Wednesday, October 7, 2015

အင္းစိန္ေတာ္လွန္ေရး

Nyo Tun

အင္းစိန္ေစ်းၾကီးရဲ႕ ေစ်းေခါင္မိုုးမွာ ေက်ာက္ဖရုုံသီး စင္ထိုုးထားတဲ့ ယၾတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူေတြ ဆက္စပ္ေတြးမိၾကတာက ‘အင္းစိန္ေစ်းၾကီး’ ဆိုုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ နဲ႔ ဓာတ္တူနံတူ ရိုုက္ထားတာ၊ ‘ေက်ာက္ဖရုုံ’ က ၾကံ႔ဖြံ႔ေရး နဲ႔ ဓာတ္တူနံတူ ရိုုက္ထားတာ။ အဲသလိုု ျဖစ္ေကာင္းေတာ့ ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၄င္းတိုု႔အဖြဲ႔ရဲ႕ နာမည္မွာ အဓိကအက်ဆံုုး စကားလံုုးျဖစ္တဲ့ ‘ခိုုင္’ ဆိုုတာမပါဘဲ ယၾတာလုုပ္ရင္ အဲဒါမ်ိဳးယၾတာဟာ ယၾတာေၾကာင္က်ားလတ္ၾကီး ျဖစ္ေနမွာေပါ့။
ေနာက္ျပီး ေဒၚစုုရဲ႕ နာမည္သညာက ‘စုု’ နဲ႔ ‘ဆန္း’ဟာ “စိတၱ” (စိတ္) ကိုု ရည္ညြန္းပါတယ္။ “ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္” ရဲ႕ အဓိပၺာယ္ဟာ မိမိစိတ္ကိုု မိမိ (မလိမ္ညာေတာ့ဘဲ) ၾကည္လင္စြာျဖင့္ ေအာင္ႏုုိင္ျခင္း (Victory of mind with clarity) လိုု႔ အဓိပၺာယ္ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ‘အင္းစိန္’ ဆိုုတဲ့ နာမသညာကေတာ့ စိန္ဆိုုတာဟာ ရုုပ္ဝတၳဳေတြမွာ အမာေက်ာဆံုုး ပစၥည္းျဖစ္တယ္၊ ‘အင္း’ ဆိုုတာ က်ေတာ့ ရုုပ္ေလာကကိုု ပံုုစံတူ အမွတ္လကၡဏာ တုုပလိုု႔ လမ္းေၾကာင္းမႈ လိုု႔ အနက္ထြက္တယ္။ အမာဆံုုး (ရုုပ္ဝတၳဳ) နဲ႔ ရုုပ္ဝတၳဳေလာကကိုု အတုုလုုပ္ လႊမ္းမိုုးျခင္း ကိုု အင္းစိန္ဟာ ကိုုယ္စားျပဳပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ဘယ္လိုုနည္းနဲ႔မွ အင္းစိန္ဆုုိတဲ့ နာမသညာက “ရုုပ္ဝါဒ ရဲ႕ လႊမ္းမိုုးမႈ” သေဘာဟာ ေဒၚစုုအမည္က အႏွစ္သာရ လကၡဏာ ျဖစ္တဲ့ “နာမ္တရား ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ” ဆိုုတာ ကိုုယ္စားျပဳဖိုု႔ သံုုးလိုု႔ေတာ့ ေယ်ဘုုယ်အားျဖင့္ အဓိပၺာယ္ မရွိႏိုုင္ပါဘူး။
တကယ္ကေတာ့ သည္ယၾတာဟာ အေျပာင္းအလဲကိုု အာဏာဂဏန္းေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လိုုက္ႏိုုင္တာကိုု ကိုုယ္စားျပဳထားျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ေက်ာက္ဖရုုံသီးဟာလည္း အေရးၾကီးသလိုု ေက်ာက္ဖရုုံသီးကိုု ေထာက္ထားတဲ့ ဟိုုဘက္သည္ဘက္ ၾကက္ေျခခတ္ထားတဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း စင္ထိုုးကေလး ကိုု သတိိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဟာ ကရကဋ္ ရာသီ ရဲ႕ ဂဏန္းေကာင္ လက္မႏွစ္ခုုေထာင္ထားတဲ့ အမွတ္အသားပါပဲ။ ကရကဋ္ ရာသီ ရဲ႕ ဂဏန္းေကာင္ လက္မႏွစ္ခုုေထာင္ဆိုုတာ ေပါ့ေသးေသး မမွတ္နဲ႔ဗိ်ဳ႕၊ အဲဒါဟာ (ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗမာအာဏာပိုုင္ေတြရဲ႕ သည္းေျခၾကိဳက္) အာဏာဂဏန္း ျဖစ္တဲ့ ၉ (9) ဂဏန္းႏွစ္ခုု တခုုနဲ႔ တခုု ေစာက္ထိုုးမိုုးေမွ်ာ္ ခ်ိတ္ထားတာကိုု ပံုုေဖာ္ထားတာ။ ျပထားတဲ့ ပံုုေတြမွာ ေလ့လာၾကည့္လိုုက္ပါ။
ေက်ာက္ဖရုုံသီးဟာလည္း ကရကဋ္ရာသီရဲ႕ ပင္မဓာတ္စာ အသီးျဖစ္တယ္။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ အဓိကက ေရဓာတ္ကုုိ ထိန္းထားတာကိုု ကိုုယ္စားျပဳတာဗ်ိဳ႕။ ေရဆိုုတာ ဘာလဲဆိုုေတာ့ ေခတ္၏ ေရႊ႕လ်ားေျပာင္းလဲမႈ ေပါ့ဗ်ာ။ ဗမာစကားမွာဆိုု ‘ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း’ ၊ လာရီဒိုုင္းမြန္းတိုု႔ရဲ႕ ‘စတုုတၳလိႈင္း’ စသျဖင့္ သံုုးစြဲက်တယ္ေလ၊ ဟုုတ္ကဲ့ မဟုုတ္လား။ ျပထားတဲ့ပံုုမွာ water cardinal (အဓိပၺာယ္မွာ ေရ၏ မူလအစ) ဆိုုျပီး ကရကဋ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကိုု ဖတ္မိ ေတြ႔ရတယ္ ဟုုတ္။ အဓိကက ေရစီးကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္လိုုက္တယ္။ “အေျပာင္းအလဲ” ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္လိုုက္တယ္။ ေရဟာ စီးေတာ့စီးတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ မူလအစ ကိုုပဲ ျပန္ျပီး စီးေနရျခင္း ျဖစ္တယ္ –– မူလအစမွာ ရွိတဲ့ လူထိပ္တန္းစား (ခတၱိယ) ၊ ဘုုန္းၾကီးတန္းစား (ျဗဟၼဏ) ေတြပဲ လႊမ္းမိုုးထားျခင္း ျဖစ္ရမယ္။ Caste system (လူေတာ္ဝင္မ်ိဳးတိုု႔ တည္ျမဲဝါဒ) ဆုုိတာ အဲဒါေပါ့ဗ်ာ။
ဂဏန္းလက္မ ႏွစ္ခုု (ဝါ) ၉ ဂဏန္း ႏွစ္ခုု အျပန္အလွန္ ထပ္တလဲလဲ ေက်ာ့ကြင္းခ်ိတ္ႏွစ္ခုုဟာ ဘာကိုု ဆိုုလိုုေနသလဲဆိုု ဘယ္လိုုပဲ ေျပာင္းလဲေအာင္လုုပ္ေနလုုပ္ေန၊ ဘယ္လိုုပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေနေန (ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါမွာ မဆိုု ညိဳထြန္းလိုုမ်ိဳး ေဖာက္ျပန္သူ လူတန္းစားေတြ ဆိုုတာ တားမရဘူး မဟုုတ္လား) မူလ အာဏာရွင္ လူတန္းစားေတြ က ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ မူလ“မ်ိဳးေစာင့္” လူ႔ေဘာင္ပဲ ျဖစ္ရမယ္လိုု႔ ဆိုုလိုုတာပါပဲ။အတိအက်ေပါ့ဗ်ာ၊ ေက်ာက္ဖရုုံသီးဟာ ၄င္းျဗဟၼဏ မ်ိဳးထြန္းေဗဒင္ပညာမွာ ေရလိႈင္းကိုု ဆြဲတဲ့ လစႏၵာကိုု ကိုုယ္စားျပဳတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္လိုုပဲ ေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲ ၉ ဂဏန္း ႏွစ္လံုုးနဲ႔ (ေဘာင္ေခတ္ထားတဲ့) “မ်ိဳးထိန္း” အာဏာ ေက်ာ့ကြင္းထဲမွာပဲ ေျပာင္းလဲေနတာ ျဖစ္တယ္။ ေျပာင္းလဲမႈဟာ နဂိုု မူလအစနဲ႔ အတူတူ ပဲ ျဖစ္တယ္။ ေဖာက္ျပန္သူေတြ၊ စနစ္ေဟာင္းကိုု ေခ်ဖ်က္ေတာ္လွန္သူေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒါဟာ ေျပာင္းလဲမႈကိုုယ္၌ကိုုက တကယ္ေတာ့ မူလအစကိုု ျပန္သြားေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ကဲ၊ ျပီးပါေလေရာ။
ေက်ာက္ဖရုုံနဲ႔ ၉ ဂဏန္း စင္ထိုုးေလးကေတာ့ ရွင္းပါျပီ။ ဘာျဖစ္လိုု႔ “အင္းစိန္ေစ်း” ျဖစ္ေနရသလဲ၊ အဓိကက ၁၃ ဂဏန္းကိုု ေၾကာက္လိုု႔ဗ်ိဳ႔။ ဗမာျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုုပ္မယ့္ ယခုုႏွစ္ ၂၀၁၅ဟာ ျဗဟၼဏ ေဝဒပညာအရ ဒြါပရာယုုဂေခတ္ရဲ႕ ၂၅၂၅ ခုုႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ျဖစ္တယ္၊ အျပင္းထန္ဆံုုး ေတာ္လွန္ေရးဂဏန္း (ေဒၚစုုဂဏန္း ၂၅) ေတြ အလြန္ အားေကာင္းေနတဲ့ ႏွစ္ ျဖစ္တယ္၊ ၄င္းတိုု႔ ျပဳတ္ႏိုုင္တယ္။ သည္ ၂၀၁၅ဟာ ကာလီယုုဂေခတ္တေခတ္ရဲ႕ (ကာလီယုုဂ = အေျခခံအက်ဆံုုး ယုုဂေခတ္ တစ္္ေခတ္ (ဝါ) ယုုဂေခတ္ တယူနစ္ ) သက္တမ္း ၆၇ ႏွစ္ႏွစ္ပဲ က်န္တယ္ (၁၃ ဂဏန္း)။ လက္ရွိ ယုုဂေခတ္ဟာလည္း လျပကၡဒိန္ ယုုဂကာလ စုုစုုေပါင္း ၂၁၆ ကာလ အပိုုင္းအျခား ကုုန္ဆံုုးဖိုု႔ဟာလည္း ကာလေပါင္း ၁၃၀ က်န္ရွိေနတဲ့ ကာလ ျဖစ္တယ္ (၁၃ ဂဏန္း) ။ ၁၃ ဂဏန္းေတြဟာ ၂၀၁၅ မွာ ႏွစ္ခါေက်ာ့၊ လာျပီး ေပါင္းဆံုုေနၾကတယ္။ သိၾကတဲ့ အတိုုင္း ၁၃ ဂဏန္းဆိုုတာ ထီးနန္းေတြ ျပိဳလဲကုုန္တဲ့ ဂဏန္းပဲ။ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ယုုဂကာလေတြမွာ ထီးနန္းေတြ ျပိဳလဲကုုန္မယ္၊ ၄င္းတုုိ႔ အနာဂါတ္အတြက္ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ၁၃ ဂဏန္းကိုု ၉ ဂဏန္း ႏွစ္ေက်ာ့နဲ႔ ေက်ာ့ကြင္းဆင္လိုု႔ကာ ခုုလိုု ေက်ာက္ဖရုုံစင္ထိုုးျပီး ထိန္းတာ ျဖစ္လာတာပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ ၁၃ ဂဏန္းဆုုိတာ ထက္ေတာင္ ‘အင္းစိန္’ နဲ႔ တင္ ျပီးေနပါျပီ။ ေဒၚစုုသာ ေတာ္လွန္ေရးကိုု မလုုပ္ႏိုုင္ခ်င္ မလုုပ္ႏိုုင္လိမ့္မယ္၊ အင္းစိန္ဘုုန္းၾကီးကေတာ့ သူဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးၾကီး ၂၀၁၅ မွာ ျပီးေျမာက္လိုု႔ ေအာင္ပြဲခံ ဘိသိက္ပြဲေတာင္ က်င္းပေနမွေပါ့။ အင္း၊ သည္အတိုုင္းဆိုု ၄င္း အင္းစိန္ရြာမ (အင္းစိန္ = ၁၃၊ ရြာမ = ၈ + ၅ = ၁၃) ဆိုုတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ဟာလည္း မဘသ ဥကၠဌ ျဖစ္လာတယ္ဆိုုတာ သူ႔အလုုိလိုု ျဖစ္လာတာ ဟုုတ္ခ်င္မွဟုုတ္မယ္၊ နဂိုုကထဲက ယခုု ၂၀၁၅ ယၾတား စီမံကိန္းအတြက္ သူတိုု႔လုုိခ်င္တဲ့ နာမည္နဲ႔ လူကိုု ၾကိဳတင္ ရွာျပီး မရရေအာင္ အကြက္ခ်စီမံလိုု႔ တင္ေျမွာက္ထားတာ ျဖစ္ႏိုုင္တယ္။
ယုုဂႏွစ္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔တေတြ ေရာက္ေနလဲ၊ ၂၀၁၅ မွာ “အေျပာင္းအလဲ” ဂဏန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ၁၃ ဂဏန္းတိုု႔ ၊၂၅ ဂဏန္းတိုု႔ ဘယ္လိုုမ်ား ေပါင္းဆံုုေနၾကမိသလဲ ဆိုုတာ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ပံုုကိုု စိတ္ဝင္စားသူေတြ အတြက္ ေနာင္တင္ေပးပါမယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...