Friday, October 30, 2015

Achilles heel

BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း's photo.
Achilles heel ဆုိတာကေတာ့ အခု အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈံးမွာ တြင္က်ယ္စြာ သုံုးေနခဲ့တဲ့ အီဒီယမ္ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါမ ဒဏၰာရီ ထဲက ဆင္းသက္လာပါတယ္။
နတ္ဘုရားေတြက အာခ်ီလီ ဆုိတဲ့ ကေလးကုိ နတ္ေရကန္ထဲ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းက ကုိင္ျပီး စိမ္ကာ ဘယ္လုိ ရန္သူကမွ သူ႔ အေပၚ ေအာင္ျမင္မႈ မရေအာင္ စီရင္ထားခဲ့ပါတယ္။
ခက္တာက ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းက ကုိင္ျပီး ေရထဲကုိ အႏွစ္ခံလုိက္ရတဲ့ အာခ်ီလီရဲ့ ေျခေထာက္က ေရမထိခဲ့ပါဘူး။
ဒါဟာ သူရဲ့ အားနည္းခ်က္ ရွိတဲ့ ေနရာ ေျခဖေနာင့္မွန္း ရန္သူေတြက သိျမင္လာျပီး အဆိပ္လူးျမွားနဲ့ ေျခေထာက္ကုိ ျပစ္ခြင္းျပီး သတ္ျပစ္ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း လူတေယာက္ အဖဲြ႔အစည္းတခုကုိ အပုိင္ ေခ်မႈန္းႏူိင္မယ့္ အားနည္းခ်က္မ်ဴိးး ရွိခဲ့ရင္ Achilles heel လုိ႔ သုံးႏႈန္းခဲ့ၾကပါတယ္။
အခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သာမန္ လူလတ္ပုိင္း တေယာက္ေတာင္ သြားႏူိင္စြမ္း မရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္တလႊား အေရွ႔ မွ အေနာက္၊ ေတာင္မွ ေျမာက္ကုိ မရပ္မနား သြားလာေနရတာလည္း အဲ့သည့္ Achilles heel ရွိေနတာကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
NLD ဟာ အခု ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏူိင္ရရွိမယ္ဆုိတာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူေတြက တညီတညြတ္တည္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ရဲ့ ဖရုိဖရဲ ႏူိင္လွတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ အခု ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျပည္သူေတြ ဘ၀ကုိ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ ေဖၚေဆာင္ႏူိင္ျခင္း မရွိပဲ အစမ္းသပ္ခံ ဘ၀ နဲ႔ ျပီးသြားမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြ ျမင္ေတြ႔ လာေနရပါတယ္။
အဲ့တာက ဘာေတြလဲ ဆုိေတာ့...
(၁) ေရြးေကာ္မွ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ၾကဳိတင္ မဲေပးခဲ့ရမႈအတြက္ အမွားအယြင္းမ်ားကုိ ၀န္ခံခဲ့ျခင္း။
(၂) မႏၱေလး ရန္ကုန္ အပါအ၀င္ ျမဳိ႔ ရြာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ phantom voters ဟု ေခၚေသာ အေကာင္အထည္ မရွိေသာ မဲေပးသူ မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနျခင္း
(၃) ရွမ္း ကခ်င္ ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ား: လုိအပ္သည္ထက္ ပုိ၍ ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း။
(၄) စစ္တပ္ မိသားစု ၀င္မ်ား ၾကဳိတင္ မဲေပးျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျငင္းပါယ္ခံရျခင္း
(၅) ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္းယူရန္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ခ်ဴ ပ္ခ်ယ္လာျခင္း
(၆) ႏူိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ေပးမည့္ မဲ ေပးခြင့္ လက္မွတ္ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းအတြက္ မဲ မသမာမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းပုိရွိလာျခင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိေတာ့ျခင္း
(၇) ျပည္ပေရာက္ သူမ်ား သုံးေသာင္းေက်ာ္သာ မဲထည့္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း မဲကပ္ျပားမ်ား ၃ သန္း နီးပါး ရုိက္ႏွိပ္ထားျခင္း
(၈) လက္ရွိ စီစဥ္ထားပုံအရ မဲရုံတရုံတြင္ မဲေပးခြင့္ ရွိသူ ၁၂၀၀ ထက္ မည္သုိ႔မ် မေက်ာ္လြန္ႏူိင္ျခင္း
(၉) မၾကာမီက တႏူိင္ငံလုံး နီးပါး မည္သညည့္ အေၾကာင္းမွန္း မသိရပဲ မီး ျပတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မဲေရရန္ ရွိသည့္ ေမွာင္စပ်ဳိ း အခ်ိန္အတြက္ စုိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာျပီး အစမ္းေလ့က်င္ျခင္းဟု စြပ္စဲြ:မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာရျခင္း
(၁၀) ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္ အေပၚ အျငင္းအခုံ ျဖစ္လာက ေရြးေကာ္ ခုံရုံး တခုတည္းရဲ့ အဆုံးအျဖတ္သာ အတည္ျဖစိမည္ဟူေသာ ဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကုိ ၾကည့္၍ မည္သုိ့မ် လက္ခံႏူိင္ဘြယ္ မရွိျခင္း။
ဥပမာ ဆုိက မဲေပးသူ ၉၀% ေက်ာ္မဲျဖင့္ ႏူိငိသူအား မဲ ေပးသူ ၁၀% ေက်ာ္မဲျဖင့္ ႏူိငိသူက နစ္နာသည္ဟု အေၾကာင္းတခုခု ျဖင့္ တုိင္ၾကားလာပါက ေရြးေကာ္မမွ ထုိ ၁၀% ေက်ာ္ရသူ ဘက္မွ မွန္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္က ထုိသူသည္ အလုိအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ျဖစ္လာေပမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားက ျဖစ္လာမည္မွာ ၾကိမ္းေသ သျဖင့္ ခုံရုံး အဖဲြ႔ ၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပင္ပမွ သမာသမတ္ ရွိသူ မ်ားပါ ထည့္သြင္း သင့္လွေပသည္။
ဤသည္တုိ႔ အျပင္ တပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားျပီး တုိင္းျပည္ဘဏၠာမ်ားကုိ ထင္သလုိ သုံးစဲြခြင့္ ရေနေသာ ၾကံ႕ဖြံ အား ၇၅% အျပတ္ျဖင့္ အႏူိင္ရဘုိ႔ ဆုိသည္မွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူလွေပ။
ထုိ့အျပင့္ က်န္ပါတီ ၉၀ မွလည္း အားလုံးနီးပါးက NLD ႏွင့္ စိတ္တူ ကုိယ္တူ မရွိၾကသည့္ အျဖစ္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပအုန္းမည္။
တတုိင္းျပည္လုံးအား ၇၅% ေသာ ေနရာအတြက္သာ မဲထည့္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ္လည္း တဦးတည္းေသာ ႏူိင္ငံသားမွာမူ က်န္ ၂၅% ေသာ ေနရာ ၁၆၆ ေနရာအတြက္ ၎အလုိက် မဲထည့္မည့္သူမ်ားကုိ စိတ္ၾကဳိက္ခန္႔ အပ္ခြင့္ ရွိေနျပန္သည္။ သုိ႔အတြက္ အဆုိပါ ႏူိင္ငံသားတဦး လက္၀ယ္တြင္ ၂၅% ေသာ မဲမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ဟု မဆုိက အျခား အဘယ္သုိ႔ မ်ား ဆုိ၍ ရႏူိင္ ေပဦးမည္နည္း။
ဤမ် မကေသး ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ နယ္လုံ၀န္ၾကီးမ်ားပါ အဆုိပါ ႏူိင္ငံသားတဦး၏ အလုိက် ခန္႔ အပ္ရေပ အုန္းမည္။
၎ ႏူိင္ငံသားတဦး စိတ္အလုိမက် ျဖစ္က ျပည္သူအမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ အပ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသည္လည္း မည္သုိ႔မ် ေစာဒက တက္ခြင့္မရရွာပဲ ဖ်က္သိမ္းခံဘ၀ သုိ႔ ဆင္းသက္ရရွာ ေပ အုန္းမည္။
သုိ႔ အတြက္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သုိ႔မ် စိတ္ခ် လက္ခ် ေန၍ မျဖစ္။ တက္မေထာင္၍ မရ။ မေရရာေသာ အနာဂါတ္ကား ေစာင့္ၾကဳိ ေနသည္။ ျပဴး ေနေအာင္ ျပဲေနေအာင္ စည္းလုံးမႈ ရွိမွ ေတာ္ကာ က်ေပမည္။ မိမိတုိ႔ရဲ့ အာခ်ီလီက ေျခေထာက္တြင္မဟုတ္ေသး တကုိယ္လုံး ေနရာ အႏွံ႔ ရွိေနသည္ကုိ မေမ့သင့္။
ဓါတ္ပုံ။ ။ စစ္ကုိင္း NLD စည္းရုံး ေဟာေျပာပဲြမွ
HSW

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...