Friday, October 23, 2015

တရုတ္-ျမန္မာ ေက်ာက္စိမ္းေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ မိသားစုအပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း Global Witness အစီရင္ခံစာက ဖြင့္ခ်

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွာ ယခင္စစ္ အစိုးရေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ စစ္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေနာက္ကြယ္ရိွ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရိွေသာ Global Witness မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔သည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး တရား၀င္လုပ္ကြက္ရရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊ၏ မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီနွစ္ခုနွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္အပါအ၀င္ အစိုးရနွင့္ပတ္သက္ေသာ ထူး ကုမၸဏီ၊ ေအးရွားေ၀ါ ကုမၸဏီနွင့္ '၀' ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) အား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ မူးယစ္ရာဇာ ေ၀ဆူးက်န္တို႔၏ ကုမၸဏီမ်ားပါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအျပင္ အစီရင္ခံစာအရ တရားမ၀င္ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ အျခား အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒု ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေဆြ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ၀ယ္ယူေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ေဟာင္း) ၀င္းသန္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊပိုင္ ကုမၸဏီမွ တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းကို ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အထိေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုင္းမွဴးေဟာင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္မွလည္း တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းကို ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ဖိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိမ္းကလည္း တရားမ၀င္ေဈးကြက္အေနနွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကို ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ နီးပါးေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
“၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းမွ ေငြပမာဏ အေျမာက္အျမားရရွိေနေၾကာင္း Global Witness ၏ သုေတသနက ညႊန္ျပထားပါသည္။ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့္ ဦးအုန္းျမင့္တို႔ မိသားစုသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားစြာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ၎တို႔အားလံုးသည္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းျပပြဲ (အစိုးရတရား၀င္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းျပပြဲ) တြင္ အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းခ်ေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၂၀ ႏွင့္ ၂၀၁၃ အေရာင္းျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ သန္း ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဦးသန္းေရႊမိသားစုပါ၀င္ေနသည္ဟု Global Witness က ယံုၾကည္ထားသည့္ အျခားကုမပၺဏီတခုသည္ ၂၀၁၃ႏွင့္ ၂၀၁၄ အေရာင္းျပပြဲ ၂ ခုေပါင္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ဖိုး ထပ္မံေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာျပီျဖစ္သလို သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ ဂိုဏ္ဂဏအကြဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ညစ္ပတ္သည့္ လွည့္စားမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရံပံုေငြထုတ္ေပးလာနိုင္သည္ကို စိုးရိမ္သူတခ်ဳိ႕ရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ား မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို အျမန္ဆံုးသိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္”ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏမွာ ၃၁ ဘီလီယံရိွျပီး ယင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ သံုးပံုတပံုျဖစ္သည့္ ၁၂ ဘီလီယံကိုသာ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ တရုတ္သို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏကို အေျခခံ၍ ၁ ႏွစ္အခ်ိန္ယူ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမည္မွ်ရိွသည္။ မည္သို႔၀င္ေငြ စီးဆင္းလည္ပတ္ သည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ တိက်စြာထုတ္ျပန္နိုင္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနျပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း Global Witness မွ အစီရင္ခံစာျပဳစုမႈတြင္ ပါ၀င္သူ မစၥ ဂ်ဳမြန္ က တင္းစာရွင္လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မင္းဗညား၊ ေမလိႈင္းသူ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...