည္းဟုလည္း ဦးလွေမာင္ က ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းက ''လစာေတြတိုးေပးလိုက္၊ ေဒၚ လာေစ်းေတြ ဆြဲတင္လိုက္လုပ္ရင္ေတာ့ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းတက္လာမွာပဲ''ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
ေဒၚလာေစ်းတက္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ သို႔တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆန္ေစ်းႏႈန္းတက္၍ ထို ကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္မျဖစ္မေနသံုးစြဲရသည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ေစ်းျမင့္တက္ေနမႈကို မည္သို႔ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုသည္ကို အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လစဥ္ခ်ီး ျမႇင့္ေနသည့္ လစာကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္မည္နည္း ဆိုသည္ကို တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ယင္းတုိ႔၏ စီမံမႈ ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပမွရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆုိသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္း ၫြန္႔က ''ဦးေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅၉ခုႏွစ္ေတြတုန္းကလဲ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို လစာခ်ီးျမႇင့္ေငြတိုးေပးတာေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေရႊတစ္က်ပ္ သားကို ေငြက်ပ္ ၂ဝဝျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ အမတ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕လစာက ေငြက်ပ္ ၂၅ဝရွိတယ္။ ဒါကို အမတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕လစာကို ေငြက်ပ္ ၅ဝဝ သတ္မွတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က ဘာသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ရွိလဲဆိုေတာ့ တိုး ျမႇင့္လိုက္တဲ့လစာကို လက္ရွိအမတ္ေတြက ခံစားခြင့္မရွိဘဲ ၁၉၆ဝမွာျဖစ္လာမယ့္ အမတ္ ေတြကမွ ခံစားခြင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းလုိ႔ေျပာလို႔ရတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုရွိ တယ္ေပါ့''ဟု ဆုိသည္။
လစာတိုးလိုက္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္မွ ပါ လာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္မ်ားကို ေသခ်ာ ျပင္ဆင္မႈမရွိပါက ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားပါ ဒုကၡခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအျပင္ ယခု တုိးျမႇင့္ေပးမည့္လစာေငြမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မ်ားမွ ခြဲေဝေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၏ သံုးစြဲေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေလ်ာ႔လာမည္ျဖစ္၍ အဆုိပါအခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းမရွိပါက ဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက သံုးသပ္ေျပာသည္။
ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္လက္ထက္ မ်ားကတည္းက လစာတုိးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လာျခင္း ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းဟူ၍မွန္ကန္စြာခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ယခုအစိုးရ သစ္လက္ထက္အထိပါ ထိုသို႔ေျဖရွင္းရန္နည္း လမ္းမွာ ေဝးကြာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ေရာင္းလိုအား၊ ဝယ္လိုအားအေပၚ အ ေျခခံေနသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရပိုင္းက အေျခခံစား ေသာက္ကုန္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုတင္သြင္းႏုိင္ရန္၊ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ဳိး ေမြး ျမဴထုတ္လုပ္မႈကို ယခုထက္ပိုမိုေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစုိး ထြန္းက ''ကုန္ေစ်းႏႈန္းမတက္ေစခ်င္ရင္ အစုိး ရပုိင္းက လိုအပ္တဲ့ကုန္စည္ေတြကုိ မ်ားမ်ား သြင္းႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္''ဟု ဆိုသည္။
အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္စည္ထြက္ရွိသည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ထုတ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ပမာဏေပၚမူတည္ကာ ေစ်း ကြက္အတြင္း ေျပာင္းလဲေနၿပီး ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ေစ်းႏႈန္းအတက္ အက်၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံကုန္သည္တစ္ဦးက ''ဆန္ေစ်းဆိုရင္ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ေစ်းက် မယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ ေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းက ျပန္ျမင့္လာတယ္။ မိုးႀကီးလို႔ စပါးေရျမဳပ္တာေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ ႏွစ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ ဆန္ေစ်းက ပုိျမင့္ တာပဲ''ဟု ဆိုသည္။
ယင္းအျပင္ ျပည္ပမွအဓိကတင္သြင္း ေနရသည့္ စားသုံးဆီကဲ့သုိ႔ေသာ ကုန္စည္ မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ျပည္ တြင္းစားသုံးဆီသုိေလွာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္ထားျခင္းျဖင့္ စားသုံးဆီေစ်းႏႈန္းကုိတည္ၿငိမ္ ေစႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ဧရာဝတီေျမပဲဆီလုပ္ငန္းမွ ဦးခင္စုိးက ''ျပည္တြင္းစားသုံးဆီေစ်းကြက္ကုိ တည္ၿငိမ္ေစ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ စားသုံးဆီကုိ သုိေလွာင္ ထားႏုိင္ဖို႔ လိုတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအ တာနဲ႔ ျပည္ပက တစ္လကုိ တန္ခ်ိန္သုံးေသာင္း ခြဲ၊ ေလးေသာင္းေလာက္ တင္သြင္းေနရတယ္၊ တစ္လသြင္းလိုက္ စားလိုက္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းလဲ တည္ၿငိမ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ အခုလို ေစ်းႏႈန္း႐ုတ္ တရက္ အေျပာင္းအလဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ေစ်း ကြက္ကုိ ထိခိုက္မွာပဲ။ အဲဒီအတြက္ စားသုံး ဆီကုိ အနည္းဆုံး သုံးလကေန တစ္ႏွစ္စာအ တြက္ သုိေလွာင္ထားႏုိင္ဖုိ႔ လိုတယ္။ အဲဒီလို ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနဲ႔ သုိေလွာင္ကန္ေတြလိုတယ္''ဟု ဆိုသည္။
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအတြက္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း သုိေလွာင္ႏုိင္သည့္ သုိေလွာင္ကန္အတြက္ ေျမေနရာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရပိုင္းမွဦးစီးကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕လက္ထက္၌ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွန္ ကန္ျမန္ဆန္ေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္က် ဆင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခဲ့ ရၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္လိုက္တုိင္း အ ဆုိပါအဖြဲ႕မွ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကကာ ပီျပင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဆုိသည္။
လစာတုိးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီး ျမင့္လာျခင္းအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေစ်းဆြဲ တင္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းညႇိေပးရန္လုိၿပီး ေဒၚလာ ေစ်းတက္၍ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းတက္ လာေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္းကို ဗဟုိဘဏ္မွ ထိန္းညိႇေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းကဲ့သို႔ ပင္ လစာတိုးျမင့္လာ၍ ကုန္စည္ေစ်းတက္ျခင္း မ်ဳိးမျဖစ္ေစရန္ မည္သုိ႔ထိန္းညႇိမည္ကို ယခု ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သက္ဆုိင္သည့္ ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီး ပြားေရးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕မွ တူညီစြာေျပာသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ''အဲဒီ အဖြဲ႕မွာ ပညာရွင္ေတြလဲပါရမယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူဟာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ကြၽမ္း က်င္သူျဖစ္ရမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားစုဟာ ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္ သူေတြ ျဖစ္ရမယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အ စုိးရတစ္ခုတည္းကမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးပညာ ရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြပူးေပါင္း ၿပီး ဖြဲ႕စည္းမွ သဘာဝက်မယ္လို႔ထင္တယ္။ အစုိးရပုိင္းက တာဝန္ရွိသူေတြကလဲ ထိန္းညႇိ ႏုိင္မယ္။ အဲဒါမွ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္တယ္။ တစ္ဖက္တည္းက အျမင္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္ ခ်က္ေတြရွိႏုိင္တယ္။ ဘက္စုံရဲ႕အျမင္နဲ႔မွ အ ဆင္ေျပႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တယ္''ဟု သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။
ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ႐ုံးအကူတစ္ဦး၏ လစာမွာ ၈၂က်ပ္၊ ေအာက္တန္းစာေရးတစ္ဦး လစာမွာ ၁၂၆က်ပ္၊ အထက္တန္းစာေရးတစ္ဦး လစာမွာ က်ပ္ ၁၈ဝ၊ ဘီစီအဆင့္က က်ပ္ ၂ဝဝ ရေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္၌ လူတစ္ဦး၏ အေျခခံလစာမွာ ၃ က်ပ္ ၁၅ ျပား၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ လစာမွာ ၆က်ပ္ႏွင့္ ျပား ၅ဝအျဖစ္ ႏွစ္ဆျမႇင့္လိုက္ၿပီး မဆလေခတ္တြင္ ဆန္တစ္ျပည္မွာ ျပင္ပ၌ ႏွစ္က်ပ္ႏွင့္ အစိုးရေစ်း ၇၅ျပားႏွင့္ ၉၅ျပား ၾကားတြင္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆန္တစ္ ျပည္ေစ်းႏႈန္းမွာ အနိမ့္ဆံုးက်ပ္ ၁ဝဝဝမွ ၁၆ဝဝ ၾကားအတြင္းရွိလာ၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက် ဆင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ရာတြင္ မည္သည့္ပညာ ရွင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသည္ျဖစ္ေစ မည္သို႔မွ် ထူးလာဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း စီးပြား ေရးပညာရွင္တခ်ဳိ႕မွ သံုးသပ္ၾကသည္။
ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ''ေလ့လာ တြက္ခ်က္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ေတာ့ လုိ အပ္တာေပါ့။ တိုးေပးတဲ့လစာအေနအထား ကလဲ အစုိးရကေပးတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ဖို႔လို တယ္။ အစုိးရရဲ႕ဘတ္ဂ်က္အေနအထားနဲ႔ထိန္းညႇိဖို႔လိုတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဂ်ီဒီပီ နဲ႔ အခြန္ကို အခ်ဳိးခ်ရင္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အရမ္းနည္းေနတယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြ အခြန္ထမ္းပိုင္းမွာ အဆင္ေျပလာေအာင္ အ ခြန္ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကုိ ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈနဲ႔ အခြန္ကရတဲ့ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြမ်ား လာမယ္ဆိုရင္၊ ေစ်းႏႈန္းမႀကီးျမင့္ဘူးဆိုရင္ ဘာမွျပႆနာမရွိဘူး။ ေစ်းႏႈန္း အရမ္းႀကီး မတက္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့''ဟု သံုးသပ္သည္။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္င့ံ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ ရလာမည္ ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ ထုိကာလမွာ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေန၍ ႏုိင္ငံေရး အသံုးခ်လိုသူမ်ား၊ လက္ရွိသြားေနသည့္ ဒီမို ကေရစီျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိခိုက္ေစရန္ ေသြး ထိုးလံႈ႔ေဆာ္လုိသူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္အေနအ ထားတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ ကိုလည္း တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ သတိျပဳရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီး သည့္အဆိုပါကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရး႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားမျဖစ္လာေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွ သတိေပးေျပာၾကားလ်က္ရွိသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္း ၫြန္႔က ''၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လိုအ ေျပာင္းအလဲျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့ ျပည္သူ လူထုကပဲ ဆံုးျဖတ္မွာေပါ႔။ လစာတိုးျမႇင့္ဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ပါတီကိုပဲ မဲေပးမလား၊ တိုင္း ျပည္အတြက္ အေျပာင္းအလဲကို တကယ္လုပ္ ေဆာင္မယ့္သူကိုပဲ မဲေပးမလားဆိုတာကိုေပါ့။ လစာေတြ တိုးျမႇင္႔လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတက္ ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို လစာတိုး ေပးဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတဲ့သူေတြက သူတို႔မွာ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာေဆြးေႏြးၿပီး နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းတာတုိ႔၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြဖြဲ႕ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္တာတို႔ လုပ္ ရမွာေပါ႔''ဟု ဆိုသည္။
ဦးခင္ေမာင္ေဆြကလည္း ''ဒီကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အစိုးရပိုင္းကလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဝန္ ႀကီးဌာနအသီးသီးက ကိုယ့္ဌာနအေနနဲ႔ ဘတ္ ဂ်က္ဘယ္လိုရေအာင္ရွာဖို႔ရွိသလဲ ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔လို တယ္။ နည္းဥပေဒေတြကိုေတာ့ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲသင္႔တယ္။ ေနာက္ အခြန္ေကာက္ဖို႔အတြက္က ဝန္ထမ္းေတြပဲ လုပ္ရမွာေလ။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထု ေတြကို ဘယ္လိုအခြန္ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ေကာက္ မလဲဆိုတာကို နယ္ေတြအထိ ကြင္းဆင္းၿပီး လူထုပညာေပးသေဘာမ်ဳိးေလးလဲ လုပ္ေပး ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ႔''ဟုသံုးသပ္သည္။
ယခုလာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမင့္ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လစာတိုးျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေလ့ အထတစ္ခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္ေရးမျဖစ္ေပၚေရးကို ခ်ိန္ညႇိႏုိင္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတုိးရာတြင္ လည္း အဆုိပါလစာႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ေနထိုင္မႈစရိတ္၊ စားေသာက္မႈစရိတ္ အပါအဝင္ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထိန္းညႇိႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ ခ်ိန္ညႇိႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ယခုအစိုးရသစ္လက္ ထက္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မ်ားစြာထိ ခိုက္ေစသလို စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုသူ မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ပံုေဖာ္ႏုိင္မည့္အေနအထား သို႔ ေရာက္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာတုိးျခင္းမွာ မဂၤလာရွိေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ ဟန္႔တားႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဖာ္ေဆာင္ေန သည့္ သန္႕ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ဟန္႔တားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ဤေန႔တြင္ အဓိကစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ မွာ ယေန႔ကာလကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လာျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တရိပ္ရိပ္ႀကီးျမင့္ေနျခင္းသည္ လစာတိုးကာလတြင္မွမဟုတ္။ ျမန္မာေငြေၾကး တန္ဖိုး ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေသာကာလ (အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာေသာ ကာလ)၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡရွိေသာကာလ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာနည္း ပါးလာေသာကာလ စသည္ျဖင့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚလုိက္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက လည္း လိုက္ပါႀကီးျမင့္လာေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ ျပင္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန ေသာ ဝိသမစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ကုိယ္က်ဳိး ၾကည့္မႈေၾကာင့္လည္း ပါဝင္သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ သည္ လစာတုိးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ တျခားေသာအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ လည္း တည္မီွေနလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္အေျခအေန၊ မည္သည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေစ ဝယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားေပၚ တြင္လည္း အေျခခံလ်က္ရွိရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းလိုအားမ်ားေနလွ်င္ (ကုန္ပစၥည္းမ်ား လိုသည္ထက္ပိုေနလွ်င္) ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ မႈမရွိႏုိင္သည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအေျခအေနအခ်ိန္ အခါ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏႈန္း တုိးျမင့္လာပါ က ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား မႀကီးျမင့္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ထားရမည္ကား ယေန႔ကာလ တြင္ မလြဲမုခ် လုပ္ေဆာင္ထားရမည့္ အေရး ႀကီးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။
‪#‎Democracytoday‬
(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...