Saturday, September 19, 2015

ကယ္လဖုိးနီးယားျမိဳ႕ေန၊ေမာင္ဇူကာဘတ္ထံသုိ႔ေပးစာ (မင္းဒင္)(တစ္)
အေမရိကန္ျပည္၊ကယ္လဖုိးနီးယားျမိဳ႕ေန၊ေမာင္ဇူကာဘတ္ထံ၊ေခတၱထုိင္းႏိုင္ငံ
ဖူးခက္ျမိဳ႕ေန၊ေရႊပင္သားကၽြႏု္ပ္ဦးၾကီးဒင္မွ၊ေလးစားစြာစာေရးအေၾကာင္းၾကား သိေစအပ္ပါ၏။
ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္၊ေမာင္ဇူကာဘတ္ထံစာေရးသားမည္ဟု
စိတ္ကူးေပၚသည္ႏွင့္၊ေမာင္ဇူကာဘတ္၏ လိပ္စာအတိအက်ကုိ၊
ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္၊ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕မွတဆင့္တတ္အားသမွ် စံုစမ္းရွာေဖြခဲ့ပါေသာ္လည္း
၊ေမာင္ဇူကာဘတ္၏၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမွဳ၊
နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမွဳႏွင့္ၾကီးမားလွေသာၾသဇာကိတၱိမေၾကာင့္ဟုေလာ
မဆုိႏိုင္။ ဝီကီစာမ်က္ႏွာတြင္ပင္၊ေမာင္ဇူကာဘတ္၏လိပ္စာကုိ
သံုးေလးမ်ဳိးခန္႔ေတြ႔ရသည္ဟုဆုိၾကေပရာ၊အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးဟုယူဆရသည့္၊
ကယ္လီဖုိးနီး ယားေနအိမ္သုိ႔ပင္၊ေရြးခ်ယ္လိပ္မူလိုက္ရေပသည္။
မည္သုိ႔ဆုိေစ၊ကမၻာၾကီးေပၚတြင္၊ကလီေရွးကာလမ်ားႏွင့္မတူ၊
လြယ္ကူစြာခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ၊လူမွဳဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ၾကီး၏
အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၊ဤစာသည္ေမာင္ဇူကာဘတ္ထံ၊မခၽြတ္ဧကန္၊ဒုတ္ ဒုတ္ထိ၊ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိမည္ဟုကၽြႏု္ပ္ေကာင္းစြာယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါ၏။
ဤစာကုိေရးရျခင္းမွာလြန္စြာစိတ္မခ်မ္းမေျမ့ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ကၽြႏု္ပ္ဦးစြာဝန္ခံလုိသည္။သုိ႔ေသာ္၊ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ခံစားမွဳကိုေရွးဦးစြာေရးသား
မေဖာ္ျပမီ၊သူတထူး၏ေက်းဇူးကုိအထူးဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရမည္ဟူေသာ၊
သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏အဆုံးအမႏွင့္အညီ၊ေမာင္ဇူကာဘတ္သည္
ကၽြႏု္ပ္အေပၚ၌ေက်းဇူးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ေဖာ္ျပလိုပါ၏။
မွန္ေပသည္၊ေမာင္ဇူကာဘတ္။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က၊
ထုိင္းႏုိင္ငံဖူးခက္ျမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိကာ၊ဇာတိႏိုင္ငံ၊ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာမ်ားသာမက
မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားႏွင့္ပါ၊အဆက္ျပတ္လ်က္၊တစ္ကုိယ္တည္း
အထီးက်န္ဘဝေရာက္ရခ်ိန္တြင္၊သင္ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းအပ္ေသာ
ေဖ့စ္ဘြတ္၏ေကာင္းမွဳေၾကာင့္၊လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ခန္႔မွစ၍၊
ဆုိခဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏုိင္ကာ၊ကၽြႏု္ပ္၏ဘဝမွာ
မုိးဆန္းပန္းႏွယ္လန္းခဲ့ရပါ၏။
ယင္းေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ပင္၊ေမာင္ဇူကာဘတ္တစ္ေယာက္၊
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲေစရန္၊ကၽြႏု္ပ္မွ၊တြင္တြင္ ၾကီးေမတၱာပုိ႔သအပ္ပါ၏။
(ႏွစ္)
အေမာင္ဇူကာဘတ္၊သင္ကားသူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ျပည့္စံုသူဟု
ကၽြႏု္ပ္အေလးအနက္ယုံၾကည္လ်က္ရွိ၏။အသက္ႏွစ္ဆယ္ဝန္းက်င္အရြယ္ကပင္၊
သာမန္ေယာက္်ားတုိ႔၊မၾကံစည္မစြမ္းသာသည့္၊ေဖ့စ္ဘြတ္တည္းဟူေသာ၊
ကမၻာေက်ာ္အံမခန္းလူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာၾကီးကုိ၊လက္မြန္မဆြ
တည္ေထာင္ႏို္င္ခဲ့သူျဖစ္ရာ၊ ဂ်ာမန္၊ဂ်ဴးႏြယ္ဖြားသင္၏ပါရမီကားထူးလွေခ်သည္။
ထုိ႔ျပင္တဝ၊သင္သည္ကုေဋဘီလ်ံခ်ီ၍ၾကြယ္ဝေနသူပင္ျဖစ္လင့္ကစား၊
ယေန႔အခ်ိန္အထိရံုးတက္ရာ၌၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္တီရွပ္အကႌ်ကုိသာ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေၾကာင္းၾကားသိရျပန္ရာ၊မဂၤလာတရားႏွင့္ အညီကိုယ့္ကိုယ္ကုိႏွိမ့္ခ်လ်က္၊ျခိဳးျခံစြာေနထုိင္ႏုိင္သူျဖစ္၍၊
ကၽြႏု္ပ္၏တူသားအရြယ္ျဖစ္လင့္ကစားပုိ၍ေလးစားရျပန္ပါသည္။
ေမာင္ဇူကာဘတ္၊လူအမ်ားအေပၚသင္၏ေက်းဇူးတရားကား
ၾကီးမားျမားေျမာင္လွပါ၏။ေဖ့စ္ဘြတ္၏ေက်းဇူးေၾကာင့္၊
မည္သုိ႔မွ်ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ၾကသူတုိ႔ျပန္လည္
ဆံုေတြ႔ေပါင္းေဖာ္ခြင့္ရၾက၏။
အထီးက်န္ျဖစ္ေနသူတုိ႔အတြက္စိတ္ထြက္ေပါက္ကုိေပး၏။
မ်ားစြာေသာသူအခ်င္းခ်င္း၊အေဆြခင္ပြန္းဖြဲ႔ ခြင့္ရၾက၏။
အေတြးအျမင္တုိ႔ကုိဖလွယ္ႏိုင္၏။
မွတ္ဖြယ္ဖတ္ထုိက္ေသာျခင္းရာ၊ၾကီးစြာေသာဗဟုသုတ
တုိ႔ကုိေလ့လာခြင့္ရၾက၏။
ထုိမွ်မကေသး။ကမၻာတဝွမ္းမွလူမဆန္စြာမတရားသျဖင့္
ဖိႏွိပ္ရက္စက္မွဳမ်ား၊ကိုယ္က်ဳိးရွာမွဳမ်ားအစရွိ သည္တို႔ကုိ၊ လူအသုိင္းအဝန္းမွဆန္႔က်င္ရွဳံ႕ခ်၊ပစ္ပယ္လာေစရန္
၊ေဖ့စ္ဘြတ္ကပင္စြမ္းေဆာင္ေပးျပန္၏။တရုတ္၊
ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွျဖစ္ရပ္တုိ႔သည္ထင္ရွားေသာနမူနာျပယုဂ္မ်ားျဖစ္၏။
ထုိ႔ထက္ပုိ၍ေက်းဇူးၾကီးမားသည္ကား၊ကၽြႏု္ပ္၏ဇာတိႏုိင္ငံျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္မွ၊
အာဏာရွင္ကုိယ္က်ဳိးရွာသမားတုိ႔၏၊လုပ္ရပ္တုိ႔ကုိ၊ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အၾကား
၊ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ၊ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါးကြယ္ေပ်ာက္ေနခဲ့သည့္
လူသားအခြင့္အေရးတုိ႔ျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္းမွာေဖ့စ္ဘြတ္တည္းဟူေသာ
မီးရွဴးတန္ေဆာင္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။သုိ႔ေသာ္…။
(သုံး)
ေမာင္ဇူကာဘတ္။ကၽြႏု္ပ္ဆုိလတၱံ႔ေသာ၊သုိ႔ေသာ္..၊အား၊သင္ေကာင္းစြာ
ဖတ္ရွဳႏွလံုးသြင္းေစလိုပါ၏။
လြန္ခဲ့ေသာသံုးရက္ခန္႔၊နံနက္ေစာအခ်ိန္တြင္၊ကၽြႏု္ပ္၏ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာကို
ဖြင့္လိုက္မိရာ၊ကၽြႏု္ပ္၏ စာမ်က္ႏွာအမည္(Min Din)ဟူေသာ စာတမ္းကိုမေတြ႔ရပဲ၊ကၽြႏု္ပ္၏ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ေဖာ္ျပထား သည့္၊ ကၽြႏု္ပ္၏အမည္ရင္းကုိထူးဆန္းစြာေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
ထုိရက္မတုိင္မီက၊ကၽြႏု္ပ္၏ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာဖြင့္မရေတာ့သျဖင့္၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၊ေဖ့စ္ဘြတ္မွ
ကၽြႏု္ပ္၏ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ေရးသားခဲ့ေသာ
စာအုပ္တုိ႔၏ဓာတ္ပုံမ်ားကိုစိစစ္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့ရပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္သည္ကၽြႏု္ပ္၏မိဘမ်ားေခၚဆုိသမုတ္အပ္ေသာအမည္ရင္းကုိ
ထိန္ခ်န္လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရန္မည္သည့္အခါကမွ်၊စိတ္မကူးခဲ့ေခ်။ရွက္ရြံ႔သိမ္ငယ္ရန္လည္း
အေၾကာင္းလည္းမရွိေခ်။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ကၽြႏု္ပ္သည္ကၽြႏု္ပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ေသာဘဝအျဖစ္သနစ္မ်ဳိးစံုကုိ၊
မျခြင္းမခ်န္ေဖာ္ျပဝန္ခံေရးသားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။
ကၽြႏု္ပ္သည္စာေရးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္အား၊
သင္သည္လည္းေကာင္း၊သင္၏ျမန္မာကိုယ္စားျပဳဝန္ထမ္းတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊
သတိမမူမိခဲ့ျခင္းေပေလာ။သိလ်က္ႏွင့္ပင္တမင္ရည္ရြယ္ဖန္တီးေလသေလာ
ကၽြႏု္ပ္မေဝခြဲႏုိင္ေခ်။ထုိ႔အတူ၊ရုတ္ျခည္းစြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအမွဳကိုလည္း
ကၽြႏု္ပ္မျပဳလုိ။ထုိ႔ေၾကာင့္ဤစာကုိေရးရျခင္းျဖစ္ေလသည္။
အခ်င္းေမာင္ဇူကာဘတ္။စာေရးသူတုိ႔တြင္ကေလာင္အမည္ဟူသည္ရွိ၏။
ကမၻာအႏွံ႔အျပားရွိစာေပေရးသားေနသူတုိင္းလိုလုိ၌ကေလာင္အမည္ရွိၾက၏။
စာေရးသူတုိ႔မည္သည္၊မိမိ၏ခံစားခ်က္ကုိဖြင့္ဟရာ၌လည္းေကာင္း၊
အဆံုးတရားမဲ့ေသာအႏုစာေပတုိ႔ကိုဖန္တီးရာ၌လည္းေကာင္း
၊မိိမိ၏ပကတိလက္ရွိဘဝ ကုိေမ့ေဖ်ာက္ထားလုိၾကသည္မွာ၊ သဘာဝက်လွေသာဓမၼတာသေဘာျဖစ္၏။
သုိ႔မွသာ၊တဲကုပ္အတြင္းမွ စာေရးသူသည္၊ သူ၏စိတ္ဝိဥာည္ကုိေရႊနန္းေတာ္ထိတုိင္ေစလႊတ္ခံစားႏုိင္ေကာင္းရာ၏။
ထမင္းနပ္မမွန္ ေသာစာေရးသူသည္လည္း၊မေတာင့္မတ၊မေၾကာင့္က်ရေသာ
ဘဝမ်ားကိုခံစားခ်ယ္မွဳန္းႏုိင္ရာ၏။
မတ ရားမွဳ၊ယုတ္မာရက္စက္မွဳမ်ားကို၊ လည္စင္းခံခဲ့ေနရေသာ၊စာေရးသူတစ္ဦးသည္လည္း၊သူယံုၾကည္ရာ၊ အမွန္တရား၊ေလာကပါလတရားတုိ႔ကုိေဖာ္ထုတ္ေရးသားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရာ၏။
အေမာင္ဇူကာဘတ္။သင္သည္အထက္ပါျခင္းရာတုိ႔ကုိေမ့ေလ်ာ့
ပစ္ပယ္ေလေယာင္တကား။
(ေလး)
အခ်င္းဇူကာဘတ္။အလ်ဥ္းသင့္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္ဆက္၍ဆုိဦးအံ့။
ကၽြႏု္ပ္ေဖ့စ္ဘြတ္ကုိအသံုးျပဳခဲ့သည္မွာငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းသုိ႔ခ်ဥ္းနင္း
ဝင္ေရာက္ခဲ့ေပျပီ။ကၽြႏု္ပ္၏စာမ်က္ႏွာတြင္၊ေမြးသကၠရာဇ္၊ေနရပ္၊
အီးေမးလ္လိပ္စာ၊တယ္လီဖုန္းနံပတ္၊အိိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန အစရွိသည္တုိ႔ကို၊ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားခဲ့၏။ကၽြႏု္ပ္ေရးတင္ခဲ့သမွ်ေသာစာတုိ႔တြင္၊
လူသားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးေစရန္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးေစရန္လည္းေကာင္း၊တပုိဒ္တပါဒမွ်မပါရွိသည္ကို၊သင္ သတိေကာင္းစြာခ်ပ္ေစလုိပါသည္။
မတရားမွဳတုိ႔ကုိကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမင္သာရန္အလုိ႔ငွာမူ၊ကၽြႏု္ပ္ စုိ္က္လုိက္မတ္တတ္ေရးသားခဲ့၏။ဤကားခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္မူပဲ၊
ကၽြႏု္ပ္၏ဇာတိႏုိင္ငံတြင္ ေလာကပါလတရားထြန္းကားေရးသုိ႔သာ
ဦးတည္သည္ျဖစ္၏။ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္က်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာမပါေခ်။
ထုိ႔ျပင္ထူးျခားေသာတုိက္ဆုိင္မွဳကိုကၽြႏု္ပ္ေဖာ္ျပလုိေသးသည္။
လာမည့္ႏွစ္လဝန္းက်င္မၾကာမီရက္ပုိင္း မ်ားတြင္၊ျမန္မာျပည္၌ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္၏။
ယင္းအခ်ိန္တြင္၊ျမန္မာအစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္သမၼတရံုးတာဝန္ရွိသူတုိ႔မွ၊
ဆုိးက်ဳိးေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာေဖ့စ္ဘြတ္အသံုးခ် မွဳေလ်ာ့နည္းေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ၊ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရးကို
တားဆီးပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ရန္ အားထုတ္လာသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။
ဆုိးက်ဳိးတုိ႔ကုိပိတ္ပင္ျခင္းကားနားဝင္ခ်ဳိလွပါ၏။ျဖစ္လည္းျဖစ္ထုိက္လွပါ၏။
ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္၊အမုန္းတရား၊အၾကမ္းဖက္မွဳ၊စသည္တုိ႔ကုိ
၊ေဖာ္ျပရန္မသင့္သည္မွာလည္း၊မွန္ပါ၏။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဝန္းရံအားေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္းျဖစ္ပါ၏။သုိ႔ေသာ္လူၾကားေကာင္းေသာေခါင္းစဥ္လွလွတပ္၍ ၊ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရး၊သာယာဝေျပာေသာလူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္
ထူေထာင္ေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တုိ႔ကုိမူ၊မထိပါးသင့္၊အမွန္တရားကုိမေခ်မွဳန္းသင့္ေၾကာင္း၊
သင္ႏွင့္တကြတာဝန္ရွိသူတုိ႔အားေထာက္ျပသတိေပးလုိပါ၏။
တမၻာလံုးကုိလႊမ္းျခံဳထားေသာေဖ့စ္ဘြတ္ကြန္ယက္ကမၻာ့လူသားတုိ႔အတြက္၊
မတရားမွဳ၊ဖိႏွိပ္မွဳတုိ႔ကုိ မွ်ေဝရင္ဖြင့္ရာျဖစ္၍ ယင္းအခြင့္အေရးကိုျမန္မာျပည္သူတုိ႔ရထုိက္ေပသည္။
ေငြေၾကးမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကုိၾကည့္၍၊အာဏာရအစုိးရ၏အာေဘာ္အတုိင္း၊
အလုိတူအလုိပါက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနမည္ဆုိပါက၊ ေမာင္ဇူကာဘတ္၏
ဥစၥာဓနသည္၊သမာအာဇီဝက်စြာရရွိသည့္စည္းစိမ္းခ်မ္းသာဟုမဆုိႏုိင္ေလ။
ယင္းသုိ႔ေသာအေျခအေနကုိ၊ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာေဖ့စ္ဘြတ္တာဝန္ရွိသူတုိ႔ကုိ၊
လက္ရွိအစုိးရႏွင့္တက်ိတ္တည္းတဥာဏ္တည္း၊အလုိတူ
အလိုပါက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေနသည္လည္း၊ျဖစ္တန္ေခ်ရွိ၏။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ၊ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္အတြက္၊အသင္ဇူကာဘတ္တြင္၊
လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာဝန္ရွိေနေၾကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္ေလးနက္စြာအသိေပးလိုသည္။
(ငါး)
အေမာင္ဇူကာဘတ္။သင္ထူေထာင္အပ္ေသာေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ၏
ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာေပၚလစီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္၊မတရားမွဳဖက္မွ
ရပ္တည္လ်က္ရွိ၏။ျမန္မာ့ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္၊အမုန္းတရား၊ အၾကမ္းဖက္မွဳ၊ေမာင္ႏွင့္ႏွမ၊သားႏွင့္အမိ၊မၾကားဝံ့မနာသာ၊
ဆဲဆုိေရးသားေဖာ္ျပေနသူမ်ားမွာ၊မည္သူ မည္ဝါ၊မည္သူတုိ႔၏ ဘက္ေတ္ာသား၊မည္သူတုိ႔ကေနာက္ကြယ္မွေန၍အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလ်က္ရွိ သည္ကုိ၊သင္ကဲ့သုိ႔ပညာဥာဏ္ၾကီးသူက၊အျခားသူတုိ႔ထက္ျမင္ထုိက္၏။
သိထုိက္၏။ဆင္ျခင္ထုိက္၏။
သင့္စည္းစိိမ္းခ်မ္းသာတစ္ခုတည္းအလုိ႔ငွာျမန္မာျပည္သူတို႔၏ဘဝအား
ႏူရာဝဲမစြဲေစသင့္၊
လဲရာသူခုိးမေထာင္းလင့္။ေရနစ္သူကုိ ဝါးကူမထိုးသင့္၊
အမွားတရားဖက္မွေျခကန္မရုန္းသင့္။
အထက္ပါတုိ႔ကုိေထာက္ခ်င့္လ်က္၊ေမာင္ဇူကာဘတ္အေနျဖင့္
၊ျမန္မာျပည္အေပၚေဖ့စ္ဘြတ္၏သေဘာ ထားလုပ္ရပ္တုိ႔ကုိ၊ အခ်ိန္မီျပင္လည္ၾကပ္မတ္ျပင္ဆင္ပါရန္၊ေမတၱာေရွ႕ထားလ်က္၊
ကၽြႏု္ပ္သတိေပးလိုပါ ၏။
နိဂံုးအားျဖင့္ကၽြႏု္ပ္ေျပာလုိသည္မွာ၊သင္ပုိင္ဆုိင္ေသာေဖ့စ္ဘြတ္အေနျဖင့္၊
ကၽြႏု္ပ္၏ကေလာင္အမည္အား ေသးသိမ္္မွဳန္ဝါးေစလ်က္၊
နာမည္ရင္းကုိေဖာ္ျပရံုမွ်မက၊ခ်က္ၾကီး၊တုတ္ၾကီး၊ဒင္ၾကီးစသည့္အမည္မ်ားသုိ႔
ေျပာင္းလဲပစ္သည္ျဖစ္ေစ၊နတ္ေမာက္ေသြးစစ္စစ္ျဖစ္ေသာကၽြႏု္ပ္သည္၊
မတရားမွဳတို႔ကိုဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနအားျဖင့္၊သင့္ပုိင္ေဖ့စ္ဘြတ္မွကၽြႏု္ပ္အားအျပီးတုိင္ေမာင္းထုတ္ သည္ျဖစ္ေစဦး။ေလာကၾကီးတြင္တရားမွ်တမွဳတုိ႔၊ေပၚေပါက္လာေစရန္
ကၽြႏု္ပ္ရႏိုင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္၊ အပတ္တကုတ္ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊သင္ယုံၾကည္ေစလုိ၏။
မတရားမွဳသည္၊သင္ဖံုးကြယ္ရန္ၾကိဳးပမ္းရံုမွ်ႏွင့္၊ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္မဟုတ္။
အမွန္တရားကိုလုိလားေသာလူသားတုိင္းက၊လာမည့္ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္၊
ကမၻာေၾကေသာ္ျငား၊ဥဒါန္းမေၾကစတမ္းဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္
ေနၾကမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊
သင္သတိႏွလုံးမူေစလုိပါသည္။
ေမတၱာတရားျဖင့္
မင္းဒင္
ဖူးခက္ကၽြန္း၊
ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း။
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာ(၁၃)ရက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...