Sunday, June 19, 2016

အိပ္စက္ျခင္း ဆိုင္ရာ အလြဲ ယံုၾကည္ခ်က္ (၈) ခ်က္

Today Myanmar

အိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြဲယံုၾကည္ ထားတာ မ်ားကို သိရျခင္းျဖင့္ အမွန္ကို သိရွိကာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ အကူအညီရ ႏုိင္သည္။
အလြဲ ၁ ။
တစ္ညလံုး မႏိုးတမ္းအိပ္မွ အိပ္ေရး၀သည္။
အမွန္ ၁ ။
ဘယ္သူမွ တစ္ညလံုး မႏိုးစတမ္း တစ္ေလွ်ာက္တည္း မအိပ္။ တစ္ညလံုး မႏိုးစတမ္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ႀကီး အိပ္ေပ်ာ္ပါသည္ ဆိုသူမ်ားသည္ပင္ တကယ္တမ္းမွာ တစ္ညကို အခါ (၃၀) ေလာက္ ႏိုးၾကသည္။

ထိုသို႔ ႏိုးေၾကာင္း မသိၾက ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါႏိုးလွ်င္ သံုးမိနစ္ခန္႔သာ ၾကာၿပီး အလိုလို ျပန္အိပ္ေပ်ာ္ သြားၾက သည္။ ထိုသို႔ႏိုးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္က ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အႏၲရာယ္ ရွိမရွိ ေထာက္လွမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ မရွိဟု ဆံုးျဖတ္ပါက အလိုလို ျပန္အိပ္သြားသည္။ ထိုသို႔ႏိုးၿပီး ျပန္အိပ္မေပ်ာ္လွ်င္မူ အိပ္စက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိ ေနၿပီ။
အလြဲ ၂ ။
ရွစ္နာရီျပည့္ေအာင္ အိပ္ရမည္။
အမွန္ ၂ ။
ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံရွိ အိပ္စက္ျခင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းက လုပ္ထားေသာ ေလ့လာ သုေတသနအရ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ေယာက္သည္ တစ္ညလွ်င္ အိပ္ခ်ိန္ ခုနစ္နာရီမွ ကိုးနာရီၾကား ရွိသင့္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း အေနျဖင့္ကား ၀န္းက်င္ အေနအထားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ကာ အိပ္ခ်ိန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ ထိုႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ အေလွ်ာ့အတိုး ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိ ထားသည္။
အလြဲ ၃ ။
သန္းေခါင္ မတိုင္ခင္ အိပ္တာ အေကာင္းဆံုး။
အမွန္ ၃ ။
လူတစ္ေယာက္၏ အိပ္ခ်ိန္ဟူသည္ အျပင္က နာရီေပၚ မူမတည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ဇီ၀ နာရီ ေပၚသာ မူတည္သည္။ အျပင္က နာရီသည္ ည (၁၂) နာရီ ထိုးေနခ်ိန္တြင္ ဇီ၀ နာရီက ထို႔ထက္ ေစာခ်င္ ေစာေနႏုိင္ သလို၊ ေနာက္က်ခ်င္လည္း ေနာက္က်ေန ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္က ဘယ္အခ်ိန္တြင္ အိပ္ခ်င္သည္၊ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ တက္ႂကြသည္မ်ားကို မိမိဖာသာ သတိထားၾကည့္ကာ မိမိ ခႏၶာကိုယ္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား အတြင္း အိပ္စက္ျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။
အလြဲ ၄ ။
အသက္ႀကီးသူေတြ အိပ္ခ်ိန္ ပိုလိုသည္။
အမွန္ ၄ ။
အသက္ႀကီးသူမ်ားသည္လည္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ခုနစ္နာရီ ၀န္းက်င္ေလာက္ အိပ္စက္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ားစြာက ေဖာ္ျပသည္။ လူငယ္ပိုင္းႏွင့္ တစ္ခု ကြာျခားသည္ကား အသက္ (၃၀) ေနာက္ ပိုင္းေရာက္လာေလ ခႏၶာဇီ၀ စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ညအိပ္ေနစဥ္ မၾကာမၾကာ ပိုႏိုးေလ ျဖစ္တတ္သည္။
အလြဲ ၅ ။
အိပ္ခန္းဟာ ေအးခ်မ္းေနရမယ္။
အမွန္ ၅ ။
အိပ္ခန္း ေအးခ်မ္းေနမွ အိပ္ေပ်ာ္မည္ရယ္လို႔ တစ္ထစ္ခ် မွတ္ထားဖို႔ မလို။ သို႔ေသာ္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး အပူခ်ိန္က (၁၈) ဒီဂရီ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစ လိုသည္။ သိပ္ေအးလြန္း လွ်င္လည္း လူသည္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ခက္သည္။ ေအးလြန္းသည့္ ညမ်ားတြင္ မၾကာမၾကာ ႏိုးေနတတ္သည္ကို သတိျပဳပါေလ။ ေဆာင္းည မ်ားမွာ ျပတင္းေပါက္ေတြ အတင္းလံုေအာင္ ပိတ္ေနရန္ေတာ့ မလို။ အခန္းထဲ ေလနည္းနည္း၀င္ ေနျခင္းသည္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ အတြက္ ပိုအေထာက္အကူ ရသည္။ အခန္းလံုလြန္း ေနပါက ေအာက္စီဂ်င္ ေလ်ာ့နည္းကာ လူသည္ လန္႔ႏိုးလာ တတ္သည္။
အလြဲ ၆ ။
လျပည့္ညမွာ အိပ္မရပို ျဖစ္တတ္။
အမွန္ ၆ ။
လျပည့္ညသည္ လူကို အိပ္မရေအာင္ ပိုလုပ္တတ္သည္ဟု လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ယံုၾကည္ တတ္ၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား စနစ္တက် စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာမႈ အရမူ လျပည့္ညသည္ လူ၏ အိပ္စက္မႈ အေပၚ မည္သို႔မွ် ထူးျခား သက္ေရာက္မႈ မရွိဟု သိရသည္။
အလြဲ ၇ ။
မအိပ္ခင္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရင္ ပိုအိပ္ေကာင္းတယ္။
အမွန္ ၇ ။
ထို အလြဲ ယံုၾကည္မႈ ျမစ္ဖ်ားခံရာကား လူသည္ ပင္ပန္းေနရင္ ပိုအိပ္ေပ်ာ္သည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ကာ လူသည္ ပိုတက္ႂကြလာ တတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ နီးေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ျခင္းမ်ဳိး ေရွာင္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ခ်ိန္သည္ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အနည္းဆံုး ႏွစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ကြာရမည္။ စိတ္အား အလြန္စိုက္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္မ်ဳိး ကိုလည္း အိပ္ခ်ိန္နားနီးလွ်င္ မလုပ္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိကာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္မည္။
အလြဲ ၈ ။
တီဗီၾကည့္ရင္း အိပ္။
အမွန္ ၈ ။
တီဗီၾကည့္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြား တတ္တာ လူတိုင္း အသိ။ သို႔ေသာ္ မိမိအိပ္ေပ်ာ္ သြားလွ်င္ပင္ တီဗီမွ အလင္းႏွင့္ အသံတို႔က ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို သက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသည္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း မရွိဘဲ မိုးလင္းလွ်င္ အိပ္ေရးမ၀သည့္ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ႏိုးလာတတ္သည္။ လပ္ေတာ့၊ တဲဘလက္၊ ဖုန္းေတြက ပိုေတာင္ ဆိုးေသးသည္။ အိပ္ရာထဲ ဖုန္းထားအိပ္လွ်င္ ဖုန္းကို ေကာက္ကိုင္ခ်င္သည့္ အက်င့္က အိပ္ေနတုန္း မွာပင္ ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ သျဖင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္သည္။
Messenger News Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...