Wednesday, September 16, 2015

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိသင့္ မရွိသင့္ ဘာသာေရးရႈေထာင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း


ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ျပည္သူေတြအၾကား ဆူညံသံေတြ ၾကားေနရ၍ သတင္းမ်ားကိုဖတ္၍ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မိတယ္။ အက်ယ္ေလာင္ဆုံးဗြဳိက္စ္က လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခံံ့က သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ရွိၾကေသာ ဒကာ၊ ဒကာမ်ား အတူပူးေပါင္းလွ်က္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ၄-ခုကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၾကတယ္။
ထိုမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ၄မ်ဳိးထဲက ေနာက္ဆုံးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ "တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ" ကိုု ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိုျဖစ္ရပ္ အေပၚမွာ ေက်နပ္သံေတြေရာ၊ မေက်နပ္သံေတြပါ ပဲ့တင္ထပ္လို႔ ညံေနေတာ့တယ္။ ဒီဥပေဒကို ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ အသံေတြကလည္း ပိုၿပီးက်ယ္ေလာင္လာျပန္တယ္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ေၾကာင့္လား၊ အမ်ဳိးသမီးေရး စိတ္ေၾကာင့္လား ေ၀ခြဲမရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္မိတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔က "ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံး သပ္ျခင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိ သမဂၢစာေစာင္မွာပင္ ေရးသားခဲ့ဖူးတယ္။ ယခုလည္း ဒီဥပေဒႏွင့္ပင္ ပတ္သက္၍ ျပည့္သ႔ူအသံေတြ က်ယ္ေလာင္လာတာေၾကာင့္ ̏တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ" ျပ႒ာန္းေပးမႈကို ဘာသာေရး ရႈေထာင့္မွေန၍ ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပခ်င္တယ္။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိေနၾကတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားအခ်ဳိ႔ဟာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေပၚမွာ အေတာ္ႀကီးကို အထင္အျမင္ေတြ လြဲမွားေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ဳိးဆိုတာ အိမ္ေထာင္သားေမြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္၍ ရဟန္းသံဃာေတြႏွင့္ ဘာဆိုင္လို႔လဲလို႔ အထင္ရွိၿပီး အျမင္လြဲမွားစြာျဖင့္ အျပစ္တင္လိုၾကတယ္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားထားခ်က္ကို ေဖၚျပရလွ်င္ - ̏ျမန္မာဗုဒၡဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ သံဃာေတြ ၀င္စြက္ဖက္လို႔ မရပါဘူး။ သံဃာေတြဟာ လက္ထပ္ေပးခြင့္ မရွိသလို၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲ ေပးခြင့္လဲ မရွိပါဘူး" တဲ့။ သူေျပာတဲ့အေနအထားက သူ႔အတြက္ေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္ႏုိင္တယ္လို႔ဆိုႏုိင္ေပမယ့္ "ႂကြက္မႏိုင္ က်ည္မီးနဲ႔႐ႈိ႕" ေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတာ့ သက္ေရာက္ေနတယ္။
မိမိဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ရြာနိဂုံး မင္းေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရာက္ခဲ့ဘူး ပါတယ္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးတဲ့ ၿမိဳ႔ ရြာတစ္ေလွ်ာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္၊ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ သံဃာေတာ္မ်ားကိုယ္တိုင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးတဲ့ပြဲမ်ဳိးကို တစ္ခါမွ မေတြ႔ဘူးခဲ့သလို၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းပြဲ မ်ဳိးကိုလည္း တစ္ခါမွ မေတြ႔ခဲ့ဘူးေသးပါ။
အေမရိကန္မွာေနစဥ္၊ မေလးရွား မွာေနစဥ္ ဘာသာေရးထုံးစံအရ ဘာသာ သာသနာကို သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေလာကီကိစၥဆိုင္ရာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းမဂၤလာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အိမ္မွာျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ၊ မဂၤလာဆြမ္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ လက္ခံ၍ မဂၤလာဆြမ္းမ်ားကို ဘုန္းေပးခဲ့ရဖူးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မဂၤလာအခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ားစု သိထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိယ္တိုင္က လက္ထပ္ထိမ္းျ မားေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၾကင္ဦးစ ဇနီးေမာင္ ႏွံတို႔အား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားစကားမ်ားကို ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ရရွိႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ ေမတၱာျဖင့္ ေဟာေျပာေပးၾကတယ္။
ထိုသို႔ေဟာေျပာေပးၾကရာမွာလဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို သံဃာေတာ္မ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ၾကင္ဦးစ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔အား သူတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ဘ၀မ်ားကို အိမ္ေထာင္မႈခ်မ္းသာသုခမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မေထမဲ့ျမင္ မျပဳမိေအာင္ (အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မ်ဳိးႏွင့္ ကိုယ္ထင္ရာ ကိုယ္မစိုင္းရေအာင္) တရားစကား ေျပာၾကားေပးၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး အၾကင္လင္မယားဘ၀ မေရာက္ခင္က တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေပးထားတဲ့ကတိက၀တ္ႏွင့္ ကတိသစၥာမ်ားကို မေဖါက္ဖ်က္ၾကဘဲနဲ႔ ငါးပါးသီလ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းၾကလွ်က္ ျဗဟၼစိုရ္ပါေသာ သံေယာဇဥ္ အခ်စ္မ်ဳိးႏွင့္ ေနထိုင္သြားၾကဖို႔ ဆုံးမစကားကို ေျပာၾကားေပးၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ "၀မ္းဘဲဟသၤာ ေခ်ာင္းကိုျပစ္၍ ျမစ္ကိုရွာ၊ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႕" ဆိုတဲ့ ကာမသုခလႅိက အက်င့္သေဘာမ်ဳိးသို႔ သက္ေရာက္မသြားရေအာင္လည္း သတိတရားထားၾကဖို႔ ေဟာရေျပာရျပန္တယ္။
ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ သံဃာေတာ္မ်ားက ၾကင္ဦးစ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ တရားႏွင့္အညီ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ သဒၶါဓာတ္ခံ အားနည္းသူမ်ားအတြက္ေတာ့ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ ေမတၱာ ေစတနာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။
သတၱ၀ါတို႔ရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားေတာ္မူေသာ သဗၺညဳဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ သတၱ၀ါေတြကုိ ေတြ႔တဲ့အခါတိုင္း၊ ေ၀ေနယ်ေတြကို တရားေဟာတဲ့အခါတိုင္း သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္စကားကိုခ်ည္း အၿမဲတမ္း ေဟာေနသည္မဟုတ္ပါ။ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔အားလည္း အလားတူပင္ နိဗၺာန္စကားကိုခ်ည္း ေဟာေျပာေပးဖို႔ တိုက္တြန္း ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ̏လူမိုက္တိရစၦာန္၊ နိဗၺာန္စကား၊ အလြန္ခါး၏၊̋ ဆိုေသာ ေလာကနိယာမသေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မသိဘဲ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ အခ်ဳိ႔ေသာေနရာမ်ား၌ ေလာကတၳစရိယ (ေလာကအတြက္ အက်ဳိးမ်ားရာ မ်ားေၾကာင္း)၊ ဥာတတၳစရိယ (အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမ်ားရာ မ်ားေၾကာင္း) တရားမ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္တဲ့အခါ၊ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ ေဟာၾကားေပးၾကဖို႔ နည္းေပးလမ္းညႊန္ျပဳထားခဲ့ပါတယ္။
ဥပမာ၊ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မ်ား၏ ဘ၀ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စႏၵကိႏၷရီဇာတ္၊ ဆဒၵန္ဆင္မင္း ဇာတ္္၊ မုဒုလကၡဏဇာတ္္၊ အႆကဇာတ္စတဲ့ ဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္တန္းထားၾကေသာ အိမ္ ေထာင္သည္တို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖၚက်ဴးထား သည့္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္မ်ားထဲမွ သုံးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးေသာ ဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ အၾကင္ လင္မယား (တိရစၦာန္ ဖိုမမ်ားအပါအ၀င္) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားမႈမ်ဳိး၌ အစြန္းေရာက္သြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ဆင္းရဲမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွ သက္သာရာ ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္တယ္။
သုတၱန္တရားေတာ္ေတြထဲမွာလည္း သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္၊ မဂၤလသုတ္၊ နကုလသုတ္စေသာ သုတၱန္မ်ားသည္လည္း အိမ္ေထာင္မႈဆိုင္ရာ တရားေတာ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဟာၾကားထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား လိုက္နာသင့္ေသာ လင္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး၊ မယားက်င့္၀တ္ ၅-ပါး စေသာ တရားမ်ဳိးေတြကုိလည္း ေဟာၾကားထားခဲ့တယ္။ လင္က်င့္၀တ္ငါးပါးမွာ - "မေထမဲ့ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊ မိစၦာမမွား (မိမိမယားမွလြဲ၍ အျခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ မေဖါက္ျပားရန္)၊ ၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္ႏုိးၾကင္၊ ငါးအင္လင္က်င့္ရာ" လို႔ အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚ ေဟာျပထားခဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မႈဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္အညီ ရဟန္ုးသံဃာေတာ္မ်ားက ဓမၼစက္ျဖင့္တည္ေအာင္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအား ေဟာၾကားေပးရပါတယ္။ ဓမၼစက္ျဖင့္ အက်ဳိးမသက္ ေရာက္ႏုိင္ေသာ အခ်ဳိ႔ေသာကိစၥမ်ဳိး၊ အခ်ဳိ႔ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားေတြအတြက္ အာဏာစက္ျဖင့္ ဟန္႔တားႏုိင္ေအာင္ ဒကာ၊ ဒကာမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာအားျဖင့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ၄-ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဒီလိုပဲ ထင္ျမင္ယူဆမိတယ္။
သံေယာဇဥ္လို႔ေခၚႏုိင္တဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးတမွ်င္ေၾကာင့္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား မခြဲႏုိင္၊ မခြါႏိုင္ေအာင္ ခ်စ္ခဲ့ၾကေသာ နကုလပိတာဒကာႀကီးႏွင့္ နကုလမာတာဒကာမႀကီးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားဓမၼ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားေတာ္၌ သဒၶါတရား မသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးေတြအတြက္ဆိုလွ်င္ နားလည္မႈမ်ားပင္ လြဲသြားႏုိင္တယ္။ နကုလပိတာ ဒကာႀကီးက ဘုရားရွင္ကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ -
̏ဘုန္းေတာ္ႀကီးမားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား … တပည့္ေတာ္သည္ နကုမာတာကို ထိမ္းျမား လက္ထပ္ၿပီး အၾကင္လင္မယား အျဖစ္ ေပါင္းသင္းလာခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွစ၍ သူအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္စည္းလွ်က္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အမဲစက္တစ္စက္မွ်ပင္ မထင္ရေအာင္ ေနထိုင္ၿပီး ေပါင္းသင္းလာခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္သည္ အျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ဖို႔ ေနေနသာသာ စိတ္ထဲကပင္ မျပစ္မွားခဲ့မိပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္သည္ နကုလမာတာကို ဒီဘ၀မွာလည္း ေသတပန္ သက္တစ္ဆုံး ရိုးေျမက် ေပါင္းသင္းခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဘ၀သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း နိဗၺာန္ရသည့္ တိုင္ေအာင္ သူႏွင့္ျပန္လည္ေရစက္ဆုံခ်င္္ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ ဒီဘ၀၊ ေနာင္ ဘ၀မ်ားပါမက နိဗၺာန္ရသည့္ဘ၀တိုင္ေအာင္ တစ္လင္တစ္မယားအျဖစ္္မ်ဳိးႏွင့္ ေရစက္ဆုံႏုိင္ေၾကာင္း တရားမ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါဘုရား̋ လို႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။ နကုလမာတာ ဒကာမႀကီးကလည္း အလားတူပင္ ဘုရားရွင္ကို ေလွ်ာက္ထားျပန္တယ္။
ဒီလိုအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားလာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက - ဒကာႀကီး၊ ဒကာမႀကီးတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဒီဘ၀မွာလည္း ရာသက္ပန္ ရိုးေျမက် ေပါင္းႏုိင္ဖို႔၊ ေနာင္ဘ၀ သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း နိဗၺာန္ရသည့္တိုင္ေအာင္ တစ္လင္ တစ္မယားအျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ေပါင္းသင္းလိုၾကတယ္ဆိုရင္ -
နံပတ္ (၁) သဒၶါတရား တူညီရမယ္၊ (ဆိုလိုတာက ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ကံ၊ ကံရဲ့ အက်ဳိးတရားမ်ားအေပၚမွာ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈျခင္းတူရမယ္။ နံပတ္ (၂) သီလလုံၿခဳံရမယ္၊ (ဆိုလိုတာက ကိုယ္ က်င့္သိကၡာ (ကံငါးပါး) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္ ျပဳမႈေတြကို မျပဳလုပ္မိၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုျခင္းျဖစ္တယ္)။ နံပတ္(၃) ေပး ကမ္းခ်င္စိတ္ ရွိတာျခင္း တူရမယ္၊ (အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ဆိုတာ စိတ္၀င္စားမႈေတြက တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တစ္ထပ္တည္း ေနရာတိုင္းမွာ မတူညီႏုိင္ၾကေလေတာ့ ေပးမႈ၊ ကမ္းမႈ၊ လွဴမႈ၊ ဒါန္းမႈေတြအေပၚမွာ ႏွစ္ဦးသေဘာ တူညီမႈကို ဦးစြာရယူၿပီးမွ ေပးလွဴတာမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္တယ္)။ နံပတ္ (၄) အသိဥာဏ္ျခင္းကလည္း ကုသိုလ္ျဖစ္ေရး၊ အျပစ္ကင္းစင္ေရးကိစၥတို႔၌ နားလည္းမႈမ်ား တူညီရမယ္၊ (ဆိုလိုတာက အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးမဆို နားလည္မႈလြဲရင္ တစ္ျပစ္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခကို မရႏုိင္ေတာ့တာမို႔ မီးနီမျပမီ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္လုိ႔ ေဟာလိုရင္း ျဖစ္တယ္)။ ဒီတရားေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ဒကာႀကီး၊ ဒကာမႀကီးတို႔ ႀကိဳးစားၾကပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးစား ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ဒကာႀကီး၊ ဒကာမ ႀကီးတို႔ဆႏၵေတြ ျပည့္၀ပါလိမ့္မည္လို႔ ဘုရားက ေဟာခဲ့တာပါ။
သို႔ေသာ္ တုိင္းသူ၊ ျပည္သားမ်ား အက်ဳိးရွိမဲ့အလုပ္ကို ညႊန္ၾကားေတာ္မူတဲ့၊ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားကုိ မဆန္႔က်င္ဘဲ မ်ဳိးေစာင့္ဥ ပေဒ ၄မ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု အခ်ဳိ႔က အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈေတြ ျဖစ္ေနၾကတာဟာ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ တယ္။ သတိတရားမ်ား ထားႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။
ျပည္သူေတြမွာ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္သြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားေတြ မ်ားစြာရွိေနႏုိင္ျခင္းပါ။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြထဲက အမ်ား ဆုံးျဖစ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းေတြက -
နံပတ္(၁) မမွန္ကန္တဲ့ သတင္းမွားမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ နားေရာင္သြား တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ နံပတ္(၂) ဒီမိုကေရစီကို ကုိယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့ အက္သစ္ခ္ (Ethics) စြမ္းရည္မ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း (ျပည္သူ႔နီတိကို ေလ့လာမႈ၌ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လည္း) ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ နံပတ္ (၃) ႏုိင္ငံအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ ဘာသာေရး ဤသုံးပြင့္ဆိုင္ အေရးသုံးပါး၌ ျပည္သူမ်ားက သမုိင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိတရားမ်ား ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ နံပတ္ (၄) ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚ၌၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးတစ္သင္း တစ္ဖြဲ႔အေပၚ၌ အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ ထိုအျမင္ မၾကည္လင္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပါးနပ္သူတို႔၏လွဲ႔ကြက္ျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ အျပစ္မ်ားကို စုပုံပစ္တင္ၿပီး စြပ္စြဲေျပာဆို ေနမႈေတြေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ နံပတ္ (၅) သံဃာေတာ္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိႏုိင္ရန္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား မျပဳႏုိင္ၾကျခင္း၊ ေလ့လာအားထုတ္မႈပိုင္း၌လည္း အားနည္းေနႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ၌ ေစာင့္ထိန္းရမည္၊ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ သင္ပုန္းႀကီးကို မေက်ညက္ခဲ့ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ နံပတ္ (၆) မိမိအတြက္ ေငြးေၾကးဓနမ်ား ရမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္အရာမ်ဳိးမဆို လုပ္ရဲတဲ့ ျမန္မာအခ်ဳိ႔ရဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ေကာလဟ လသတင္းေတြႏွင့္ ထင္ရာ၊ ျမင္ရာအေၾကာင္း ေတြကို အေထာက္အထားမပါဘဲ ေျပာေနၾကတာမ်ဳိးေတြက မ်ားလြန္းေနတာေၾကာင့္ အျပစ္တင္ေနသူ တို႔ကိုလည္း အျပစ္မတင္ရက္ပါ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို မႀကိဳက္ႏိုင္ေသာသူမ်ားက အေၾကာင္းအက်ဳိးကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ မစဥ္းစားႏုိင္ၾကေတာ့ဘဲ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ မရွိျခင္းကို သေဘာက်ေနသူမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ၊ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အ၀တ္အစားကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၀တ္လိုတဲ့အခါ ဖရီးစတိုင္ဆိုၿပီး ေခတ္အျမင္ရွိမႈကို ဗန္းျပ၍ ၀တ္ခ်င္သလို ၀တ္ေနၾကတာမ်ဳိးလည္း ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုဖရီးစတိုင္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ မုဒိန္းမႈေတြ အလြန္းအၾကဴး မ်ားလာၿပီဆို လွ်င္ေတာ့ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ အႏၱရာယ္ကို တားဆီးတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးဆိုတာ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵအရ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးရ စၿမဲျဖစ္တယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္တဲ့ မေလးရွားႏုိင္ငံကို ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္တယ္။
ယခုလည္း တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ရျခင္းဟာ လင္ၿပဳိင္ထားမႈကို ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘဲ၊ မယားၿပိဳင္ထားမႈကိုသာ ခြင့္ျပဳလိုၾကတဲ့ မဟာပုရိသ အမ်ဳိးသား၀ါဒီတို႔ရဲ့ ႀကီးစုိးမႈမ်ား အစြန္းေရာက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ဆႏၵအရ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒီဥပေဒမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာ ထူးထူးျခားျခား ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ဒီဥပေဒကို က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရးကို အထူးေလးစားေသာ ႏုိင္ငံတိုင္း၌ (ဥပမာ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ စေသာႏုိင္ငံမ်ား၌) က်င့္သုံးေသာ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ထိုအခ်က္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ စာတမ္းမွာ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မွာ - မိန္းမ တစ္ဦးထက္ပို၍ တရား၀င္ လက္ထပ္ယူခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံတို႔တြင္သာ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရတယ္ဟု ထုတ္ေဖၚျပဆိုထားတယ္။ ဒီအတြက္ မ်ားစြာအံ့ၾသမိတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို မက်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘယ္ပုံ၊ ဘယ္နည္းျဖင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မလဲလို႔ စဥ္းစားမရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္မိတယ္။ အနီးစပ္ဆုံး ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္မိေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ -
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သက္ဦးဆံပိုင္ ရွင္ဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ရွိေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးေသာ ဥပေဒမ်ဳိးကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေပးႏုိင္သူမ်ား မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမေပးခဲ့ႏိုင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။
ယခုအခါ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္ ျဖစ္၍ စစ္အာဏာရွင္ လက္က်န္မ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ကာမသုခလႅိကအက်င့္ကို ခ်မ္းသာသုခဟု အထင္ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးမႈအတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနႏုိင္ျခင္းကို နားလည္ေပးၾကဖို႔ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုျခင္းပါ။
ေနာက္ၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ရွည္ဇြဲသန္ သီးညဥ္းခံ၍ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းေပးခဲ့ေသာ မဘသလို႔ အမည္တြင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ၄-မ်ဳိးကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကေသာ တစ္တိုင္းျပည္လုံးရွိ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္မိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုျခင္းပါ။
ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကလည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေလွတည္းစီးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အနာဂတ္ခရီးမွာ ခရီးသြားေဖၚမ်ားျဖစ္ၾကေသာ (မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ၄မ်ဳိးကို ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္) ေထာက္ခံမဲ ေပးသူ၊ မေပးသူ အားလုံးကို တန္းတူထား၍ ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ … ။
ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ။
Writer : ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
Via @ဆရာေတာ္ ဦးနရိႏၵ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရး )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...