Friday, September 2, 2016

"စပါးႀကီးသည္းေျခရဲ႕ ေဆးအစြမ္း

Zin Moe 

ဒီတစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္ ဗဟုသုတ အျဖစ္ မ်ွေဝေဖာ္ျပေပးမွာက "Boa Gallbladder "စပါးႀကီး သည္းေျခရဲ႕ ေဆးအစြမ္းေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ...
အခ်ဳိ့ေသာပုံေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္ googleမွ ႐ွာေဖြ၍ ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အခ်ဳိေသာ စပါးႀကီး သည္းေျခပုံ ေတြကုိေတာ့ fb ထဲကေနၿပီး ကူးယူေဖာ္ျပ ေပးထား ပါတယ္။
စပါးႀကီးသည္းေျခဟာ ေလျဖတ္ ေလငန္း ေရာဂါသမား မ်ားအတြက္အထူးေဆးစြမ္းထက္ပါတယ္။
လွ်ာကုိ ေလျဖတ္ထားၿပီး စကားမေျပာႏုိင္ပါက စပါးျကီး သည္းေျခ ျဖင့္ လွ်ာကုိပြတ္ေပးလုိက္ပါက စကားျပန္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
အားလုံးကုိ credit ေပးပါသည္။
---------------------------------------------------------------------------
#ျမန္မာ့အာယုေဗၺဒသိမ္ျဖဴေဆးသိပၸံဆရာေတာ္
ေရးသားေသာ " အုိမႈႏွင့္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား "စာအုပ္ မွ
" ႀကဳိတင္ကာကြယ္ ေဘးမတြယ္ "အပိုင္း (၅)

" စပါးႀကီးသည္းေျခ၏ စြမ္းရည္ "
စပါးႀကီးသည္းေျခကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈအတြက္ စစ္ မွန္ေသာ
ပစၥည္းျဖစ္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ စပါးႀကီးသည္းေျခ စစ္မစစ္စမ္းသပ္နည္းတုိ႔တြင္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ
နည္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ လုိပါသည္။
စပါးႀကီးသည္းေျခသည္ ေရတက္ရက္မ်ား၌ စုိေနတတ္ၿပီး ေရ ေသရက္မ်ား၌
ေျခာက္ေသြ႕သြားတတ္ပါသည္။
စပါးႀကီးသည္းေျခကုိ အနည္းငယ္မွ လွ်ာေပၚတင္ၾကည့္ေသာအခါ သည္းေျခတကာတုိ႔သည္-
အစ အလယ္ အဆုံး ၃-ခ်ိန္လုံး၌ ခါးၾကေသာ္လည္း စပါးႀကီးသည္းေျခကား ဦးစြာ
ခါးေသာအရသာကုိ ေတြ႕ရသည္။
ထုိ႔ေနာက္၌ အနည္းငယ္ခ်ဳိေသာ အရသာကုိ ေတြ႕ရသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ စပါးႀကီး သည္းေျခရည္ကုိ လက္ဖ၀ါးတြင္ သုတ္ထားပါက
လက္ဖမုိးတြင္ ခါးေသာ အရသာ ထြင္းေဖာက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိနည္းတုိ႔ျဖင့္စပါးႀကီးသည္း ေျခစစ္မစစ္ကုိ စမ္းသပ္ႏုိင္ေလသည္။
ဤ၌ အထူးသတိျပဳရန္မွာ အစစ္တစ္ခု အတုတစ္ေထာင္ဟူေသာ စကား အတုိင္း
ၫႈိ႕ခ်က္ႀကဳိး စသည္ျပည့္စုံေစလ်က္ အတုျပဳလုပ္ၾကသည္လည္း ရွိ ၏။
ခ်ဳိေသာအရသာ အနည္းငယ္ ထည့္သြင္းၾကသည္လည္းရွိ၏။
ထုိအခါ တြင္ပုံပန္းသဏၭာန္ကုိ ၾကည့္ရသည္။
အရသာျဖင့္ စမ္းသပ္ရာ၌လည္း အတု အခ်ဳိႏွင့္အစစ္အခ်ဳိသည္ ကြဲျပားစြာ ျခားနားမႈရွိပါသည္။
ထုိကုိ သတိျပဳမွတ္ သားၿပီးစပါးႀကီးသည္းေျခစစ္မစစ္ကုိ ခြဲျခားမွတ္ယူႏုိင္ေပသည္။
" မိမိကုိယ္ေတြ႕စပါးႀကီးသည္းေျခ၏ အာနိသင္ "
မိမိ၌ တစ္ေန႔ေသာအခါ မသြားလွ်င္မျဖစ္ေသာ ခရီးတစ္ခုကုိ သြားရန္ အတြက္အေရးကိစၥႀကဳံလာ၏။
နံနက္တြင္ သြားရေတာ့မည့္ဆဲဆဲ ညေန၌ မ်က္စိသည္ ဦးစြာေအာင့္လာ၏။
မ်က္ရည္ပူမ်ားထြက္လာ၏။ တင္းေရာင္ နီရဲ၍လာ၏။
ထုိအခါစပါးႀကီးသည္းေျခကုိေသြး၍ သုံးေလးႀကိမ္ခန္႔ ခပ္မ်ား မ်ား ခပ္လုိက္၏။
ခပ္ၿပီးစ၌ အနည္းငယ္စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ေသး၏။
အလြန္ စပ္ျခင္းကား မဟုတ္ပါ၊
ေနာက္ေန႔နံနက္၌ မ်က္စိသည္ ပကတိအတုိင္း ေကာင္း သြား၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိ၏ခရီးစဥ္ကုိလည္း အေႏွာင့္အယွက္မရွိ သြားႏုိင္ေတာ့ ၏။
ဤကားမိမိကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရၿပီး လက္ေတြ႕ရရွိေသာ စပါးႀကီး
သည္းေျခ၏အက်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။
" မ်က္စိေက်ာက္ေပါက္ျခင္းႏွင့္ စပါးႀကီးသည္းေျခ "
မ်က္စိအတြင္း၌ ေက်ာက္၀င္ေပါက္ျခင္းသည္ ေက်ာက္ဆုိးတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ မ်က္စိထဲသုိ႔ ၀င္ေပါက္ေသာ္ မ်က္စိသည္ ပ်က္စီးရသည္ သာျဖစ္၏။
ေက်ာက္ကုိ ကုစားကာကြယ္ရန္ လြယ္ကူသည္သာျဖစ္၏။
မ်က္စိ တြင္ေက်ာက္၀င္ေပါက္လွ်င္ကား ကုစားကာကြယ္ရန္မလြယ္၊
ပ်က္စီးရသည္ သာမ်ားေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ စပါးႀကီးသည္းေျခ၏စြမ္းရည္အကူအညီျဖင့္ ထုိ မ်က္စိထဲမွ ေက်ာက္ကုိ
ေကာင္းစြာကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။
ေတြ႕ရဖူးသည့္ ေ၀ဒနာ ရွင္တစ္ဦးမွာ အသက္ ၅၀-ေက်ာက္မေပါက္သင့္ေသာ
အရြယ္ျဖစ္သည္။
ထုိ အရြယ္၌ ေက်ာက္ေပါက္လွ်င္ ကုစားရခက္ခဲတတ္ေလသည္။
ထုိေ၀ဒနာရွင္ မ်ဳိး၌ မ်က္စိတြင္ေက်ာက္၀င္ေပါက္ေသာအခါ ကုစားရန္
အခက္အခဲဆုံး ျဖစ္ေပသည္။
ထုိေ၀ဒနာရွင္ မ်က္စိတြင္း၌ ၀င္ေရာက္ေပါက္ေသာ ေက်ာက္ကုိ စပါး
ႀကီးသည္းေျခကို လူႏုိ႔ရည္ႏွင့္ ေသြးၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ခပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထုိ
ေက်ာက္သည္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေလသည္။
မ်က္စိသည္လည္းအေကာင္းအတုိင္း ခ်မ္းသာစြာ က်န္ရစ္ေလသည္။
ထုိေ၀ဒနာရွင္သည္ ယခု ထက္တိုင္အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။
စပါးႀကီးသည္းေျခသည္ ဤမွ်အထိ မ်က္စိအတြက္ ကာကြယ္ကုစားႏုိင္ ေသာ
စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္းကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကုိ
အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
စပါးႀကီးသည္းေျခ အသုံးမ်ား
စပါးႀကီးသည္းေျခသည္အလြန္စြမ္းသည္ဟုေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း႐ွာေဖြေတြ႔ရိွရန္မွာခက္ခဲသည္။
ယခုလိုက္လံ၍ေရာင္းခ်ေနေသာသည္းေျခမ်ားမွာအစစ္မဟုတ္အတုမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။စပါးႀကီးသည္းေျခစစ္မစစ္သိလိုရင္သည္းေျခကိုေသြး၍ေရ၌ခ်ၾကည့္ပါ ဝိုင္းပတ္၍ေျပးလ်ွင္အတုျဖစ္ၿပီးတဲ့တဲ့ေျပးလ်ွင္ အစစ္ျဖစ္သည္ သည္းေျခးတိုင္းေသြး၍ေရ၌ထည့္လ်ွင္ဝိုင္ပတ္၍ေျပးၾကသည္ စပါးႀကီးသည္းေျခ တစ္မ်ိဳးသာလ်ွင္တဲ့တဲ့ ေျပးသည္ စပါးႀကီးႏွင္စပါးအုံးလည္းမွားတက္ပါသည္ခြဲျခားပုံမွာစပါးႀကီးသည္ႏွားေခါင္းေပါက္ကိုးေပါက္ပါရိွၿပီးစပါးအုံးတြင္မပါရိွေပစပါးႀကီးအကြက္သည္စိတ္ၿပီးတဆက္တည္ရိွသည္စပါးအုံးသည္အကြက္က်ဲျပီးတဆက္တည္းမရိွတက္ေပ ယခုလိုက္လံေရာင္းခ်ေနေသာသည္းေျခမ်ားသည္ ထန္းလ်က္ မန္က်ည္းသီးေရ အျခားသည္ေျခတို႔ကို အိပ္လုပ္ၿပီးထုပ္ကာညိဳ႕တပ္၍ထင္ေယာင္းထင္မွားျဖစ္ေအာင္လုပ္၍ေရာင္ခ်ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ျမင္ဘူးသည္ရိွေအာင္ကြၽန္ေတာ္၌ရိွေသာ စပါးႀကီးသည္းေျခ ကိုျပထားသည္။
စပါးႀကီးသည္းေျခ ကို အသုံးျပဳလိုေသာ္
၁။ပိုးထိ၍ဆီးမသြားေသာ္စပါးႀကီးသည္းေျခကိုေသြးကာဆီးခုံႏွင့္ဝမ္းဗိုက္ေနာက္ေက်ာမ်ားကိုလိမ္းသတ္ခ်ေပးျခင္းျဖင္ဆီးသြားေစႏိုင္သည္ဆီးသြားလ်ွင္မေသႏိုင္ေတာ့။
၂။ငုတ္စူး၍က်န္ေနေသာ္အနာ၏ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလိမ္းေပးပါကဆူးထြက္လာမည္။
၃။ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသေရာဂါ ျဖစ္ေသာ္ျဖစ္ေသာဘက္ကိုလိမ္း။လ်ွာတိုေလငနး္ျဖစ္ေသာ္လ်ွာကိုလိမ္း၍ဆြဲေပးပါ။
၄။ေမးခိုင္ေသာ္လ်ွာမွာပြတ္ မ်ိဳခ်။
၅။ေမးရြဲ႔ေနေသာ္ ေမးကိုလိမ္းလက္ျဖင့္တည့္ကာေပ။
၆။ေလငန္းျဖစ္ေသာ္ေတာေ႐ွာက္ျမစ္ႏွင့္ေရာ၍လိမ္း။
၇။ဆီးခ်ိဳုျဖစ္လွ်င္ဆီးခုံမွာလိမ္း။ဆီးေက်ာက္တည္ေသာ္ဆန္ေဆးေရႏွင့္ေသြးေသာက္။
၈။မ်က္စိနာေသာ္ကြင္းေပး။
၉။ကိုယ္ပူလ်ွင္ေရတြင္စိမ္၍ေသာက္။
၁၀။ကေလးသူငယ္နာျဖစ္လ်ွင္လ်ွာမွာပြတ္ေပး။
၁၁။ေလးဖက္နာျဖစ္လ်ွင္ေဆးပန္းဥႏွင္းေသြးလိမ္း။
၁၂။ကိုယ္ေဖာ ကိုယ္ေရာင္လွ်င္ယူကလစ္ ေခါက္ႏွင့္ေသြးလိမ္း။
၁၃။အဆစ္အျမစ္ကိုက္ေသာ္ ေ႐ွာက္ရည္ႏွင့္ ေရာစုတ္နဲ႔ေပါက္။
၁၄။ဇက္ေၾကာထိုးဇက္ေၾကာတက္လွ်င္ကြမ္းရြက္ရည္ႏွင့္ေသြးလိမ္း။
၁၅။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား မီးဖြားရခက္လွ်င္ ခ်က္ေပၚတင္ေပး။
၁၆။ေဈးေရာင္းေကာင္းလိုလ်ွင္စပါးႀကီးသည္းေျခအဖိုအမကိုခ်ိန္ခြင္မွာခ်ိတ္ျခင္းေဈးဗန္း ေဈးေတာင္းမွာထည့္၍ေရာင္းေလ။
ထိုထက္အလြန္လည္းအသုံးျပဳနည္းမ်ားရိွ ပါေသးသည္။ခံစားေနရေသာေဝဒနာမ်ားေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာၾကပါေစ။
သေဗၺသတၱာ အေဝရာ ေဟာႏၲဳ ခုခီိအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။
Credit:ျမန္မာ့ အာယုေဗၺဒသိမ္ျဖဴေဆးသိပၸံဆရာေတာ္
Via - Win Min Phyo (ဘဝခါးခါး)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...